เนื้อเพลง Swear It Again คำอ่านไทย Westlife

[Shane:]
([ เชน : ])
I wanna know
(ไอ วอนนา โน)
Who ever told you I was letting go
(ฮู เอฝเออะ โทลด ยู ไอ วอส เลทดิง โก)
Of the only joy that I have ever known
(อ็อฝ ดิ โอ๊นลี่ จอย แดท ไอ แฮ็ฝ เอฝเออะ โนน)
Girl, they were lying
(เกิล , เฑ เวอ ลายยิง)

Just look around
(จัซท ลุค อะเรานด)
And all of the people that we used to know
(แอ็นด ออล อ็อฝ เดอะ พี๊เพิ่ล แดท วี ยูซ ทู โน)
Have just given up, they wanna let it go
(แฮ็ฝ จัซท กีฝเอ็น อัพ , เฑ วอนนา เล็ท ดิธ โก)
But we’re still trying
(บัท เวีย ซทิล ทไรอิง)

So you should know this love we share was never made to die
(โซ ยู ฌูด โน ที ลัฝ วี แฌ วอส เนฝเออะ เมด ทู ได)
I’m glad we’re on this one way street just you and I
(แอม กแล็ด เวีย ออน ที วัน เว ซทรีท จัซท ยู แอ็นด ดาย)
Just you and I
(จัซท ยู แอ็นด ดาย)

All:
(ออล :)
I’m never gonna say goodbye
(แอม เนฝเออะ กอนนะ เซ กู๊ดบาย)
Cos I never wanna see you cry
(คอซ ซาย เนฝเออะ วอนนา ซี ยู คไร)
I swore to you my love would remain
(ไอ ซโว ทู ยู ไม ลัฝ วูด ริเมน)
And I swear it all over again and I
(แอ็นด ดาย ซแว อิท ดอร์ โอเฝอะ อะเกน แอ็นด ดาย)
I’m never gonna treat you bad
(แอม เนฝเออะ กอนนะ ทรีท ยู แบ็ด)
Cos I never wanna see you sad
(คอซ ซาย เนฝเออะ วอนนา ซี ยู แซ็ด)
I swore to share your joy and your pain
(ไอ ซโว ทู แฌ ยุร จอย แอ็นด ยุร เพน)
And I swear it all over again
(แอ็นด ดาย ซแว อิท ดอร์ โอเฝอะ อะเกน)

[Shane:]
([ เชน : ])
All over again
(ออล โอเฝอะ อะเกน)

Some people say
(ซัม พี๊เพิ่ล เซ)
That everything has got its place in time
(แดท เอ๊วี่ติง แฮ็ส ก็อท อิทซ พเลซ อิน ไทม)
Even the day must give way to the night
(อีเฝ็น เดอะ เด มัซท กิฝ เว ทู เดอะ ไนท)
But I’m not buying
(บัท แอม น็อท บายอิ้ง)
Cos in your eyes
(คอซ ซิน ยุร ไอ)
I see a love that burns eternally
(ไอ ซี อะ ลัฝ แดท เบิน อิเทอแน็ลลิ)
And if you see how beautiful you are to me
(แอ็นด อิฟ ยู ซี เฮา บยูทิฟุล ยู อาร์ ทู มี)
You’ll know I’m not lying
(โยว โน แอม น็อท ลายยิง)

Sure there’ll be times we wanna say goodbye
(ฌุร เดอะเรล บี ไทม วี วอนนา เซ กู๊ดบาย)
But even if we try
(บัท อีเฝ็น อิฟ วี ทไร)
There are some things in this life won’t be denied
(แฑ อาร์ ซัม ธิง ซิน ที ไลฟ ว็อนท บี ดิไน)
Won’t be denied
(ว็อนท บี ดิไน)

[All:]
([ ออล : ])
I’m never gonna say goodbye
(แอม เนฝเออะ กอนนะ เซ กู๊ดบาย)
Cos I never wanna see you cry
(คอซ ซาย เนฝเออะ วอนนา ซี ยู คไร)
I swore to you my love would remain
(ไอ ซโว ทู ยู ไม ลัฝ วูด ริเมน)
And I swear it all over again and I
(แอ็นด ดาย ซแว อิท ดอร์ โอเฝอะ อะเกน แอ็นด ดาย)
[adsense]
I’m never gonna treat you bad
(แอม เนฝเออะ กอนนะ ทรีท ยู แบ็ด)
Cos I never wanna see you sad
(คอซ ซาย เนฝเออะ วอนนา ซี ยู แซ็ด)
I swore to share your joy and your pain
(ไอ ซโว ทู แฌ ยุร จอย แอ็นด ยุร เพน)
And I swear it all over again
(แอ็นด ดาย ซแว อิท ดอร์ โอเฝอะ อะเกน)

[Mark:]
([ ม๊าร์ค : ])
The more I know of you is the more I know I love you
(เดอะ โม ไอ โน อ็อฝ ยู อีส เดอะ โม ไอ โน ไอ ลัฝ ยู)
And the more that I’m sure I want you forever and ever more
(แอ็นด เดอะ โม แดท แอม ฌุร ไอ ว็อนท ยู เฟาะเรฝเออะ แอ็นด เอฝเออะ โม)
And the more that you love me, the more that I know
(แอ็นด เดอะ โม แดท ยู ลัฝ มี , เดอะ โม แดท ไอ โน)
Oh that I’m never gonna let you go
(โอ แดท แอม เนฝเออะ กอนนะ เล็ท ยู โก)
Gotta let you know that I
(กอททะ เล็ท ยู โน แดท ไอ)

[All:]
([ ออล : ])
I’m never gonna say goodbye
(แอม เนฝเออะ กอนนะ เซ กู๊ดบาย)
[Mark:]
([ ม๊าร์ค : ])
[I’m never gonna say goodbye]
([ แอม เนฝเออะ กอนนะ เซ กู๊ดบาย ])
[All:]
([ ออล : ])
Cos I never wanna see you cry
(คอซ ซาย เนฝเออะ วอนนา ซี ยู คไร)
[Mark:]
([ ม๊าร์ค : ])
[never wanna see you cry] All:
([ เนฝเออะ วอนนา ซี ยู คไร ] ออล :)
I swore to you my love would remain
(ไอ ซโว ทู ยู ไม ลัฝ วูด ริเมน)
And I swear it all over again and I
(แอ็นด ดาย ซแว อิท ดอร์ โอเฝอะ อะเกน แอ็นด ดาย)
[Mark:]
([ ม๊าร์ค : ])
[swear it all over again and I]
([ ซแว อิท ดอร์ โอเฝอะ อะเกน แอ็นด ดาย ])
[All:]
([ ออล : ])
I’m never gonna treat you bad
(แอม เนฝเออะ กอนนะ ทรีท ยู แบ็ด)
[Mark:]
([ ม๊าร์ค : ])
[never gonna treat you bad]
([ เนฝเออะ กอนนะ ทรีท ยู แบ็ด ])
[All:]
([ ออล : ])
Cos I never wanna see you sad
(คอซ ซาย เนฝเออะ วอนนา ซี ยู แซ็ด)
[Mark:]
([ ม๊าร์ค : ])
[never wanna see you sad]
([ เนฝเออะ วอนนา ซี ยู แซ็ด ])
[All:]
([ ออล : ])
I swore to share your joy and your pain
(ไอ ซโว ทู แฌ ยุร จอย แอ็นด ยุร เพน)
[Mark:]
([ ม๊าร์ค : ])
[oh no, oh no]
([ โอ โน , โอ โน ])
[All:]
([ ออล : ])
And I swear it all over again
(แอ็นด ดาย ซแว อิท ดอร์ โอเฝอะ อะเกน)

[Mark:]
([ ม๊าร์ค : ])
All over again
(ออล โอเฝอะ อะเกน)
All over again
(ออล โอเฝอะ อะเกน)
And I swear it all over again
(แอ็นด ดาย ซแว อิท ดอร์ โอเฝอะ อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Swear It Again คำอ่านไทย Westlife

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น