เนื้อเพลง Farmers Blvd. (Our Anthem) คำอ่านไทย LL Cool J

[Hey man, don’t you realize
( [ เฮ แมน , ด้อนท์ ยู รีแอะไลส)
In order for us to make this thing work, man
(อิน อ๊อร์เด้อร์ ฟอร์ อัซ ทู เม้ค ดิส ทริง เวิ๊ร์ค , แมน)
We’ve got to get rid of the pimps, and the pushers, and the prostitutes?]
(หวีบ ก็อท ทู เก็ท ริด อ็อฝ เดอะ พิมพ , แอนด์ เดอะ พูฌเออะ , แอนด์ เดอะ พร๊อซซิทิ้วท ])

Ba-ha-ha-ha…
(บา ฮา ฮา ฮา)
Yes, yes, y’all
(เย็ซ , เย็ซ , ยอล)

[ Cool J ] Ah, ah
([ คูล เจ ] อา , อา)
That’s funky
(แด้ท ฟังคิ)
[ Marley Marl ] Yeah
([ มาร์รี มาล ] เย่)
Hey yo, Marley, man
(เฮ โย , มาร์รี , แมน)
[ Marley Marl ] Yo, what’s up, man?
([ มาร์รี มาล ] โย , ว๊อท อั๊พ , แมน)
[ Cool J ] Hey yo, man
([ คูล เจ ] เฮ โย , แมน)
You know
(ยู โนว์)
We was gettin busy on the album everyday
(วี วอส เกดดิน บี๊ซี่ ออน ดิ อั๊ลบั้ม เอวี่เดย์)
We been gettin funky, but
(วี บีน เกดดิน ฟังคิ , บั๊ท)
I wanna take this jam back to Farmers
(ไอ วอนนา เท้ค ดิส แจม แบ็ค ทู ฟาเมอะ)
Knowmsayin?
(Knowmsayin)
[ Marley Marl ] Yo, let’s go back on Farmers
([ มาร์รี มาล ] โย , เล็ท โก แบ็ค ออน ฟาเมอะ)
And get some of them early MC’s
(แอนด์ เก็ท ซัม อ็อฝ เด็ม เอ๊อรํลี่ เมซีสฺ)
You used to be kickin it with back in the day?
(ยู ยู๊ส ทู บี คิคคิน หนิด วิธ แบ็ค อิน เดอะ เดย์)
[ Cool J ] Yeah, yeah, yeah
([ คูล เจ ] เย่ , เย่ , เย่)
[ Marley Marl ] Yo, let’s do a jam with them
([ มาร์รี มาล ] โย , เล็ท ดู อะ แจม วิธ เด็ม)
[ Cool J ] Aight, bet
([ คูล เจ ] ไอชฺ , เบ๊ท)
But first I gotta like introduce it
(บั๊ท เฟิร์สท ไอ กอททะ ไล๊ค อินโทรดิ๊วซ อิท)
Youknowmsayin?
(Youknowmsayin)
[ Marley Marl ] Aight, kick it…
([ มาร์รี มาล ] ไอชฺ , คิ๊ค อิท)

[Farmers Boulevard]
([ ฟาเมอะ บูลิฝาด ])

[ L.L. Cool J ]
([ แอล แอล คูล เจ ])
Back in the days, before I was Cool J
(แบ็ค อิน เดอะ เดย์ , บีฟอร์ ไอ วอส คูล เจ)
I used to hang up on the corner, pumpin Games People Play
(ไอ ยู๊ส ทู แฮง อั๊พ ออน เดอะ ค๊อร์เน่อร์ , พัมปิน เกม พี๊เพิ่ล เพลย์)
Sittin on a garbage can, rhymin to my man
(ซิทดิน ออน อะ ก๊าร์เบจ แคน , ไรม์มิน ทู มาย แมน)
Talkin bout big money and future plans
(ทอคกิ่น เบาท บิ๊ก มั๊นนี่ แอนด์ ฟิ๊วเช่อร์ แพลน)
I always told the brothers, if I got a contract
(ไอ ออลเว โทลด เดอะ บร๊าเท่อรํ , อิ๊ฟ ฟาย ก็อท ดา ค๊อนแทรคทํ)
When the money started flowin, I’d be back
(เว็น เดอะ มั๊นนี่ สท๊าร์ท โฟว์วิน , อาย บี แบ็ค)
To do a jam, against all odds
(ทู ดู อะ แจม , อะเก๊นสท ดอร์ อ๊อดด)
Introducing rapper 1 from Farmers Boulevard
(อินเทอร์ดิวซิง แรพเพอ 1 ฟรอม ฟาเมอะ บูลิฝาด)

[ Bomb ]
([ บอมบฺ ])
Hey yo, B-o-m-b, bomb explosion
(เฮ โย , บี โอ เอ็ม บี , บอมบฺ เอ็คซพโลฉัน)
Attack like a cat when I’m trapped and I’m closed in
(แอทแท๊ค ไล๊ค เก แค๊ท เว็น แอม แทร๊พ แอนด์ แอม โคลส อิน)
Sharp-ass claws, and I break all laws
(ชาร์พ อาซ คลอ , แอนด์ ดาย เบร๊ค ออล ลอว์)
In a while all jaws, cause I’m perfect, no flaws
(อิน อะ ไวล์ ออล จอ , ค๊อส แอม เพ๊อร์เฟ็คท , โน ฟลอ)
Now I’m back to Farmers on some new improved
(นาว แอม แบ็ค ทู ฟาเมอะ ออน ซัม นิว อิมพอฟ)
[Sh…] I’m makin moves, not fakin moves
([ ฌะ ] แอม เมกิน มู๊ฝ , น็อท เฟกิน มู๊ฝ)
So don’t you never come around here, talkin that talk
(โซ ด้อนท์ ยู เน๊เฝ่อร์ คัม อะราวนฺดฺ เฮียร , ทอคกิ่น แดท ท๊อล์ค)
Or walkin that walk, you’ll get played like a sport
(ออ วอคกิน แดท ว๊อล์ค , โยว เก็ท เพลย์ ไล๊ค เก สพอร์ท)
Football, soccer, whatever you savour
(ฟุทบอล , ซอคเคอะ , ฮว็อทเอฝเออะ ยู เซเฝอะ)
You’re a tramp and a p*ssycat, ready for labor
(ยัวร์ อะ ทแร็มพ แอนด์ อะ พี *ssycat , เร๊ดี้ ฟอร์ เลเบอะ)
Ha! L’ll have you breakin locks
(ฮา ! Lll แฮ็ฝ ยู เบรกกิ้น ล๊อค)
I’ll have you cookin fried rice in a big steel box
(อิลล แฮ็ฝ ยู คุ๊คกิน ฟไร ไร๊ซ์ อิน อะ บิ๊ก สทีล บ๊อกซฺ)
The type of skills that I got reigned for years
(เดอะ ไท๊พ อ็อฝ สกิลล แดท ไอ ก็อท เรน ฟอร์ เยียร์)
No worry or cares, your crew’ll shed tears
(โน ว๊อร์รี่ ออ แคร์ , ยุร crewll ชี เทียร์)
‘Hip-hip-hooray, he’s back!’ Yo, save the cheers
(ฮิพ ฮิพ โฮลเลย์ , อีส แบ็ค ! โย , เซฝ เดอะ เชียรํ)
S*ckers, I’m drinkin forties of beers
(เอส *ckers , แอม ดริงคิน forties อ็อฝ เบีย)
On the Boulevard
(ออน เดอะ บูลิฝาด)

[ Cool J ] Funky, funky, funky rhymes bein said here
([ คูล เจ ] ฟังคิ , ฟังคิ , ฟังคิ ไรม บีนโพล เซ็ด เฮียร)
[ Marley Marl ] Hey yo, hey yo
([ มาร์รี มาล ] เฮ โย , เฮ โย)
Hey yo Uncle L, let’s go…
(เฮ โย อั๊งเคิ่ล แอล , เล็ท โก)
[ Cool J ] Yeah man, I wanna check out my man Big Money Grip
([ คูล เจ ] เย่ แมน , ไอ วอนนา เช็ค เอ๊าท มาย แมน บิ๊ก มั๊นนี่ กริพ)
Yo, what’s up, man
(โย , ว๊อท อั๊พ , แมน)
Kick a little somethin
(คิ๊ค กา ลิ๊ทเทิ่ล ซัมติน)

[ Big Money Grip ]
([ บิ๊ก มั๊นนี่ กริพ ])
Kick out the can and slam
(คิ๊ค เอ๊าท เดอะ แคน แอนด์ ซแล็ม)
Summertime, C.I.A. step into the jam
(ซัมเมอร์ไทม์ , ซี ไอ อะ สเท็พ อิ๊นทู เดอะ แจม)
Reach for the mic, and the punks start to fold up
(รี๊ช ฟอร์ เดอะ ไมคะ , แอนด์ เดอะ พรัค สท๊าร์ท ทู โฟลด อั๊พ)
And the brothers start fleein like it’s a hold-up
(แอนด์ เดอะ บร๊าเท่อรํ สท๊าร์ท fleein ไล๊ค อิทซ ซา โฮลด์ อั๊พ)
Some step aside, but a few play me close
(ซัม สเท็พ อะไซ๊ดฺ , บั๊ท ดา ฟิว เพลย์ มี โคลส)
Never worry, cause the brother who cross me’s gettin burried
(เน๊เฝ่อร์ ว๊อร์รี่ , ค๊อส เดอะ บร๊าเท่อรํ ฮู ครอสสํ เมซ เกดดิน เบอรีดทฺ)
And the fool who wants to deal with another dose
(แอนด์ เดอะ ฟูล ฮู ว้อนท ทู ดีล วิธ อะน๊าเทร่อร์ โดซ)
I see to it in a hour that the mutha is comatose
(ไอ ซี ทู อิท อิน อะ เอาเอ้อร์ แดท เดอะ มาตดา อีส โคมะโทซ)
Farmers Boulevard, the place
(ฟาเมอะ บูลิฝาด , เดอะ เพลส)
Handin me a mic is like givin a chainsaw to Leatherface
(แฮนดิน มี อะ ไมคะ อีส ไล๊ค กีฝอิน อะ เชนซอร์ ทู Leatherface)
Smokin MC’s in an instant
(สโมกิน เมซีสฺ ซิน แอน อีนซแท็นท)
At my side bustin caps is T-Boogie, my assistant
(แอ็ท มาย ไซด์ บัสติน แค๊พ ซิส ที บูกี , มาย แอ็ซซีซแท็นท)
Throw that speaker in the trash
(โธรว์ แดท ซพีคเออะ อิน เดอะ ทแร็ฌ)
Why’s that? Cause Gangster Boogie gave the woofer a gash
(วาย แดท ค๊อส แกะซเทอะ บูกี เกฝ เดอะ วูฟเออะ รา แก็ฌ)
Big Money Grip makin you get up
(บิ๊ก มั๊นนี่ กริพ เมกิน ยู เก็ท อั๊พ)
Farmers Crew’s in effect, we never heard of a head-up
(ฟาเมอะ ครู ซิน เอฟเฟ็ค , วี เน๊เฝ่อร์ เฮิด อ็อฝ อะ เฮด อั๊พ)

[ Marley Marl ] Yo, yo, yo
([ มาร์รี มาล ] โย , โย , โย)
It’s kinda funky out here on the boulevard, yo
(อิทซ กินดา ฟังคิ เอ๊าท เฮียร ออน เดอะ บูลิฝาด , โย)
[ Cool J ] Yeah, we livin chinese people in a turkish bath, baby
([ คูล เจ ] เย่ , วี ลีฝอิน ไชนีส พี๊เพิ่ล อิน อะ เทคิฌ บ๊าทร , เบ๊บี้)
[ Marley Marl ] Hi C over there, man
([ มาร์รี มาล ] ไฮ ซี โอ๊เฝ่อร แดร์ , แมน)
[ Cool J ] Yo, what’s up Hi C…
([ คูล เจ ] โย , ว๊อท อั๊พ ไฮ ซี)

[ Hi C ]
([ ไฮ ซี ])
Hi C on the scene, at last to bust a funky rhyme
(ไฮ ซี ออน เดอะ ซีน , แอ็ท ล๊าสท ทู บัซท ดา ฟังคิ ไรม)
More than a line on time, because I’m gettin mine
(โม แฑ็น อะ ไลน์ ออน ไทม์ , บิคอส แอม เกดดิน ไมน์)
Never underestimate the skill of a great one
(เน๊เฝ่อร์ อันเดอะเรซทิเมท เดอะ สกิลล อ็อฝ อะ เกรท วัน)
The Boulevard Lord, shorts, never take none
(เดอะ บูลิฝาด หลอร์ด , ช๊อร์ท , เน๊เฝ่อร์ เท้ค นัน)
Another funky rapper from around the way
(อะน๊าเทร่อร์ ฟังคิ แรพเพอ ฟรอม อะราวนฺดฺ เดอะ เวย์)
Leavin bodies at a party, cause somebody gotta pay
(เลวิน บอดีสฺ แอ็ท ดา พ๊าร์ที่ , ค๊อส ซัมบอดี้ กอททะ เพย์)
Boy, you been told, put your lips on hold
(บอย , ยู บีน โทลด , พุท ยุร ลิพ ออน โฮลด์)
All you remember is a barrel and a mouth full of gold
(ออล ยู รีเม๊มเบ่อร์ อีส ซา บ๊าร์เรล แอนด์ อะ เม๊าธ ฟูล อ็อฝ โกลด์)
Spreadin terror on the street like they was in the past
(สเปรสดิน เท๊อร์เร่อร์ ออน เดอะ สทรีท ไล๊ค เด วอส ซิน เดอะ พาสท์)
Any punks on the block, yo, never could last
(เอ๊นี่ พรัค ออน เดอะ บล๊อค , โย , เน๊เฝ่อร์ เคิด ล๊าสท)
And I never feel sorry for a s*cker I gained on
(แอนด์ ดาย เน๊เฝ่อร์ ฟีล ซ๊อรี่ ฟอร์ รา เอส *cker ไอ เกน ออน)
Any slick talker, yo, he’s bound to get rained on
(เอ๊นี่ ซลิค ทอกเคอ , โย , อีส บาวนฺดฺ ทู เก็ท เรน ออน)
At any Farmers party at my side is a Mag
(แอ็ท เอ๊นี่ ฟาเมอะ พ๊าร์ที่ แอ็ท มาย ไซด์ อีส ซา แมก)
[One time a s*cker got ill and went out in a bodybag]
([ วัน ไทม์ อะ เอส *cker ก็อท อิลล แอนด์ เว็นท เอ๊าท อิน อะ bodybag ])
Fear will erupt through the heart of another
(เฟียร์ วิล อีรัพท ทรู เดอะ ฮาร์ท อ็อฝ อะน๊าเทร่อร์)
The Farmers Crew will never fall, that’s word to the mother
(เดอะ ฟาเมอะ ครู วิล เน๊เฝ่อร์ ฟอลล์ , แด้ท เวิร์ด ทู เดอะ ม๊าเธ่อร์)

[ Marley Marl ] Yo, yo
([ มาร์รี มาล ] โย , โย)
It’s kinda funky out here
(อิทซ กินดา ฟังคิ เอ๊าท เฮียร)
Yo, yo, yo, Hi C
(โย , โย , โย , ไฮ ซี)
Yo man, y’all kinda funky out here, yo
(โย แมน , ยอล กินดา ฟังคิ เอ๊าท เฮียร , โย)
I was –
(ไอ วอส)
Yo, what’s up?
(โย , ว๊อท อั๊พ)
[ crew member ] …9 years ago, man
([ ครู เม๊มเบ่อร์ ] 9 เยียร์ อะโก , แมน)
Youknowmsayin?
(Youknowmsayin)
[ Cool J ] Farmers Boulevard, baby
([ คูล เจ ] ฟาเมอะ บูลิฝาด , เบ๊บี้)
[ Marley Marl ] Yo, I was kinda –
([ มาร์รี มาล ] โย , ไอ วอส กินดา)
I was kinda stagnant to sleep on it
(ไอ วอส กินดา ซแทกแน็นท ทู สลี๊พ ออน หนิด)
But yo, L
(บั๊ท โย , แอล)
Won’t you – won’t you sum it all up for the people, aight?
(ว็อนท ยู ว็อนท ยู ซัม อิท ดอร์ อั๊พ ฟอร์ เดอะ พี๊เพิ่ล , ไอชฺ)
[ Cool J ] Aight, let me sum this up
([ คูล เจ ] ไอชฺ , เล็ท มี ซัม ดิส อั๊พ)

[ L.L. Cool J ]
([ แอล แอล คูล เจ ])
Now you heard the brothers speakin bout the street that we’re from
(นาว ยู เฮิด เดอะ บร๊าเท่อรํ สปีกิน เบาท เดอะ สทรีท แดท เวีย ฟรอม)
Rhymes hittin, beats kickin, you can’t get none
(ไรม ฮิทดิน , บีท คิคคิน , ยู แค็นท เก็ท นัน)
F-a-r-m-e-r-s passin the test
(เอฟ อะ อาร์ เอ็ม อี อาร์ เอส passin เดอะ เทสท์)
Marley Marl in the background doin the rest
(มาร์รี มาล อิน เดอะ แบ็คกราว โดย เดอะ เรสท)
Do-re-mi-fa-so-la-ti-do, do-ti-la-so-fa-mi-re-do, kato
(ดู รี มี ฟา โซ ลา ทิ ดู , ดู ทิ ลา โซ ฟา มี รี ดู , kato)
Get up out my face before I play you like Play-Doh
(เก็ท อั๊พ เอ๊าท มาย เฟซ บีฟอร์ ไอ เพลย์ ยู ไล๊ค เพลย์ โด่ว)
I did a jam against all odds
(ไอ ดิด อะ แจม อะเก๊นสท ดอร์ อ๊อดด)
And it was dedicated to Farmers Boulevard
(แอนด์ ดิท วอส เด๊ดดิเขต ทู ฟาเมอะ บูลิฝาด)

[Farmers Boulevard]
([ ฟาเมอะ บูลิฝาด ])

Keep on
(คี๊พ ออน)

[Farmers Boulevard]
([ ฟาเมอะ บูลิฝาด ])

To the beat, y’all
(ทู เดอะ บีท , ยอล)
A funky beat, y’all
(อะ ฟังคิ บีท , ยอล)
Yes, yes, y’all
(เย็ซ , เย็ซ , ยอล)
You don’t stop
(ยู ด้อนท์ สท๊อพ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Farmers Blvd. (Our Anthem) คำอ่านไทย LL Cool J

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น