เนื้อเพลง Numb (The Soul Assassins Mix) คำอ่านไทย U2

One nine nine three
( วัน ไนน ไนน ทรี)
Soul Assassins come to deal with roughneck destruction
(โซล แอ็ซแซซซิน คัม ทู ดีล วิธ roughneck ดิซทรัคฌัน)

I feel numb
(ไอ ฟีล นัมบ์)

U2 come down with the matter of numb business
(U2 คัม เดาน วิธ เดอะ แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ นัมบ์ บีสเน็ซ)

Top of the matter
(ท๊อพ อ็อฝ เดอะ แม๊ทเท่อร์)

Don’t move
(ด้อนท์ มู๊ฝ)
Don’t talk out of time
(ด้อนท์ ท๊อล์ค เอ๊าท อ็อฝ ไทม์)
Don’t think
(ด้อนท์ ทริ๊งค)
Don’t worry everything’s just fine
(ด้อนท์ ว๊อร์รี่ เอ๊วี่ติง จั๊สท ไฟน)
Just fine
(จั๊สท ไฟน)

Don’t grab
(ด้อนท์ แกร๊บ)
Don’t clutch
(ด้อนท์ คลัทซ์)
Don’t hope for too much
(ด้อนท์ โฮพ ฟอร์ ทู มัช)
Don’t breathe
(ด้อนท์ บรีฑ)
Don’t achieve
(ด้อนท์ อะชี้ฝ)
Or grieve without leave
(ออ กรีฝ วิธเอ๊าท ลี๊ฝ)

Don’t check
(ด้อนท์ เช็ค)
Just balance on the fence
(จั๊สท บ๊าล่านซ์ ออน เดอะ เฟ้นซ)
Don’t answer
(ด้อนท์ แอ๊นเซ่อร)
Don’t ask
(ด้อนท์ อาสคฺ)
Don’t try and make sense
(ด้อนท์ ธราย แอนด์ เม้ค เซ้นส)

I feel numb
(ไอ ฟีล นัมบ์)

Don’t whisper
(ด้อนท์ วิสเพ่อร์)
Don’t talk
(ด้อนท์ ท๊อล์ค)
Don’t run if you can walk
(ด้อนท์ รัน อิ๊ฟ ยู แคน ว๊อล์ค)
Don’t cheat, compete
(ด้อนท์ ชี๊ท , คอมพีท)
Don’t miss the one beat
(ด้อนท์ มิซ ดิ วัน บีท)

I feel numb
(ไอ ฟีล นัมบ์)

Don’t travel by train
(ด้อนท์ แทร๊เฝ่ล บาย เทรน)
Don’t eat
(ด้อนท์ อี๊ท)
Don’t spill
(ด้อนท์ สพิลล)
Don’t piss in the drain
(ด้อนท์ พิซ ซิน เดอะ ดเรน)
Don’t make a will
(ด้อนท์ เม้ค เก วิล)

Don’t fill out any forms
(ด้อนท์ ฟิลล เอ๊าท เอ๊นี่ ฟอร์ม)
Don’t compensate
(ด้อนท์ ค๊อมเพ็นเสท)
Don’t cower
(ด้อนท์ เคาเออะ)
Don’t crawl
(ด้อนท์ ครอล)
Don’t come around late
(ด้อนท์ คัม อะราวนฺดฺ เหลท)
Don’t hover at the gate
(ด้อนท์ ฮัฝเออะ แรท เดอะ เกท)

Don’t take it on board
(ด้อนท์ เท้ค อิท ออน บอร์ด)
Don’t fall on your sword
(ด้อนท์ ฟอลล์ ออน ยุร ซ๊อร์ด)
Just play another chord
(จั๊สท เพลย์ อะน๊าเทร่อร์ คอด)
If you feel you’re getting bored
(อิ๊ฟ ยู ฟีล ยัวร์ เกดดดิ้ง บอรฺ)

I feel numb
(ไอ ฟีล นัมบ์)

Don’t be heavy
(ด้อนท์ บี เฮ๊ฝฝี่)
Don’t be unkind
(ด้อนท์ บี อันไคนด)
It’s not that bad
(อิทซ น็อท แดท แบ้ด)
Just try and unwind
(จั๊สท ธราย แอนด์ อันไวนด์)

I feel numb
(ไอ ฟีล นัมบ์)

Don’t change your brand
(ด้อนท์ เช้งจํ ยุร แบรนดฺ)
Don’t listen to the band
(ด้อนท์ ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ แบนด์)
Don’t ape
(ด้อนท์ เอพ)
Don’t gape
(ด้อนท์ เกพ)
Don’t change your shape
(ด้อนท์ เช้งจํ ยุร เชพ)
Have another grape
(แฮ็ฝ อะน๊าเทร่อร์ เกร๊พ)

Come on, come on, hey
(คัมมอน , คัมมอน , เฮ)
I feel numb
(ไอ ฟีล นัมบ์)
Come on, come on, hey
(คัมมอน , คัมมอน , เฮ)
I feel numb
(ไอ ฟีล นัมบ์)
Come on, come on, hey
(คัมมอน , คัมมอน , เฮ)
I feel numb
(ไอ ฟีล นัมบ์)
Come on, come on, hey
(คัมมอน , คัมมอน , เฮ)
I feel numb
(ไอ ฟีล นัมบ์)
Come on, come on, hey
(คัมมอน , คัมมอน , เฮ)
I feel numb
(ไอ ฟีล นัมบ์)
Come on, come on, hey
(คัมมอน , คัมมอน , เฮ)
I feel numb
(ไอ ฟีล นัมบ์)

Don’t plead
(ด้อนท์ พลีด)
Don’t bridle
(ด้อนท์ bridle)
Don’t shackle
(ด้อนท์ shackle)
Don’t grind
(ด้อนท์ ไกรนด)
Don’t curve
(ด้อนท์ เคอร์ฟ)
Don’t swerve
(ด้อนท์ ซเวิฝ)
Lie, die, serve
(ไล , ดาย , เซิร์ฝ)

Don’t theorize, realise, polarise
(ด้อนท์ ธีโอะไรส , รีโอราย , polarise)
Glance, dance, dismiss, apologise
(แกล๊นซ์ , แด๊นซ์ , ดิสมิ๊สส , อพอโรไจซ์)

Don’t spy
(ด้อนท์ สพาย)
Don’t lie
(ด้อนท์ ไล)
Don’t try
(ด้อนท์ ธราย)
Imply
(อิมพลาย)
Detain
(ดีเทน)
Explain
(เอ็กซเพลน)
Start again
(สท๊าร์ท อะเกน)

Don’t drive
(ด้อนท์ ไดร๊ฝ)
Don’t coax
(ด้อนท์ โคคซ)
Don’t cling
(ด้อนท์ คลิ๊ง)
Don’t hoax
(ด้อนท์ โฮคซ)
Don’t freak
(ด้อนท์ ฟรี๊ค)
Peek
(พีค)
Don’t leak
(ด้อนท์ ลี๊ค)
Don’t speak
(ด้อนท์ สพี๊ค)

Don’t project
(ด้อนท์ โพร๊เจ็คท)
Don’t connect
(ด้อนท์ คอนเน็คท)
Protect
(โพรเท๊คท)
Don’t expect
(ด้อนท์ เอ็กซเพ็คท)
Suggest
(ซั๊กเจสท)

Don’t project
(ด้อนท์ โพร๊เจ็คท)
Don’t connect
(ด้อนท์ คอนเน็คท)
Protect
(โพรเท๊คท)
Don’t expect
(ด้อนท์ เอ็กซเพ็คท)
Suggest
(ซั๊กเจสท)

I feel numb
(ไอ ฟีล นัมบ์)

Don’t follow
(ด้อนท์ ฟ๊อลโล่ว)
Don’t suffer
(ด้อนท์ ซั๊ฟเฟ่อร์)
Don’t touch
(ด้อนท์ ทั๊ช)
Don’t dine
(ด้อนท์ ไดน)
Don’t bathe
(ด้อนท์ เบฑ)
Don’t shave
(ด้อนท์ เชฝ)
Don’t shower
(ด้อนท์ เช๊าเว่อร์)
Behave
(บีแฮฝ)

I feel numb
(ไอ ฟีล นัมบ์)

Don’t protest
(ด้อนท์ โพร๊เทสท)
Don’t guess
(ด้อนท์ เกสส)
Don’t bless
(ด้อนท์ เบล๊ส)
Don’t rest
(ด้อนท์ เรสท)
Don’t act
(ด้อนท์ แอ๊คท)
Detract
(ดิแทรคท)

I feel numb
(ไอ ฟีล นัมบ์)

I feel numb
(ไอ ฟีล นัมบ์)

I feel numb
(ไอ ฟีล นัมบ์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Numb (The Soul Assassins Mix) คำอ่านไทย U2

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น