เนื้อเพลง Lie About Us คำอ่านไทย Avant feat Nicole Scherzinger

[Avant]
( [ อาวาน ])
Oehh oyy,
(Oehh oyy ,)
Yeahh yeahh
(เย้ เย้)

[Avant – Verse 1]
([ อาวาน เฝิซ 1 ])
Baby i know when we started out there were things you didn’t know, but babygirl we got a lotta things we
(เบ๊บี้ ไอ โนว์ เว็น วี สท๊าร์ท เอ๊าท แดร์ เวอ ทริง ยู ดิ๊นอิน โนว์ , บั๊ท เบบี้เกิล วี ก็อท ดา ลอทดา ทริง วี)
Need to discuss i know i’m asking for allot, but just trust. you say that things gettin old sneakin’
(นี๊ด ทู ดีซคัซ ซาย โนว์ แอม อาคกิ้ง ฟอร์ แอ็ลลอท , บั๊ท จั๊สท ทรัสท ยู เซย์ แดท ทริง เกดดิน โอลด์ สนิกเคน)
Round creepin’ and love on the low but babygurl i can’t wait till’ it’s officially us, i can’t wait to
(ราวนด คลีพปิน แอนด์ ลัฝ ออน เดอะ โลว บั๊ท babygurl ไอ แค็นท เว้ท ทิลล์ อิทซ ออฟฟิตเชอรี่ อัซ , ไอ แค็นท เว้ท ทู)
Let them know about us.
(เล็ท เด็ม โนว์ อะเบ๊าท อัซ)
[Nicole]
([ เนโคว ])
First i tought that i could take you boy but i don’t know, you told me you were gonna leave her for me
(เฟิร์สท ไอ ถอด แดท ไอ เคิด เท้ค ยู บอย บั๊ท ไอ ด้อนท์ โนว์ , ยู โทลด มี ยู เวอ กอนนะ ลี๊ฝ เฮอ ฟอร์ มี)
Long ago.
(ลอง อะโก)
[Avant]
([ อาวาน ])
Eventually i will but i just gotta take it slow don’t wanna break her heart, altough i gotta let her go
(อีเฝ๊นชวลลี่ ไอ วิล บั๊ท ไอ จั๊สท กอททะ เท้ค อิท สโลว์ ด้อนท์ วอนนา เบร๊ค เฮอ ฮาร์ท , altough ไอ กอททะ เล็ท เฮอ โก)
So baby ..
(โซ เบ๊บี้)

[Avant – Chorus]
([ อาวาน ค๊อรัส ])
So please don’t say you wanna give up.
(โซ พลีซ ด้อนท์ เซย์ ยู วอนนา กี๊ฝ อั๊พ)
How do i tell her that i’m fallen in love,
(ฮาว ดู ไอ เทลล เฮอ แดท แอม ฟอลเล็น อิน ลัฝ ,)
And i know your waiting paciently for that day,
(แอนด์ ดาย โนว์ ยุร เวททิง paciently ฟอร์ แดท เดย์ ,)
When we no longer have to lie about us.
(เว็น วี โน ลองเงอ แฮ็ฝ ทู ไล อะเบ๊าท อัซ)
When i walk around all i want is your touch,
(เว็น นาย ว๊อล์ค อะราวนฺดฺ ออล ไอ ว้อนท อีส ยุร ทั๊ช ,)
And when you call me i don’t wanna hang up,
(แอนด์ เว็น ยู คอลลํ มี ไอ ด้อนท์ วอนนา แฮง อั๊พ ,)
And i know i say it often but i can’t wait
(แอนด์ ดาย โนว์ ไอ เซย์ อิท อ๊อฟเฟ่น บั๊ท ไอ แค็นท เว้ท)
Till’ we no longer have to lie about us.
(ทิลล์ วี โน ลองเงอ แฮ็ฝ ทู ไล อะเบ๊าท อัซ)

[Avant – Verse 2]
([ อาวาน เฝิซ 2 ])
Baby i know situation don’t seem fair to us both.
(เบ๊บี้ ไอ โนว์ ซิ๊ทูเอชั่น ด้อนท์ ซีม แฟร์ ทู อัซ โบทรฺ)
But babygirl, she’s an issue that i’m bout to adjust.
(บั๊ท เบบี้เกิล , ชี แอน อิ๊ชชู่ แดท แอม เบาท ทู แอ๊ดจัสท)
Don’t mistake our love is ment for just us,
(ด้อนท์ มิสเท้ค เอ๊า ลัฝ อีส เม็นท ฟอร์ จั๊สท อัซ ,)
You are my soul, mind, body, spirit all that i know.
(ยู อาร์ มาย โซล , ไมนด์ , บ๊อดี้ , สพีหริท ดอร์ แดท ไอ โนว์)
But babygirl i can’t wait till’ it’s officially us, i can’t
(บั๊ท เบบี้เกิล ไอ แค็นท เว้ท ทิลล์ อิทซ ออฟฟิตเชอรี่ อัซ , ไอ แค็นท)
Wait to tell the world about us.
(เว้ท ทู เทลล เดอะ เวิลด อะเบ๊าท อัซ)
[Nicole]
([ เนโคว ])
First i tought that i could take you boy but i don’t know, you told you were gonna leave her for me long ago.
(เฟิร์สท ไอ ถอด แดท ไอ เคิด เท้ค ยู บอย บั๊ท ไอ ด้อนท์ โนว์ , ยู โทลด ยู เวอ กอนนะ ลี๊ฝ เฮอ ฟอร์ มี ลอง อะโก)
[Avant]
([ อาวาน ])
Eventually i will but i just gotta take it slow don’t wanna break her heart altough, i gotta let her go
(อีเฝ๊นชวลลี่ ไอ วิล บั๊ท ไอ จั๊สท กอททะ เท้ค อิท สโลว์ ด้อนท์ วอนนา เบร๊ค เฮอ ฮาร์ท altough , ไอ กอททะ เล็ท เฮอ โก)
So baby ..
(โซ เบ๊บี้)

So babyyyyyyyy
(โซ เบบายยยยย)

[Avant – Chorus]
([ อาวาน ค๊อรัส ])
So please don’t say you wanna give up [please don’t say].
(โซ พลีซ ด้อนท์ เซย์ ยู วอนนา กี๊ฝ อั๊พ [ พลีซ ด้อนท์ เซย์ ])
How do i tell her that i’m fallen in love [oeehhh oohh].
(ฮาว ดู ไอ เทลล เฮอ แดท แอม ฟอลเล็น อิน ลัฝ [ oeehhh อู ])
And i know your waiting paciently for that day,
(แอนด์ ดาย โนว์ ยุร เวททิง paciently ฟอร์ แดท เดย์ ,)
When we no longer have to lie about us [no longer have to lie].
(เว็น วี โน ลองเงอ แฮ็ฝ ทู ไล อะเบ๊าท อัซ [ โน ลองเงอ แฮ็ฝ ทู ไล ])
When i walk around all i want is your touch [oeehhh oohh],
(เว็น นาย ว๊อล์ค อะราวนฺดฺ ออล ไอ ว้อนท อีส ยุร ทั๊ช [ oeehhh อู ] ,)
And when you call me i don’t wanna hang up [baby you don’t],
(แอนด์ เว็น ยู คอลลํ มี ไอ ด้อนท์ วอนนา แฮง อั๊พ [ เบ๊บี้ ยู ด้อนท์ ] ,)
And i know i said it often but i can’t wait
(แอนด์ ดาย โนว์ ไอ เซ็ด ดิท อ๊อฟเฟ่น บั๊ท ไอ แค็นท เว้ท)
Till’ we no longer have to lie about us.
(ทิลล์ วี โน ลองเงอ แฮ็ฝ ทู ไล อะเบ๊าท อัซ)

[Avant – Bridge]
([ อาวาน บริดจ ])
Baby won’t you wait just a litlle bit, just a litlle bit, just a litlle bit longer, longer [oehh yeahh]
(เบ๊บี้ ว็อนท ยู เว้ท จั๊สท ดา litlle บิท , จั๊สท ดา litlle บิท , จั๊สท ดา litlle บิท ลองเงอ , ลองเงอ [ oehh เย้ ])
Just a litlle bit just a litlle bit just a litlle bit longer longer [won’t you wait] just a litlle bit
(จั๊สท ดา litlle บิท จั๊สท ดา litlle บิท จั๊สท ดา litlle บิท ลองเงอ ลองเงอ [ ว็อนท ยู เว้ท ] จั๊สท ดา litlle บิท)
Just a litlle bit just a litlle bit longer longer just a litlle bit just a litlle bit just a litlle bit
(จั๊สท ดา litlle บิท จั๊สท ดา litlle บิท ลองเงอ ลองเงอ จั๊สท ดา litlle บิท จั๊สท ดา litlle บิท จั๊สท ดา litlle บิท)
Longer longer
(ลองเงอ ลองเงอ)

[Avant – Chorus 2x]
([ อาวาน ค๊อรัส 2x ])
Baby so please don’t say you wanna give up,
(เบ๊บี้ โซ พลีซ ด้อนท์ เซย์ ยู วอนนา กี๊ฝ อั๊พ ,)
How do i tell her that i’ve fallen in love [how do i tell my baby].
(ฮาว ดู ไอ เทลล เฮอ แดท แอฝ ฟอลเล็น อิน ลัฝ [ ฮาว ดู ไอ เทลล มาย เบ๊บี้ ])
And i know your waiting paciently for that day,
(แอนด์ ดาย โนว์ ยุร เวททิง paciently ฟอร์ แดท เดย์ ,)
When we no longer have to lie about us [no longer have to lie about us].
(เว็น วี โน ลองเงอ แฮ็ฝ ทู ไล อะเบ๊าท อัซ [ โน ลองเงอ แฮ็ฝ ทู ไล อะเบ๊าท อัซ ])
When i walk around, all i want is your touch
(เว็น นาย ว๊อล์ค อะราวนฺดฺ , ออล ไอ ว้อนท อีส ยุร ทั๊ช)
And when you call me i don’t wanna hang up [oeehh oohh oo].
(แอนด์ เว็น ยู คอลลํ มี ไอ ด้อนท์ วอนนา แฮง อั๊พ [ oeehh อู โอโอ ])
And i know i said it often but i can’t wait till’ we no longer have to lie about us.
(แอนด์ ดาย โนว์ ไอ เซ็ด ดิท อ๊อฟเฟ่น บั๊ท ไอ แค็นท เว้ท ทิลล์ วี โน ลองเงอ แฮ็ฝ ทู ไล อะเบ๊าท อัซ)

So please don’t say you wanna give up ,
(โซ พลีซ ด้อนท์ เซย์ ยู วอนนา กี๊ฝ อั๊พ ,)
How do i tell her that i’m fallen in love [how do i tell my baby].
(ฮาว ดู ไอ เทลล เฮอ แดท แอม ฟอลเล็น อิน ลัฝ [ ฮาว ดู ไอ เทลล มาย เบ๊บี้ ])
And i know your waiting paciently for that day,
(แอนด์ ดาย โนว์ ยุร เวททิง paciently ฟอร์ แดท เดย์ ,)
When we no longer have to lie about us [whoa ooooo].
(เว็น วี โน ลองเงอ แฮ็ฝ ทู ไล อะเบ๊าท อัซ [ โว้ว อู ])
When i walk around all i want is your touch,
(เว็น นาย ว๊อล์ค อะราวนฺดฺ ออล ไอ ว้อนท อีส ยุร ทั๊ช ,)
And when you call me i don’t wanna hang up.
(แอนด์ เว็น ยู คอลลํ มี ไอ ด้อนท์ วอนนา แฮง อั๊พ)
And i know i say it often but i can’t wait till’ we no longer have to lie about us.
(แอนด์ ดาย โนว์ ไอ เซย์ อิท อ๊อฟเฟ่น บั๊ท ไอ แค็นท เว้ท ทิลล์ วี โน ลองเงอ แฮ็ฝ ทู ไล อะเบ๊าท อัซ)

[Avant & Nicole – Bridge]
([ อาวาน & เนโคว บริดจ ])
Baby won’t you wait just a litlle bit, just a litlle bit, [baby] just a litlle bit longer [baby], longer
(เบ๊บี้ ว็อนท ยู เว้ท จั๊สท ดา litlle บิท , จั๊สท ดา litlle บิท , [ เบ๊บี้ ] จั๊สท ดา litlle บิท ลองเงอ [ เบ๊บี้ ] , ลองเงอ)
Just a litlle bit, just a litlle bit, just a litlle bit, [baby i’mma wait for you] longer, longer
(จั๊สท ดา litlle บิท , จั๊สท ดา litlle บิท , จั๊สท ดา litlle บิท , [ เบ๊บี้ แอมมา เว้ท ฟอร์ ยู ] ลองเงอ , ลองเงอ)
[won’t you wait] just a litlle bit, just a litlle bit, just a litlle bit, longer, longer [if you wait]
([ ว็อนท ยู เว้ท ] จั๊สท ดา litlle บิท , จั๊สท ดา litlle บิท , จั๊สท ดา litlle บิท , ลองเงอ , ลองเงอ [ อิ๊ฟ ยู เว้ท ])
Just a litlle bit, just a litlle bit, just a litlle bit, longer.
(จั๊สท ดา litlle บิท , จั๊สท ดา litlle บิท , จั๊สท ดา litlle บิท , ลองเงอ)

[Avant – End Fading Away]
([ อาวาน เอ็นด เฟดิง อะเวย์ ])
Just a litlle bit
(จั๊สท ดา litlle บิท)
Just a litlle bit
(จั๊สท ดา litlle บิท)
Just a litlle bit
(จั๊สท ดา litlle บิท)
Just a litlle bit
(จั๊สท ดา litlle บิท)
Just a litlle bit
(จั๊สท ดา litlle บิท)
Just a litlle bit
(จั๊สท ดา litlle บิท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lie About Us คำอ่านไทย Avant feat Nicole Scherzinger

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น