เนื้อเพลง Stop Time Tonight คำอ่านไทย Ricky Martin

[D. Warren]
( [ ดี วอเร็น ])

I want to hide, in your eyes
(ไอ ว้อนท ทู ไฮด์ , อิน ยุร อาย)
Hold you tight, and wrap this night around me
(โฮลด์ ยู ไท๊ท , แอนด์ แร๊พ ดิส ไน๊ท อะราวนฺดฺ มี)
I want to feel, to feel you breathe to be
(ไอ ว้อนท ทู ฟีล , ทู ฟีล ยู บรีฑ ทู บี)
To be where you are, where yo are
(ทู บี แวร์ ยู อาร์ , แวร์ โย อาร์)

To hold while you’re sleeping
(ทู โฮลด์ ไวล์ ยัวร์ ซลีพพิง)
To be there while you’re dreaming
(ทู บี แดร์ ไวล์ ยัวร์ ดรีมมิง)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I wish that we could stop that tonight
(ไอ วิ๊ช แดท วี เคิด สท๊อพ แดท ทูไน๊ท)
Stay in this moment forever
(สเทย์ อิน ดิส โม๊เม้นท ฟอเร๊เฝ่อร)
I wish that we could live in this kiss
(ไอ วิ๊ช แดท วี เคิด ไล้ฝ อิน ดิส คิซ)
And stay just like this
(แอนด์ สเทย์ จั๊สท ไล๊ค ดิส)
Together, together
(ทูเก๊ทเธ่อร์ , ทูเก๊ทเธ่อร์)

I want to lay here with you
(ไอ ว้อนท ทู เลย์ เฮียร วิธ ยู)
Kiss you slow and hold oy uclose forever
(คิซ ยู สโลว์ แอนด์ โฮลด์ oy uclose ฟอเร๊เฝ่อร)
I wan tto reach, and feel you near, right here
(ไอ ว็อน tto รี๊ช , แอนด์ ฟีล ยู เนียร์ , ไร๊ท เฮียร)
Right here n my arms, n my arms
(ไร๊ท เฮียร เอ็น มาย อาร์ม , เอ็น มาย อาร์ม)

To hold you while you’re sleeping
(ทู โฮลด์ ยู ไวล์ ยัวร์ ซลีพพิง)
To be lost in this feeling
(ทู บี ล็อซท อิน ดิส ฟีลอิง)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

I just want to stay with you, for always, always
(ไอ จั๊สท ว้อนท ทู สเทย์ วิธ ยู , ฟอร์ ออลเว , ออลเว)
I don’t want this night to end
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ดิส ไน๊ท ทู เอ็นด)
To hold you while you’re dreaming
(ทู โฮลด์ ยู ไวล์ ยัวร์ ดรีมมิง)

[Chorus 2x]
([ ค๊อรัส 2x ])

Stop time tonight
(สท๊อพ ไทม์ ทูไน๊ท)
Stay just like this baby
(สเทย์ จั๊สท ไล๊ค ดิส เบ๊บี้)
together, together
(ทูเก๊ทเธ่อร์ , ทูเก๊ทเธ่อร์)
Stop tome, tonight…
(สท๊อพ โทม , ทูไน๊ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stop Time Tonight คำอ่านไทย Ricky Martin

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น