เนื้อเพลง Seduction คำอ่านไทย Eminem

I don’t know man,
( ไอ ด้อนท์ โนว์ แมน ,)
Just feels like, we’re like in, kinda feels like, we’re on a whole different page right now
(จั๊สท ฟีล ไล๊ค , เวีย ไล๊ค อิน , กินดา ฟีล ไล๊ค , เวีย ออน อะ โฮล ดีฟเฟอะเร็นท เพจ ไร๊ท นาว)
It feels strange but uh, I guess it’s kinda like, it’s kinda like…
(อิท ฟีล สเทร๊งจ บั๊ท อา , ไอ เกสส อิทซ กินดา ไล๊ค , อิทซ กินดา ไล๊ค)

I feel like I’m morphin’, into something that’s so incredible that I’m dwarfin’, all competitors
(ไอ ฟีล ไล๊ค แอม morphin , อิ๊นทู ซัมติง แด้ท โซ อินเคร๊ดิเบิ้ล แดท แอม dwarfin , ออล ค็อมเพทอิเทอะ)
Better get your girlfriend in check. It’s psychological warfare. Endorphins I affect
(เบ๊ทเท่อร์ เก็ท ยุร เกลิลเฟรน อิน เช็ค อิทซ ไซโคะลอจอิแค็ล วอแฟ Endorphins ซาย แอฟเฟค)
Your self-esteem shatters as dialect, comes blastin’ out your deck
(ยุร เซลฟ์ เอสทีม แฌทเทอะ แอส ไดอะเล็คท , คัม แบลซจิน เอ๊าท ยุร เด็ค)
” She loves me ”
(” ชี ลัฝ มี “)
Such passion you’d expect this sort of reaction from her
(ซัช แพ๊ชชั่น ยูต เอ็กซเพ็คท ดิส ซ๊อร์ท อ็อฝ ริแอคฌัน ฟรอม เฮอ)
Yet, you strong arm
(เย๊ท , ยู สทรอง อาร์ม)
You’re f*ckin’ corny, you try to turn your charm on, ‘cuz you just think your bishop, the Don Juan
(ยัวร์ เอฟ *ckin คอนิ , ยู ธราย ทู เทิร์น ยุร ชาร์ม ออน , คัซ ยู จั๊สท ทริ๊งค ยุร บิ๊ฉอพ , เดอะ ด็อน วอน)
But if you think that your f*ckin’ with me, homie you’re on one
(บั๊ท อิ๊ฟ ยู ทริ๊งค แดท ยุร เอฟ *ckin วิธ มี , โฮมี ยัวร์ ออน วัน)
I’m cockin’ my head back like Ed Lover, come on son
(แอม cockin มาย เฮด แบ็ค ไล๊ค Ed ลัฝเออะ , คัมมอน ซัน)
She’s on my Johnson, she brings my name up constant
(ชี ออน มาย จอนสัน , ชี บริง มาย เนม อั๊พ ค๊อนสแตนทํ)
Your boys are like, ” She’s f*ckin’ wit dude, she wants son. ”
(ยุร บอย แซร์ ไล๊ค , ” ชี เอฟ *ckin วิท ดยูด , ชี ว้อนท ซัน “)
Homeboy you better get a clue, she’s on my d*ck ‘cuz I spit better than you. What you expect her to do?
(โฮมบอย ยู เบ๊ทเท่อร์ เก็ท ดา คลู , ชี ออน มาย d*ck คัซ ไอ ซพิท เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น ยู ว๊อท ยู เอ็กซเพ็คท เฮอ ทู ดู)
How you expect her to act in the sack when she’s closing her eyes,
(ฮาว ยู เอ็กซเพ็คท เฮอ ทู แอ๊คท อิน เดอะ แซ๊ค เว็น ชี โครสซิง เฮอ อาย ,)
fantasizing of diggin’ her nails in my back to this track.
(fantasizings อ็อฝ ดิคกิน เฮอ เนล ซิน มาย แบ็ค ทู ดิส แทร็ค)

Seduction, seduce
(ซิดัคฌัน , ซิดยูซ)
Ain’t nobody who’s as good at what I do
(เอน โนบอดี้ ฮู แอส กู๊ด แอ็ท ว๊อท ไอ ดู)
Cause one minute she loves you, the next she don’t
(ค๊อส วัน มิ๊หนิท ชี ลัฝ ยู , เดอะ เน๊กซท ชี ด้อนท์)
She’s been stolen from you
(ชี บีน ซโทเล็น ฟรอม ยู)
[It’s like a verbal seduction]
([ อิทซ ไล๊ค เก เฝอแบ็ล ซิดัคฌัน ])
Seduction, seduce
(ซิดัคฌัน , ซิดยูซ)
Ain’t nobody who’s as good at what I do
(เอน โนบอดี้ ฮู แอส กู๊ด แอ็ท ว๊อท ไอ ดู)
Cause one minute she loves you, the next she don’t
(ค๊อส วัน มิ๊หนิท ชี ลัฝ ยู , เดอะ เน๊กซท ชี ด้อนท์)
She’s been stolen from you
(ชี บีน ซโทเล็น ฟรอม ยู)
[It’s like a verbal seduction]
([ อิทซ ไล๊ค เก เฝอแบ็ล ซิดัคฌัน ])

She sittin’ there gettin’ liquored up at the bar
(ชี ซิทดิน แดร์ เกดดิน ลิ๊เคว่อร อั๊พ แอ็ท เดอะ บาร์)
She says it’s quicker to count the things that ain’t wrong with you than to count the things that are
(ชี เซย์ อิทซ ควิกเกอร์ ทู เค้าทํ เดอะ ทริง แดท เอน รอง วิธ ยู แฑ็น ทู เค้าทํ เดอะ ทริง แดท อาร์)
There’s a seven disc CD changer in her car, and I’m in every single slot, and you’re not, aww
(แดร์ ซา เซเฝ่น ดิสค์ ซีดี เชนเจอะ อิน เฮอ คารํ , แอนด์ แอม อิน เอ๊เฝอร์รี่ ซิ๊งเกิ้ล ซล็อท , แอนด์ ยัวร์ น็อท , อาวว)
I’m the logo on that Dallas Cowboy helmet, a star.
(แอม เดอะ โลโก ออน แดท Dallas แควบอย เฮ๊ลเหม็ท , อะ สทาร์)
And I’m not about to sit back and just keep rhymin’ one syllable, aww
(แอนด์ แอม น็อท อะเบ๊าท ทู ซิท แบ็ค แอนด์ จั๊สท คี๊พ ไรม์มิน วัน syllable , อาวว)
Switch it up, and watch them haters not give it up ‘cuz ya just not good enough
(สวิทช์ อิท อั๊พ , แอนด์ ว๊อทช เด็ม เฮเดอ น็อท กี๊ฝ อิท อั๊พ คัซ ยา จั๊สท น็อท กู๊ด อีน๊าฟ)
Well I’m not giving up ’til I get my respect, and I won’t stop til I get enough
(เวลล แอม น็อท กีฝวิง อั๊พ ทิล ไอ เก็ท มาย เรสเพ๊คท , แอนด์ ดาย ว็อนท สท๊อพ ทิล ไอ เก็ท อีน๊าฟ)
‘Cuz I’m not livin up to my own expectations, aww
(คัซ แอม น็อท ลีฝอิน อั๊พ ทู มาย โอว์น เอคซเพ็คเทฌัน , อาวว)
That hater alarm is soundin’ off, that Obama took the bomb from my name
(แดท เฮเดอ อะลาร์ม อีส ซาวดิน ออฟฟ , แดท Obama ทุค เดอะ บอมบฺ ฟรอม มาย เนม)
So quit cryin’ that I took your dame, homie she’s my dame, aww
(โซ ควิท คายอิน แดท ไอ ทุค ยุร เดม , โฮมี ชี มาย เดม , อาวว)
You sadly mistaken if you thinkin’ that I’m not on my game, boy
(ยู แซดลิ มิซเทคเอ็น อิ๊ฟ ยู ติ้งกิน แดท แอม น็อท ออน มาย เกม , บอย)
And thangs just ain’t been the same since the day that I came forth
(แอนด์ เตง จั๊สท เอน บีน เดอะ เซม ซิ๊นซ เดอะ เดย์ แดท ไอ เคม โฟธ)
You wear your heart on your sleeve, I sport that white tank boy
(ยู แวร์ ยุร ฮาร์ท ออน ยุร ซลีฝ , ไอ สพอร์ท แดท ไว๊ท แท๊งค บอย)
But you got a hard on for me, what you hollerin’ my name for?
(บั๊ท ยู ก็อท ดา ฮาร์ด ออน ฟอร์ มี , ว๊อท ยู ฮอร์เลอริน มาย เนม ฟอร์)
It’s your b*tch on my d*ck, ain’t my dang fault, man, I can’t call it.
(อิทซ ยุร บี *tch ออน มาย d*ck , เอน มาย แดง ฟอลท , แมน , ไอ แค็นท คอลลํ อิท)

Seduction, seduce
(ซิดัคฌัน , ซิดยูซ)
Ain’t nobody who’s as good at what I do
(เอน โนบอดี้ ฮู แอส กู๊ด แอ็ท ว๊อท ไอ ดู)
Cause one minute she loves you, the next she don’t
(ค๊อส วัน มิ๊หนิท ชี ลัฝ ยู , เดอะ เน๊กซท ชี ด้อนท์)
She’s been stolen from you
(ชี บีน ซโทเล็น ฟรอม ยู)
[It’s like a verbal seduction]
([ อิทซ ไล๊ค เก เฝอแบ็ล ซิดัคฌัน ])
Seduction, seduce
(ซิดัคฌัน , ซิดยูซ)
Ain’t nobody who’s as good at what I do
(เอน โนบอดี้ ฮู แอส กู๊ด แอ็ท ว๊อท ไอ ดู)
Cause one minute she loves you, the next she don’t
(ค๊อส วัน มิ๊หนิท ชี ลัฝ ยู , เดอะ เน๊กซท ชี ด้อนท์)
She’s been stolen from you
(ชี บีน ซโทเล็น ฟรอม ยู)
[It’s like a verbal seduction]
([ อิทซ ไล๊ค เก เฝอแบ็ล ซิดัคฌัน ])

It’s like I’m playing lyrical tug of war with your ear, you hear it girl, come here
(อิทซ ไล๊ค แอม พเลนิ่ง ลีริแค็ล ทัก อ็อฝ วอร์ วิธ ยุร เอียร , ยู เฮียร อิท เกิร์ล , คัม เฮียร)
Put your ear up to the speaker, dear, while I freak this world premiere Seducin’ her
(พุท ยุร เอียร อั๊พ ทู เดอะ ซพีคเออะ , เดียร์ , ไวล์ ไอ ฟรี๊ค ดิส เวิลด พเริมแย Seducin เฮอ)
Loosen up with a little freestyle
(ลูเซ็น อั๊พ วิธ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ฟรีสทาย)
By the way, am I losing you? Am I makin’ you look bad?
(บาย เดอะ เวย์ , แอ็ม ไอ โรซิง ยู แอ็ม ไอ เมกิน ยู ลุ๊ค แบ้ด)
Well I got news for ya, homie, ya losin her
(เวลล ไอ ก็อท นิว ฟอร์ ยา , โฮมี , ยา ลูซิน เฮอ)
Oh wait, she don’t like when I spit it fast
(โอ เว้ท , ชี ด้อนท์ ไล๊ค เว็น นาย ซพิท ดิธ ฟาสท)
Am I trying to show out? Let me slow it down some
(แอ็ม ไอ ทไรอิง ทู โชว์ เอ๊าท เล็ท มี สโลว์ อิท เดาน ซัม)
It’s still gonna be a blow out
(อิทซ สทิลล กอนนะ บี อะ โบลว์ เอ๊าท)
You’re gonna wanna throw out your whole album
(ยัวร์ กอนนะ วอนนา โธรว์ เอ๊าท ยุร โฮล อั๊ลบั้ม)
Rummage through the sh*t, and try to salvage something to see if you can save any of it, punk but none of it’s f*ckin’ with me
(รัมมิจ ทรู เดอะ ฌะ *ที , แอนด์ ธราย ทู แซ๊ลเหวจ ซัมติง ทู ซี อิ๊ฟ ยู แคน เซฝ เอ๊นี่ อ็อฝ อิท , พรัค บั๊ท นัน อ็อฝ อิทซ เอฟ *ckin วิธ มี)
Prick, you really feeling that bullsh*t?
(พริค , ยู ริแอ็ลลิ ฟีลอิง แดท bullsh*ที)
You think you killin’ them syllables?
(ยู ทริ๊งค ยู คิลลิน เด็ม เซเลเบิลสฺ)
Quit playing, these beats ain’t nothin’ to fool with
(ควิท พเลนิ่ง , ฑิส บีท เอน นอทติน ทู ฟูล วิธ)
They call me Fire Marshall, I shut the sh*t down
(เด คอลลํ มี ไฟเออะร มาร์แชลล์ , ไอ ชั๊ท เดอะ ฌะ *ที เดาน)
Your entire arsenal is not enough to f*ck with one round
(ยุร เอ็นไทรํ อาซแน็ล อีส น็อท อีน๊าฟ ทู เอฟ *ck วิธ วัน ราวนด)
I am also the opposite of what you are like
(ไอ แอ็ม อ๊อลโซ ดิ อ๊อพโพสิท อ็อฝ ว๊อท ยู อาร์ ไล๊ค)
You’re a microcosm of what the f*ck I am on the mic
(ยัวร์ อะ microcosm อ็อฝ ว๊อท เดอะ เอฟ *ck ไอ แอ็ม ออน เดอะ ไมคะ)
I am awesome and you are just awe-struck
(ไอ แอ็ม ออซัม แอนด์ ยู อาร์ จั๊สท ออว์ ซทรัค)
She’s love stricken, she’s got her jaw stuck, from s*ckin’ my d*ck, aww f*ck
(ชี ลัฝ ซทรีคเค็น , ชี ก็อท เฮอ จอ ซทัค , ฟรอม เอส *ckin มาย d*ck , อาวว เอฟ *ck)

Seduction, seduce
(ซิดัคฌัน , ซิดยูซ)
Ain’t nobody who’s as good at what I do
(เอน โนบอดี้ ฮู แอส กู๊ด แอ็ท ว๊อท ไอ ดู)
Cause one minute she loves you, the next she don’t
(ค๊อส วัน มิ๊หนิท ชี ลัฝ ยู , เดอะ เน๊กซท ชี ด้อนท์)
She’s been stolen from you
(ชี บีน ซโทเล็น ฟรอม ยู)
[It’s like a verbal seduction]
([ อิทซ ไล๊ค เก เฝอแบ็ล ซิดัคฌัน ])
Seduction, seduce
(ซิดัคฌัน , ซิดยูซ)
Ain’t nobody who’s as good at what I do
(เอน โนบอดี้ ฮู แอส กู๊ด แอ็ท ว๊อท ไอ ดู)
Cause one minute she loves you, the next she don’t
(ค๊อส วัน มิ๊หนิท ชี ลัฝ ยู , เดอะ เน๊กซท ชี ด้อนท์)
She’s been stolen from you
(ชี บีน ซโทเล็น ฟรอม ยู)
[It’s like a verbal seduction]
([ อิทซ ไล๊ค เก เฝอแบ็ล ซิดัคฌัน ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Seduction คำอ่านไทย Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น