เนื้อเพลง Blue Moon of Kentucky คำอ่านไทย Paul McCartney

Well Blue moon of Kentucky
( เวลล บลู มูน อ็อฝ เคนทัคกี่)
keep on shining,
(คี๊พ ออน ชายนิง ,)
Shine on the one that’s gone and left me blue.
(ไชน์ ออน ดิ วัน แด้ท กอน แอนด์ เล๊ฟท มี บลู)
Well blue moon of Kentucky
(เวลล บลู มูน อ็อฝ เคนทัคกี่)
keep on shining,
(คี๊พ ออน ชายนิง ,)
Shine on the one that’s gone and left me blue.
(ไชน์ ออน ดิ วัน แด้ท กอน แอนด์ เล๊ฟท มี บลู)

Well, it was on one moonlight night,
(เวลล , อิท วอส ออน วัน มูนไลท์ ไน๊ท ,)
Well Stars shining bright,
(เวลล สทาร์ ชายนิง ไบร๊ท ,)
Wind blowin’ high
(วินด โบลวิน ไฮฮ)
My Love said good-bye.
(มาย ลัฝ เซ็ด กู๊ด ไบ)
Blue moon of Kentucky
(บลู มูน อ็อฝ เคนทัคกี่)
Keep on shining.
(คี๊พ ออน ชายนิง)
Shine on the one that’s gone and left me blue.
(ไชน์ ออน ดิ วัน แด้ท กอน แอนด์ เล๊ฟท มี บลู)

Well, it was on one moonlight night,
(เวลล , อิท วอส ออน วัน มูนไลท์ ไน๊ท ,)
Stars shining bright,
(สทาร์ ชายนิง ไบร๊ท ,)
Wind blowin’ high
(วินด โบลวิน ไฮฮ)
Love said good-bye.
(ลัฝ เซ็ด กู๊ด ไบ)

Blue moon of Kentucky
(บลู มูน อ็อฝ เคนทัคกี่)
Keep on shining.
(คี๊พ ออน ชายนิง)
Shine on the one that’s gone and left me blue.
(ไชน์ ออน ดิ วัน แด้ท กอน แอนด์ เล๊ฟท มี บลู)

[Uptempo]
([ Uptempo ])
Well Blue moon, blue moon, blue moon,
(เวลล บลู มูน , บลู มูน , บลู มูน ,)
keep shining bright.
(คี๊พ ชายนิง ไบร๊ท)
Well Blue moon, keep on shining bright,
(เวลล บลู มูน , คี๊พ ออน ชายนิง ไบร๊ท ,)
You’re gonna bring me back my baby tonight,
(ยัวร์ กอนนะ บริง มี แบ็ค มาย เบ๊บี้ ทูไน๊ท ,)
Blue moon, yeh keep shining bright.
(บลู มูน , เย้ คี๊พ ชายนิง ไบร๊ท)

Blue moon of Kentucky
(บลู มูน อ็อฝ เคนทัคกี่)
keep on shining,
(คี๊พ ออน ชายนิง ,)
Shine on the one that’s gone and left me blue.
(ไชน์ ออน ดิ วัน แด้ท กอน แอนด์ เล๊ฟท มี บลู)
Well blue moon of Kentucky
(เวลล บลู มูน อ็อฝ เคนทัคกี่)
keep on shining,
(คี๊พ ออน ชายนิง ,)
Shine on the one that’s gone and left me blue.
(ไชน์ ออน ดิ วัน แด้ท กอน แอนด์ เล๊ฟท มี บลู)

Well, it was on one moonlight night,
(เวลล , อิท วอส ออน วัน มูนไลท์ ไน๊ท ,)
Stars shining bright,
(สทาร์ ชายนิง ไบร๊ท ,)
Wind blowin’ high
(วินด โบลวิน ไฮฮ)
My Love said good-bye.
(มาย ลัฝ เซ็ด กู๊ด ไบ)

Blue moon of Kentucky
(บลู มูน อ็อฝ เคนทัคกี่)
Keep on shining.
(คี๊พ ออน ชายนิง)
Shine on the one that’s gone and left me blue.
(ไชน์ ออน ดิ วัน แด้ท กอน แอนด์ เล๊ฟท มี บลู)
Shine on the one that’s gone and left me blue.
(ไชน์ ออน ดิ วัน แด้ท กอน แอนด์ เล๊ฟท มี บลู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Blue Moon of Kentucky คำอ่านไทย Paul McCartney

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น