เนื้อเพลง Leaving Here คำอ่านไทย Pearl Jam

Hey fellas have you heard the news? Oh yeah.
( เฮ เฟลลา แฮ็ฝ ยู เฮิด เดอะ นิว โอ เย่)
The women in this town are being missused. Oh yeah.
(เดอะ วีมเอิน อิน ดิส ทาวน์ อาร์ บีอิง มีซซัซ โอ เย่)
Yeah I seen it all in my dreams last night. Oh yeah.
(เย่ ไอ ซีน หนิด ออล อิน มาย ดรีม ล๊าสท ไน๊ท โอ เย่)
Girls leaving this town cuse they don’t treat em right-a. Oh yeah.
(เกิร์ล ลีฝอิงส ดิส ทาวน์ cuse เด ด้อนท์ ทรี๊ท เอ็ม ไร๊ท ดา โอ เย่)

I’ll take a train. [take a train]
(อิลล เท้ค เก เทรน [ เท้ค เก เทรน ])
Fly by plane. [fly by plane]
(ฟลาย บาย เพลน [ ฟลาย บาย เพลน ])
There getting tired. [getting tired]
(แดร์ เกดดดิ้ง ไทร์ [ เกดดดิ้ง ไทร์ ])
Getting sick and tired. [sick and tired]
(เกดดดิ้ง ซิ๊ค แอนด์ ไทร์ [ ซิ๊ค แอนด์ ไทร์ ])

Oh you fellas better change your ways. Oh yeah.
(โอ ยู เฟลลา เบ๊ทเท่อร์ เช้งจํ ยุร เวย์ โอ เย่)
Them leaving this town in a matter of days. Oh yeah.
(เด็ม ลีฝอิงส ดิส ทาวน์ อิน อะ แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ เดย์ โอ เย่)
Girl is good you better treat em true. Oh yeah.
(เกิร์ล อีส กู๊ด ยู เบ๊ทเท่อร์ ทรี๊ท เอ็ม ทรู โอ เย่)
Seen fellas runnin arround with someone new. Oh yeah.
(ซีน เฟลลา รูนนิน arround วิธ ซัมวัน นิว โอ เย่)

I’m gettin tired. [gettin tired]
(แอม เกดดิน ไทร์ [ เกดดิน ไทร์ ])
Sick and tired. [sick and tired]
(ซิ๊ค แอนด์ ไทร์ [ ซิ๊ค แอนด์ ไทร์ ])
There leaving here. [leavin’ here]
(แดร์ ลีฝอิงส เฮียร [ เลวิน เฮียร ])
Oh leaving here. [leavin’ here]
(โอ ลีฝอิงส เฮียร [ เลวิน เฮียร ])
Oh leaving here yeah yeah yeah leaving here.
(โอ ลีฝอิงส เฮียร เย่ เย่ เย่ ลีฝอิงส เฮียร)
Been a while.
(บีน อะ ไวล์)

Oh yea [x4]
(โอ เย [ x4 ])

The love of a woman is a wonderful thing. Oh yeah.
(เดอะ ลัฝ อ็อฝ อะ วู๊แม่น อีส ซา วันเดอะฟุล ทริง โอ เย่)
The way that we treat em is a cryin shame. Oh yeah.
(เดอะ เวย์ แดท วี ทรี๊ท เอ็ม อีส ซา คายอิน เชม โอ เย่)
I’ll tell you fellas yea it won’t be long. Oh yeah.
(อิลล เทลล ยู เฟลลา เย อิท ว็อนท บี ลอง โอ เย่)
Before these women they all have gone. Oh yeah.
(บีฟอร์ ฑิส วีมเอิน เด ออล แฮ็ฝ กอน โอ เย่)

I’m gettin tired. [gettin tired]
(แอม เกดดิน ไทร์ [ เกดดิน ไทร์ ])
Sick and tired. [sick and tired]
(ซิ๊ค แอนด์ ไทร์ [ ซิ๊ค แอนด์ ไทร์ ])
I’ll take a train. [take a train]
(อิลล เท้ค เก เทรน [ เท้ค เก เทรน ])
Fly by plane. [fly by plane]
(ฟลาย บาย เพลน [ ฟลาย บาย เพลน ])
There leaving here yeah yeah yeah. Leaving here.
(แดร์ ลีฝอิงส เฮียร เย่ เย่ เย่ ลีฝอิงส เฮียร)
Leaving leaving. Oh leaving here now.
(ลีฝอิงส ลีฝอิงส โอ ลีฝอิงส เฮียร นาว)
Baby baby baby. Please don’t leave here.
(เบ๊บี้ เบ๊บี้ เบ๊บี้ พลีซ ด้อนท์ ลี๊ฝ เฮียร)
Oh baby.
(โอ เบ๊บี้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Leaving Here คำอ่านไทย Pearl Jam

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น