เนื้อเพลง Boring คำอ่านไทย Pink

Uh that’s hot
( อา แด้ท ฮอท)

Iiiiiit’s tasty
(Iiiiiits เทซทิ)
It’s like a cupcake
(อิทซ ไล๊ค เก cupcake)
It’s cotton candy
(อิทซ ค๊อทท่อน แค๊นดี้)
It melts in your mouth
(อิท เม้ลท ซิน ยุร เม๊าธ)
And lately
(แอนด์ เลทลิ)
I been gettin hunger pains
(ไอ บีน เกดดิน ฮังเกอะ เพน)
When you lick your lips while you check me out
(เว็น ยู ลิค ยุร ลิพ ไวล์ ยู เช็ค มี เอ๊าท)

Fast car
(ฟาสท คารํ)
Boring
(โบริง)
Girlfriend
(เกลิลเฟรน)
Boring
(โบริง)
Got money
(ก็อท มั๊นนี่)
Boring
(โบริง)
No-oh-oh-oh
(โน โอ โอ โอ)
Hot friends
(ฮอท เฟรน)
Boring
(โบริง)
Rock band
(ร๊อค แบนด์)
Boring
(โบริง)
Not interested
(น็อท อิ๊นเทรสท)
No Tha-ank you
(โน ท่า ank ยู)

If you want me
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท มี)
You’re gonna have to catch me
(ยัวร์ กอนนะ แฮ็ฝ ทู แค็ทช มี)
If you wanna touch my whoa-oa-oa
(อิ๊ฟ ยู วอนนา ทั๊ช มาย โว้ว โอเอ โอเอ)
And if you catch me
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู แค็ทช มี)
You’re gonna have to show me
(ยัวร์ กอนนะ แฮ็ฝ ทู โชว์ มี)
How bad you really want my whoa-oa-oa
(ฮาว แบ้ด ยู ริแอ็ลลิ ว้อนท มาย โว้ว โอเอ โอเอ)

Yooooooou’re Scrumptious
(Yoooooooure Scrumptious)
I kinda like it
(ไอ กินดา ไล๊ค อิท)
I’m indecisive
(แอม อินดิไซซิฝ)
I change my mind a lot
(ไอ เช้งจํ มาย ไมนด์ อะ ล็อท)
But you’re hot [you’re so hot]
(บั๊ท ยัวร์ ฮอท [ ยัวร์ โซ ฮอท ])
But I think you kinda know it
(บั๊ท ไอ ทริ๊งค ยู กินดา โนว์ อิท)
Really hopin you don’t blow it so bring it
(ริแอ็ลลิ โฮพปิน ยู ด้อนท์ โบลว์ อิท โซ บริง อิท)

You’re tired
(ยัวร์ ไทร์)
Boring
(โบริง)
You’re sore
(ยัวร์ โซ)
Boring
(โบริง)
You worked all day
(ยู เวิ๊ร์ค ออล เดย์)
Boring
(โบริง)
Whoa-oa-oa-oa
(โว้ว โอเอ โอเอ โอเอ)
Big boat
(บิ๊ก โบ๊ท)
Boring
(โบริง)
Black AmEx
(แบล๊ค AmEx)
Listening
(ลิเซินนิง)
Six pack
(ซิกซ์ แพ็ค)
well, heh
(เวลล , เอฮ)

If you want me
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท มี)
You’re gonna have to catch me
(ยัวร์ กอนนะ แฮ็ฝ ทู แค็ทช มี)
If you wanna touch my whoa-oa-oa
(อิ๊ฟ ยู วอนนา ทั๊ช มาย โว้ว โอเอ โอเอ)
And if you catch me
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู แค็ทช มี)
You’re gonna have to show me
(ยัวร์ กอนนะ แฮ็ฝ ทู โชว์ มี)
How bad you really want my whoa-oa-oa
(ฮาว แบ้ด ยู ริแอ็ลลิ ว้อนท มาย โว้ว โอเอ โอเอ)

Whoa-oa-oa-oa
(โว้ว โอเอ โอเอ โอเอ)

If I let you catch me
(อิ๊ฟ ฟาย เล็ท ยู แค็ทช มี)
It’s because I think you’re really cute
(อิทซ บิคอส ไอ ทริ๊งค ยัวร์ ริแอ็ลลิ คยูท)
And if you don’t get it right
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ เก็ท ดิธ ไร๊ท)
I’mma be like really really mad
(แอมมา บี ไล๊ค ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ แม้ด)

uh, insert rap here
(อา , อิ๊นเสิร์ท แร็พ เฮียร)
12345678 Go
(12345678 โก)
Go
(โก)
That’s hot
(แด้ท ฮอท)

Whoa-oa-oa-oa
(โว้ว โอเอ โอเอ โอเอ)
If you want me, you catch me, yeah whoa-oa-oa-oa
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท มี , ยู แค็ทช มี , เย่ โว้ว โอเอ โอเอ โอเอ)
If you catch me, you show me, yeah whoa-oa-oa-oa
(อิ๊ฟ ยู แค็ทช มี , ยู โชว์ มี , เย่ โว้ว โอเอ โอเอ โอเอ)

If you want me
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท มี)
You’re gonna have to catch me
(ยัวร์ กอนนะ แฮ็ฝ ทู แค็ทช มี)
If you wanna touch my whoa-oa-oa
(อิ๊ฟ ยู วอนนา ทั๊ช มาย โว้ว โอเอ โอเอ)
And if you catch me
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู แค็ทช มี)
You’re gonna have to show me
(ยัวร์ กอนนะ แฮ็ฝ ทู โชว์ มี)
How bad you really want my whoa-oa-oa
(ฮาว แบ้ด ยู ริแอ็ลลิ ว้อนท มาย โว้ว โอเอ โอเอ)

Fast car
(ฟาสท คารํ)
Boring
(โบริง)
Girlfriend
(เกลิลเฟรน)
Boring
(โบริง)
Got money
(ก็อท มั๊นนี่)
Boring
(โบริง)
Whoa-oh-oh-oh
(โว้ว โอ โอ โอ)
Hot friends
(ฮอท เฟรน)
Boring
(โบริง)
Rock band
(ร๊อค แบนด์)
Boring
(โบริง)
Not interested
(น็อท อิ๊นเทรสท)
Whoa-oa-oa-oa
(โว้ว โอเอ โอเอ โอเอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Boring คำอ่านไทย Pink

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น