เนื้อเพลง Party Song คำอ่านไทย Pet Shop Boys

We want a party song
( วี ว้อนท ดา พ๊าร์ที่ ซ็อง)
With a good time lyric
(วิธ อะ กู๊ด ไทม์ ลีริค)
Tell you what
(เทลล ยู ว๊อท)
I’m gonna help you pick it
(แอม กอนนะ เฮ้ลพ ยู พิค อิท)

I hope that you don’t mind
(ไอ โฮพ แดท ยู ด้อนท์ ไมนด์)
But there’s some people wanna bump and grind
(บั๊ท แดร์ ซัม พี๊เพิ่ล วอนนา บั๊มพํ แอนด์ ไกรนด)
Play those ones and twos
(เพลย์ โฑส วัน แซน ทู)
And while you spin I’ll help you choose
(แอนด์ ไวล์ ยู สพิน อิลล เฮ้ลพ ยู ชู๊ส)
I wanna good time
(ไอ วอนนา กู๊ด ไทม์)
[Good time, good time, good time, good time]
([ กู๊ด ไทม์ , กู๊ด ไทม์ , กู๊ด ไทม์ , กู๊ด ไทม์ ])

We want a party song
(วี ว้อนท ดา พ๊าร์ที่ ซ็อง)
With a good time lyric [good time]
(วิธ อะ กู๊ด ไทม์ ลีริค [ กู๊ด ไทม์ ])
Tell you what
(เทลล ยู ว๊อท)
I’m gonna help you pick it [good time]
(แอม กอนนะ เฮ้ลพ ยู พิค อิท [ กู๊ด ไทม์ ])

Remember when we used to all get down and do the hustle?
(รีเม๊มเบ่อร์ เว็น วี ยู๊ส ทู ออล เก็ท เดาน แอนด์ ดู เดอะ เฮสเซล)
Are you gonna get me started up like that so I can muscle in and party?
(อาร์ ยู กอนนะ เก็ท มี สท๊าร์ท อั๊พ ไล๊ค แดท โซ ไอ แคน มั๊สเคิ่ล อิน แอนด์ พ๊าร์ที่)
[Why don’t you help me start to muscle in and party?]
([ วาย ด้อนท์ ยู เฮ้ลพ มี สท๊าร์ท ทู มั๊สเคิ่ล อิน แอนด์ พ๊าร์ที่ ])
We’re gonna have a good time
(เวีย กอนนะ แฮ็ฝ อะ กู๊ด ไทม์)
Come on and start me
(คัมมอน แอนด์ สท๊าร์ท มี)
We’re gonna have a good time [good time]
(เวีย กอนนะ แฮ็ฝ อะ กู๊ด ไทม์ [ กู๊ด ไทม์ ])
We’re gonna have a good time [good time]
(เวีย กอนนะ แฮ็ฝ อะ กู๊ด ไทม์ [ กู๊ด ไทม์ ])

I know I’m not the only one who’s come here looking for some fun
(ไอ โนว์ แอม น็อท ดิ โอ๊นลี่ วัน ฮู คัม เฮียร ลุคอิง ฟอร์ ซัม ฟัน)
[Aha, fun]
([ อะฮา , ฟัน ])
I drove along from Nice in my soft-top Rolls-Royce Corniche
(ไอ ดโรฝ อะลอง ฟรอม ไน๊ซ์ อิน มาย ซ๊อฟท ท๊อพ โรลล โรยสฺ Corniche)
I wanna good time [good time]
(ไอ วอนนา กู๊ด ไทม์ [ กู๊ด ไทม์ ])

We want a party song
(วี ว้อนท ดา พ๊าร์ที่ ซ็อง)
With a good time lyric
(วิธ อะ กู๊ด ไทม์ ลีริค)
Tell you what
(เทลล ยู ว๊อท)
I’m gonna help you pick it [good time]
(แอม กอนนะ เฮ้ลพ ยู พิค อิท [ กู๊ด ไทม์ ])

[That’s the way, aha aha
([ แด้ท เดอะ เวย์ , อะฮา อะฮา)
I like it
(ไอ ไล๊ค อิท)
we’re gonna have a good time
(เวีย กอนนะ แฮ็ฝ อะ กู๊ด ไทม์)
that’s the way, aha aha
(แด้ท เดอะ เวย์ , อะฮา อะฮา)
I like it
(ไอ ไล๊ค อิท)
we’re gonna have a good time
(เวีย กอนนะ แฮ็ฝ อะ กู๊ด ไทม์)
that’s the way, aha aha
(แด้ท เดอะ เวย์ , อะฮา อะฮา)
I like it
(ไอ ไล๊ค อิท)
we’re gonna have a good time
(เวีย กอนนะ แฮ็ฝ อะ กู๊ด ไทม์)
that’s the way, aha aha
(แด้ท เดอะ เวย์ , อะฮา อะฮา)
I like it
(ไอ ไล๊ค อิท)
we’re gonna have a good time
(เวีย กอนนะ แฮ็ฝ อะ กู๊ด ไทม์)
that’s the way, aha aha
(แด้ท เดอะ เวย์ , อะฮา อะฮา)
I like it
(ไอ ไล๊ค อิท)
we’re gonna have a good time
(เวีย กอนนะ แฮ็ฝ อะ กู๊ด ไทม์)
that’s the way, aha aha
(แด้ท เดอะ เวย์ , อะฮา อะฮา)
I like it
(ไอ ไล๊ค อิท)
we’re gonna have a good time
(เวีย กอนนะ แฮ็ฝ อะ กู๊ด ไทม์)
that’s the way, aha aha
(แด้ท เดอะ เวย์ , อะฮา อะฮา)
I like it
(ไอ ไล๊ค อิท)
we’re gonna have a good time
(เวีย กอนนะ แฮ็ฝ อะ กู๊ด ไทม์)
that’s the way, aha aha
(แด้ท เดอะ เวย์ , อะฮา อะฮา)
I like it
(ไอ ไล๊ค อิท)
we’re gonna have a good time]
(เวีย กอนนะ แฮ็ฝ อะ กู๊ด ไทม์ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Party Song คำอ่านไทย Pet Shop Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น