เนื้อเพลง All We Wanna Do is Rap คำอ่านไทย Blazin’ Squad

don’t watch that
( ด้อนท์ ว๊อทช แดท)
all we wanna do is rap-thats what we live for
(ออล วี วอนนา ดู อีส แร็พ แด้ท ว๊อท วี ไล้ฝ ฟอร์)
all we wanna do is rap-thats why we’re here
(ออล วี วอนนา ดู อีส แร็พ แด้ท วาย เวีย เฮียร)
all we wanna do is rap-there aint no stoppin us now
(ออล วี วอนนา ดู อีส แร็พ แดร์ เอน โน สตอปพิน อัซ นาว)
all we wanna do is rap-this is a weighty plates production
(ออล วี วอนนา ดู อีส แร็พ ดิส ซิส ซา เวทอิ เพล๊ท พโระดัคฌัน)
ok we’re back in the game with this whole rap sh*t ready 2 range between any name that dares 2 shame dis flame aint ever goin out
(โอเค เวีย แบ็ค อิน เดอะ เกม วิธ ดิส โฮล แร็พ ฌะ *ที เร๊ดี้ 2 เร๊นจ บีทะวีน เอ๊นี่ เนม แดท แดร์ 2 เชม ดิซ เฟลม เอน เอ๊เฝ่อร์ โกอิน เอ๊าท)
never fade till my times till then shut up and listen see wht the hell u’ve been missin, vibe 2 this beat yo tasty u listenin bredrin,
(เน๊เฝ่อร์ เฟด ทิลล์ มาย ไทม์ ทิลล์ เด็น ชั๊ท อั๊พ แอนด์ ลิ๊สซึ่น ซี wht เดอะ เฮ็ลล uve บีน มิซซิน , วายพฺ 2 ดิส บีท โย เทซทิ ยู ลิเซินนิน bredrin ,)
no more messin its time 2 start blessin I’m guessin these peeps need a blessin
(โน โม เมซซิน อิทซ ไทม์ 2 สท๊าร์ท เบสซิน แอม เกสซิน ฑิส พีพ นี๊ด อะ เบสซิน)
wot do ya reckon
(ว็อท ดู ยา เรคคัน)
cos they shook and they sweaty wots up!
(คอซ เด ฌุค แอนด์ เด ซเวทอิ ว็อท อั๊พ !)
my development sent rappers to go experiment, so think again I’m ahead and the press mess is intelligent faces and placed
(มาย ดิเฝลอัพเม็นท เซ็นท แรพเพอ ทู โก เอ็กซเพ๊อริเม้นท , โซ ทริ๊งค อะเกน แอม อะเฮด แอนด์ เดอะ เพรส เมซ ซิส อินเท๊ลลิเจ้นท เฟซ แซน เพลส)
we see shameless ppl remainin to try and stop us from playin but that aint gonna be happenin this rappin is a gift, so I use it to make doe,
(วี ซี เฌมเล็ซ ppl remainin ทู ธราย แอนด์ สท๊อพ อัซ ฟรอม เพลย์ยิน บั๊ท แดท เอน กอนนะ บี แฮพปีนิน ดิส แรพปิน อีส ซา กิฟท , โซ ไอ ยู๊ส อิท ทู เม้ค โด ,)
if u had it tellin me u wouldnt dont chat sh*t u’d love 2 flow, the reason I’m writin clear cut and serious is bcoz I ave 2 make the lyrical content sound clear enuff, u hear me!
(อิ๊ฟ ยู แฮ็ด ดิท เทลลิน มี ยู วูดดึ่น ด้อนท์ แชท ฌะ *ที ud ลัฝ 2 โฟลว์ , เดอะ รี๊ซั่น แอม ไรดิน เคลียร์ คัท แอนด์ ซี๊เรี๊ยส ซิส bcoz ไอ อาเฝ 2 เม้ค เดอะ ลีริแค็ล ค็อนเทนท ซาวน์ด เคลียร์ อีนัฟ , ยู เฮียร มี !)
all we wanna do is rap-we kick it fast and first we struggled hard but its past the worst
(ออล วี วอนนา ดู อีส แร็พ วี คิ๊ค อิท ฟาสท แอนด์ เฟิร์สท วี สทรั๊กเกิ้ล ฮาร์ด บั๊ท อิทซ พาสท์ เดอะ เวิ๊ร์สท)
all we wanna do is rap-so its time 2 shine we’re takin over leave the leaders behind
(ออล วี วอนนา ดู อีส แร็พ โซ อิทซ ไทม์ 2 ไชน์ เวีย ทอคกิ่น โอ๊เฝ่อร ลี๊ฝ เดอะ ลีดเออะ บีฮายน์)
all we wanna do is rap-we got it locked energy thats so hot thats y we cant be stopped!
(ออล วี วอนนา ดู อีส แร็พ วี ก็อท ดิธ ล๊อค เอ๊นเนอร์จี้ แด้ท โซ ฮอท แด้ท วาย วี แค็นท บี สต๊อปพฺ !)
all we wanna do is rap-gather round this is real life is us, this is how we get down
(ออล วี วอนนา ดู อีส แร็พ แก๊เธ่อร์ ราวนด ดิส ซิส เรียล ไล๊ฟ อีส อัซ , ดิส ซิส ฮาว วี เก็ท เดาน)
my brain quicker rhymes so sinister now im iller be prepared 4 me, my ppl whoever is with us, I ride beats yeah I kick em if u like then listen if u h8 then envy the chain status my position and watch me glisten in magazines and on television makin money the only way I know how writin and spittin, makin a living with wit and brain cells, u only get lame girls, flava gets nothin but them game girls
(มาย เบรน ควิกเกอร์ ไรม โซ ซีนอิซเทอะ นาว แอม iller บี พรีแพร์ 4 มี , มาย ppl ฮูเอฝเออะ อีส วิธ อัซ , ไอ ไรด์ บีท เย่ ไอ คิ๊ค เอ็ม อิ๊ฟ ยู ไล๊ค เด็น ลิ๊สซึ่น อิ๊ฟ ยู h8 เด็น เอนฝิ เดอะ เชน สเท๊ทัซ มาย โพซิ๊ชั่น แอนด์ ว๊อทช มี กริซเซ็น อิน แม๊กกาซีน แซน ออน เทเลฝิ๊ชั่น เมกิน มั๊นนี่ ดิ โอ๊นลี่ เวย์ ไอ โนว์ ฮาว ไรดิน แอนด์ สปิทดิน , เมกิน อะ ลีฝอิง วิธ วิท แอนด์ เบรน เซล , ยู โอ๊นลี่ เก็ท เลม เกิร์ล , เฟบ้า เก็ท นอทติน บั๊ท เด็ม เกม เกิร์ล)
I just wanna spit y u stopin me for-ohh ohh ohh
(ไอ จั๊สท วอนนา ซพิท วาย ยู สโตบปิน มี ฟอร์ โอ้ โอ้ โอ้)
I live 2 make hits y u bring me war-ohh ohh ohh
(ไอ ไล้ฝ 2 เม้ค ฮิท วาย ยู บริง มี วอร์ โอ้ โอ้ โอ้)
I done changed my ways but u still want more-ohh ohh ohh
(ไอ ดัน เช้งจํ มาย เวย์ บั๊ท ยู สทิลล ว้อนท โม โอ้ โอ้ โอ้)
I played a game and rolled a high score ohh ohh ohh
(ไอ เพลย์ อะ เกม แอนด์ โรลล อะ ไฮฮ สคอร์ โอ้ โอ้ โอ้)
all we wanna do is rap-we kick it fast and first we struggled hard but its past the worst
(ออล วี วอนนา ดู อีส แร็พ วี คิ๊ค อิท ฟาสท แอนด์ เฟิร์สท วี สทรั๊กเกิ้ล ฮาร์ด บั๊ท อิทซ พาสท์ เดอะ เวิ๊ร์สท)
all we wanna do is rap-so its time 2 shine we’re takin over leave the leaders behind
(ออล วี วอนนา ดู อีส แร็พ โซ อิทซ ไทม์ 2 ไชน์ เวีย ทอคกิ่น โอ๊เฝ่อร ลี๊ฝ เดอะ ลีดเออะ บีฮายน์)
all we wanna do is rap-we got it locked energy thats so hot thats y we cant be stopped!
(ออล วี วอนนา ดู อีส แร็พ วี ก็อท ดิธ ล๊อค เอ๊นเนอร์จี้ แด้ท โซ ฮอท แด้ท วาย วี แค็นท บี สต๊อปพฺ !)
all we wanna do is rap-gather round this is real life is us, this is how we get down
(ออล วี วอนนา ดู อีส แร็พ แก๊เธ่อร์ ราวนด ดิส ซิส เรียล ไล๊ฟ อีส อัซ , ดิส ซิส ฮาว วี เก็ท เดาน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All We Wanna Do is Rap คำอ่านไทย Blazin’ Squad

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น