เนื้อเพลง My Love คำอ่านไทย Justin Timberlake feat T.I.

Ain’t another woman that can take your spot my-
(เอน แอะนัธเออะ วูมเอิน แดท แค็น เทค ยุร สพอท ไม)

If I wrote you a symphony,
(อิฟ ฟาย โรท ยู อะ ซีมโฟะนิ ,)
Just to say how much you mean to me [what would you do?]
(จัซท ทู เซ เฮา มัช ยู มีน ทู มี [ ฮว็อท วูด ยู ดู ])
If I told you you were beautiful
(อิฟ ฟาย โทลด ยู ยู เวอ บยูทิฟุล)
Would you date me on the regular [tell me, would you?]
(วูด ยู เดท มี ออน เดอะ เรกอิวเลอะ [ เท็ล มี , วูด ยู ])
Well, baby I’ve been around the world
(เว็ล , เบบิ อิฝ บีน อะเรานด เดอะ เวิลด)
But I ain’t seen myself another girl [like you]
(บัท ไอ เอน ซีน ไมเซลฟ แอะนัธเออะ เกิล [ ไลค ยู ])
This ring here represents my heart
(ที ริง เฮียร เรพริเสนท ไม ฮาท)
But there’s just one thing I need from you [say “I do”]
(บัท แฑ จัซท วัน ธิง ไอ เน ฟร็อม ยู [ เซ ไอ ดู ])

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Yeah, because
(เย่ , บิคอส)
I can see us holding hands
(ไอ แค็น ซี อัซ โฮลดิง แฮ็นด)
Walking on the beach, our toes in the sand
(วอคกิง ออน เดอะ บีช , เอ๊า โท ซิน เดอะ แซ็นด)
I can see us on the countryside
(ไอ แค็น ซี อัซ ออน เดอะ คันที่ไซด์)
Sitting on the grass, laying side by side
(ซีททิง ออน เดอะ กราซ , เลยิง ไซด ไบ ไซด)
You could be my baby, let me make you my lady
(ยู คูด บี ไม เบบิ , เล็ท มี เมค ยู ไม เลดิ)
Girl, you amaze me
(เกิล , ยู อะเมส มี)
Ain’t gotta do nothing crazy
(เอน กอททะ ดู นัธอิง คเรสิ)
See, all I want you to do is be my love
(ซี , ออล ไอ ว็อนท ยู ทู ดู อีส บี ไม ลัฝ)
[So don’t give away] My love
([ โซ ด้อนท์ กิฝ อะเว ] ไม ลัฝ)
[So don’t give away] My love
([ โซ ด้อนท์ กิฝ อะเว ] ไม ลัฝ)
[So don’t give away] Ain’t another woman that can take your spot, my love
([ โซ ด้อนท์ กิฝ อะเว ] เอน แอะนัธเออะ วูมเอิน แดท แค็น เทค ยุร สพอท , ไม ลัฝ)
[So don’t give away] My love
([ โซ ด้อนท์ กิฝ อะเว ] ไม ลัฝ)
[So don’t give away] My love
([ โซ ด้อนท์ กิฝ อะเว ] ไม ลัฝ)
[So don’t give away] Ain’t another woman that can take your spot, my love
([ โซ ด้อนท์ กิฝ อะเว ] เอน แอะนัธเออะ วูมเอิน แดท แค็น เทค ยุร สพอท , ไม ลัฝ)

Ooooh, girl
(อู้ , เกิล)
My love
(ไม ลัฝ)
My love
(ไม ลัฝ)

Now, if I wrote you a love note
(เนา , อิฟ ฟาย โรท ยู อะ ลัฝ โนท)
And made you smile with every word I wrote [what would you do?]
(แอ็นด เมด ยู ซไมล วิฑ เอฝริ เวิด ดาย โรท [ ฮว็อท วูด ยู ดู ])
Would that make you want to change your scene
(วูด แดท เมค ยู ว็อนท ทู เชนจ ยุร ซีน)
And wanna be the one on my team [tell me, would you?]
(แอ็นด วอนนา บี ดิ วัน ออน ไม ทีม [ เท็ล มี , วูด ยู ])
See, what’s the point of waiting anymore?
(ซี , ฮว็อท เดอะ พอยนท อ็อฝ เวททิง แอนนี่มอ)
Cause girl I’ve never been more sure [that baby, it’s you]
(คอส เกิล อิฝ เนฝเออะ บีน โม ฌุร [ แดท เบบิ , อิทซ ยู ])
This ring here represents my heart
(ที ริง เฮียร เรพริเสนท ไม ฮาท)
And everything that you’ve been waiting for [just say “I do”]
(แอ็นด เอ๊วี่ติง แดท ยู๊ฟ บีน เวททิง ฟอ [ จัซท เซ ไอ ดู ])

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Yeah, because
(เย่ , บิคอส)
I can see us holding hands
(ไอ แค็น ซี อัซ โฮลดิง แฮ็นด)
Walking on the beach, our toes in the sand
(วอคกิง ออน เดอะ บีช , เอ๊า โท ซิน เดอะ แซ็นด)
I can see us on the countryside
(ไอ แค็น ซี อัซ ออน เดอะ คันที่ไซด์)
Sitting on the grass, laying side by side
(ซีททิง ออน เดอะ กราซ , เลยิง ไซด ไบ ไซด)
You could be my baby, let me make you my lady
(ยู คูด บี ไม เบบิ , เล็ท มี เมค ยู ไม เลดิ)
Girl, you amaze me
(เกิล , ยู อะเมส มี)
Ain’t gotta do nothing crazy
(เอน กอททะ ดู นัธอิง คเรสิ)
See, all I want you to do is be my love
(ซี , ออล ไอ ว็อนท ยู ทู ดู อีส บี ไม ลัฝ)
[So don’t give away] My love
([ โซ ด้อนท์ กิฝ อะเว ] ไม ลัฝ)
[adsense]
[So don’t give away] My love
([ โซ ด้อนท์ กิฝ อะเว ] ไม ลัฝ)
[So don’t give away] Ain’t another woman that can take your spot, my love
([ โซ ด้อนท์ กิฝ อะเว ] เอน แอะนัธเออะ วูมเอิน แดท แค็น เทค ยุร สพอท , ไม ลัฝ)
[So don’t give away] My love
([ โซ ด้อนท์ กิฝ อะเว ] ไม ลัฝ)
[So don’t give away] My love
([ โซ ด้อนท์ กิฝ อะเว ] ไม ลัฝ)
[So don’t give away] Ain’t another woman that can take your spot, my love
([ โซ ด้อนท์ กิฝ อะเว ] เอน แอะนัธเออะ วูมเอิน แดท แค็น เทค ยุร สพอท , ไม ลัฝ)

Ooooh, girl
(อู้ , เกิล)
My love
(ไม ลัฝ)
My love
(ไม ลัฝ)

[T.I.’s rap:]
([ ที ไอ เอส แร็พ : ])
Alright it’s time to get it JT
(ออลไร๊ท อิทซ ไทม ทู เก็ท ดิธ เจที)
I don’t know why she hesitates for man
(ไอ ด้อนท์ โน ฮไว ชี เฮสอิเทท ฟอ แม็น)
Shorty, cool as a fan
(ชอร์ทดิง , คูล แอ็ส ซา แฟน)
On the new once again
(ออน เดอะ นยู วันซ อะเกน)
But, still has fan from Peru to Japan
(บัท , ซทิล แฮ็ส แฟน ฟร็อม เพอรู ทู จะแพน)
Listen baby, I don’t wanna ruin your plan
(ลิ๊สซึ่น เบบิ , ไอ ด้อนท์ วอนนา รูอิน ยุร แพล็น)
If you got a man, try to lose him if you can
(อิฟ ยู ก็อท ดา แม็น , ทไร ทู ลูส ฮิม อิฟ ยู แค็น)
Cause the girls worldwide throw their hands up high
(คอส เดอะ เกิล เวิรดวาย ธโร แฑ แฮ็นด อัพ ไฮ)
When they wanna come kick it wit a stand up guy
(ฮเว็น เฑ วอนนา คัม คิด อิท วิท ดา ซแท็นด อัพ ไก)
[Trust me] You don’t really wanna let the chance go by
([ ทรัซท มี ] ยู ด้อนท์ ริแอ็ลลิ วอนนา เล็ท เดอะ ชานซ โก ไบ)
’cause you ain’t been seen wit a man so fly
(คอส ยู เอน บีน ซีน วิท ดา แม็น โซ ฟไล)
Baby friends so fly I can go fly
(เบบิ ฟเร็นด โซ ฟไล ไอ แค็น โก ฟไล)
Private, cause I handle my B.I.
(พไรฝิท , คอส ไอ แฮ๊นเดิ้ล ไม บี ไอ)
They call me candle guy, simply because I am on fire
(เฑ คอล มี แค๊นเดิ้ล ไก , ซีมพลิ บิคอส ไอ แอ็ม ออน ไฟร)
I hate to have to cancel my vacation so you can’t deny
(ไอ เฮท ทู แฮ็ฝ ทู แคนเซ็ล ไม เฝเคฌัน โซ ยู แค็นท ดิไน)
I’m patient, but I ain’t gonna try
(แอม เพเฌ็นท , บัท ไอ เอน กอนนะ ทไร)
You don’t come, I ain’t gonna die
(ยู ด้อนท์ คัม , ไอ เอน กอนนะ ได)
Hold up, what you mean, you can’t go why?
(โฮลด อัพ , ฮว็อท ยู มีน , ยู แค็นท โก ฮไว)
Me and your boyfriend we ain’t no tie
(มี แอ็นด ยุร บอยเฟรน วี เอน โน ไท)
You say you wanna kick it when I ain’t so high?
(ยู เซ ยู วอนนา คิด อิท ฮเว็น นาย เอน โซ ไฮ)
Well, baby it’s obvious that I ain’t your guy
(เว็ล , เบบิ อิทซ ออบเฝียซ แดท ไอ เอน ยุร ไก)
Ain’t gon’ lie, I feel your space
(เอน ก็อน ไล , ไอ ฟีล ยุร ซเพซ)
But forget your face, I swear I will
(บัท เฟาะเกท ยุร เฟซ , ไอ ซแว ไอ วิล)
St. Bart, St. Bulla anywhere I chill
(เอ็ซท บาด , เอ็ซท บูลลา เอนอิฮแว ไอ ชิล)
Just bring wit me a pair, I will
(จัซท บริง วิท มี อะ แพ , ไอ วิล)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
I can see us holding hands
(ไอ แค็น ซี อัซ โฮลดิง แฮ็นด)
Walking on the beach, our toes in the sand
(วอคกิง ออน เดอะ บีช , เอ๊า โท ซิน เดอะ แซ็นด)
I can see us on the countryside
(ไอ แค็น ซี อัซ ออน เดอะ คันที่ไซด์)
Sitting on the grass, laying side by side
(ซีททิง ออน เดอะ กราซ , เลยิง ไซด ไบ ไซด)
You could be my baby, let me make you my lady
(ยู คูด บี ไม เบบิ , เล็ท มี เมค ยู ไม เลดิ)
Girl, you amaze me
(เกิล , ยู อะเมส มี)
Ain’t gotta do nothing crazy
(เอน กอททะ ดู นัธอิง คเรสิ)
See, all I want you to do is be my love
(ซี , ออล ไอ ว็อนท ยู ทู ดู อีส บี ไม ลัฝ)
[Love] My love
([ ลัฝ ] ไม ลัฝ)
[Love] My love
([ ลัฝ ] ไม ลัฝ)
[Love] Ain’t another woman that can take your spot, my love
([ ลัฝ ] เอน แอะนัธเออะ วูมเอิน แดท แค็น เทค ยุร สพอท , ไม ลัฝ)
[Love] My love
([ ลัฝ ] ไม ลัฝ)
[Love] My love
([ ลัฝ ] ไม ลัฝ)
[Love] Ain’t another woman that can take your spot, my love
([ ลัฝ ] เอน แอะนัธเออะ วูมเอิน แดท แค็น เทค ยุร สพอท , ไม ลัฝ)

Ooooh, girl
(อู้ , เกิล)
My love
(ไม ลัฝ)
My love
(ไม ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Love คำอ่านไทย Justin Timberlake feat T.I.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น