เนื้อเพลง Hell 4 a Hustler คำอ่านไทย 2Pac

Intro:
( อินโทร :)
Get on yo’ knees n*gga,
(เก็ท ออน โย นี เอ็น *gga ,)
Get on yo’ knees and pray.
(เก็ท ออน โย นี แซน เพรย์)

Verse 1:
(เฝิซ 1 :)
Uh, increase the doses, bustin? whoever closest,
(อา , อิ๊นครีซ เดอะ โดซ , บัสติน ฮูเอฝเออะ โคลสเอส ,)
Thug livin?, hell or prison, never losin? my focus,
(ธัก ลีฝอิน , เฮ็ลล ออ พริ๊ซั่น , เน๊เฝ่อร์ ลูซิน มาย โฟ๊คัส ,)
I’m makin? money moves mandatory,
(แอม เมกิน มั๊นนี่ มู๊ฝ แมนดะโทริ ,)
In a discussion my past records tell a story,
(อิน อะ ดิซคัฌอัน มาย พาสท์ เร๊คขอร์ด เทลล อะ สท๊อรี่ ,)
Picture n*ggaz we rushin? and still bustin?,
(พิ๊คเจ้อร์ เอ็น *ggaz วี รัสชิน แอนด์ สทิลล บัสติน ,)
?Til the cops come runnin?, duck in abandoned buildings,
(ทิล เดอะ ค็อพ คัม รูนนิน , ดั๊ค อิน อะแบ๊นดั้น บีลดิง ,)
Ditchin? my gun, homeboy the motherf*ckin? villain,
(Ditchin มาย กัน , โฮมบอย เดอะ motherf*ckin ฝีลลิน ,)
I live the lifestyles of drug dealers, but now legit list,
(ไอ ไล้ฝ เดอะ ไลฟ์สตายอฺ อ็อฝ ดรัก ดีลเออะ , บั๊ท นาว เลจิท ลิสท ,)
So I laugh ?til I cry, when the law come get me,
(โซ ไอ ล๊าฟ ทิล ไอ คราย , เว็น เดอะ ลอว์ คัม เก็ท มี ,)
No baby mamma drama, n*gga miss me, why plant seeds,
(โน เบ๊บี้ มะมา ดร๊าม่า , เอ็น *gga มิซ มี , วาย แพล๊นท ซีด ,)
In a dirty b*tch, waitin? to trick me, not the life for me,
(อิน อะ เดอทิ บี *tch , เว๊ทดิน ทู ทริ๊ค มี , น็อท เดอะ ไล๊ฟ ฟอร์ มี ,)
Livin? carefree, ?til I’m buried – and if they dare me,
(ลีฝอิน แคฟรี , ทิล แอม เบ๊อรี่ แอนด์ อิ๊ฟ เด แดร์ มี ,)
I’m bustin? on n*ggaz until they scurry, I’m clearly,
(แอม บัสติน ออน เอ็น *ggaz อันทิล เด ซเคอริ , แอม คเลียลิ ,)
A man of military means in my artillery,
(อะ แมน อ็อฝ มิ๊ลิทารี่ มีน ซิน มาย อาทีลเลอะริ ,)
Watchin? over me through every murder scene,
(วันชิน โอ๊เฝ่อร มี ทรู เอ๊เฝอร์รี่ เม๊อร์เด้อร์ ซีน ,)
From adolescence, to my early teens, thought we was gonna die,
(ฟรอม แอโดะเลซเซ็นซ , ทู มาย เอ๊อรํลี่ ทีน , ธอท วี วอส กอนนะ ดาย ,)
Sellin? dope to all the fiends, at times I wanna cry,
(เซลลิน โดพ ทู ออล เดอะ ฟีนด , แอ็ท ไทม์ ซาย วอนนา คราย ,)
And still, we try to change the past, in vain,
(แอนด์ สทิลล , วี ธราย ทู เช้งจํ เดอะ พาสท์ , อิน เฝน ,)
Never knowin? if this game will last, feelin? ashamed,
(เน๊เฝ่อร์ โนว์อิน อิ๊ฟ ดิส เกม วิล ล๊าสท , ฟีลิน อะเชมดฺ ,)
Of c*caine, the product of the devil, am I sellin? my soul?
(อ็อฝ ซี *เคน , เดอะ โพร๊ดัคท อ็อฝ เดอะ เด๊ฝิ้ล , แอ็ม ไอ เซลลิน มาย โซล)
Got tired of small time livin?, n*ggaz tellin? me no,
(ก็อท ไทร์ อ็อฝ สมอลล์ ไทม์ ลีฝอิน , เอ็น *ggaz เทลลิน มี โน ,)
I got mine, f*ck them other s*ckers, that’s the mentality,
(ไอ ก็อท ไมน์ , เอฟ *ck เด็ม อ๊อเธ่อร์ เอส *ckers , แด้ท เดอะ เม็นแทลอิทิ ,)
Jealous-ass bustaz, make it hell for a hustler.
(เจลอัซ อาซ bustaz , เม้ค อิท เฮ็ลล ฟอร์ รา ฮัซเลอะ)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
Lord, help me change my ways,
(หลอร์ด , เฮ้ลพ มี เช้งจํ มาย เวย์ ,)
Show a little mercy on judgment day,
(โชว์ อะ ลิ๊ทเทิ่ล เม๊อร์ซี่ ออน จัจเม็นท เดย์ ,)
It ain’t me, I was raised this way,
(อิท เอน มี , ไอ วอส เร้ส ดิส เวย์ ,)
I never let ?em play me for a busta, make it hell 4 a hustler,
(ไอ เน๊เฝ่อร์ เล็ท เอ็ม เพลย์ มี ฟอร์ รา บัสตร้า , เม้ค อิท เฮ็ลล 4 อะ ฮัซเลอะ ,)
Lord, help me change my ways,
(หลอร์ด , เฮ้ลพ มี เช้งจํ มาย เวย์ ,)
Show a little mercy on judgment day,
(โชว์ อะ ลิ๊ทเทิ่ล เม๊อร์ซี่ ออน จัจเม็นท เดย์ ,)
It ain’t me, I was raised this way,
(อิท เอน มี , ไอ วอส เร้ส ดิส เวย์ ,)
I never let ?em play me for a busta, make it hell 4 a hustler.
(ไอ เน๊เฝ่อร์ เล็ท เอ็ม เพลย์ มี ฟอร์ รา บัสตร้า , เม้ค อิท เฮ็ลล 4 อะ ฮัซเลอะ)

Verse 2:
(เฝิซ 2 :)
Now in these last days and times I takes mine, so serious,
(นาว อิน ฑิส ล๊าสท เดย์ แซน ไทม์ ซาย เท้ค ไมน์ , โซ ซี๊เรี๊ยส ,)
Gotta get that paper quickly and escape the sickness,
(กอททะ เก็ท แดท เพ๊เพ่อร์ ควีคลิ แอนด์ เอสเขพ เดอะ ซีคเน็ซ ,)
If I fail, then I suffer, being broke is hell 4 a hustler,
(อิ๊ฟ ฟาย เฟล , เด็น นาย ซั๊ฟเฟ่อร์ , บีอิง บโรค อีส เฮ็ลล 4 อะ ฮัซเลอะ ,)
So I stay strugglin? and jugglin? with all the might I can muster,
(โซ ไอ สเทย์ strugglin แอนด์ jugglin วิธ ออล เดอะ ไมท ไอ แคน มัซเทอะ ,)
Since a youngster, been money hungry, moved in,
(ซิ๊นซ อะ ยังซเทอะ , บีน มั๊นนี่ ฮั๊งกรี้ , มู๊ฝ อิน ,)
One’s five’s and ten’s was funny money,
(วัน ไฟฝ แซน เท็น วอส ฟันนิ มั๊นนี่ ,)
So I sets my sights bigger, four figures or mo’,
(โซ ไอ เซ็ท มาย ไซ๊ท บี๊กเกอร์ , โฟ ฟิ๊กเก้อร ออ โม ,)
Real n*gga fo’ sho’, out in the cold for dough,
(เรียล เอ็น *gga โฟ โช , เอ๊าท อิน เดอะ โคลด์ ฟอร์ โด ,)
What you thought? Foes fall, lost homeyz in plenty battles,
(ว๊อท ยู ธอท โฟ ฟอลล์ , ล็อซท โฮมีสฺ อิน เพล๊นที่ แบ๊ทเทิ้ล ,)
Last two years shed plenty tears, and I’ll send plenty at you,
(ล๊าสท ทู เยียร์ ชี เพล๊นที่ เทียร์ , แอนด์ อิลล เซ็นด เพล๊นที่ แอ็ท ยู ,)
Let me catch you slippin?, you soft n*ggaz is outta here,
(เล็ท มี แค็ทช ยู สลิปพิน , ยู ซ๊อฟท เอ็น *ggaz อีส เอ๊าตา เฮียร ,)
In case you forgot, we on the same sh*t that got us here.
(อิน เค๊ส ยู เฟาะกอท , วี ออน เดอะ เซม ฌะ *ที แดท ก็อท อัซ เฮียร)

Verse 3:
(เฝิซ 3 :)
Yo, to every step I take, every foul I make,
(โย , ทู เอ๊เฝอร์รี่ สเท็พ ไอ เท้ค , เอ๊เฝอร์รี่ เฟาล ไอ เม้ค ,)
Every jail I break, every mill’ I ate,
(เอ๊เฝอร์รี่ เจล ไอ เบร๊ค , เอ๊เฝอร์รี่ มิลล์ ไอ เอท ,)
Head to head, whoever hustle hardest,
(เฮด ทู เฮด , ฮูเอฝเออะ เฮสเซล ฮาร์เดท ,)
On the block duckin? charges, n*gga f*ck the sergeant,
(ออน เดอะ บล๊อค ดักคิน ชาร์จ , เอ็น *gga เอฟ *ck เดอะ ซาเจ็นท ,)
He got a job, all my bottles got a pinch of coke,
(ฮี ก็อท ดา จ๊อบ , ออล มาย บ๊อทเทิ่ล ก็อท ดา พินช อ็อฝ โคค ,)
Listen though I’m missin? dough I gotta gather mo’,
(ลิ๊สซึ่น โธ แอม มิซซิน โด ไอ กอททะ แก๊เธ่อร์ โม ,)
Hell naw, dead blocks with red tops but now a n*gga sell words,
(เฮ็ลล นอว , เด้ด บล๊อค วิธ เร้ด ท๊อพ บั๊ท นาว อะ เอ็น *gga เซลล์ เวิร์ด ,)
For all my young thugs in jail in Jerz,
(ฟอร์ ออล มาย ยัง ธัก ซิน เจล อิน Jerz ,)
They made it hell 4 a hustler, I bails high as f*ck son,
(เด เมด อิท เฮ็ลล 4 อะ ฮัซเลอะ , ไอ เบล ไฮฮ แอส เอฟ *ck ซัน ,)
Dying luck none supply us with much guns,
(ไดอิง ลัค นัน ซั๊พพลาย อัซ วิธ มัช กัน ,)
I buck one, just to let you know that I can touch ya,
(ไอ บั๊ค วัน , จั๊สท ทู เล็ท ยู โนว์ แดท ไอ แคน ทั๊ช ยา ,)
Slangin? cracks or raps, still hell 4 a hustler.
(สแลงงิน แคร๊ค ออ แร็พ , สทิลล เฮ็ลล 4 อะ ฮัซเลอะ)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
Lord, help me change my ways,
(หลอร์ด , เฮ้ลพ มี เช้งจํ มาย เวย์ ,)
Show a little mercy on judgment day,
(โชว์ อะ ลิ๊ทเทิ่ล เม๊อร์ซี่ ออน จัจเม็นท เดย์ ,)
It ain’t me, I was raised this way,
(อิท เอน มี , ไอ วอส เร้ส ดิส เวย์ ,)
I never let em play me for a busta, make it hell 4 a hustler,
(ไอ เน๊เฝ่อร์ เล็ท เอ็ม เพลย์ มี ฟอร์ รา บัสตร้า , เม้ค อิท เฮ็ลล 4 อะ ฮัซเลอะ ,)
Lord, help me change my ways,
(หลอร์ด , เฮ้ลพ มี เช้งจํ มาย เวย์ ,)
Show a little mercy on judgment day,
(โชว์ อะ ลิ๊ทเทิ่ล เม๊อร์ซี่ ออน จัจเม็นท เดย์ ,)
It ain’t me, I was raised this way,
(อิท เอน มี , ไอ วอส เร้ส ดิส เวย์ ,)
I never let em play me for a busta, make it hell 4 a hustler.
(ไอ เน๊เฝ่อร์ เล็ท เอ็ม เพลย์ มี ฟอร์ รา บัสตร้า , เม้ค อิท เฮ็ลล 4 อะ ฮัซเลอะ)

Verse 4:
(เฝิซ 4 :)
No insanity plea for me, I ride the beef ?till I burn,
(โน อินแซนอิทิ พลี ฟอร์ มี , ไอ ไรด์ เดอะ บี๊ฟ ทิลล์ ไอ เบิร์น ,)
Sensimilla bar your kids from the lessons I learned,
(Sensimilla บาร์ ยุร คิด ฟรอม เดอะ เล๊ซซั่น ซาย เลิร์น ,)
And in turn I’m hostile guess you could call me anti-social,
(แอนด์ อิน เทิร์น แอม ฮ๊อสไทล์ เกสส ยู เคิด คอลลํ มี แอนทิ โซแฌ็ล ,)
N*ggaz shakin? like they caught the Holy Ghost when I approach em,
(เอ็น *ggaz เชคกิน ไล๊ค เด คอท เดอะ โฮ๊ลี่ โก๊สท เว็น นาย แอพโพร๊ช เอ็ม ,)
Try to politic, before I smoke em, like Sun Zu,
(ธราย ทู พอลอิทิค , บีฟอร์ ไอ สโม๊ค เอ็ม , ไล๊ค ซัน Zu ,)
N*ggaz do unto these snitches, before it’s done to you,
(เอ็น *ggaz ดู อันทู ฑิส สนิทเชด , บีฟอร์ อิทซ ดัน ทู ยู ,)
And if the cops come arrest me in the evening,
(แอนด์ อิ๊ฟ เดอะ ค็อพ คัม อะเร๊สท มี อิน ดิ อี๊ฝนิ่ง ,)
Best believe they comin? for my dogs in the mornin?,
(เบ๊สท์ บีลี๊ฝ เด คัมอิน ฟอร์ มาย ด้อกก ซิน เดอะ มอร์นิน ,)
And if I die by a slug, the death of a true thug,
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย ดาย บาย อะ ซลัก , เดอะ เด้ท อ็อฝ อะ ทรู ธัก ,)
Tell me will my n*ggaz mourn me? Gettin? blowed out,
(เทลล มี วิล มาย เอ็น *ggaz โมน มี เกดดิน โบลว์ เอ๊าท ,)
High, watch me murder the bird, before he testify,
(ไฮฮ , ว๊อทช มี เม๊อร์เด้อร์ เดอะ เบิร์ด , บีฟอร์ ฮี เท๊ซทิฟาย ,)
Strikes, walkin? close to my third, I live a trouble life,
(สไทร๊ค , วอคกิน โคลส ทู มาย เทริ๊ด , ไอ ไล้ฝ อะ ทรั๊บเบิ้ล ไล๊ฟ ,)
And if you dream be a part of my team,
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ดรีม บี อะ พาร์ท อ็อฝ มาย ทีม ,)
From Long Beach to Queens, drug dealers to ex-fiends,
(ฟรอม ลอง บีช ทู ควีน , ดรัก ดีลเออะ ทู เอ็คซ ฟีนด ,)
Keep yo’ eyes on the prize, n*gga watch for bustaz,
(คี๊พ โย อาย ออน เดอะ ไพร๊ซ์ , เอ็น *gga ว๊อทช ฟอร์ bustaz ,)
Either heaven or jail, it’s still hell 4 a hustler.
(ไอ๊เทร่อ เฮ๊ฝเฝ่น ออ เจล , อิทซ สทิลล เฮ็ลล 4 อะ ฮัซเลอะ)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
Lord, help me change my ways,
(หลอร์ด , เฮ้ลพ มี เช้งจํ มาย เวย์ ,)
Show a little mercy on judgment day,
(โชว์ อะ ลิ๊ทเทิ่ล เม๊อร์ซี่ ออน จัจเม็นท เดย์ ,)
It ain’t me, I was raised this way,
(อิท เอน มี , ไอ วอส เร้ส ดิส เวย์ ,)
I never let em play me for a busta, make it hell 4 a hustler,
(ไอ เน๊เฝ่อร์ เล็ท เอ็ม เพลย์ มี ฟอร์ รา บัสตร้า , เม้ค อิท เฮ็ลล 4 อะ ฮัซเลอะ ,)
Lord, help me change my ways,
(หลอร์ด , เฮ้ลพ มี เช้งจํ มาย เวย์ ,)
Show a little mercy on judgment day,
(โชว์ อะ ลิ๊ทเทิ่ล เม๊อร์ซี่ ออน จัจเม็นท เดย์ ,)
It ain’t me, I was raised this way,
(อิท เอน มี , ไอ วอส เร้ส ดิส เวย์ ,)
I never let em play me for a busta, make it hell 4 a hustler.
(ไอ เน๊เฝ่อร์ เล็ท เอ็ม เพลย์ มี ฟอร์ รา บัสตร้า , เม้ค อิท เฮ็ลล 4 อะ ฮัซเลอะ)

Bridge:
(บริดจ :)
This is how we ride. Not knowin? if we’ll live or die,
(ดิส ซิส ฮาว วี ไรด์ น็อท โนว์อิน อิ๊ฟ เวลล ไล้ฝ ออ ดาย ,)
Catch me rollin? with my motherf*ckin? guns on my side,
(แค็ทช มี โรลลิน วิธ มาย motherf*ckin กัน ออน มาย ไซด์ ,)
In case of drama, I’m the first to break wild ?til they all die,
(อิน เค๊ส อ็อฝ ดร๊าม่า , แอม เดอะ เฟิร์สท ทู เบร๊ค ไวลด์ ทิล เด ออล ดาย ,)
This is how we ride. Not knowin if we’ll live or die,
(ดิส ซิส ฮาว วี ไรด์ น็อท โนว์อิน อิ๊ฟ เวลล ไล้ฝ ออ ดาย ,)
Catch me rollin? with my motherf*ckin? guns on my side,
(แค็ทช มี โรลลิน วิธ มาย motherf*ckin กัน ออน มาย ไซด์ ,)
In case of drama, I’m the first to break wild ?til they all die, Outlaw.
(อิน เค๊ส อ็อฝ ดร๊าม่า , แอม เดอะ เฟิร์สท ทู เบร๊ค ไวลด์ ทิล เด ออล ดาย , เอาทลอ)

Outtro:
(เอ้าโทร :)
Yes [change my ways] yes,
(เย็ซ [ เช้งจํ มาย เวย์ ] เย็ซ ,)
The Black Jesus guide us through this,
(เดอะ แบล๊ค จีสัซ ไก๊ด อัซ ทรู ดิส ,)
Weary, weary, weary, weary,
(เวียริ , เวียริ , เวียริ , เวียริ ,)
Only God can save us,
(โอ๊นลี่ ก๊อด แคน เซฝ อัซ ,)
Nothin? but boss players,
(นอทติน บั๊ท บอส เพย์เยอร์ ,)
Outlawz and thugs.
(เอ้าหลอด แอนด์ ธัก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hell 4 a Hustler คำอ่านไทย 2Pac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น