เนื้อเพลง Dreams for Plans คำอ่านไทย Shakira

Once upon a time you and I
( วั๊นซ อุพอน อะ ไทม์ ยู แอนด์ ดาย)
When we were dreaming easy
(เว็น วี เวอ ดรีมมิง อีสอิ)
Fresh as limes and happy as a Sunday sky
(เฟรช แอส ไลม แซน แฮ๊พพี่ แอส ซา ซันดิ สกาย)
There was nothing we could sell or buy
(แดร์ วอส นัธอิง วี เคิด เซลล์ ออ บาย)
‘Cause all we really needed
(ค๊อส ออล วี ริแอ็ลลิ นี๊ด)
Was our bare feet and a pair of wings to fly
(วอส เอ๊า แบร์ ฟีท แอนด์ อะ แพ อ็อฝ วิง ทู ฟลาย)

What do you think, darling?
(ว๊อท ดู ยู ทริ๊งค , ดาร์ลิ่ง)
Have we lived too much, too fast?
(แฮ็ฝ วี ไล้ฝ ทู มัช , ทู ฟาสท)
And have you
(แอนด์ แฮ็ฝ ยู)
Have you felt melancholy, darling
(แฮ็ฝ ยู เฟ็ลท เมลแอ็นคอลิ , ดาร์ลิ่ง)
Wishing that time hadn’t passed?
(วิชชิ้ง แดท ไทม์ แฮดอินท พาสส)

Can you tell me how it used to be?
(แคน ยู เทลล มี ฮาว อิท ยู๊ส ทู บี)
Have we missed our chance?
(แฮ็ฝ วี มิส เอ๊า แช้นซํ)
Have we changed our hopes for fears
(แฮ็ฝ วี เช้งจํ เอ๊า โฮพ ฟอร์ เฟียร์)
And our dreams for plans?
(แอนด์ เอ๊า ดรีม ฟอร์ แพลน)

Can you tell me how it used to be
(แคน ยู เทลล มี ฮาว อิท ยู๊ส ทู บี)
When we really cared?
(เว็น วี ริแอ็ลลิ คารํ)
And when love was on our side
(แอนด์ เว็น ลัฝ วอส ออน เอ๊า ไซด์)
On our side…
(ออน เอ๊า ไซด์)

I remember all the times before
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ ออล เดอะ ไทม์ บีฟอร์)
When we could spend our evening
(เว็น วี เคิด สเพ็นด เอ๊า อี๊ฝนิ่ง)
Staring at the ceiling, lying on the floor
(ซแทริง แอ็ท เดอะ ซี๊ลิ่ง , ลายยิง ออน เดอะ ฟลอร์)
My vocabulary wasn’t broad
(มาย โฝะแคบอิวเลริ วอสซึ้น บรอด)
I spoke so little English
(ไอ ซโพค โซ ลิ๊ทเทิ่ล อีงกลิฌ)
And the words transferred
(แอนด์ เดอะ เวิร์ด ทแรนสเฟอะ)
Sound like something odd
(ซาวน์ด ไล๊ค ซัมติง อ๊อดด)

What do you think, darling?
(ว๊อท ดู ยู ทริ๊งค , ดาร์ลิ่ง)
Have I lived too much, too fast?
(แฮ็ฝ ไอ ไล้ฝ ทู มัช , ทู ฟาสท)
And have you
(แอนด์ แฮ็ฝ ยู)
Have you felt the melancholy, darling
(แฮ็ฝ ยู เฟ็ลท เดอะ เมลแอ็นคอลิ , ดาร์ลิ่ง)
Wishing that time hadn’t passed?
(วิชชิ้ง แดท ไทม์ แฮดอินท พาสส)

Can you tell me how it used to be?
(แคน ยู เทลล มี ฮาว อิท ยู๊ส ทู บี)
Have we missed our chance?
(แฮ็ฝ วี มิส เอ๊า แช้นซํ)
Have we changed our hopes for fears
(แฮ็ฝ วี เช้งจํ เอ๊า โฮพ ฟอร์ เฟียร์)
And our dreams for plans?
(แอนด์ เอ๊า ดรีม ฟอร์ แพลน)
Can you tell me how it used to be
(แคน ยู เทลล มี ฮาว อิท ยู๊ส ทู บี)
When we really cared?
(เว็น วี ริแอ็ลลิ คารํ)
And when love was on our side
(แอนด์ เว็น ลัฝ วอส ออน เอ๊า ไซด์)
On our side…
(ออน เอ๊า ไซด์)

What is your guess, darling?
(ว๊อท อีส ยุร เกสส , ดาร์ลิ่ง)
Have I lived too much, too fast?
(แฮ็ฝ ไอ ไล้ฝ ทู มัช , ทู ฟาสท)
So if you
(โซ อิ๊ฟ ยู)
If you ever come and find me crying
(อิ๊ฟ ยู เอ๊เฝ่อร์ คัม แอนด์ ไฟนด์ มี คไรอิง)
Now you know
(นาว ยู โนว์)
Now you know why
(นาว ยู โนว์ วาย)

Can you tell me how I used to be?
(แคน ยู เทลล มี ฮาว ไอ ยู๊ส ทู บี)
Have I missed my chance?
(แฮ็ฝ ไอ มิส มาย แช้นซํ)
Have I changed my hopes for fears
(แฮ็ฝ ไอ เช้งจํ มาย โฮพ ฟอร์ เฟียร์)
And my dreams for plans?
(แอนด์ มาย ดรีม ฟอร์ แพลน)
Can you tell me how it used to be
(แคน ยู เทลล มี ฮาว อิท ยู๊ส ทู บี)
When we really cared?
(เว็น วี ริแอ็ลลิ คารํ)
And when love was on our side
(แอนด์ เว็น ลัฝ วอส ออน เอ๊า ไซด์)
On our side…
(ออน เอ๊า ไซด์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dreams for Plans คำอ่านไทย Shakira

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น