เนื้อเพลง Fake French คำอ่านไทย Le Tigre

I’ve got – the new sincerity.
( แอฝ ก็อท เดอะ นิว ซินเซริทิ)
I’ve got – a secret vocabulary.
(แอฝ ก็อท ดา ซี๊เขร็ท โฝะแคบอิวเลริ)
I’ve got – MIDI in, out, thru.
(แอฝ ก็อท มิดิ อิน , เอ๊าท , ธรู)
I’ve got – dialectical sprecstimme.
(แอฝ ก็อท ไดอะเลคทิแค็ล sprecstimme)
I’ve got – herm choreography.
(แอฝ ก็อท herm choreography)
I’ve got – a conceptual stunt double.
(แอฝ ก็อท ดา conceptual ซทันท ดั๊บเบิ้ล)
I’ve got – a deviant scene.
(แอฝ ก็อท ดา deviant ซีน)
I mean. I’ve got – multiple alliances…..
(ไอ มีน แอฝ ก็อท มัลทิพล แอ็ลไลแอ็นซ)
I’ve got to move…..
(แอฝ ก็อท ทู มู๊ฝ)
I’ve got – The Gift of Fear.
(แอฝ ก็อท เดอะ กิฟท อ็อฝ เฟียร์)
I’ve got – The Courage To Heal.
(แอฝ ก็อท เดอะ เค๊อเหรจ ทู ฮีล)
I’ve got – site specificity.
(แอฝ ก็อท ไซ๊ท specificity)
I’ve got – plan ” B ” ability.
(แอฝ ก็อท แพลน ” บี ” อะบิ๊ลิตี้)
I’ve got – extensive bibliographies.
(แอฝ ก็อท เอ็คซเทนซิฝ bibliographies)
I’ve got – flow disruption.
(แอฝ ก็อท โฟลว์ ดิซรัพฌัน)
I’ve got – wildlife metaphors.
(แอฝ ก็อท wildlife เม๊ทะฟอร์)
I’ve got – post-binary gender chores.
(แอฝ ก็อท โพสท binary เจ๊นเด้อร์ โช)
I’ve got to move…
(แอฝ ก็อท ทู มู๊ฝ)
Oh oh oh oh oh oh oh got to move…
(โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ ก็อท ทู มู๊ฝ)
My Fake French is hot.
(มาย เฟ้ค ฟเร็นช อีส ฮอท)
You can’t make me stop.
(ยู แค็นท เม้ค มี สท๊อพ)
Got nowhere to run to baby.
(ก็อท โนแวร์ ทู รัน ทู เบ๊บี้)
Come on turn it up…
(คัมมอน เทิร์น หนิด อั๊พ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fake French คำอ่านไทย Le Tigre

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น