เนื้อเพลง Can’t Stop คำอ่านไทย Red Hot Chili Peppers

Can’t stop, addicted to the shindig
(แค็นท ซท็อพ , แอดดีคท ทู เดอะ ฌีนดิก)
Chop top, he says I’m gonna win big
(ช็อพ ท็อพ , ฮี เซ แอม กอนนะ วิน บิก)
Choose not a life of imitation
(ชูส น็อท ดา ไลฟ อ็อฝ อิมิเทฌัน)
Distant cousin to the reservation
(ดีซแท็นท เค๊าซิน ทู เดอะ เรเสอะเฝฌัน)
Defunct, the pistol that you pay for
(ดิฟังท , เดอะ พิ๊สท่อล แดท ยู เพ ฟอ)
This punk, the feeling that you stay for
(ที พรัค , เดอะ ฟีลอิง แดท ยู ซเท ฟอ)
In time, I want to be your best friend
(อิน ไทม , ไอ ว็อนท ทู บี ยุร เบ็ซท ฟเร็นด)
Eastside love is living on the West End
(อีสซาย ลัฝ อีส ลีฝอิง ออน เดอะ เว็ซท เอ็นด)
Knock out, but boy you better come to
(น็อค เอาท , บัท บอย ยู เบทเทอะ คัม ทู)
Don’t die, you know the truth is some do
(ด้อนท์ ได , ยู โน เดอะ ทรูธ อีส ซัม ดู)
Go write your message on the pavement
(โก ไรท ยุร เมซซิจ ออน เดอะ เพฝเมนท)
Burn so bright, I wonder what the wave meant
(เบิน โซ ไบร๊ท , ไอ วันเดอะ ฮว็อท เดอะ เวฝ เม็นท)
White heat is screaming in the jungle
(ฮไวท ฮีท อีส ซครีมอิง อิน เดอะ จั๊งเกิ้ล)
Complete the motion if you stumble
(ค็อมพลีท เดอะ โมฌัน อิฟ ยู แสตมเบิล)
Go ask the dust for any answers
(โก อาซค เดอะ ดัซท ฟอ เอนอิ อานเซอะ)
Come back strong with 50 belly dancers
(คัม แบ็ค ซทร็อง วิฑ 50 เบลลิ แดนเซอร์)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
The world I love
(เดอะ เวิลด ดาย ลัฝ)
The tears I drop
(เดอะ เทีย ซาย ดร็อพ)
To be part of
(ทู บี พาท อ็อฝ)
The wave can’t stop
(เดอะ เวฝ แค็นท ซท็อพ)
Ever wonder if it’s all for you
(เอฝเออะ วันเดอะ อิฟ อิทซ ซอร์ ฟอ ยู)
The world I love
(เดอะ เวิลด ดาย ลัฝ)
The trains I hop
(เดอะ ทเรน ซาย ฮ็อพ)
To be part of
(ทู บี พาท อ็อฝ)
The wave can’t stop
(เดอะ เวฝ แค็นท ซท็อพ)
Come and tell me when it’s time to
(คัม แอ็นด เท็ล มี ฮเว็น อิทซ ไทม ทู)

Sweetheart is bleeding in the snow cone
(สวีทฮาร์ท อีส บรีดดิ้ง อิน เดอะ ซโน โคน)
So smart, she’s leading me to ozone
(โซ ซมาท , ชี ลีดอิง มี ทู โอโสน)
Music, the great communicator
(มยูสิค , เดอะ กเรท คอมมิวนิเคเดอร์)
Use two sticks to make it in the nature
(ยูซ ทู ซทิค ทู เมค อิท อิน เดอะ เนเชอะ)
I’ll get you into penetration
(อิล เก็ท ยู อีนทุ เพนิทเรฌัน)
The gender of a generation
(เดอะ เจนเดอะ อ็อฝ อะ เจเนอะเรฌัน)
The birth of every other nation
(เดอะ เบิธ อ็อฝ เอฝริ อัฑเออะ เนฌัน)
Worth your weight the gold of meditation
(เวิธ ยุร เวท เดอะ โกลด อ็อฝ เมดิเทฌัน)
This chapter’s gonna be a close one
(ที แชพเทอะ กอนนะ บี อะ คโลส วัน)
Smoke rings, I know you’re gonna blow one
(ซโมค ริง , ไอ โน ยัวร์ กอนนะ บโล วัน)
[adsense]
All on a spaceship persevering
(ออล ออน อะ สเปรสชิพ เพอซิเฝียริง)
Use my hands for everything but steering
(ยูซ ไม แฮ็นด ฟอ เอ๊วี่ติง บัท สเตียริง)
Can’t stop, the spirits when they need you
(แค็นท ซท็อพ , เดอะ ซพีริท ฮเว็น เฑ เน ยู)
Mop tops are happy when they feed you
(ม็อพ ท็อพ แซร์ แฮพพิ ฮเว็น เฑ ฟี ยู)
J. Butterfly is in the treetop
(เจ บัทเทิฟไล อีส ซิน เดอะ ทรีทอพ)
Birds that blow the meaning into bebop
(เบิด แดท บโล เดอะ มีนนิง อีนทุ บีบ๊อบ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Wait a minute I’m passing out
(เวท ดา มินยูท แอม พาซซิง เอาท)
Win or lose, just like you
(วิน ออ ลูส , จัซท ไลค ยู)
Far more shocking
(ฟา โม ฌอคคิง)
Than anything I ever knew
(แฑ็น เอนอิธิง ไอ เอฝเออะ นยู)
How ’bout you
(เฮา เบาท ยู)
10 more reasons
(10 โม รี๊ซั่น)
Why I need somebody new, just like you
(ฮไว ไอ เน ซัมบอดี้ นยู , จัซท ไลค ยู)
Far more shocking
(ฟา โม ฌอคคิง)
Than anything I ever knew
(แฑ็น เอนอิธิง ไอ เอฝเออะ นยู)
Right on cue
(ไรท ออน คยู)

Can’t stop, addicted to the shindig
(แค็นท ซท็อพ , แอดดีคท ทู เดอะ ฌีนดิก)
Chop top, he says I’m gonna win big
(ช็อพ ท็อพ , ฮี เซ แอม กอนนะ วิน บิก)
Choose not a life of imitation
(ชูส น็อท ดา ไลฟ อ็อฝ อิมิเทฌัน)
Distant cousin to the reservation
(ดีซแท็นท เค๊าซิน ทู เดอะ เรเสอะเฝฌัน)
Defunct, the pistol that you pay for
(ดิฟังท , เดอะ พิ๊สท่อล แดท ยู เพ ฟอ)
This punk, the feeling that you stay for
(ที พรัค , เดอะ ฟีลอิง แดท ยู ซเท ฟอ)
In time, I want to be your best friend
(อิน ไทม , ไอ ว็อนท ทู บี ยุร เบ็ซท ฟเร็นด)
Eastside love is living on the West End
(อีสซาย ลัฝ อีส ลีฝอิง ออน เดอะ เว็ซท เอ็นด)
Knock out, but boy you better come to
(น็อค เอาท , บัท บอย ยู เบทเทอะ คัม ทู)
Don’t die you know the truth is some do
(ด้อนท์ ได ยู โน เดอะ ทรูธ อีส ซัม ดู)
Go write your message on the pavement
(โก ไรท ยุร เมซซิจ ออน เดอะ เพฝเมนท)
Burn so bright, I wonder what the wave meant
(เบิน โซ ไบร๊ท , ไอ วันเดอะ ฮว็อท เดอะ เวฝ เม็นท)

Kick start the golden generator
(คิด ซทาท เดอะ โกลเด็น เจนเออะเรเทอะ)
Sweet talk, but don’t intimidate her
(สวี้ท ทอค , บัท ด้อนท์ อินทีมอิเดท เฮอ)
Can’t stop the gods from engineering
(แค็นท ซท็อพ เดอะ ก็อด ฟร็อม เอนจิเนียริง)
Feel no need for any interfering
(ฟีล โน เน ฟอ เอนอิ อินเทอะเฟียริง)
Your image in the dictionary
(ยุร อีมอิจ อิน เดอะ ดีคฌะเนริ)
This life is more than ordinary
(ที ไลฟ อีส โม แฑ็น ออดิเนริ)
Can I get 2 maybe even 3 of these
(แค็น นาย เก็ท 2 เมบี อีเฝ็น 3 อ็อฝ ฑิส)
Comin’ from space
(คัมอิน ฟร็อม ซเพซ)
To teach you of the Pleiades
(ทู ทีช ยู อ็อฝ เดอะ พลียะดีส)
Can’t stop the spirits when they need you
(แค็นท ซท็อพ เดอะ ซพีริท ฮเว็น เฑ เน ยู)
This life is more than just a read-through
(ที ไลฟ อีส โม แฑ็น จัซท ดา เร็ด ธรู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Can’t Stop คำอ่านไทย Red Hot Chili Peppers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น