เนื้อเพลง Girl Don’t Take Your Love from Me คำอ่านไทย Michael Jackson

Oooh
( อู้)
Foolish of me, I couldn’t see
(ฟูลอิฌ อ็อฝ มี , ไอ คูดซึ่น ซี)
The forest for the trees
(เดอะ ฟ๊อเรสท ฟอร์ เดอะ ทรี)
You’ve been so true
(ยู๊ฟ บีน โซ ทรู)
I’ve been so cruel to you
(แอฝ บีน โซ ครู๊เอ้ล ทู ยู)
Oh, girl please don’t leave me
(โอ , เกิร์ล พลีซ ด้อนท์ ลี๊ฝ มี)

Chorus :
(ค๊อรัส :)
If you stay I’ll find a way
(อิ๊ฟ ยู สเทย์ อิลล ไฟนด์ อะ เวย์)
To erase the past
(ทู อีเรส เดอะ พาสท์)
Baby don’t leave me
(เบ๊บี้ ด้อนท์ ลี๊ฝ มี)
Girl don’t take your love from me
(เกิร์ล ด้อนท์ เท้ค ยุร ลัฝ ฟรอม มี)
Oh girl
(โอ เกิร์ล)

What can I say to make you stay
(ว๊อท แคน นาย เซย์ ทู เม้ค ยู สเทย์)
Baby, don’t leave me
(เบ๊บี้ , ด้อนท์ ลี๊ฝ มี)
You’ve been so kind
(ยู๊ฟ บีน โซ ไคนด์)
It blows my mind to know
(อิท โบลว์ มาย ไมนด์ ทู โนว์)
Oh girl, I really hurt you
(โอ เกิร์ล , ไอ ริแอ็ลลิ เฮิร์ท ยู)

Chorus :
(ค๊อรัส :)
Tell me girl, it’s not to late
(เทลล มี เกิร์ล , อิทซ น็อท ทู เหลท)
And you give me a chance
(แอนด์ ยู กี๊ฝ มี อะ แช้นซํ)
To make it up to you
(ทู เม้ค อิท อั๊พ ทู ยู)
Don’t take your love from me
(ด้อนท์ เท้ค ยุร ลัฝ ฟรอม มี)
Girl don’t take your love
(เกิร์ล ด้อนท์ เท้ค ยุร ลัฝ)
Don’t take your love
(ด้อนท์ เท้ค ยุร ลัฝ)

Bridge:
(บริดจ :)
Girl, if you take your love away from me
(เกิร์ล , อิ๊ฟ ยู เท้ค ยุร ลัฝ อะเวย์ ฟรอม มี)
I’m gonna be in misery
(แอม กอนนะ บี อิน มีสริ)
Your love is the strength that I lean upon
(ยุร ลัฝ อีส เดอะ ซทเร็งธ แดท ไอ ลีน อุพอน)
How will I make it when it’s gone
(ฮาว วิล ไอ เม้ค อิท เว็น อิทซ กอน)
Of all the little things I wanted to say….
(อ็อฝ ออล เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล ทริง ซาย ว้อนท ทู เซย์)
…I really wanted to do
(ไอ ริแอ็ลลิ ว้อนท ทู ดู)
Girl , this time…
(เกิร์ล , ดิส ไทม์)
Ooh, oh girl I really mean it
(อู้ , โอ เกิร์ล ไอ ริแอ็ลลิ มีน หนิด)

Chorus :
(ค๊อรัส :)
So tell me girl, it’s not too late
(โซ เทลล มี เกิร์ล , อิทซ น็อท ทู เหลท)
And you’ll give me a chance
(แอนด์ โยว กี๊ฝ มี อะ แช้นซํ)
To make it up to you
(ทู เม้ค อิท อั๊พ ทู ยู)
Don’t take your love from me
(ด้อนท์ เท้ค ยุร ลัฝ ฟรอม มี)
Don’t take your love, no no no no no
(ด้อนท์ เท้ค ยุร ลัฝ , โน โน โน โน โน)
Don’t take your love
(ด้อนท์ เท้ค ยุร ลัฝ)
Don’t leave me girl
(ด้อนท์ ลี๊ฝ มี เกิร์ล)

Don’t take your love from me
(ด้อนท์ เท้ค ยุร ลัฝ ฟรอม มี)
Baby, don’t take your love from me
(เบ๊บี้ , ด้อนท์ เท้ค ยุร ลัฝ ฟรอม มี)
Don’t take your love from me
(ด้อนท์ เท้ค ยุร ลัฝ ฟรอม มี)
Oooh, don’t take your love from me
(อู้ , ด้อนท์ เท้ค ยุร ลัฝ ฟรอม มี)
Baby, don’t take your love from me
(เบ๊บี้ , ด้อนท์ เท้ค ยุร ลัฝ ฟรอม มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Girl Don’t Take Your Love from Me คำอ่านไทย Michael Jackson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น