เนื้อเพลง Eternity คำอ่านไทย Robbie Williams

Close your eyes so you don’t fear them
(คโลส ยุร ไอ โซ ยู ด้อนท์ เฟีย เฑ็ม)
They don’t need to see you cry
(เฑ ด้อนท์ เน ทู ซี ยู คไร)
I can’t promise I will heal you
(ไอ แค็นท พรอมอิซ ไอ วิล ฮีล ยู)
But if you want to I will try
(บัท อิฟ ยู ว็อนท ทู ไอ วิล ทไร)

I’ll sing this somber serenade
(อิล ซิง ที ซอมเบอะ เซเระเนด)
The past is done
(เดอะ พาซท อีส ดัน)
We’ve been betrayed
(หวีบ บีน บิทเร)
It’s true
(อิทซ ทรู)
Someone said the truth will out
(ซัมวัน เซ็ด เดอะ ทรูธ วิล เอาท)
I believe without a doubt, in you
(ไอ บิลีฝ วิเฑาท ดา เดาท , อิน ยู)

You were there for summer dreaming
(ยู เวอ แฑ ฟอ ซัมเมอะ ดรีมมิง)
And you gave me what I need
(แอ็นด ยู เกฝ มี ฮว็อท ไอ เน)
And I hope you find your freedom
(แอ็นด ดาย โฮพ ยู ไฟนด ยุร ฟรีดัม)
For eternity…
(ฟอ อิเทอนิทิ)
For eternity
(ฟอ อิเทอนิทิ)

Yesterday when you were walking
(เยซเทอะดิ ฮเว็น ยู เวอ วอคกิง)
We talked about your mum and dad
(วี ทอค อะเบาท ยุร มัม แอ็นด แด็ด)
What they did that made you happy
(ฮว็อท เฑ ดิด แดท เมด ยู แฮพพิ)
What they did that made you sad
(ฮว็อท เฑ ดิด แดท เมด ยู แซ็ด)
We sat and watched the sun go down
(วี แซ็ท แอ็นด ว็อช เดอะ ซัน โก เดาน)
Picked a star before we lost the moon
(พิค อะ ซทา บิโฟ วี ล็อซท เดอะ มูน)
Youth is wasted on the young
(ยูธ อีส ว็อซท ออน เดอะ ยัง)
[adsense]
Before you know it’s come and gone to soon
(บิโฟ ยู โน อิทซ คัม แอ็นด กอน ทู ซูน)

You were there for summer dreaming
(ยู เวอ แฑ ฟอ ซัมเมอะ ดรีมมิง)
And you gave me what I need
(แอ็นด ยู เกฝ มี ฮว็อท ไอ เน)
And I hope you find your freedom
(แอ็นด ดาย โฮพ ยู ไฟนด ยุร ฟรีดัม)
For eternity…
(ฟอ อิเทอนิทิ)
For eternity
(ฟอ อิเทอนิทิ)

For eternity
(ฟอ อิเทอนิทิ)
I’ll sing this somber serenade
(อิล ซิง ที ซอมเบอะ เซเระเนด)
The past is done
(เดอะ พาซท อีส ดัน)
We’ve been betrayed
(หวีบ บีน บิทเร)
It’s true
(อิทซ ทรู)
Youth is wasted on the young
(ยูธ อีส ว็อซท ออน เดอะ ยัง)
Before you know it’s come and gone to soon
(บิโฟ ยู โน อิทซ คัม แอ็นด กอน ทู ซูน)

You were there for summer dreaming
(ยู เวอ แฑ ฟอ ซัมเมอะ ดรีมมิง)
And you are a friend indeed
(แอ็นด ยู อาร์ อะ ฟเร็นด อินดีด)
And I hope you find your freedom
(แอ็นด ดาย โฮพ ยู ไฟนด ยุร ฟรีดัม)
For eternity
(ฟอ อิเทอนิทิ)

You were there for summer dreaming
(ยู เวอ แฑ ฟอ ซัมเมอะ ดรีมมิง)
And you are a friend indeed
(แอ็นด ยู อาร์ อะ ฟเร็นด อินดีด)
And I know you’ll find your freedom
(แอ็นด ดาย โน โยว ไฟนด ยุร ฟรีดัม)
Eventually
(อิเฝนชัวลิ)
For eternity
(ฟอ อิเทอนิทิ)
For eternity
(ฟอ อิเทอนิทิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Eternity คำอ่านไทย Robbie Williams

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น