เนื้อเพลง Brodels คำอ่านไทย 311

Music: Sexton; Lyrics: Hexum/Martinez
( มิ๊วสิค : เซคซทัน ; ลีริค : เฮกซัม /Martinez)

Ooh you know we pepper you
(อู้ ยู โนว์ วี เพ๊พเพ่อร์ ยู)
With a sonic assault side step a you
(วิธ อะ โซ๊หนิค แอสซั๊ลท ไซด์ สเท็พ อะ ยู)
I cannot think of a better way
(ไอ แคนน็อท ทริ๊งค อ็อฝ อะ เบ๊ทเท่อร์ เวย์)
That we could celebrate freedom
(แดท วี เคิด เซ๊เลเบรท ฟรีดัม)
Than make up a set of goals and cold beat ’em
(แฑ็น เม้ค อั๊พ อะ เซ็ท อ็อฝ โกล แซน โคลด์ บีท เอ็ม)
See dumb verbal tags like audio spaghetti
(ซี ดัมบ เฝอแบ็ล แท็ก ไล๊ค ออดิโอ ซพะเกททิ)
Give a shout to the one they call yeti
(กี๊ฝ อะ เช๊าท ทู ดิ วัน เด คอลลํ yeti)
I bet he put the cabash on any foes whatsoever
(ไอ เบ๊ท ฮี พุท เดอะ cabash ออน เอ๊นี่ โฟ ฮว็อทโซะเอฝเออะ)
Like original brodel Trevor
(ไล๊ค ออริจินัล brodel Trevor)
Positive vibe merchant grandson of Lord Buckley
(โพ๊สิถีฝ วายพฺ เม๊อร์แช๊นท์ แกรนซัน อ็อฝ หลอร์ด Buckley)
Scotish ralston shows up if you’re lucky
(Scotish ralston โชว์ อั๊พ อิ๊ฟ ยัวร์ ลัคคิ)
Ad raspler the sweed a friend in deed
(แอ็ด raspler เดอะ sweed อะ เฟรน อิน ดี)
He’s keeping an eye on the other guy’s gred
(อีส คีพอิง แอน อาย ออน ดิ อ๊อเธ่อร์ กาย gred)
These are 311 characters I dubbed everyone
(ฑิส อาร์ 311 แค๊ร์แรคเท่อร์ ซาย ดับ เอ๊วี่วัน)
The story ain’t over but my rhyme is done
(เดอะ สท๊อรี่ เอน โอ๊เฝ่อร บั๊ท มาย ไรม อีส ดัน)

It was the year that I first touched ground
(อิท วอส เดอะ เยียร์ แดท ไอ เฟิร์สท ทั๊ช กราวนด์)
So I grabbed the microphone and I got down
(โซ ไอ แกรบเบด เดอะ ไมคโระโฟน แอนด์ ดาย ก็อท เดาน)
Just like James Brown gather round of our sight and sound
(จั๊สท ไล๊ค เจม บราวนํ แก๊เธ่อร์ ราวนด อ็อฝ เอ๊า ไซ๊ท แอนด์ ซาวน์ด)
Pound for pound we throw down rather profound
(เพานด ฟอร์ เพานด วี โธรว์ เดาน ร๊าเธ่อร์ โพรฟาวนด์)
I’ll put you in another world I can’t hear you
(อิลล พุท ยู อิน อะน๊าเทร่อร์ เวิลด ดาย แค็นท เฮียร ยู)
Like having phone sex with a deaf girl
(ไล๊ค แฮฝวิ่ง โฟน เซ็กซ วิธ อะ ดี๊ฟ เกิร์ล)
No doubt we got the jams that’ll smack ya
(โน เดาท วี ก็อท เดอะ แจม แธดิล ซแม็ค ยา)
I penned three books of lyrics 2 for action 1 for backup
(ไอ penned ทรี บุ๊ค อ็อฝ ลีริค 2 ฟอร์ แอคฌัน 1 ฟอร์ แบ็คอัพ)
‘Cuz I’m a cold rockin’ brother got transistor tunes
(คัซ แอม มา โคลด์ รอคกิน บร๊าเท่อรํ ก็อท ทแร็นสีซเทอะ จูน)
And it feels real good to get close to you
(แอนด์ ดิท ฟีล เรียล กู๊ด ทู เก็ท โคลส ทู ยู)

The brodels is the nazz and the nazz knows where it’s at
(เดอะ brodels ซิส เดอะ nazz แอนด์ เดอะ nazz โนว์ แวร์ อิทซ แอ็ท)
The brodels is the nazz who knows a cat who can feed a cat
(เดอะ brodels ซิส เดอะ nazz ฮู โนว์ ซา แค๊ท ฮู แคน ฟี อะ แค๊ท)
The goal is to be a poet and a carpenter
(เดอะ โกล อีส ทู บี อะ โพ๊เอ๊ท แอนด์ อะ ค๊าร์เพนเท่อร์)
To be one who loves to be one who works
(ทู บี วัน ฮู ลัฝ ทู บี วัน ฮู เวิ๊ร์ค)
The nazz not something that can be given
(เดอะ nazz น็อท ซัมติง แดท แคน บี กีฝเอ็น)
The brodel is inside you it comes from within
(เดอะ brodel อีส อิ๊นไซด์ ยู อิท คัม ฟรอม วิธอิน)
When I feel into the sea
(เว็น นาย ฟีล อิ๊นทู เดอะ ซี)
When the world came and kissed me
(เว็น เดอะ เวิลด เคม แอนด์ คิสส มี)
Transformed my sh*t told the shark I was a dolphin
(ทรานซฟอร์ม มาย ฌะ *ที โทลด เดอะ ช๊าร์ค ไอ วอส ซา ด๊อลฟิน)
Swam quick funny though
(ซแว็ม ควิค ฟันนิ โธ)
Parranahs chilled and laughed at
(Parranahs ชิล แอนด์ ล๊าฟ แอ็ท)
The way that I took off my polka dots on top of that
(เดอะ เวย์ แดท ไอ ทุค ออฟฟ มาย โพลคะ ดอท ออน ท๊อพ อ็อฝ แดท)
The wales know I’m quick watch out
(เดอะ เวล โนว์ แอม ควิค ว๊อทช เอ๊าท)
And I get funky fresh as for the fishes I’m lit luminous
(แอนด์ ดาย เก็ท ฟังคิ เฟรช แอส ฟอร์ เดอะ ฟิตเชช แอม ลิท ลยูมินัซ)
I’m not nouveau techno I glow like a glacial
(แอม น็อท nouveau เทคโน ไอ กโล ไล๊ค เก กเลแฌ็ล)
In skin that swims faster than speed
(อิน สกิน แดท สวิม ฟาสเทอะ แฑ็น สพี๊ด)
I am I be dropped out of nothing I will return to nothing
(ไอ แอ็ม ไอ บี ดร็อพ เอ๊าท อ็อฝ นัธอิง ไอ วิล รีเทิร์น ทู นัธอิง)
Rotate my style my rhyme my way magician of a rythm
(โร๊เถท มาย สไทล์ มาย ไรม มาย เวย์ มะจีฌแอ็น อ็อฝ อะ ริ๊ดเดม)
Lover of animals damn I wanna hear ’em
(ลัฝเออะ อ็อฝ แอ๊นิมอล แดมนํ นาย วอนนา เฮียร เอ็ม)
Aquatic my way I got soul shape
(อัคแวทอิค มาย เวย์ ไอ ก็อท โซล เชพ)

Well I’m 6 foot 3 and like Mohammed Ali
(เวลล แอม 6 ฟุ้ท 3 แอนด์ ไล๊ค โมแฮมเม็ด เอลลี)
I float like a b*tterfly and sting like poison ivy
(ไอ โฟล้ท ไล๊ค เก บี *tterfly แอนด์ สทิง ไล๊ค พ๊อยซั่น ไอฝิ)
Drive a 69 lincoln suicide doors
(ไดร๊ฝ อะ 69 ลินเคิน ซุยไซ้ด ดอร์)
Around the town I’m slinking fat subs of course
(อะราวนฺดฺ เดอะ ทาวน์ แอม slinkings แฟท ซับ อ็อฝ คอร์ส)
we’re the greatest show on earth
(เวีย เดอะ เกสเดด โชว์ ออน เอิร์ทร)
You know we turn it out daily
(ยู โนว์ วี เทิร์น หนิด เอ๊าท เด๊ลี่)
In and out of town like Baarnum and Bailey
(อิน แอนด์ เอ๊าท อ็อฝ ทาวน์ ไล๊ค Baarnum แอนด์ เบลี)
I know that is a simile but I couldn’t resist
(ไอ โนว์ แดท อีส ซา ซีมอิลี บั๊ท ไอ คูดซึ่น รีซิ๊สท)
From Solomon Roadie for the PJ’s
(ฟรอม Solomon Roadie ฟอร์ เดอะ PJs)
I don’t think he’ll be pissed
(ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค เฮ็ลล บี พิซ)
I eat a cobb salad, smoked fish, duck, or clam chowder
(ไอ อี๊ท ดา cobb แซลแอ็ด , สโม๊ค ฟิช , ดั๊ค , ออ คแล็ม เชาเดอะ)
Chill with indica and Guinness
(ชิล วิธ อินดีคา แอนด์ กรินเนตสฺ)
Steer clear of white powder
(สเทียร์ เคลียร์ อ็อฝ ไว๊ท พ๊าวเด้อร์)
I run into my brother give him a pound and a yodel
(ไอ รัน อิ๊นทู มาย บร๊าเท่อรํ กี๊ฝ ฮิม มา เพานด แอนด์ อะ โยดล)
They know my word is bond talkin’ bout the brodels
(เด โนว์ มาย เวิร์ด อีส บอนดฺ ทอคกิ่น เบาท เดอะ brodels)

The brodels is the nazz and the nazz knows where it’s at
(เดอะ brodels ซิส เดอะ nazz แอนด์ เดอะ nazz โนว์ แวร์ อิทซ แอ็ท)
The brodels is the nazz who knows a cat who can feed a cat
(เดอะ brodels ซิส เดอะ nazz ฮู โนว์ ซา แค๊ท ฮู แคน ฟี อะ แค๊ท)
The goal is to be a poet and a carpenter
(เดอะ โกล อีส ทู บี อะ โพ๊เอ๊ท แอนด์ อะ ค๊าร์เพนเท่อร์)
To be one who loves to be one who works
(ทู บี วัน ฮู ลัฝ ทู บี วัน ฮู เวิ๊ร์ค)
The nazz not something that can be given
(เดอะ nazz น็อท ซัมติง แดท แคน บี กีฝเอ็น)
The brodel is inside you it comes from within
(เดอะ brodel อีส อิ๊นไซด์ ยู อิท คัม ฟรอม วิธอิน)

And we’re fresh dude just check my man P
(แอนด์ เวีย เฟรช ดยูด จั๊สท เช็ค มาย แมน พี)
He said I will not muddle my mind with impertinency
(ฮี เซ็ด ดาย วิล น็อท muddle มาย ไมนด์ วิธ impertinency)
Lost a lot in vegas plays a lot of Sega
(ล็อซท ดา ล็อท อิน ฝีกะ เพลย์ ซา ล็อท อ็อฝ เซก้า)
Saw a phrase that he likes and put it on his leg
(ซอว์ อะ เฟรส แดท ฮี ไล๊ค แซน พุท ดิธ ออน ฮิส เล้ก)
And we’re fresh dude just check my man D he said
(แอนด์ เวีย เฟรช ดยูด จั๊สท เช็ค มาย แมน ดี ฮี เซ็ด)

Comin’ in ruff and tuff all systems are tweakin’
(คัมอิน อิน รัฟ แอนด์ tuff ออล ซิ๊สเท่ม แซร์ ทวีกิน)
People all over the world they must be thinkin’
(พี๊เพิ่ล ออล โอ๊เฝ่อร เดอะ เวิลด เด มัสท์ บี ติ้งกิน)
All the sh*t that we kickin’ our shoes must be stinkin’
(ออล เดอะ ฌะ *ที แดท วี คิคคิน เอ๊า ชู มัสท์ บี สติงคิน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Brodels คำอ่านไทย 311

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น