เนื้อเพลง Obsessed (Remix) คำอ่านไทย Mariah Carey

[Mariah Carey:]
( [ มารายห์ แครี่ : ])
And I was Like, Why You So Obsessed With Me
(แอนด์ ดาย วอส ไล๊ค , วาย ยู โซ อ๊อบเซสส วิธ มี)

[Gucci Mane:]
([ กู๊ซชี่ เมน : ])
I guess shorty mad he don got you no more,
(ไอ เกสส ชอร์ทดิง แม้ด ฮี ด็อน ก็อท ยู โน โม ,)
so just like Pinocchio, his nose gon grow,
(โซ จั๊สท ไล๊ค พีนกคีโอ , ฮิส โน้ส ก็อน โกรว์ ,)
Gucci Mane, Mariah Carey bling blaww wow,
(กู๊ซชี่ เมน , มารายห์ แครี่ บลิง blaww เวา ,)
i wish i had a lie detector test right now
(ไอ วิ๊ช ไอ แฮ็ด อะ ไล ดิเทคเทอะ เทสท์ ไร๊ท นาว)
he hit my girl word, oh that’s what ya heard,
(ฮี ฮิท มาย เกิร์ล เวิร์ด , โอ แด้ท ว๊อท ยา เฮิด ,)
he know he a bird, i know he a nerd,
(ฮี โนว์ ฮี อะ เบิร์ด , ไอ โนว์ ฮี อะ nerd ,)
catch me in the A with a bad yellow bong,
(แค็ทช มี อิน ดิ อะ วิธ อะ แบ้ด เย๊ลโล่ว บอง ,)
9, 10, 11, 12 diamond chains on.
(9 , 10 , 11 , 12 ได๊ม่อนดํ เชน ออน)

[Mariah Carey:]
([ มารายห์ แครี่ : ])
All up in the blogs
(ออล อั๊พ อิน เดอะ บอกคฺ)
Saying we met at the bar
(เซอิง วี เม็ท แอ็ท เดอะ บาร์)
When I don’t even know who you are
(เว็น นาย ด้อนท์ อี๊เฝ่น โนว์ ฮู ยู อาร์)
Say we up in your house
(เซย์ วี อั๊พ อิน ยุร เฮ้าส)
Saying I’m up in your car
(เซอิง แอม อั๊พ อิน ยุร คารํ)
But you in LA and I’m out at Jermaine’s
(บั๊ท ยู อิน ลา แอนด์ แอม เอ๊าท แอ็ท เจอเมน)
I’m up in the A, you’re so, so lame
(แอม อั๊พ อิน ดิ อะ , ยัวร์ โซ , โซ เลม)
and no one here even mentions your name
(แอนด์ โน วัน เฮียร อี๊เฝ่น เม๊นชั่น ยุร เนม)
It must be the weed, it must be the E
(อิท มัสท์ บี เดอะ วี , อิท มัสท์ บี ดิ อี)
Cause you be poppin’, hood, you get it poppin
(ค๊อส ยู บี พอพปิน , ฮุด , ยู เก็ท ดิธ พอพปิน)

Oooh whooa
(อู้ whooa)
why you so obsessed with me?
(วาย ยู โซ อ๊อบเซสส วิธ มี)
Boy I want to know
(บอย ไอ ว้อนท ทู โนว์)
Lyin’ that you’re sexin’ me
(ลายอิน แดท ยัวร์ เซกซิน มี)
when everybody knows
(เว็น เอวี่บอดี้ โนว์)
It’s clear that you’re upset with me
(อิทซ เคลียร์ แดท ยัวร์ อั๊พเซ็ท วิธ มี)
Ooooh
(อู้)
Finally found a girl that you couldn’t impress
(ไฟแน็ลลิ เฟานด อะ เกิร์ล แดท ยู คูดซึ่น อิมเพรส)
Last man on the earth still couldn’t get this
(ล๊าสท แมน ออน ดิ เอิร์ทร สทิลล คูดซึ่น เก็ท ดิส)

You’re delusional, you’re delusional
(ยัวร์ เดรูเชนอล , ยัวร์ เดรูเชนอล)
Boy you’re losing your mind
(บอย ยัวร์ โรซิง ยุร ไมนด์)
It’s confusing, yo, you’re confused, you know
(อิทซ ค็อนฟยูสอิง , โย , ยัวร์ คอนฟิ้วส , ยู โนว์)
Why you wasting your time?
(วาย ยู เวซทิง ยุร ไทม์)
Got you all fired up with your Napoleon complex
(ก็อท ยู ออล เฟอ อั๊พ วิธ ยุร นะโพเลียน คอมเพล็กซ์)
See right through you like you’re bathing in Windex
(ซี ไร๊ท ทรู ยู ไล๊ค ยัวร์ bathings อิน วินเดก)

Oooh-oooh-oooh
(อู้ อู้ อู้)
Boy, why you so obsessed with me?
(บอย , วาย ยู โซ อ๊อบเซสส วิธ มี)
[oh-oh-whooa-oh] [2x]
([ โอ โอ whooa โอ ] [ 2x ])
And all the ladies sing
(แอนด์ ออล เดอะ เลดิส ซิง)
[oh-oh-whooa-oh] [2x]
([ โอ โอ whooa โอ ] [ 2x ])
All the girls sing
(ออล เดอะ เกิร์ล ซิง)
o o-o-o o-oh obsessed
(โอ โอ โอ โอ โอ โอ อ๊อบเซสส)
o o-o-o o-oh obsessed
(โอ โอ โอ โอ โอ โอ อ๊อบเซสส)
o o-o-o o-oh obsessed
(โอ โอ โอ โอ โอ โอ อ๊อบเซสส)

[Gucci Mane:]
([ กู๊ซชี่ เมน : ])
If you sexy and you fine baby put your hands up,
(อิ๊ฟ ยู เซคซิ แอนด์ ยู ไฟน เบ๊บี้ พุท ยุร แฮนด์ อั๊พ ,)
And tell your ex boyfriend to get his bads up
(แอนด์ เทลล ยุร เอ็คซ บอยเฟรน ทู เก็ท ฮิส แบ้ด อั๊พ)
Stop lying on your stick, home boy man up,
(สท๊อพ ลายยิง ออน ยุร สทิ๊ค , โฮม บอย แมน อั๊พ ,)
All my real get money ballers stand up
(ออล มาย เรียล เก็ท มั๊นนี่ บอลเลอ สแทนด์ อั๊พ)
you see her with the kid, you know what it is
(ยู ซี เฮอ วิธ เดอะ คิด , ยู โนว์ ว๊อท ดิธ อีส)
Gucci, get the girl flawless, you what we did
(กู๊ซชี่ , เก็ท เดอะ เกิร์ล ฟลอเล็ซ , ยู ว๊อท วี ดิด)
shorty stay fresh, kinda of obsessed,
(ชอร์ทดิง สเทย์ เฟรช , กินดา อ็อฝ อ๊อบเซสส ,)
simply cos she blessed
(ซีมพลิ คอซ ชี เบล๊ส)
you know she the best, yes
(ยู โนว์ ชี เดอะ เบ๊สท์ , เย็ซ)

[Mariah Carey:]
([ มารายห์ แครี่ : ])
You on your job, you hittin’ hard
(ยู ออน ยุร จ๊อบ , ยู ฮิทดิน ฮาร์ด)
Ain’t gon’ feed you, I’ma let you starve
(เอน ก็อน ฟี ยู , แอมอา เล็ท ยู สท๊าร์ฝ)
Graspin’ for air, I’m ventilation
(กราสปิน ฟอร์ แอร์ , แอม เฝนทิเลฌัน)
You out of breath, hope you ain’t waitin’
(ยู เอ๊าท อ็อฝ บรี๊ทฺรฺ , โฮพ ยู เอน เว๊ทดิน)
Tellin’ the world how much you miss me
(เทลลิน เดอะ เวิลด ฮาว มัช ยู มิซ มี)
But we never were so why you trippin’?
(บั๊ท วี เน๊เฝ่อร์ เวอ โซ วาย ยู ทริพพิน)
You a mom and pop, I’m a corporation
(ยู อะ มัม แอนด์ พ็อพ , แอม มา คอร์โพเร๊ชั่น)
I’m the press conference, you’re a conversation
(แอม เดอะ เพรส คอนเฟอะเร็นซ , ยัวร์ อะ คอนเฝอะเซฌัน)

Oooh whooa
(อู้ whooa)
why you so obsessed with me?
(วาย ยู โซ อ๊อบเซสส วิธ มี)
Boy I want to know
(บอย ไอ ว้อนท ทู โนว์)
Lyin’ that you’re sexin’ me
(ลายอิน แดท ยัวร์ เซกซิน มี)
when everybody knows
(เว็น เอวี่บอดี้ โนว์)
It’s clear that you’re upset with me
(อิทซ เคลียร์ แดท ยัวร์ อั๊พเซ็ท วิธ มี)
Ooooh
(อู้)
Finally found a girl that you couldn’t impress
(ไฟแน็ลลิ เฟานด อะ เกิร์ล แดท ยู คูดซึ่น อิมเพรส)
Last man on the earth still couldn’t get this
(ล๊าสท แมน ออน ดิ เอิร์ทร สทิลล คูดซึ่น เก็ท ดิส)

You’re delusional, you’re delusional
(ยัวร์ เดรูเชนอล , ยัวร์ เดรูเชนอล)
Boy you’re losing your mind
(บอย ยัวร์ โรซิง ยุร ไมนด์)
It’s confusing, yo, you’re confused, you know
(อิทซ ค็อนฟยูสอิง , โย , ยัวร์ คอนฟิ้วส , ยู โนว์)
Why you wasting your time?
(วาย ยู เวซทิง ยุร ไทม์)
Got you all fired up with your Napoleon complex
(ก็อท ยู ออล เฟอ อั๊พ วิธ ยุร นะโพเลียน คอมเพล็กซ์)
See right through you like you’re bathing in Windex
(ซี ไร๊ท ทรู ยู ไล๊ค ยัวร์ bathings อิน วินเดก)

Oooh-oooh-oooh
(อู้ อู้ อู้)
Boy, why you so obsessed with me?
(บอย , วาย ยู โซ อ๊อบเซสส วิธ มี)
[oh-oh-whooa-oh] [2x]
([ โอ โอ whooa โอ ] [ 2x ])
And all the ladies sing
(แอนด์ ออล เดอะ เลดิส ซิง)
[oh-oh-whooa-oh] [2x]
([ โอ โอ whooa โอ ] [ 2x ])
All the girls sing
(ออล เดอะ เกิร์ล ซิง)
o o-o-o o-oh obsessed
(โอ โอ โอ โอ โอ โอ อ๊อบเซสส)
o o-o-o o-oh obsessed
(โอ โอ โอ โอ โอ โอ อ๊อบเซสส)
o o-o-o o-oh obsessed
(โอ โอ โอ โอ โอ โอ อ๊อบเซสส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Obsessed (Remix) คำอ่านไทย Mariah Carey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น