เนื้อเพลง Smooth Criminal คำอ่านไทย Michael Jackson

As he came into the window
(แอ็ส ฮี เคม อีนทุ เดอะ วีนโด)
It was the sound of a crescendo
(อิท วอส เดอะ เซานด อ็อฝ อะ คเระเฌนโด)
He came into her apartment
(ฮี เคม อีนทุ เฮอ อะพาทเม็นท)
He left the bloodstains on the carpet
(ฮี เล็ฟท เดอะ บลูดสเตน ออน เดอะ คาเพ็ท)
She ran underneath the table
(ชี แร็น อันเดอะนีธ เดอะ เท๊เบิ้ล)
He could see she was unable
(ฮี คูด ซี ชี วอส อันเอ๊เบิ่ล)
So she ran into the bedroom
(โซ ชี แร็น อีนทุ เดอะ เบดรูม)
She was struck down, it was her doom
(ชี วอส ซทรัค เดาน , อิท วอส เฮอ ดูม)

Annie, are you OK?
(แอนนี่ , อาร์ ยู โอเค)
So, Annie, are you OK?
(โซ , แอนนี่ , อาร์ ยู โอเค)
Are you OK, Annie?
(อาร์ ยู โอเค , แอนนี่)
Annie, are you OK?
(แอนนี่ , อาร์ ยู โอเค)
So, Annie, are you OK?
(โซ , แอนนี่ , อาร์ ยู โอเค)
Are you OK, Annie?
(อาร์ ยู โอเค , แอนนี่)
Annie, are you OK?
(แอนนี่ , อาร์ ยู โอเค)
So, Annie, are you OK?
(โซ , แอนนี่ , อาร์ ยู โอเค)
Are you OK, Annie?
(อาร์ ยู โอเค , แอนนี่)
Annie, are you OK?
(แอนนี่ , อาร์ ยู โอเค)
So, Annie, are you OK,?
(โซ , แอนนี่ , อาร์ ยู โอเค ,)
Are you OK, Annie?
(อาร์ ยู โอเค , แอนนี่)

[Annie, are you OK?]
([ แอนนี่ , อาร์ ยู โอเค ])
[will you tell us that you’re OK]
([ วิล ยู เท็ล อัซ แดท ยัวร์ โอเค ])
[there’s a sign in the window]
([ แฑ ซา ไซน อิน เดอะ วีนโด ])
[that he struck you a crescendo Annie]
([ แดท ฮี ซทรัค ยู อะ คเระเฌนโด แอนนี่ ])
[he came into your apartment]
([ ฮี เคม อีนทุ ยุร อะพาทเม็นท ])
[he left the bloodstains on the carpet]
([ ฮี เล็ฟท เดอะ บลูดสเตน ออน เดอะ คาเพ็ท ])
[then you ran into the bedroom]
([ เฑ็น ยู แร็น อีนทุ เดอะ เบดรูม ])
[you were struck down]
([ ยู เวอ ซทรัค เดาน ])
[it was your doom]
([ อิท วอส ยุร ดูม ])

Annie, are you OK?
(แอนนี่ , อาร์ ยู โอเค)
So, Annie, are you OK?
(โซ , แอนนี่ , อาร์ ยู โอเค)
Are you OK Annie?
(อาร์ ยู โอเค แอนนี่)
Annie, are you OK?
(แอนนี่ , อาร์ ยู โอเค)
So, Annie, are you OK?
(โซ , แอนนี่ , อาร์ ยู โอเค)
Are you OK Annie?
(อาร์ ยู โอเค แอนนี่)
Annie, are you OK?
(แอนนี่ , อาร์ ยู โอเค)
So, Annie, are you OK?
(โซ , แอนนี่ , อาร์ ยู โอเค)
Are you OK Annie?
(อาร์ ยู โอเค แอนนี่)
You’ve been hit by
(ยู๊ฟ บีน ฮิท ไบ)
You’ve been hit by
(ยู๊ฟ บีน ฮิท ไบ)
A smooth criminal
(อะ ซมูฑ ครีมอิแน็ล)

So they came into the outway
(โซ เฑ เคม อีนทุ ดิ เอ๊าเวย์)
It was Sunday, what a black day
(อิท วอส ซันดิ , ฮว็อท ดา บแล็ค เด)
Mouth to mouth resuscitation
(เมาธ ทู เมาธ ริซัสซิเทฌัน)
Sounding heartbeats intimidations
(เซานดิง ฮาร์ทบีท อินทิมิเดฌัน)

Annie, are you OK?
(แอนนี่ , อาร์ ยู โอเค)
So, Annie, are you OK?
(โซ , แอนนี่ , อาร์ ยู โอเค)
Are you OK Annie?
(อาร์ ยู โอเค แอนนี่)
Annie, are you OK?
(แอนนี่ , อาร์ ยู โอเค)
So, Annie, are you OK?
(โซ , แอนนี่ , อาร์ ยู โอเค)
Are you OK Annie?
(อาร์ ยู โอเค แอนนี่)
Annie, are you OK?
(แอนนี่ , อาร์ ยู โอเค)
So, Annie, are you OK?
(โซ , แอนนี่ , อาร์ ยู โอเค)
[adsense]
Are you OK Annie?
(อาร์ ยู โอเค แอนนี่)
Annie, are you OK?
(แอนนี่ , อาร์ ยู โอเค)
So, Annie, are you OK?
(โซ , แอนนี่ , อาร์ ยู โอเค)
Are you OK Annie?
(อาร์ ยู โอเค แอนนี่)

[Annie, are you OK?]
([ แอนนี่ , อาร์ ยู โอเค ])
[will you tell us that you’re OK]
([ วิล ยู เท็ล อัซ แดท ยัวร์ โอเค ])
[there’s a sign in the window]
([ แฑ ซา ไซน อิน เดอะ วีนโด ])
[that he struck you a crescendo Annie]
([ แดท ฮี ซทรัค ยู อะ คเระเฌนโด แอนนี่ ])
[he came into your apartment]
([ ฮี เคม อีนทุ ยุร อะพาทเม็นท ])
[he left the bloodstains on the carpet]
([ ฮี เล็ฟท เดอะ บลูดสเตน ออน เดอะ คาเพ็ท ])
[then you ran into the bedroom]
([ เฑ็น ยู แร็น อีนทุ เดอะ เบดรูม ])
[you were struck down]
([ ยู เวอ ซทรัค เดาน ])
[it was your doom]
([ อิท วอส ยุร ดูม ])

[Annie, are you OK?]
([ แอนนี่ , อาร์ ยู โอเค ])
[so, Annie, are you OK?]
([ โซ , แอนนี่ , อาร์ ยู โอเค ])
[are you OK Annie?]
([ อาร์ ยู โอเค แอนนี่ ])
[you’ve been hit by]
([ ยู๊ฟ บีน ฮิท ไบ ])
[you’ve been struck by
([ ยู๊ฟ บีน ซทรัค ไบ)
A smooth criminal]
(อะ ซมูฑ ครีมอิแน็ล ])

OK, I want everybody to clear the area right now!
(โอเค , ไอ ว็อนท เอวี่บอดี้ ทู คเลีย ดิ แอเรียะ ไรท เนา !)

Aaow!
(อาว !)
[Annie, are you OK?]
([ แอนนี่ , อาร์ ยู โอเค ])
I don’t know!
(ไอ ด้อนท์ โน !)
[will you tell us, that you’re OK]
([ วิล ยู เท็ล อัซ , แดท ยัวร์ โอเค ])
I don’t know!
(ไอ ด้อนท์ โน !)
[there’s a sign in the window]
([ แฑ ซา ไซน อิน เดอะ วีนโด ])
I don’t know!
(ไอ ด้อนท์ โน !)
[that he struck you a crescendo Annie]
([ แดท ฮี ซทรัค ยู อะ คเระเฌนโด แอนนี่ ])
I don’t know!
(ไอ ด้อนท์ โน !)
[he came into your apartment]
([ ฮี เคม อีนทุ ยุร อะพาทเม็นท ])
I don’t know!
(ไอ ด้อนท์ โน !)
[left bloodstains on the carpet]
([ เล็ฟท บลูดสเตน ออน เดอะ คาเพ็ท ])
I don’t know why baby!
(ไอ ด้อนท์ โน ฮไว เบบิ !)
[then you ran into the bedroom]
([ เฑ็น ยู แร็น อีนทุ เดอะ เบดรูม ])
I don’t know!
(ไอ ด้อนท์ โน !)
[you were struck down]
([ ยู เวอ ซทรัค เดาน ])
[it was your doom, Annie!]
([ อิท วอส ยุร ดูม , แอนนี่ ! ])

[Annie, are you OK?]
([ แอนนี่ , อาร์ ยู โอเค ])
Dang gone it, baby!
(แดง กอน อิท , เบบิ !)
[will you tell us, that you’re OK]
([ วิล ยู เท็ล อัซ , แดท ยัวร์ โอเค ])
Dang gone it, baby!
(แดง กอน อิท , เบบิ !)
[there’s a sign in the window]
([ แฑ ซา ไซน อิน เดอะ วีนโด ])
Dang gone it, baby!
(แดง กอน อิท , เบบิ !)
[that he struck you a crescendo Annie]
([ แดท ฮี ซทรัค ยู อะ คเระเฌนโด แอนนี่ ])
Hoo! hoo!
(ฮู ! ฮู !)
[he came into your apartment]
([ ฮี เคม อีนทุ ยุร อะพาทเม็นท ])
Dang gone it!
(แดง กอน อิท !)
[left bloodstains on the carpet]
([ เล็ฟท บลูดสเตน ออน เดอะ คาเพ็ท ])
Hoo! hoo! hoo!
(ฮู ! ฮู ! ฮู !)
[then you ran into the bedroom]
([ เฑ็น ยู แร็น อีนทุ เดอะ เบดรูม ])
Dang gone it!
(แดง กอน อิท !)
[you were struck down]
([ ยู เวอ ซทรัค เดาน ])
[it was your doom, Annie!]
([ อิท วอส ยุร ดูม , แอนนี่ ! ])
Aaow!
(อาว !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Smooth Criminal คำอ่านไทย Michael Jackson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น