เนื้อเพลง Over คำอ่านไทย Drake

I know way too many people here right now
( ไอ โนว์ เวย์ ทู เมนอิ พี๊เพิ่ล เฮียร ไร๊ท นาว)
That I didn’t know last year, who the f*ck are yall
(แดท ไอ ดิ๊นอิน โนว์ ล๊าสท เยียร์ , ฮู เดอะ เอฟ *ck อาร์ ยอล)
I swear it feel like the last few nights
(ไอ สแวร์ อิท ฟีล ไล๊ค เดอะ ล๊าสท ฟิว ไน๊ท)
We’ve been everywhere and back but
(หวีบ บีน เอวี่แวร์ แอนด์ แบ็ค บั๊ท)
I just cant remember at all
(ไอ จั๊สท แค็นท รีเม๊มเบ่อร์ แรท ออล)
What am I doing
(ว๊อท แอ็ม ไอ ดูอิง)
What am I doing
(ว๊อท แอ็ม ไอ ดูอิง)
Oh yea thats right im doing me
(โอ เย แด้ท ไร๊ท แอม ดูอิง มี)
Im doing me
(แอม ดูอิง มี)
Im livin life right now man
(แอม ลีฝอิน ไล๊ฟ ไร๊ท นาว แมน)
And this is what ima do till its ova
(แอนด์ ดิส ซิส ว๊อท แอมอา ดู ทิลล์ อิทซ โอฝะ)
Till its ova
(ทิลล์ อิทซ โอฝะ)
Its far from over
(อิทซ ฟาร์ ฟรอม โอ๊เฝ่อร)

Alright
(ออลไร๊ท)
Bottles on me
(บ๊อทเทิ่ล ออน มี)
Long as ima drink it
(ลอง แอส แอมอา ดริ๊งค อิท)
Never dropped the ball
(เน๊เฝ่อร์ ดร็อพ เดอะ บอล)
The f*ck are yall thinkin?
(เดอะ เอฟ *ck อาร์ ยอล ติ้งกิน)
Making sure the young money ship is never sinkin
(เมคอิง ชัวร์ เดอะ ยัง มั๊นนี่ ชิพ อีส เน๊เฝ่อร์ ซิงคิน)
Bout to set it off in this b*tch jada pinket
(เบาท ทู เซ็ท ดิธ ออฟฟ อิน ดิส บี *tch jada pinket)
I shouldnt drove
(ไอ ชูดดึ่น ดโรฝ)
Tell me how im gettin home
(เทลล มี ฮาว แอม เกดดิน โฮม)
You too fine to be laying down in bed alone
(ยู ทู ไฟน ทู บี เลยิง เดาน อิน เบ๊ด อะโลน)
I could teach you how to speak my language, rossetta stone
(ไอ เคิด ที๊ช ยู ฮาว ทู สพี๊ค มาย แล๊งเควจ , rossetta สโทน)
I swear this life is like the sweetest thing ive ever known
(ไอ สแวร์ ดิส ไล๊ฟ อีส ไล๊ค เดอะ สีสเดส ทริง แอฝ เอ๊เฝ่อร์ โนน)
Bout to go thriller mike jackson on these n*ggas
(เบาท ทู โก ธรีลเลอะ ไมค แจคสัน ออน ฑิส เอ็น *ggas)
All I needs a f*ckin red jacket with some zippers
(ออล ไอ นี๊ด ซา เอฟ *ckin เร้ด แจ๊คเก๊ต วิธ ซัม สีพเพอะ)
Super good set out
(ซู๊เพ้อร์ กู๊ด เซ็ท เอ๊าท)
A package of the swishers
(อะ แพคคิจ อ็อฝ เดอะ สวิซเชอ)
I did it overnight and it couldnt have been any quicker
(ไอ ดิด ดิท โอเฝ่อร์ไน๊ท แอนด์ ดิท คูดซึ่น แฮ็ฝ บีน เอ๊นี่ ควิกเกอร์)
Yall dont know them
(ยอล ด้อนท์ โนว์ เด็ม)
Well f*ck it me neither
(เวลล เอฟ *ck อิท มี ไน๊เธ่อร์)
Point the biggest skeptic out
(พ๊อยท์ เดอะ บิ๊กเกส ซเคพอิค เอ๊าท)
Ill make him a believer
(อิลล เม้ค ฮิม มา บิลีฝเฝอะ)
It wouldnt be the first time I done it growing hundreds where I should be throwin ones b*tch I run it
(อิท วูดดึ่น บี เดอะ เฟิร์สท ไทม์ ไอ ดัน อิท กโรอิง ฮั๊นเดร็ด แวร์ ไอ เชิด บี โตวอิน วัน บี *tch ไอ รัน หนิด)

I know way too many people here right now
(ไอ โนว์ เวย์ ทู เมนอิ พี๊เพิ่ล เฮียร ไร๊ท นาว)
That I didnt know last year
(แดท ไอ ดิ๊นอิน โนว์ ล๊าสท เยียร์)
Who the f*ck are yall
(ฮู เดอะ เอฟ *ck อาร์ ยอล)
I swear it feels like these last fews nights
(ไอ สแวร์ อิท ฟีล ไล๊ค ฑิส ล๊าสท ฟิว ไน๊ท)
Weve been everywhere and back but
(หวีบ บีน เอวี่แวร์ แอนด์ แบ็ค บั๊ท)
I just cant remember at all
(ไอ จั๊สท แค็นท รีเม๊มเบ่อร์ แรท ออล)
What am I doing
(ว๊อท แอ็ม ไอ ดูอิง)
What am I doing
(ว๊อท แอ็ม ไอ ดูอิง)
Oh yea thats right im doing me
(โอ เย แด้ท ไร๊ท แอม ดูอิง มี)
Im doing me
(แอม ดูอิง มี)
Im livin life right now man
(แอม ลีฝอิน ไล๊ฟ ไร๊ท นาว แมน)
And this is what ima do till its ova
(แอนด์ ดิส ซิส ว๊อท แอมอา ดู ทิลล์ อิทซ โอฝะ)
Till its ova
(ทิลล์ อิทซ โอฝะ)
But its far from over
(บั๊ท อิทซ ฟาร์ ฟรอม โอ๊เฝ่อร)

One thing bout music when it hits you feel no pain
(วัน ทริง เบาท มิ๊วสิค เว็น หนิด ฮิท ยู ฟีล โน เพน)
And I swear I got this sh*t that makes these b*tches go insane
(แอนด์ ดาย สแวร์ ไอ ก็อท ดิส ฌะ *ที แดท เม้ค ฑิส บี *tches โก อินเซน)
So they tell me that they love me
(โซ เด เทลล มี แดท เด ลัฝ มี)
I know better than that its just game
(ไอ โนว์ เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น แดท อิทซ จั๊สท เกม)
Its just what comes with the fame
(อิทซ จั๊สท ว๊อท คัม วิธ เดอะ เฟม)
And im ready for that im just saying
(แอนด์ แอม เร๊ดี้ ฟอร์ แดท แอม จั๊สท เซอิง)
But I really cant complain
(บั๊ท ไอ ริแอ็ลลิ แค็นท คอมเพลน)
Everything is kosher
(เอ๊วี่ติง อีส kosher)
Two thumbs up
(ทู ทรั๊มบ์ อั๊พ)
Eva and ropa
(อีว่า แอนด์ ropa)
I really cant see the end getting any closer
(ไอ ริแอ็ลลิ แค็นท ซี ดิ เอ็นด เกดดดิ้ง เอ๊นี่ โคลเซอร์)
But ill prolly still be the man when everything is over so
(บั๊ท อิลล พอวลี่ สทิลล บี เดอะ แมน เว็น เอ๊วี่ติง อีส โอ๊เฝ่อร โซ)
Im riding through the city with my high beams on
(แอม ไรดอิง ทรู เดอะ ซิ๊ที่ วิธ มาย ไฮฮ บีม ออน)
Can you see me
(แคน ยู ซี มี)
Can you see me
(แคน ยู ซี มี)
Get your visine on
(เก็ท ยุร visine ออน)
Yall can seen ive fit the picture
(ยอล แคน ซีน แอฝ ฟิท เดอะ พิ๊คเจ้อร์)
Turn your widescreen on
(เทิร์น ยุร widescreen ออน)
If you thinkin im gone quit before I die dream on
(อิ๊ฟ ยู ติ้งกิน แอม กอน ควิท บีฟอร์ ไอ ดาย ดรีม ออน)
Man they treat me like a legend
(แมน เด ทรี๊ท มี ไล๊ค เก เล๊เจ้นด)
Am I really this cold
(แอ็ม ไอ ริแอ็ลลิ ดิส โคลด์)
Im really too young to be feelin this old
(แอม ริแอ็ลลิ ทู ยัง ทู บี ฟีลิน ดิส โอลด์)
Its a bout time you admitted who you killin
(อิทซ ซา เบาท ไทม์ ยู แอ็ดมีททิด ฮู ยู คิลลิน)
Man nobodies ever done it like I did it
(แมน โนบอดีสฺ เอ๊เฝ่อร์ ดัน อิท ไล๊ค ไก ดิด ดิท)

I know way too many people here right now
(ไอ โนว์ เวย์ ทู เมนอิ พี๊เพิ่ล เฮียร ไร๊ท นาว)
That I didnt know last year
(แดท ไอ ดิ๊นอิน โนว์ ล๊าสท เยียร์)
Who the f*ck are yall
(ฮู เดอะ เอฟ *ck อาร์ ยอล)
I swear it feels like these last fews nights
(ไอ สแวร์ อิท ฟีล ไล๊ค ฑิส ล๊าสท ฟิว ไน๊ท)
Weve been everywhere and back but
(หวีบ บีน เอวี่แวร์ แอนด์ แบ็ค บั๊ท)
I just cant remember at all
(ไอ จั๊สท แค็นท รีเม๊มเบ่อร์ แรท ออล)
What am I doing
(ว๊อท แอ็ม ไอ ดูอิง)
What am I doing
(ว๊อท แอ็ม ไอ ดูอิง)
Oh yea thats right im doing me
(โอ เย แด้ท ไร๊ท แอม ดูอิง มี)
Im doing me
(แอม ดูอิง มี)
Im livin life right now man
(แอม ลีฝอิน ไล๊ฟ ไร๊ท นาว แมน)
And this is what ima do till its ova
(แอนด์ ดิส ซิส ว๊อท แอมอา ดู ทิลล์ อิทซ โอฝะ)
Till its ova
(ทิลล์ อิทซ โอฝะ)
But its far from over
(บั๊ท อิทซ ฟาร์ ฟรอม โอ๊เฝ่อร)

[Repeat]
([ รีพี๊ท ])
Yea thats right im doin me
(เย แด้ท ไร๊ท แอม โดย มี)
Im doing me
(แอม ดูอิง มี)
Im livin life right now man
(แอม ลีฝอิน ไล๊ฟ ไร๊ท นาว แมน)
And this is what ima do till its ova
(แอนด์ ดิส ซิส ว๊อท แอมอา ดู ทิลล์ อิทซ โอฝะ)
Till its ova
(ทิลล์ อิทซ โอฝะ)
But its far from over
(บั๊ท อิทซ ฟาร์ ฟรอม โอ๊เฝ่อร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Over คำอ่านไทย Drake

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น