เนื้อเพลง Baby One More Time คำอ่านไทย Britney Spears

Oh baby, baby
(โอ เบบิ , เบบิ)
How was I supposed to know
(เฮา วอส ซาย ซัพโพส ทู โน)
That something wasn’t right here
(แดท ซัมติง วอสซึ้น ไรท เฮียร)
Oh baby, baby
(โอ เบบิ , เบบิ)
I shouldn’t have let you go
(ไอ ชูดดึ่น แฮ็ฝ เล็ท ยู โก)
And now you’re out of sight, yeah
(แอ็นด เนา ยัวร์ เอาท อ็อฝ ไซท , เย่)
Show me how you want it to be
(โฌ มี เฮา ยู ว็อนท ดิธ ทู บี)
Tell me baby ’cause need to know now, oh because
(เท็ล มี เบบิ คอส เน ทู โน เนา , โอ บิคอส)

[Chorus]
([ โครัซ ])
My loneliness is killing me
(ไม โลนลิเน็ซ ซิส คีลลิง มี)
And I, I must confess I still believe, still believe, still believe
(แอ็นด ดาย , ไอ มัซท ค็อนเฟซ ซาย ซทิล บิลีฝ , ซทิล บิลีฝ , ซทิล บิลีฝ)
When I’m not with you I lose my mind
(ฮเว็น แอม น็อท วิฑ ยู ไอ ลูส ไม ไมนด)
Give me a sign
(กิฝ มี อะ ไซน)
Hit me baby one more time
(ฮิท มี เบบิ วัน โม ไทม)

Oh baby, baby
(โอ เบบิ , เบบิ)
[adsense]
The reason I breathe is you
(เดอะ รี๊ซั่น นาย บรีฑ อีส ยู)
Boy you got me blinded
(บอย ยู ก็อท มี บไลนด)
Oh pretty baby
(โอ พรีททิ เบบิ)
There’s nothing that I wouldn’t do
(แฑ นัธอิง แดท ไอ วูดดึ่น ดู)
It’s not the way I planned it
(อิทซ น็อท เดอะ เว ไอ แพลน ดิท)
Show me how you want it to be
(โฌ มี เฮา ยู ว็อนท ดิธ ทู บี)
Tell me baby ’cause I need to know now, oh because
(เท็ล มี เบบิ คอส ไอ เน ทู โน เนา , โอ บิคอส)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Oh baby, baby how was I supposed to know
(โอ เบบิ , เบบิ เฮา วอส ซาย ซัพโพส ทู โน)
Oh pretty baby, I shouldn’t have let you go
(โอ พรีททิ เบบิ , ไอ ชูดดึ่น แฮ็ฝ เล็ท ยู โก)
I must confess, that my loneliness is killing me now
(ไอ มัซท ค็อนเฟซ , แดท ไม โลนลิเน็ซ ซิส คีลลิง มี เนา)
Don’t you know I still believe
(ด้อนท์ ยู โน ไอ ซทิล บิลีฝ)
That you will be here
(แดท ยู วิล บี เฮียร)
And give me a sign
(แอ็นด กิฝ มี อะ ไซน)
Hit me baby one more time
(ฮิท มี เบบิ วัน โม ไทม)

[Chorus: x2]
([ โครัซ : x2 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Baby One More Time คำอ่านไทย Britney Spears

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น