เนื้อเพลง You Gotta Lotta That คำอ่านไทย Ice Cube feat Snoop Dogg

[Ice Cube:]
( [ ไอ๊ซ์ คิ้วบํ : ])
Hey… you wit’ da ass [you wit’ da ass], you wit’ da ass [you wit’ da ass]
(เฮ ยู วิท ดา อาซ [ ยู วิท ดา อาซ ] , ยู วิท ดา อาซ [ ยู วิท ดา อาซ ])
C’mere… wassup?
(มีเยอร์ วอสซับ)
What’s your name girl? Who you come wit’?
(ว๊อท ยุร เนม เกิร์ล ฮู ยู คัม วิท)
I’m wit’ Snoop Dogg.. and my whole click
(แอม วิท ซนูพ ด๊อก แอนด์ มาย โฮล คลิ๊ก)

[Chorus – Snoop Dogg [2x]:]
([ ค๊อรัส ซนูพ ด๊อก [ 2x ] : ])
A n*gga need a shot of that.. and I know where they got it at
(อะ เอ็น *gga นี๊ด อะ ฌ็อท อ็อฝ แดท แอนด์ ดาย โนว์ แวร์ เด ก็อท ดิธ แอ็ท)
Damn girl, you gotta lotta that
(แดมนํ เกิร์ล , ยู กอททะ ลอทดา แดท)
Won’t you let a real n*gga go and holla back?
(ว็อนท ยู เล็ท ดา เรียล เอ็น *gga โก แอนด์ ฮอลละ แบ็ค)

[Ice Cube:]
([ ไอ๊ซ์ คิ้วบํ : ])
Look at you girl, light brown, ass round
(ลุ๊ค แกท ยู เกิร์ล , ไล๊ท บราวนํ , อาซ ราวนด)
Feel like a n*gga chasin down a rebound
(ฟีล ไล๊ค เก เอ็น *gga เช๊ซิน เดาน อะ รีบาวนด์)
It’s bouncin like a basketball, if you got no ass at all
(อิทซ เบ๊าซิน ไล๊ค เก basketball , อิ๊ฟ ยู ก็อท โน อาซ แอ็ท ดอร์)
Sorry girl but you won’t make the casting call
(ซ๊อรี่ เกิร์ล บั๊ท ยู ว็อนท เม้ค เดอะ คาซทิง คอลลํ)
Skinny b*tches need to find that nutritionist
(ซคีนอิ บี *tches นี๊ด ทู ไฟนด์ แดท nutritionist)
Sh*t that make yo’ ass so thick and delicious
(ฌะ *ที แดท เม้ค โย อาซ โซ ทริ๊ค แอนด์ ดิลีฌอัซ)
Is it the food or is it the water?
(อีส ซิท เดอะ ฟู้ด ออ อีส ซิท เดอะ ว๊อเท่อร)
That make your daughter wanna show what Momma taught her
(แดท เม้ค ยุร ด๊อเท่อร์ วอนนา โชว์ ว๊อท มอมมา ทอท เฮอ)
C’mere.. let me whisper in yo’ ear [wassup]
(มีเยอร์ เล็ท มี วิสเพ่อร์ อิน โย เอียร [ วอสซับ ])
Tell ya all that bullsh*t that you wanna hear [let’s f*ck]
(เทลล ยา ออล แดท bullsh*ที แดท ยู วอนนา เฮียร [ เล็ท เอฟ *ck ])
You prolly hate my f*ckin guts in a year
(ยู พอวลี่ เฮท มาย เอฟ *ckin กัท ซิน อะ เยียร์)
But right about now, you like a n*gga’s style huh?
(บั๊ท ไร๊ท อะเบ๊าท นาว , ยู ไล๊ค เก เอ็น *ggas สไทล์ ฮู)
How I talk, how I smell, how I smile
(ฮาว ไอ ท๊อล์ค , ฮาว ไอ สเมลล์ , ฮาว ไอ สไมล์)
How I think, how I f*ck, how I grab
(ฮาว ไอ ทริ๊งค , ฮาว ไอ เอฟ *ck , ฮาว ไอ แกร๊บ)
F*ck wit’ me, ya get ya meat and ya vegetables
(เอฟ *ck วิท มี , ยา เก็ท ยา มี๊ท แอนด์ ยา เฝ๊จทะเบิ้ล)
F*ck wit’ him, ya get a f*ckin metrosexual
(เอฟ *ck วิท ฮิม , ยา เก็ท ดา เอฟ *ckin metrosexual)
You want a man stronger than you
(ยู ว้อนท ดา แมน สตองเกอร์ แฑ็น ยู)
Not a motherf*cker in the mirror longer than you
(น็อท ดา motherf*cker อิน เดอะ มิเร่อร์ ลองเงอ แฑ็น ยู)
Break a nail and his punk ass lookin for glue
(เบร๊ค กา เนล แอนด์ ฮิส พรัค อาซ ลุคกิน ฟอร์ กลู)
You want a n*gga wit’ a hard d*ck lookin at you [lookin at you]
(ยู ว้อนท ดา เอ็น *gga วิท ดา ฮาร์ด d*ck ลุคกิน แอ็ท ยู [ ลุคกิน แอ็ท ยู ])

[Chorus 2x]
([ ค๊อรัส 2x ])

[Snoop Dogg:]
([ ซนูพ ด๊อก : ])
You came up in there lookin all cute and stuff
(ยู เคม อั๊พ อิน แดร์ ลุคกิน ออล คยูท แอนด์ สทั๊ฟฟ)
You and yo’ homegirl, a pimp couldn’t get enough
(ยู แอนด์ โย โฮมเกิล , อะ พิมพ คูดซึ่น เก็ท อีน๊าฟ)
You talk that sh*t like you weren’t up in there just to f*ck
(ยู ท๊อล์ค แดท ฌะ *ที ไล๊ค ยู เวินท์ อั๊พ อิน แดร์ จั๊สท ทู เอฟ *ck)
Well guess what? Now b*tch you wit’ us!
(เวลล เกสส ว๊อท นาว บี *tch ยู วิท อัซ !)
Yeah have a sip {*sipping noise*}, go take a puff
(เย่ แฮ็ฝ อะ ซิพ {*ซิพปิง น๊อยส *} , โก เท้ค เก พัฟ)
Go and spend another blunt, naw roll it up!
(โก แอนด์ สเพ็นด อะน๊าเทร่อร์ บลันท , นอว โรลล อิท อั๊พ !)
What yo’ name? A n*gga love how you came
(ว๊อท โย เนม อะ เอ็น *gga ลัฝ ฮาว ยู เคม)
You just in need of some game
(ยู จั๊สท อิน นี๊ด อ็อฝ ซัม เกม)
And I got that good thang, yeah it’s a Westside hood thing
(แอนด์ ดาย ก็อท แดท กู๊ด เตง , เย่ อิทซ ซา เวตซาด ฮุด ทริง)
Let ya party over day and hit ya wit’ that ding-a-ling
(เล็ท ยา พ๊าร์ที่ โอ๊เฝ่อร เดย์ แอนด์ ฮิท ยา วิท แดท ดิง อะ ลิง)
I got that good sh*t, lollipop [lollipop]
(ไอ ก็อท แดท กู๊ด ฌะ *ที , โลลี่ป๊อบ [ โลลี่ป๊อบ ])
And once I get up in ya, I make ya body rock [body rock]
(แอนด์ วั๊นซ ไอ เก็ท อั๊พ อิน ยา , ไอ เม้ค ยา บ๊อดี้ ร๊อค [ บ๊อดี้ ร๊อค ])
A thick little bad b*tch, walk wit’ a switch
(อะ ทริ๊ค ลิ๊ทเทิ่ล แบ้ด บี *tch , ว๊อล์ค วิท ดา สวิทช์)
Now all you need now is some gangster d*ck
(นาว ออล ยู นี๊ด นาว อีส ซัม แกะซเทอะ d*ck)
It’s the Big Bow Wizzow, you know I’m on the pusszow
(อิทซ เดอะ บิ๊ก บาว Wizzow , ยู โนว์ แอม ออน เดอะ pusszow)
Doggystizyle, that make ya kitty kat meow [meow!]
(Doggystizyle , แดท เม้ค ยา คิดดี คาท meow [ meow ! ])
D*ck deep, freak-a-leek, f*ck some sleep
(D*ck ดี๊พ , ฟรี๊ค กา ลีค , เอฟ *ck ซัม สลี๊พ)
And don’t tell me that I’m… ” innnn too deep ”
(แอนด์ ด้อนท์ เทลล มี แดท แอม ” innnn ทู ดี๊พ “)
Okay [okay].. alright [alright].. Westside baby girl, we do it all night
(โอเค [ โอเค ] ออลไร๊ท [ ออลไร๊ท ] เวตซาด เบ๊บี้ เกิร์ล , วี ดู อิท ดอร์ ไน๊ท)
[fo’ sho]
([ โฟ โช ])

[Chorus 2x]
([ ค๊อรัส 2x ])

[Ice Cube:]
([ ไอ๊ซ์ คิ้วบํ : ])
Do ya thing girl, f*ck what they lookin at
(ดู ยา ทริง เกิร์ล , เอฟ *ck ว๊อท เด ลุคกิน แอ็ท)
Shake it for me mami, work that p*ssycat
(เช้ค อิท ฟอร์ มี มัมมี , เวิ๊ร์ค แดท พี *ssycat)
Do ya thing girl, f*ck what they lookin at
(ดู ยา ทริง เกิร์ล , เอฟ *ck ว๊อท เด ลุคกิน แอ็ท)
Shake it for me mami, work that p*ssycat
(เช้ค อิท ฟอร์ มี มัมมี , เวิ๊ร์ค แดท พี *ssycat)
Put it on me girl, what the f*ck you scared of?
(พุท ดิธ ออน มี เกิร์ล , ว๊อท เดอะ เอฟ *ck ยู ซคา อ็อฝ)
We just in the club, actin like we making love
(วี จั๊สท อิน เดอะ คลับ , แอสติน ไล๊ค วี เมคอิง ลัฝ)
I know you full of liquor, put it on my zipper
(ไอ โนว์ ยู ฟูล อ็อฝ ลิ๊เคว่อร , พุท ดิธ ออน มาย สีพเพอะ)
Drop it down now and throw it on a n*gga
(ดรอพ อิท เดาน นาว แอนด์ โธรว์ อิท ออน อะ เอ็น *gga)

[Chorus 2x]
([ ค๊อรัส 2x ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Gotta Lotta That คำอ่านไทย Ice Cube feat Snoop Dogg

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น