เนื้อเพลง Lay in My Bed คำอ่านไทย Mario

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, listen
( เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , ลิ๊สซึ่น)

[verse 1:]
([ เฝิซ 1 : ])
I dont wanna fight, i would rather kiss you
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ไฟ้ท , ไอ เวิด ร๊าเธ่อร์ คิซ ยู)
Come into this room and let me show you have much i miss you
(คัม อิ๊นทู ดิส รูม แอนด์ เล็ท มี โชว์ ยู แฮ็ฝ มัช ไอ มิซ ยู)
What i gotta do? to show you that i need you
(ว๊อท ไอ กอททะ ดู ทู โชว์ ยู แดท ไอ นี๊ด ยู)
Baby im back, do whatever you want me to
(เบ๊บี้ แอม แบ็ค , ดู ฮว็อทเอฝเออะ ยู ว้อนท มี ทู)

[chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Please spend the night
(พลีซ สเพ็นด เดอะ ไน๊ท)
I wanna make this right
(ไอ วอนนา เม้ค ดิส ไร๊ท)
Girl what you leavin’ for? [leaving’ for]
(เกิร์ล ว๊อท ยู เลวิน ฟอร์ [ ลีฝอิงส ฟอร์ ])
Shawty close the door
(ชาวดี้ โคลส เดอะ ดอร์)
We ‘otta be making love
(วี otta บี เมคอิง ลัฝ)
Instead of breaking up
(อินสเท๊ด อ็อฝ บเรคคิง อั๊พ)
Come on baby let me show you i’m fo’ real [lay in my bed]
(คัมมอน เบ๊บี้ เล็ท มี โชว์ ยู แอม โฟ เรียล [ เลย์ อิน มาย เบ๊ด ])
We ‘otta be making love
(วี otta บี เมคอิง ลัฝ)
Instead of breaking up
(อินสเท๊ด อ็อฝ บเรคคิง อั๊พ)
Come on baby let me show you im fo’ real [lay in my bed]
(คัมมอน เบ๊บี้ เล็ท มี โชว์ ยู แอม โฟ เรียล [ เลย์ อิน มาย เบ๊ด ])

[verse 2:]
([ เฝิซ 2 : ])
Listen, remember when i said i will never hurt you?
(ลิ๊สซึ่น , รีเม๊มเบ่อร์ เว็น นาย เซ็ด ดาย วิล เน๊เฝ่อร์ เฮิร์ท ยู)
You aint gotta cry, i know all the things you been threw
(ยู เอน กอททะ คราย , ไอ โนว์ ออล เดอะ ทริง ยู บีน ธรู)
Baby i aint into satisfying no body but you
(เบ๊บี้ ไอ เอน อิ๊นทู แซทอิซไฟอิง โน บ๊อดี้ บั๊ท ยู)
Touching on no body but you
(ทัชชิง ออน โน บ๊อดี้ บั๊ท ยู)
Every thing im saying is true
(เอ๊เฝอร์รี่ ทริง แอม เซอิง อีส ทรู)

[chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Please spend the night
(พลีซ สเพ็นด เดอะ ไน๊ท)
I wanna make this right
(ไอ วอนนา เม้ค ดิส ไร๊ท)
So what you leavin’ for? [leaving’ for]
(โซ ว๊อท ยู เลวิน ฟอร์ [ ลีฝอิงส ฟอร์ ])
Shawty close the door
(ชาวดี้ โคลส เดอะ ดอร์)
We ‘otta be making love
(วี otta บี เมคอิง ลัฝ)
Instead of breaking up [bresking up]
(อินสเท๊ด อ็อฝ บเรคคิง อั๊พ [ breskings อั๊พ ])
Come on baby let me show you i’m fo’ real [lay in my bed]
(คัมมอน เบ๊บี้ เล็ท มี โชว์ ยู แอม โฟ เรียล [ เลย์ อิน มาย เบ๊ด ])
We ‘otta be making love
(วี otta บี เมคอิง ลัฝ)
Instead of breaking up
(อินสเท๊ด อ็อฝ บเรคคิง อั๊พ)
Come on baby let me show you im fo’ real [lay in my bed]
(คัมมอน เบ๊บี้ เล็ท มี โชว์ ยู แอม โฟ เรียล [ เลย์ อิน มาย เบ๊ด ])

[verse 3:]
([ เฝิซ 3 : ])
You dont have to go
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู โก)
Baby don’t leave, cause i wanna love you
(เบ๊บี้ ด้อนท์ ลี๊ฝ , ค๊อส ไอ วอนนา ลัฝ ยู)
Dont wanna fight no more, stay right here
(ด้อนท์ วอนนา ไฟ้ท โน โม , สเทย์ ไร๊ท เฮียร)
Cause i just wanna love you girl
(ค๊อส ไอ จั๊สท วอนนา ลัฝ ยู เกิร์ล)
[im sorry, come over here]
([ แอม ซ๊อรี่ , คัม โอ๊เฝ่อร เฮียร ])

[chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
We ‘otta be making love
(วี otta บี เมคอิง ลัฝ)
Instead of breaking up [breaking up]
(อินสเท๊ด อ็อฝ บเรคคิง อั๊พ [ บเรคคิง อั๊พ ])
Come on baby let me show you i’m fo’ real [lay in my bed]
(คัมมอน เบ๊บี้ เล็ท มี โชว์ ยู แอม โฟ เรียล [ เลย์ อิน มาย เบ๊ด ])
We ‘otta be making love
(วี otta บี เมคอิง ลัฝ)
Instead of breaking up
(อินสเท๊ด อ็อฝ บเรคคิง อั๊พ)
Come on baby let me show you im fo’ real [lay in my bed]
(คัมมอน เบ๊บี้ เล็ท มี โชว์ ยู แอม โฟ เรียล [ เลย์ อิน มาย เบ๊ด ])
We ‘otta be making love
(วี otta บี เมคอิง ลัฝ)
Instead of breaking up [breaking up]
(อินสเท๊ด อ็อฝ บเรคคิง อั๊พ [ บเรคคิง อั๊พ ])
Come on baby let me show you i’m fo’ real [lay in my bed]
(คัมมอน เบ๊บี้ เล็ท มี โชว์ ยู แอม โฟ เรียล [ เลย์ อิน มาย เบ๊ด ])
We ‘otta be making love
(วี otta บี เมคอิง ลัฝ)
Instead of breaking up
(อินสเท๊ด อ็อฝ บเรคคิง อั๊พ)
Come on baby let me show you im fo’ real [lay in my bed]
(คัมมอน เบ๊บี้ เล็ท มี โชว์ ยู แอม โฟ เรียล [ เลย์ อิน มาย เบ๊ด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lay in My Bed คำอ่านไทย Mario

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น