เนื้อเพลง You’ll Be In My Heart คำอ่านไทย Phil Collins

Come stop your crying
(คัม ซท็อพ ยุร คไรอิง)
It will be alright
(อิท วิล บี ออลไร๊ท)
Just take my hand
(จัซท เทค ไม แฮ็นด)
Hold it tight
(โฮลด ดิท ไทท)

I will protect you
(ไอ วิล พโระเทคท ยู)
From all around you
(ฟร็อม ออล อะเรานด ยู)
I will be here
(ไอ วิล บี เฮียร)
Don’t you cry
(ด้อนท์ ยู คไร)

For one so small,
(ฟอ วัน โซ ซมอล ,)
You seem so strong
(ยู ซีม โซ ซทร็อง)
My arms will hold you,
(ไม อาม วิล โฮลด ยู ,)
Keep you safe and warm
(คีพ ยู เซฟ แอ็นด วอม)
This bond between us
(ที บ็อนด บีทวิน อัซ)
Can’t be broken
(แค็นท บี บโรเค็น)
I will be here
(ไอ วิล บี เฮียร)
Don’t you cry
(ด้อนท์ ยู คไร)

‘Cause you’ll be in my heart
(คอส โยว บี อิน ไม ฮาท)
Yes, you’ll be in my heart
(เย็ซ , โยว บี อิน ไม ฮาท)
From this day on
(ฟร็อม ที เด ออน)
Now and forever more
(เนา แอ็นด เฟาะเรฝเออะ โม)

You’ll be in my heart
(โยว บี อิน ไม ฮาท)
No matter what they say
(โน แมทเทอะ ฮว็อท เฑ เซ)
You’ll be here in my heart, always
(โยว บี เฮียร อิน ไม ฮาท , ออลเว)

Why can’t they understand the way we feel?
(ฮไว แค็นท เฑ อันเดิซแทนด เดอะ เว วี ฟีล)
They just don’t trust what they can’t explain
(เฑ จัซท ด้อนท์ ทรัซท ฮว็อท เฑ แค็นท เอ็คซพเลน)
I know we’re different but deep inside us
(ไอ โน เวีย ดีฟเฟอะเร็นท บัท ดีพ อีนไซด อัซ)
We’re not that different at all
(เวอ น็อท แดท ดีฟเฟอะเร็นท แอ็ท ดอร์)

And you’ll be in my heart
(แอ็นด โยว บี อิน ไม ฮาท)
Yes, you’ll be in my heart
(เย็ซ , โยว บี อิน ไม ฮาท)
[adsense]
From this day on
(ฟร็อม ที เด ออน)
Now and forever more
(เนา แอ็นด เฟาะเรฝเออะ โม)

Don’t listen to them
(ด้อนท์ ลิ๊สซึ่น ทู เฑ็ม)
‘Cause what do they know [what do they know]?
(คอส ฮว็อท ดู เฑ โน [ ฮว็อท ดู เฑ โน ])
We need each other
(วี เน อีช อัฑเออะ)
To have, to hold.
(ทู แฮ็ฝ , ทู โฮลด)
They’ll see in time
(เด๊ว ซี อิน ไทม)
I know
(ไอ โน)

When destiny calls you
(ฮเว็น เดซทินิ คอล ยู)
You must be strong [you gotta be strong]
(ยู มัซท บี ซทร็อง [ ยู กอททะ บี ซทร็อง ])
I may not be with you
(ไอ เม น็อท บี วิฑ ยู)
But you’ve got to hold on
(บัท ยู๊ฟ ก็อท ทู โฮลด ออน)
They’ll see in time
(เด๊ว ซี อิน ไทม)
I know
(ไอ โน)
We’ll show them together
(เว็ล โฌ เฑ็ม ทุเกฑเออะ)

‘Cause you’ll be in my heart
(คอส โยว บี อิน ไม ฮาท)
Yes, you’ll be in my heart
(เย็ซ , โยว บี อิน ไม ฮาท)
[another version says: “Believe me, you’ll be in my heart”]
([ แอะนัธเออะ เฝอฉัน เซ : บิลีฝ มี , โยว บี อิน ไม ฮาท ])
I’ll be there from this day on,
(อิล บี แฑ ฟร็อม ที เด ออน ,)
Now and forever more
(เนา แอ็นด เฟาะเรฝเออะ โม)

Oh, you’ll be in my heart [you’ll be here in my heart]
(โอ , โยว บี อิน ไม ฮาท [ โยว บี เฮียร อิน ไม ฮาท ])
No matter what they say [I’ll be with you]
(โน แมทเทอะ ฮว็อท เฑ เซ [ อิล บี วิฑ ยู ])
You’ll be here in my heart [I’ll be there], always
(โยว บี เฮียร อิน ไม ฮาท [ อิล บี แฑ ] , ออลเว)
Always
(ออลเว)
I’ll be with you
(อิล บี วิฑ ยู)
I’ll be there for you always
(อิล บี แฑ ฟอ ยู ออลเว)
Always and always
(ออลเว แซน ออลเว)
Just look over your shoulder
(จัซท ลุค โอเฝอะ ยุร โฌลเดอะ)
Just look over your shoulder
(จัซท ลุค โอเฝอะ ยุร โฌลเดอะ)
Just look over your shoulder
(จัซท ลุค โอเฝอะ ยุร โฌลเดอะ)
I’ll be there always.
(อิล บี แฑ ออลเว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You’ll Be In My Heart คำอ่านไทย Phil Collins

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น