เนื้อเพลง Blackout คำอ่านไทย Fozzy

I realize I missed a day, but I’m too wrecked to care anyway
( ไอ รีแอะไลส ไอ มิส อะ เดย์ , บั๊ท แอม ทู เร๊ค ทู แคร์ เอนอิเว)
I look around and see this face, what the hell have I lost my taste
(ไอ ลุ๊ค อะราวนฺดฺ แอนด์ ซี ดิส เฟซ , ว๊อท เดอะ เฮ็ลล แฮ็ฝ ไอ ล็อซท มาย เท๊ซท)
Don’t want to find out, just want to cut out
(ด้อนท์ ว้อนท ทู ไฟนด์ เอ๊าท , จั๊สท ว้อนท ทู คัท เอ๊าท)
My head explodes, my ears ring, I can’t remember just where I’ve been
(มาย เฮด เอ็กซโพลด , มาย เอียร ริง , ไอ แค็นท รีเม๊มเบ่อร์ จั๊สท แวร์ แอฝ บีน)
The last thing that I recall, I got lost in a deep black hole
(เดอะ ล๊าสท ทริง แดท ไอ รีคอลล , ไอ ก็อท ล็อซท อิน อะ ดี๊พ แบล๊ค โฮล)
Don’t want to find out, just want to cut out
(ด้อนท์ ว้อนท ทู ไฟนด์ เอ๊าท , จั๊สท ว้อนท ทู คัท เอ๊าท)
Blackout, I really had a blackout
(แบล็คเอาท , ไอ ริแอ็ลลิ แฮ็ด อะ แบล็คเอาท)
Blackout, I really had a blackout
(แบล็คเอาท , ไอ ริแอ็ลลิ แฮ็ด อะ แบล็คเอาท)
Blackout, I really had a blackout
(แบล็คเอาท , ไอ ริแอ็ลลิ แฮ็ด อะ แบล็คเอาท)
Blackout, I really had a blackout
(แบล็คเอาท , ไอ ริแอ็ลลิ แฮ็ด อะ แบล็คเอาท)
I grab my things and make my run, on my way out, another one
(ไอ แกร๊บ มาย ทริง แซน เม้ค มาย รัน , ออน มาย เวย์ เอ๊าท , อะน๊าเทร่อร์ วัน)
Would like to know before I stop, did I make it or did I flop
(เวิด ไล๊ค ทู โนว์ บีฟอร์ ไอ สท๊อพ , ดิด ดาย เม้ค อิท ออ ดิด ดาย ฟล็อพ)
Don’t want to find out, just want to get out
(ด้อนท์ ว้อนท ทู ไฟนด์ เอ๊าท , จั๊สท ว้อนท ทู เก็ท เอ๊าท)
Blackout, I really had a blackout
(แบล็คเอาท , ไอ ริแอ็ลลิ แฮ็ด อะ แบล็คเอาท)
Blackout, I really had a blackout
(แบล็คเอาท , ไอ ริแอ็ลลิ แฮ็ด อะ แบล็คเอาท)
Blackout, I really had a blackout
(แบล็คเอาท , ไอ ริแอ็ลลิ แฮ็ด อะ แบล็คเอาท)
Blackout, I really had a blackout
(แบล็คเอาท , ไอ ริแอ็ลลิ แฮ็ด อะ แบล็คเอาท)
Oh, ah, I really had a blackout, baby
(โอ , อา , ไอ ริแอ็ลลิ แฮ็ด อะ แบล็คเอาท , เบ๊บี้)
Don’t want to find out, just want to get out
(ด้อนท์ ว้อนท ทู ไฟนด์ เอ๊าท , จั๊สท ว้อนท ทู เก็ท เอ๊าท)
Blackout, I really had a blackout
(แบล็คเอาท , ไอ ริแอ็ลลิ แฮ็ด อะ แบล็คเอาท)
Blackout, I really had a blackout
(แบล็คเอาท , ไอ ริแอ็ลลิ แฮ็ด อะ แบล็คเอาท)
Blackout, I really had a blackout
(แบล็คเอาท , ไอ ริแอ็ลลิ แฮ็ด อะ แบล็คเอาท)
Blackout, I really had a blackout
(แบล็คเอาท , ไอ ริแอ็ลลิ แฮ็ด อะ แบล็คเอาท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Blackout คำอ่านไทย Fozzy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น