เนื้อเพลง Gloria คำอ่านไทย Patti Smith

Jesus died for somebody’s sins but not mine
( จีสัซ ดาย ฟอร์ ซัมบอดี้ ซิน บั๊ท น็อท ไมน์)
meltin’ in a pot of thieves
(meltin อิน อะ พ๊อท อ็อฝ ธีฝ)
wild card up my sleeve
(ไวลด์ ค้าร์ด อั๊พ มาย ซลีฝ)
thick heart of stone
(ทริ๊ค ฮาร์ท อ็อฝ สโทน)
my sins my own
(มาย ซิน มาย โอว์น)
they belong to me, me
(เด บีลอง ทู มี , มี)

people say ” beware! ”
(พี๊เพิ่ล เซย์ ” บีแวร์ ! “)
but I don’t care
(บั๊ท ไอ ด้อนท์ แคร์)
the words are just
(เดอะ เวิร์ด แซร์ จั๊สท)
rules and regulations to me, me
(รูล แซน เรกิวเลฌัน ทู มี , มี)

I-I walk in a room, you know I look so proud
(ไอ ไอ ว๊อล์ค อิน อะ รูม , ยู โนว์ ไอ ลุ๊ค โซ พเราด)
I’m movin’ in this here atmosphere, well, anything’s allowed
(แอม มูฝวิน อิน ดิส เฮียร แอ๊ทโมสเฟียรฺ , เวลล , เอนอิธิง อะลาว)
and I go to this here party and I just get bored
(แอนด์ ดาย โก ทู ดิส เฮียร พ๊าร์ที่ แอนด์ ดาย จั๊สท เก็ท บอรฺ)
until I look out the window, see a sweet young thing
(อันทิล ไอ ลุ๊ค เอ๊าท เดอะ วิ๊นโด้ว , ซี อะ สวี้ท ยัง ทริง)
humpin’ on the parking meter, leanin’ on the parking meter
(ฮัพปิน ออน เดอะ พาคกิ้ง มิ๊เท่อร์ , ลีนิน ออน เดอะ พาคกิ้ง มิ๊เท่อร์)
oh, she looks so good, oh, she looks so fine
(โอ , ชี ลุ๊ค โซ กู๊ด , โอ , ชี ลุ๊ค โซ ไฟน)
and I got this crazy feeling and then I’m gonna ah-ah make her mine
(แอนด์ ดาย ก็อท ดิส คเรสิ ฟีลอิง แอนด์ เด็น แอม กอนนะ อา อา เม้ค เฮอ ไมน์)
ooh I’ll put my spell on her
(อู้ อิลล พุท มาย สเพลล ออน เฮอ)

here she comes
(เฮียร ชี คัม)
walkin’ down the street
(วอคกิน เดาน เดอะ สทรีท)
here she comes
(เฮียร ชี คัม)
comin’ through my door
(คัมอิน ทรู มาย ดอร์)
here she comes
(เฮียร ชี คัม)
crawlin’ up my stair
(คราวลิน อั๊พ มาย สแทร์)
here she comes
(เฮียร ชี คัม)
waltzin’ through the hall
(waltzin ทรู เดอะ ฮอลล์)
in a pretty red dress
(อิน อะ พริ๊ทที่ เร้ด เดรส)
and oh, she looks so good, oh, she looks so fine
(แอนด์ โอ , ชี ลุ๊ค โซ กู๊ด , โอ , ชี ลุ๊ค โซ ไฟน)
and I got this crazy feeling that I’m gonna ah-ah make her mine
(แอนด์ ดาย ก็อท ดิส คเรสิ ฟีลอิง แดท แอม กอนนะ อา อา เม้ค เฮอ ไมน์)

and then I hear this knockin’ on my door
(แอนด์ เด็น นาย เฮียร ดิส นอคคิน ออน มาย ดอร์)
hear this knockin’ on my door
(เฮียร ดิส นอคคิน ออน มาย ดอร์)
and I look up into the big tower clock
(แอนด์ ดาย ลุ๊ค อั๊พ อิ๊นทู เดอะ บิ๊ก เท๊าเว่อร์ คล๊อค)
and say, ” oh my God here’s midnight! ”
(แอนด์ เซย์ , ” โอ มาย ก๊อด เฮียร มิดไนท์ ! “)
and my baby is walkin’ through the door
(แอนด์ มาย เบ๊บี้ อีส วอคกิน ทรู เดอะ ดอร์)
leanin’ on my couch she whispers to me and I take the big plunge
(ลีนิน ออน มาย เคาช ชี วิสเพ่อร์ ทู มี แอนด์ ดาย เท้ค เดอะ บิ๊ก พลันจ)
and oh, she was so good and oh, she was so fine
(แอนด์ โอ , ชี วอส โซ กู๊ด แอนด์ โอ , ชี วอส โซ ไฟน)
and I’m gonna tell the world that I just ah-ah made her mine
(แอนด์ แอม กอนนะ เทลล เดอะ เวิลด แดท ไอ จั๊สท อา อา เมด เฮอ ไมน์)

and I said darling, tell me your name, she told me her name
(แอนด์ ดาย เซ็ด ดาร์ลิ่ง , เทลล มี ยุร เนม , ชี โทลด มี เฮอ เนม)
she whispered to me, she told me her name
(ชี วิสเพ่อร์ ทู มี , ชี โทลด มี เฮอ เนม)
and her name is, and her name is, and her name is, and her name is G-L-O-R-I-A
(แอนด์ เฮอ เนม อีส , แอนด์ เฮอ เนม อีส , แอนด์ เฮอ เนม อีส , แอนด์ เฮอ เนม อีส จี แอล โอ อาร์ ไอ อะ)
G-L-O-R-I-A Gloria G-L-O-R-I-A Gloria
(จี แอล โอ อาร์ ไอ อะ โกวเรีย จี แอล โอ อาร์ ไอ อะ โกวเรีย)
G-L-O-R-I-A Gloria G-L-O-R-I-A Gloria
(จี แอล โอ อาร์ ไอ อะ โกวเรีย จี แอล โอ อาร์ ไอ อะ โกวเรีย)

I was at the stadium
(ไอ วอส แอ็ท เดอะ ซเทเดียม)
There were twenty thousand girls called their names out to me
(แดร์ เวอ ทเว้นที่ เธ๊าซั่นด เกิร์ล คอลลํ แดร์ เนม เอ๊าท ทู มี)
Marie and Ruth but to tell you the truth
(เมอรรี่ แอนด์ Ruth บั๊ท ทู เทลล ยู เดอะ ทรู๊ธ)
I didn’t hear them I didn’t see
(ไอ ดิ๊นอิน เฮียร เด็ม ไอ ดิ๊นอิน ซี)
I let my eyes rise to the big tower clock
(ไอ เล็ท มาย อาย ไร๊ส ทู เดอะ บิ๊ก เท๊าเว่อร์ คล๊อค)
and I heard those bells chimin’ in my heart
(แอนด์ ดาย เฮิด โฑส เบลล์ chimin อิน มาย ฮาร์ท)
going ding dong ding dong ding dong ding dong.
(โกอิ้ง ดิง ดัง ดิง ดัง ดิง ดัง ดิง ดัง)
ding dong ding dong ding dong ding dong
(ดิง ดัง ดิง ดัง ดิง ดัง ดิง ดัง)
counting the time, then you came to my room
(เค๊าติง เดอะ ไทม์ , เด็น ยู เคม ทู มาย รูม)
and you whispered to me and we took the big plunge
(แอนด์ ยู วิสเพ่อร์ ทู มี แอนด์ วี ทุค เดอะ บิ๊ก พลันจ)
and oh. you were so good, oh, you were so fine
(แอนด์ โอ ยู เวอ โซ กู๊ด , โอ , ยู เวอ โซ ไฟน)
and I gotta tell the world that I make her mine make her mine
(แอนด์ ดาย กอททะ เทลล เดอะ เวิลด แดท ไอ เม้ค เฮอ ไมน์ เม้ค เฮอ ไมน์)
make her mine make her mine make her mine make her mine
(เม้ค เฮอ ไมน์ เม้ค เฮอ ไมน์ เม้ค เฮอ ไมน์ เม้ค เฮอ ไมน์)

G-L-O-R-I-A Gloria G-L-O-R-I-A Gloria G-L-O-R-I-A Gloria,
(จี แอล โอ อาร์ ไอ อะ โกวเรีย จี แอล โอ อาร์ ไอ อะ โกวเรีย จี แอล โอ อาร์ ไอ อะ โกวเรีย ,)
G-L-O-R-I-A Gloria
(จี แอล โอ อาร์ ไอ อะ โกวเรีย)

and the tower bells chime, ” ding dong ” they chime
(แอนด์ เดอะ เท๊าเว่อร์ เบลล์ ไชม , ” ดิง ดัง ” เด ไชม)
they’re singing, ” Jesus died for somebody’s sins but not mine. ”
(เดรว ซิงกิง , ” จีสัซ ดาย ฟอร์ ซัมบอดี้ ซิน บั๊ท น็อท ไมน์ “)

Gloria G-L-O-R-I-A Gloria G-L-O-R-I-A Gloria G-L-O-R-I-A,
(โกวเรีย จี แอล โอ อาร์ ไอ อะ โกวเรีย จี แอล โอ อาร์ ไอ อะ โกวเรีย จี แอล โอ อาร์ ไอ อะ ,)
Gloria G-L-O-R-I-A, G-L-O-R-I-A Gloria G-L-O-R-I-A Gloria
(โกวเรีย จี แอล โอ อาร์ ไอ อะ , จี แอล โอ อาร์ ไอ อะ โกวเรีย จี แอล โอ อาร์ ไอ อะ โกวเรีย)
G-L-O-R-I-A Gloria G-L-O-R-I-A Gloria G-L-O-R-I-A Gloria,
(จี แอล โอ อาร์ ไอ อะ โกวเรีย จี แอล โอ อาร์ ไอ อะ โกวเรีย จี แอล โอ อาร์ ไอ อะ โกวเรีย ,)
G-L-O-R-I-A Gloria G-L-O-R-I-A Gloria G-L-O-R-I-A Gloria,
(จี แอล โอ อาร์ ไอ อะ โกวเรีย จี แอล โอ อาร์ ไอ อะ โกวเรีย จี แอล โอ อาร์ ไอ อะ โกวเรีย ,)
G-L-O-R-I-A Gloria G-L-O-R-I-A Gloria G-L-O-R-I-A Gloria .
(จี แอล โอ อาร์ ไอ อะ โกวเรีย จี แอล โอ อาร์ ไอ อะ โกวเรีย จี แอล โอ อาร์ ไอ อะ โกวเรีย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Gloria คำอ่านไทย Patti Smith

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น