เนื้อเพลง Phresh out The Runway คำอ่านไทย Rihanna

I see you walk
( ไอ ซี ยู ว๊อล์ค)
I hear you boy
(ไอ เฮียร ยู บอย)
I see you walk
(ไอ ซี ยู ว๊อล์ค)

Love it, then come and get it
(ลัฝ อิท , เด็น คัม แอนด์ เก็ท ดิธ)
I know that ya f*ckin’ wid it
(ไอ โนว์ แดท ยา เอฟ *ckin หวีด ดิท)
Ya see me, ya like it, huh?
(ยา ซี มี , ยา ไล๊ค อิท , ฮู)
Heels Givenchy, huh?
(ฮีล Givenchy , ฮู)
Love it, then play it back
(ลัฝ อิท , เด็น เพลย์ อิท แบ็ค)
Plus where da 40 at?
(พลัส แวร์ ดา 40 แอ็ท)
I’m f*cking ya cheap thrill on top of my 50 mill
(แอม เอฟ *คิง ยา ชี๊พ ธริล ออน ท๊อพ อ็อฝ มาย 50 มิลล์)
He eating-the-cake-killa!
(ฮี อีสดิง เดอะ เค้ก คิวลา !)
He on it, but don’t kill her!
(ฮี ออน หนิด , บั๊ท ด้อนท์ คิลล์ เฮอ !)
My jewelers are diamond rollers!
(มาย จูเอ็ลเลอะ แซร์ ได๊ม่อนดํ โรลเลอะ !)
My rock… chinchilla!
(มาย ร๊อค ชินชีลละ !)
Some more raw fun, I’m rolling like rock stars
(ซัม โม รอว์ ฟัน , แอม โรลลิง ไล๊ค ร๊อค สทาร์)
I got 50 muthaf*ckers in my watch with my bentz down
(ไอ ก็อท 50 muthaf*ckers ซิน มาย ว๊อทช วิธ มาย bentz เดาน)

Phresh out the runway
(Phresh เอ๊าท เดอะ รันเวย์)
Phresh out, phresh out the runway
(Phresh เอ๊าท , phresh เอ๊าท เดอะ รันเวย์)
Phresh out, phresh out the runway
(Phresh เอ๊าท , phresh เอ๊าท เดอะ รันเวย์)
Phresh out, phresh out the runway
(Phresh เอ๊าท , phresh เอ๊าท เดอะ รันเวย์)
Phresh out, phresh out the runway
(Phresh เอ๊าท , phresh เอ๊าท เดอะ รันเวย์)
Phresh out, phresh out the runway
(Phresh เอ๊าท , phresh เอ๊าท เดอะ รันเวย์)
Phresh out, phresh out the runway
(Phresh เอ๊าท , phresh เอ๊าท เดอะ รันเวย์)
Phresh out, phresh out the runway
(Phresh เอ๊าท , phresh เอ๊าท เดอะ รันเวย์)
Phresh out the runway
(Phresh เอ๊าท เดอะ รันเวย์)
Phresh out, phresh out the runway
(Phresh เอ๊าท , phresh เอ๊าท เดอะ รันเวย์)
Phresh out, phresh out the runway
(Phresh เอ๊าท , phresh เอ๊าท เดอะ รันเวย์)
Phresh out, phresh out the runway
(Phresh เอ๊าท , phresh เอ๊าท เดอะ รันเวย์)
Phresh out, phresh out the runway
(Phresh เอ๊าท , phresh เอ๊าท เดอะ รันเวย์)
Phresh out, phresh out the runway
(Phresh เอ๊าท , phresh เอ๊าท เดอะ รันเวย์)
Phresh out, phresh out the runway
(Phresh เอ๊าท , phresh เอ๊าท เดอะ รันเวย์)
Phresh out, phresh out hold up
(Phresh เอ๊าท , phresh เอ๊าท โฮลด์ อั๊พ)

Venus and [?], my b*tches don’t know
(เว้นู แซน [ ] , มาย บี *tches ด้อนท์ โนว์)
f*ck wit’ her, my designer drip to the f*cking flo’
(เอฟ *ck วิท เฮอ , มาย ดิไสนเนอะ ดริพ ทู เดอะ เอฟ *คิง โฟล)
Be out in that, they like em in all them honey stuffs
(บี เอ๊าท อิน แดท , เด ไล๊ค เอ็ม อิน ออล เด็ม ฮั๊นนี่ สทั๊ฟฟ)
Monas are rolling loudies, and my b*tches so Bvalgari!
(โมนา แซร์ โรลลิง loudies , แอนด์ มาย บี *tches โซ Bvalgari !)
Bodies of Dulcattis’ll do what the f*ck you want!
(บอดีสฺ อ็อฝ Dulcattisll ดู ว๊อท เดอะ เอฟ *ck ยู ว้อนท !)
I bet you n*ggas gon’ be like ” b*tch dis my f*cking song ”
(ไอ เบ๊ท ยู เอ็น *ggas ก็อน บี ไล๊ค ” บี *tch ดิซ มาย เอฟ *คิง ซ็อง “)
How could you be so hood, but you so f*cking pop?
(ฮาว เคิด ยู บี โซ ฮุด , บั๊ท ยู โซ เอฟ *คิง พ็อพ)
How could you be so fun, and sound like you selling rocks?
(ฮาว เคิด ยู บี โซ ฟัน , แอนด์ ซาวน์ด ไล๊ค ยู เซลลิง ร๊อค)
What’s on my chain dollars?
(ว๊อท ออน มาย เชน ดอลเลอะ)
What’s on my chain dollars?
(ว๊อท ออน มาย เชน ดอลเลอะ)
All of the bank dollars got change for small dollars
(ออล อ็อฝ เดอะ แบ๊งค ดอลเลอะ ก็อท เช้งจํ ฟอร์ สมอลล์ ดอลเลอะ)
Everything plain dollars
(เอ๊วี่ติง เพลน ดอลเลอะ)
I was in the back line, I’m standing in the bank line,
(ไอ วอส ซิน เดอะ แบ็ค ไลน์ , แอม ซแทนดิง อิน เดอะ แบ๊งค ไลน์ ,)
You’re goin’ up against now
(ยัวร์ โกอิน อั๊พ อะเก๊นสท นาว)

Phresh out the runway
(Phresh เอ๊าท เดอะ รันเวย์)
Phresh out, phresh out the runway
(Phresh เอ๊าท , phresh เอ๊าท เดอะ รันเวย์)
Phresh out, phresh out the runway
(Phresh เอ๊าท , phresh เอ๊าท เดอะ รันเวย์)
Phresh out, phresh out the runway
(Phresh เอ๊าท , phresh เอ๊าท เดอะ รันเวย์)
Phresh out, phresh out the runway
(Phresh เอ๊าท , phresh เอ๊าท เดอะ รันเวย์)
Phresh out, phresh out the runway
(Phresh เอ๊าท , phresh เอ๊าท เดอะ รันเวย์)
Phresh out, phresh out the runway
(Phresh เอ๊าท , phresh เอ๊าท เดอะ รันเวย์)
Phresh out, phresh out the runway
(Phresh เอ๊าท , phresh เอ๊าท เดอะ รันเวย์)
Phresh out the runway
(Phresh เอ๊าท เดอะ รันเวย์)
Phresh out, phresh out the runway
(Phresh เอ๊าท , phresh เอ๊าท เดอะ รันเวย์)
Phresh out, phresh out the runway
(Phresh เอ๊าท , phresh เอ๊าท เดอะ รันเวย์)
Phresh out, phresh out the runway
(Phresh เอ๊าท , phresh เอ๊าท เดอะ รันเวย์)
Phresh out, phresh out the runway
(Phresh เอ๊าท , phresh เอ๊าท เดอะ รันเวย์)
Phresh out, phresh out the runway
(Phresh เอ๊าท , phresh เอ๊าท เดอะ รันเวย์)
Phresh out, phresh out the runway
(Phresh เอ๊าท , phresh เอ๊าท เดอะ รันเวย์)
Phresh out, phresh out hold up
(Phresh เอ๊าท , phresh เอ๊าท โฮลด์ อั๊พ)

I bet you wanna what my crew about
(ไอ เบ๊ท ยู วอนนา ว๊อท มาย ครู อะเบ๊าท)
You really wanna know how we get down
(ยู ริแอ็ลลิ วอนนา โนว์ ฮาว วี เก็ท เดาน)
Walk up in this b*tch like we own this ho
(ว๊อล์ค อั๊พ อิน ดิส บี *tch ไล๊ค วี โอว์น ดิส โฮ)
Own this ho, like we own this ho
(โอว์น ดิส โฮ , ไล๊ค วี โอว์น ดิส โฮ)
I bet you wanna know what I’m all about
(ไอ เบ๊ท ยู วอนนา โนว์ ว๊อท แอม ออล อะเบ๊าท)
You really wanna know how I get down
(ยู ริแอ็ลลิ วอนนา โนว์ ฮาว ไอ เก็ท เดาน)
Walk up in this b*tch like I own the ho
(ว๊อล์ค อั๊พ อิน ดิส บี *tch ไล๊ค ไก โอว์น เดอะ โฮ)
I own the ho
(ไอ โอว์น เดอะ โฮ)

Phresh out the runway
(Phresh เอ๊าท เดอะ รันเวย์)
Phresh out, phresh out the runway
(Phresh เอ๊าท , phresh เอ๊าท เดอะ รันเวย์)
Phresh out, phresh out the runway
(Phresh เอ๊าท , phresh เอ๊าท เดอะ รันเวย์)
Phresh out, phresh out the runway
(Phresh เอ๊าท , phresh เอ๊าท เดอะ รันเวย์)
Phresh out, phresh out the runway
(Phresh เอ๊าท , phresh เอ๊าท เดอะ รันเวย์)
Phresh out, phresh out the runway
(Phresh เอ๊าท , phresh เอ๊าท เดอะ รันเวย์)
Phresh out, phresh out the runway
(Phresh เอ๊าท , phresh เอ๊าท เดอะ รันเวย์)
Phresh out, phresh out the runway
(Phresh เอ๊าท , phresh เอ๊าท เดอะ รันเวย์)
Phresh out the runway
(Phresh เอ๊าท เดอะ รันเวย์)
Phresh out, phresh out the runway
(Phresh เอ๊าท , phresh เอ๊าท เดอะ รันเวย์)
Phresh out, phresh out the runway
(Phresh เอ๊าท , phresh เอ๊าท เดอะ รันเวย์)
Phresh out, phresh out the runway
(Phresh เอ๊าท , phresh เอ๊าท เดอะ รันเวย์)
Phresh out, phresh out the runway
(Phresh เอ๊าท , phresh เอ๊าท เดอะ รันเวย์)
Phresh out, phresh out the runway
(Phresh เอ๊าท , phresh เอ๊าท เดอะ รันเวย์)
Phresh out, phresh out the runway
(Phresh เอ๊าท , phresh เอ๊าท เดอะ รันเวย์)
Phresh out, phresh out hold up
(Phresh เอ๊าท , phresh เอ๊าท โฮลด์ อั๊พ)

I see you walk,
(ไอ ซี ยู ว๊อล์ค ,)
I hear your boy
(ไอ เฮียร ยุร บอย)

Phresh out, phresh out the runway…
(Phresh เอ๊าท , phresh เอ๊าท เดอะ รันเวย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Phresh out The Runway คำอ่านไทย Rihanna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น