เนื้อเพลง We คำอ่านไทย Neil Diamond

Love is all about chemistry
( ลัฝ อีส ซอร์ อะเบ๊าท เคมอิซทริ)
Isn’t something you go off to school to learn
(อีสซึ่น ซัมติง ยู โก ออฟฟ ทู สคูล ทู เลิร์น)
It isn’t math or ancient history
(อิท อีสซึ่น แมตซฺ ออ แอ๊นเซี่ยนท ฮิสทรี่)
It’s the kind of thing that comes down to simple terms
(อิทซ เดอะ ไคนด์ อ็อฝ ทริง แดท คัม เดาน ทู ซิ๊มเพิ่ล เทิร์ม)
It’s not about you
(อิทซ น็อท อะเบ๊าท ยู)
It’s not about me
(อิทซ น็อท อะเบ๊าท มี)
Love is all about WE
(ลัฝ อีส ซอร์ อะเบ๊าท วี)
Yes, it’s all about we
(เย็ซ , อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท วี)

Want to take you to that great unknown
(ว้อนท ทู เท้ค ยู ทู แดท เกรท อันโนน)
Show you to a place you’ve never been
(โชว์ ยู ทู อะ เพลส ยู๊ฟ เน๊เฝ่อร์ บีน)
Down a road where only lovers go
(เดาน อะ โร้ด แวร์ โอ๊นลี่ ลัฝเออะ โก)
But before we leave, I want to repeat again
(บั๊ท บีฟอร์ วี ลี๊ฝ , ไอ ว้อนท ทู รีพี๊ท อะเกน)
It’s not about you
(อิทซ น็อท อะเบ๊าท ยู)
And it’s not about me
(แอนด์ อิทซ น็อท อะเบ๊าท มี)
Love is all about we
(ลัฝ อีส ซอร์ อะเบ๊าท วี)
All about we
(ออล อะเบ๊าท วี)

With a string you can tie a knot
(วิธ อะ สทริง ยู แคน ไท อะ น็อท)
But you gotta have somethin’ to tie it to
(บั๊ท ยู กอททะ แฮ็ฝ ซัมติน ทู ไท อิท ทู)
Otherwise all you’ve got is a knot
(อัฑเออะไวส ออล ยู๊ฟ ก็อท อีส ซา น็อท)
When it ties me to you,
(เว็น หนิด ไท มี ทู ยู ,)
It’s a whole other thing
(อิทซ ซา โฮล อ๊อเธ่อร์ ทริง)
Cause Love is all about we
(ค๊อส ลัฝ อีส ซอร์ อะเบ๊าท วี)
Love is all about we
(ลัฝ อีส ซอร์ อะเบ๊าท วี)

Love is not about young or old
(ลัฝ อีส น็อท อะเบ๊าท ยัง ออ โอลด์)
Touches everybody in a special way
(ทูช เอวี่บอดี้ อิน อะ สเพ๊เชี่ยล เวย์)
It’s a blanket when the nights are cold
(อิทซ ซา แบล๊งเค๊ท เว็น เดอะ ไน๊ท แซร์ โคลด์)
It can even keep you dry on a rainy day
(อิท แคน อี๊เฝ่น คี๊พ ยู ดราย ออน อะ เรนอิ เดย์)
And it’s not about you
(แอนด์ อิทซ น็อท อะเบ๊าท ยู)
It’s not about me
(อิทซ น็อท อะเบ๊าท มี)
Love is all about we
(ลัฝ อีส ซอร์ อะเบ๊าท วี)
Yes, it’s all about we
(เย็ซ , อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท วี)
Visit OldieLyrics.com
(ฝิ๊สิท OldieLyrics com)
With a string you can tie a knot
(วิธ อะ สทริง ยู แคน ไท อะ น็อท)
But you got to have something to tie it to
(บั๊ท ยู ก็อท ทู แฮ็ฝ ซัมติง ทู ไท อิท ทู)
Otherwise all you’ve got is a knot
(อัฑเออะไวส ออล ยู๊ฟ ก็อท อีส ซา น็อท)
When it ties me to you
(เว็น หนิด ไท มี ทู ยู)
It’s a whole other thing
(อิทซ ซา โฮล อ๊อเธ่อร์ ทริง)
Cause Love is all about we
(ค๊อส ลัฝ อีส ซอร์ อะเบ๊าท วี)
Yes it’s all about we
(เย็ซ อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท วี)

No, its not about you
(โน , อิทซ น็อท อะเบ๊าท ยู)
It’s not about me
(อิทซ น็อท อะเบ๊าท มี)
Love is all about we
(ลัฝ อีส ซอร์ อะเบ๊าท วี)
Yes it’s all about we
(เย็ซ อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท วี)
Say it’s all about we
(เซย์ อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท วี)
You and me
(ยู แอนด์ มี)
Say it’s all about we
(เซย์ อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท วี)
You and me
(ยู แอนด์ มี)
We ah-we ah-we ah-we ah-we
(วี อา วี อา วี อา วี อา วี)
Love is all about we…
(ลัฝ อีส ซอร์ อะเบ๊าท วี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง We คำอ่านไทย Neil Diamond

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น