เนื้อเพลง Moonshadow คำอ่านไทย Stevens

Oh, I’m bein’ followed by a moonshadow, moonshadow, moonshadow
( โอ , แอม บีนโพล ฟ๊อลโล่ว บาย อะ moonshadow , moonshadow , moonshadow)
Leapin and hoppin’ on a moonshadow, moonshadow, moonshadow
(Leapin แอนด์ โฮ๊พปิน ออน อะ moonshadow , moonshadow , moonshadow)

And if I ever lose my hands, lose my plough, lose my land,
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย เอ๊เฝ่อร์ ลู้ส มาย แฮนด์ , ลู้ส มาย พเลา , ลู้ส มาย แลนด์ ,)
Oh if I ever lose my hands, oh if…. I won’t have to work no more.
(โอ อิ๊ฟ ฟาย เอ๊เฝ่อร์ ลู้ส มาย แฮนด์ , โอ อิ๊ฟ ฟาย ว็อนท แฮ็ฝ ทู เวิ๊ร์ค โน โม)
And if I ever lose my eyes, if my colours all run dry,
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย เอ๊เฝ่อร์ ลู้ส มาย อาย , อิ๊ฟ มาย คัลเออะ ซอร์ รัน ดราย ,)
Yes if I ever lose my eyes, oh if…. I won’t have to cry no more.
(เย็ซ อิ๊ฟ ฟาย เอ๊เฝ่อร์ ลู้ส มาย อาย , โอ อิ๊ฟ ฟาย ว็อนท แฮ็ฝ ทู คราย โน โม)

And if I ever lose my legs, I won’t moan, and I won’t beg,
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย เอ๊เฝ่อร์ ลู้ส มาย เล้ก , ไอ ว็อนท โมน , แอนด์ ดาย ว็อนท เบ๊ก ,)
Yes if I ever lose my legs, oh if…. I won’t have to walk no more.
(เย็ซ อิ๊ฟ ฟาย เอ๊เฝ่อร์ ลู้ส มาย เล้ก , โอ อิ๊ฟ ฟาย ว็อนท แฮ็ฝ ทู ว๊อล์ค โน โม)
And if I ever lose my mouth, all my teeth, north and south,
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย เอ๊เฝ่อร์ ลู้ส มาย เม๊าธ , ออล มาย ทีท , น๊อร์ธ แอนด์ เซ๊าธ ,)
Yes if I ever lose my mouth, oh if…. I won’t have to talk…
(เย็ซ อิ๊ฟ ฟาย เอ๊เฝ่อร์ ลู้ส มาย เม๊าธ , โอ อิ๊ฟ ฟาย ว็อนท แฮ็ฝ ทู ท๊อล์ค)

Did it take long to find me? I asked the faithful light.
(ดิด ดิท เท้ค ลอง ทู ไฟนด์ มี ไอ อาสคฺ เดอะ เฟธฟุล ไล๊ท)
Did it take long to find me? and are you gonna stay the night?
(ดิด ดิท เท้ค ลอง ทู ไฟนด์ มี แอนด์ อาร์ ยู กอนนะ สเทย์ เดอะ ไน๊ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Moonshadow คำอ่านไทย Stevens

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น