เนื้อเพลง Lovegame (Chew Fu Ghettohouse Fix) คำอ่านไทย Lady Gaga feat Marilyn Manson

Let’s have some fun, this beat is sick
( เล็ท แฮ็ฝ ซัม ฟัน , ดิส บีท อีส ซิ๊ค)
I wanna take a ride on your disco stick
(ไอ วอนนา เท้ค เก ไรด์ ออน ยุร ดิสโค สทิ๊ค)
Let’s have some fun, this beat is sick
(เล็ท แฮ็ฝ ซัม ฟัน , ดิส บีท อีส ซิ๊ค)
I wanna take a ride on your disco stick
(ไอ วอนนา เท้ค เก ไรด์ ออน ยุร ดิสโค สทิ๊ค)

I wanna kiss you
(ไอ วอนนา คิซ ยู)
But if I do then I might miss you, babe
(บั๊ท อิ๊ฟ ฟาย ดู เด็น นาย ไมท มิซ ยู , เบ้บ)
It’s complicated and stupid
(อิทซ ค๊อมพลิเขท แอนด์ สทิ๊วผิด)
Got my ass squeezed by sexy cupid
(ก็อท มาย อาซ สควี๊ซ บาย เซคซิ คยูพิด)
Guess he wants to play, wants to play
(เกสส ฮี ว้อนท ทู เพลย์ , ว้อนท ทู เพลย์)
I love game, I love game
(ไอ ลัฝ เกม , ไอ ลัฝ เกม)

Hold me and love me
(โฮลด์ มี แอนด์ ลัฝ มี)
Just want touch you for a minute
(จั๊สท ว้อนท ทั๊ช ยู ฟอร์ รา มิ๊หนิท)
Baby three seconds is in it for my heart to quit it
(เบ๊บี้ ทรี เซ๊คคั่น ซิส ซิน หนิด ฟอร์ มาย ฮาร์ท ทู ควิท ดิธ)

Let’s have some fun, this beat is sick
(เล็ท แฮ็ฝ ซัม ฟัน , ดิส บีท อีส ซิ๊ค)
I wanna take a ride on your disco stick
(ไอ วอนนา เท้ค เก ไรด์ ออน ยุร ดิสโค สทิ๊ค)
Don’t think too much, just bust that thick [kick?]
(ด้อนท์ ทริ๊งค ทู มัช , จั๊สท บัซท แดท ทริ๊ค [ คิ๊ค ])
I wanna take a ride on your disco stick
(ไอ วอนนา เท้ค เก ไรด์ ออน ยุร ดิสโค สทิ๊ค)

Let’s play a love game, play a love game
(เล็ท เพลย์ อะ ลัฝ เกม , เพลย์ อะ ลัฝ เกม)
Do you want love, or you want fame
(ดู ยู ว้อนท ลัฝ , ออ ยู ว้อนท เฟม)
or you win the game
(ออ ยู วิน เดอะ เกม)
Through the love game
(ทรู เดอะ ลัฝ เกม)
Let’s play a love game, play a love game
(เล็ท เพลย์ อะ ลัฝ เกม , เพลย์ อะ ลัฝ เกม)
Do you want love, or you want fame
(ดู ยู ว้อนท ลัฝ , ออ ยู ว้อนท เฟม)
or you win the game
(ออ ยู วิน เดอะ เกม)
through the love game
(ทรู เดอะ ลัฝ เกม)

I’m on a mission and it involves some heavy touching, yeah
(แอม ออน อะ มิ๊ชชั่น แอนด์ ดิท อินโฝ๊ลฝ ซัม เฮ๊ฝฝี่ ทัชชิง , เย่)
You’ve indicated your interest, I’m educated in sex, yes
(ยู๊ฟ อิ๊นดิเขท ยุร อิ๊นเทรสท , แอม เอดยุเคท อิน เซ็กซ , เย็ซ)
and now I want it bad
(แอนด์ นาว ไอ ว้อนท ดิธ แบ้ด)
I love game

(ไอ ลัฝ เกม)

Hold me and love me
(โฮลด์ มี แอนด์ ลัฝ มี)
Just want touch you for a minute
(จั๊สท ว้อนท ทั๊ช ยู ฟอร์ รา มิ๊หนิท)
Baby three seconds is in it for my heart to quit it
(เบ๊บี้ ทรี เซ๊คคั่น ซิส ซิน หนิด ฟอร์ มาย ฮาร์ท ทู ควิท ดิธ)

Let’s have some fun, this beat is sick
(เล็ท แฮ็ฝ ซัม ฟัน , ดิส บีท อีส ซิ๊ค)
I wanna take a ride on your disco stick
(ไอ วอนนา เท้ค เก ไรด์ ออน ยุร ดิสโค สทิ๊ค)
Don’t think too much, just bust that thick
(ด้อนท์ ทริ๊งค ทู มัช , จั๊สท บัซท แดท ทริ๊ค)
I wanna take a ride on your disco stick
(ไอ วอนนา เท้ค เก ไรด์ ออน ยุร ดิสโค สทิ๊ค)

Let’s play a love game, play a love game
(เล็ท เพลย์ อะ ลัฝ เกม , เพลย์ อะ ลัฝ เกม)
Do you want love, or you want fame
(ดู ยู ว้อนท ลัฝ , ออ ยู ว้อนท เฟม)
or you win the game
(ออ ยู วิน เดอะ เกม)
Through the love game
(ทรู เดอะ ลัฝ เกม)
Let’s play a love game, play a love game
(เล็ท เพลย์ อะ ลัฝ เกม , เพลย์ อะ ลัฝ เกม)
Do you want love, or you want fame
(ดู ยู ว้อนท ลัฝ , ออ ยู ว้อนท เฟม)
or you win the game
(ออ ยู วิน เดอะ เกม)
through the love game
(ทรู เดอะ ลัฝ เกม)

I can see you staring there from across the block
(ไอ แคน ซี ยู ซแทริง แดร์ ฟรอม อะคร๊อส เดอะ บล๊อค)
with a smile on your face and your hand on your c [huh!]
(วิธ อะ สไมล์ ออน ยุร เฟซ แอนด์ ยุร แฮนด์ ออน ยุร ซี [ ฮู ! ])
The story of us, it always starts the same
(เดอะ สท๊อรี่ อ็อฝ อัซ , อิท ออลเว สท๊าร์ท เดอะ เซม)
A boy and a girl and a [huh!] and a game
(อะ บอย แอนด์ อะ เกิร์ล แอนด์ อะ [ ฮู ! ] แอนด์ อะ เกม)

Let’s play a love game, play a love game
(เล็ท เพลย์ อะ ลัฝ เกม , เพลย์ อะ ลัฝ เกม)
Do you want love, or you want fame
(ดู ยู ว้อนท ลัฝ , ออ ยู ว้อนท เฟม)
or you win the game
(ออ ยู วิน เดอะ เกม)
Through the love game
(ทรู เดอะ ลัฝ เกม)
Let’s play a love game, play a love game
(เล็ท เพลย์ อะ ลัฝ เกม , เพลย์ อะ ลัฝ เกม)
Do you want love, or you want fame
(ดู ยู ว้อนท ลัฝ , ออ ยู ว้อนท เฟม)
or you win the game
(ออ ยู วิน เดอะ เกม)
through the love game
(ทรู เดอะ ลัฝ เกม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lovegame (Chew Fu Ghettohouse Fix) คำอ่านไทย Lady Gaga feat Marilyn Manson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น