เนื้อเพลง Railroad Bill คำอ่านไทย Van Morrison

[Traditional]
( [ ทระดีฌอะแน็ล ])

Railroad Bill we’re gonna Railroad Bill
(เรแอวโหลด บิลล์ เวีย กอนนะ เรแอวโหลด บิลล์)
He never works and he never will
(ฮี เน๊เฝ่อร์ เวิ๊ร์ค แซน ฮี เน๊เฝ่อร์ วิล)
I’m gonna ride on a Railroad Bill
(แอม กอนนะ ไรด์ ออน อะ เรแอวโหลด บิลล์)
I’m gonna ride on a Railroad Bill
(แอม กอนนะ ไรด์ ออน อะ เรแอวโหลด บิลล์)

Railroad Bill he was a mighty bad man
(เรแอวโหลด บิลล์ ฮี วอส ซา ไมทอิ แบ้ด แมน)
Kill anybody that he think he can
(คิลล์ เอนอิบอดิ แดท ฮี ทริ๊งค ฮี แคน)
Gonna ride old Railroad Bill
(กอนนะ ไรด์ โอลด์ เรแอวโหลด บิลล์)
Gonna ride old Railroad Bill
(กอนนะ ไรด์ โอลด์ เรแอวโหลด บิลล์)

I’m singin’ Railroad Bill,
(แอม ซิงอิน เรแอวโหลด บิลล์ ,)
I’m talkin’ Railroad Bill, uh-huh-huh
(แอม ทอคกิ่น เรแอวโหลด บิลล์ , อา ฮู ฮู)
He never worked and he never will
(ฮี เน๊เฝ่อร์ เวิ๊ร์ค แอนด์ ฮี เน๊เฝ่อร์ วิล)
I’m gonna ride on Railroad Bill, yeah
(แอม กอนนะ ไรด์ ออน เรแอวโหลด บิลล์ , เย่)
[C’mon] I’m gonna ride on Railroad Bill
([ ซีมอน ] แอม กอนนะ ไรด์ ออน เรแอวโหลด บิลล์)

Well old Railroad Bill he done stole my wife
(เวลล โอลด์ เรแอวโหลด บิลล์ ฮี ดัน ซโทล มาย ไว๊ฟ)
I’m gonna check him down I’m gonna take his life
(แอม กอนนะ เช็ค ฮิม เดาน แอม กอนนะ เท้ค ฮิส ไล๊ฟ)
Gonna ride on Railroad Bill
(กอนนะ ไรด์ ออน เรแอวโหลด บิลล์)
Gonna ride Railroad Bill
(กอนนะ ไรด์ เรแอวโหลด บิลล์)

I’m singin’ Railroad Bill
(แอม ซิงอิน เรแอวโหลด บิลล์)
On a Railroad Bill
(ออน อะ เรแอวโหลด บิลล์)
He never worked and he never will
(ฮี เน๊เฝ่อร์ เวิ๊ร์ค แอนด์ ฮี เน๊เฝ่อร์ วิล)
I’m gonna ride on Railroad Bill
(แอม กอนนะ ไรด์ ออน เรแอวโหลด บิลล์)
I’m gonna ride on Railroad Bill
(แอม กอนนะ ไรด์ ออน เรแอวโหลด บิลล์)

Railroad Bill he was a mighty bad man
(เรแอวโหลด บิลล์ ฮี วอส ซา ไมทอิ แบ้ด แมน)
Kill anybody that he think he can
(คิลล์ เอนอิบอดิ แดท ฮี ทริ๊งค ฮี แคน)
Gonna ride old Railroad Bill
(กอนนะ ไรด์ โอลด์ เรแอวโหลด บิลล์)
Gonna ride Railroad Bill
(กอนนะ ไรด์ เรแอวโหลด บิลล์)

I’m talkin’ Railroad Bill
(แอม ทอคกิ่น เรแอวโหลด บิลล์)
I love him Railroad Bill
(ไอ ลัฝ ฮิม เรแอวโหลด บิลล์)
Uh-huh-huh
(อา ฮู ฮู)
He never worked and he never will
(ฮี เน๊เฝ่อร์ เวิ๊ร์ค แอนด์ ฮี เน๊เฝ่อร์ วิล)
Gonna ride on Railroad Bill
(กอนนะ ไรด์ ออน เรแอวโหลด บิลล์)
Yeah, gonna ride on Railroad Bill
(เย่ , กอนนะ ไรด์ ออน เรแอวโหลด บิลล์)

Well I’m goin up the mountain
(เวลล แอม โกอิน อั๊พ เดอะ เม๊าเท่น)
Yes I’m goin’ out west
(เย็ซ แอม โกอิน เอ๊าท เว๊สท)
I got a mighty big pistol
(ไอ ก็อท ดา ไมทอิ บิ๊ก พิ๊สท่อล)
Stickin’ out of my vest
(สตริคกิน เอ๊าท อ็อฝ มาย เฝ็ซท)
Gonna ride old Railroad Bill
(กอนนะ ไรด์ โอลด์ เรแอวโหลด บิลล์)
Gonna ride [alright]
(กอนนะ ไรด์ [ ออลไร๊ท ])

Railroad Bill, I love that Railroad Bill
(เรแอวโหลด บิลล์ , ไอ ลัฝ แดท เรแอวโหลด บิลล์)
Uh-huh-huh
(อา ฮู ฮู)
He never works and he never will
(ฮี เน๊เฝ่อร์ เวิ๊ร์ค แซน ฮี เน๊เฝ่อร์ วิล)
I’m gonna ride on a Railroad Bill
(แอม กอนนะ ไรด์ ออน อะ เรแอวโหลด บิลล์)
I’m gonna ride on Railroad Bill
(แอม กอนนะ ไรด์ ออน เรแอวโหลด บิลล์)

[Transcribed by ear; corrections requested and welcomed!]
([ ทแร็นซคไรบ บาย เอียร ; เคาะเรคฌัน รีเควส แอนด์ เว้ลคั่ม ! ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Railroad Bill คำอ่านไทย Van Morrison

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น