เนื้อเพลง You Can’t Touch Me คำอ่านไทย Royce Da 5’9″

[Royce The 5’9”]
( [ โรยสฺ เดอะ 59 ])
T-M-Royce 5
(ที เอ็ม โรยสฺ 5)
Pause
(พ๊อส)
Listen to why girls drop they drawls
(ลิ๊สซึ่น ทู วาย เกิร์ล ดรอพ เด ดรอล)
Alot of em they wanna get involved
(อล๊อต อ็อฝ เอ็ม เด วอนนา เก็ท อินโฝ๊ลฝ)
Well why you still holdin up the wall
(เวลล วาย ยู สทิลล โฮดดิน อั๊พ เดอะ วอลล์)
Allow me to introduce myself
(อะลาว มี ทู อินโทรดิ๊วซ ไมเซลฟ)
My name is Royce Five Nine
(มาย เนม อีส โรยสฺ ไฟฝ ไนน)
Sick Sick Emcee
(ซิ๊ค ซิ๊ค เอมซี)
Here to filter the game
(เฮียร ทู ฟิ๊ลเท่อร์ เดอะ เกม)
To let clips empty
(ทู เล็ท คลิพ เอ๊มพที่)
Trackmaster sound now who’s to blame
(Trackmaster ซาวน์ด นาว ฮู ทู เบลม)
‘Bout to slap rappers around and bruise the game
(เบาท ทู ซแล็พ แรพเพอ อะราวนฺดฺ แอนด์ บรูส เดอะ เกม)
O.k, jump [jump]
(โอ เค , จั๊มพ [ จั๊มพ ])
If you want the respect then come [come]
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท เดอะ เรสเพ๊คท เด็น คัม [ คัม ])
Get it from a n*gga that’ll merk you
(เก็ท ดิธ ฟรอม มา เอ็น *gga แธดิล merk ยู)
Or tattoo ya name on my arm
(ออ แท๊ททู ยา เนม ออน มาย อาร์ม)
Like you one of my dead homies, just to beat the case
(ไล๊ค ยู วัน อ็อฝ มาย เด้ด โฮมี , จั๊สท ทู บีท เดอะ เค๊ส)
Believe me, I’ma lead the race
(บีลี๊ฝ มี , แอมอา ลี๊ด เดอะ เร้ซ)
What is my game?
(ว๊อท อีส มาย เกม)
Wakin up next to chicks like ” What is your name? ”
(เวคกิน อั๊พ เน๊กซท ทู ชิค ไล๊ค ” ว๊อท อีส ยุร เนม “)
Hustlers big, Mustlers big
(ฮัซเลอะ บิ๊ก , Mustlers บิ๊ก)
N*ggas better raise they wig
(เอ็น *ggas เบ๊ทเท่อร์ เร้ส เด วิก)
Cause
(ค๊อส)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
My Deal, My flow, My Song
(มาย ดีล , มาย โฟลว์ , มาย ซ็อง)
{Ladies move like you just don’t care]
({เลดิส มู๊ฝ ไล๊ค ยู จั๊สท ด้อนท์ แคร์ ])
This is Royce Five Nine, My streets, So Please
(ดิส ซิส โรยสฺ ไฟฝ ไนน , มาย สทรีท , โซ พลีซ)
[Everybody Throw ya hands in the air, Cause]
([ เอวี่บอดี้ โธรว์ ยา แฮนด์ ซิน ดิ แอร์ , ค๊อส ])
We live forever [Wha]
(วี ไล้ฝ ฟอเร๊เฝ่อร [ Wha ])
We won’t go Never [Wha]
(วี ว็อนท โก เน๊เฝ่อร์ [ Wha ])
We won’t go broke never, cause
(วี ว็อนท โก บโรค เน๊เฝ่อร์ , ค๊อส)
You can’t touch me
(ยู แค็นท ทั๊ช มี)

[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
O.k Look
(โอ เค ลุ๊ค)
Alot of people take me for a crook
(อล๊อต อ็อฝ พี๊เพิ่ล เท้ค มี ฟอร์ รา ครุค)
Like my careers been depicted from a book
(ไล๊ค มาย แคร์เรีย บีน ดิพีคท ฟรอม มา บุ๊ค)
Nothing but h*rdcore here
(นัธอิง บั๊ท เฮส *rdcore เฮียร)
Read ” The Source ” , head of my class for all four years
(รี๊ด ” เดอะ ซ๊อร์ซ ” , เฮด อ็อฝ มาย คลาสสํ ฟอร์ ออล โฟ เยียร์)
Did I really fall out with Eminem
(ดิด ดาย ริแอ็ลลิ ฟอลล์ เอ๊าท วิธ เอมมีนเอม)
[Chicka] No!
([ Chicka ] โน !)
Did I really get dropped from ” Tommy Boy ”
(ดิด ดาย ริแอ็ลลิ เก็ท ดร็อพ ฟรอม ” ทอมมิ บอย “)
[Chicka] No!
([ Chicka ] โน !)
N*gga please, I use more tools than ” Black and Decker ”
(เอ็น *gga พลีซ , ไอ ยู๊ส โม ทูล แฑ็น ” แบล๊ค แอนด์ เดคเออะ “)
Wrote songs for n*ggas for classic records
(โรท ซ็อง ฟอร์ เอ็น *ggas ฟอร์ คแลซซิแค็ล เร๊คขอร์ด)
Grimey! If you choose to live by the gun, young one, with hits
(แกรมมี ! อิ๊ฟ ยู ชู๊ส ทู ไล้ฝ บาย เดอะ กัน , ยัง วัน , วิธ ฮิท)
Five nine is my hieght
(ไฟฝ ไนน อีส มาย hieght)
If I was ever to grow, tell y’all a lil’ secret
(อิ๊ฟ ฟาย วอส เอ๊เฝ่อร์ ทู โกรว์ , เทลล ยอล อะ ลิล ซี๊เขร็ท)
Nobody got to know
(โนบอดี้ ก็อท ทู โนว์)
Diss me, you don’t want to back and forth
(ดิซ มี , ยู ด้อนท์ ว้อนท ทู แบ็ค แอนด์ โฟธ)
Ya jewelery look like that sh*t they sell in the back of ” The Source ”
(ยา จิววารี่ ลุ๊ค ไล๊ค แดท ฌะ *ที เด เซลล์ อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ ” เดอะ ซ๊อร์ซ “)
So come how you come, you could just see me
(โซ คัม ฮาว ยู คัม , ยู เคิด จั๊สท ซี มี)
Cause I do what I do, Like i’m doin for T.V
(ค๊อส ไอ ดู ว๊อท ไอ ดู , ไล๊ค แอม โดย ฟอร์ ที วี)
Cause
(ค๊อส)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
My Deal, My flow, My Song
(มาย ดีล , มาย โฟลว์ , มาย ซ็อง)
{Ladies move like you just don’t care]
({เลดิส มู๊ฝ ไล๊ค ยู จั๊สท ด้อนท์ แคร์ ])
You know this is Royce Five Nine, My streets, So Please
(ยู โนว์ ดิส ซิส โรยสฺ ไฟฝ ไนน , มาย สทรีท , โซ พลีซ)
[Everybody Throw ya hands in the air, Cause]
([ เอวี่บอดี้ โธรว์ ยา แฮนด์ ซิน ดิ แอร์ , ค๊อส ])
We live forever [Wha]
(วี ไล้ฝ ฟอเร๊เฝ่อร [ Wha ])
We Won’t go Never [Wha]
(วี ว็อนท โก เน๊เฝ่อร์ [ Wha ])
We won’t do whatever, cause
(วี ว็อนท ดู ฮว็อทเอฝเออะ , ค๊อส)
You can’t touch me
(ยู แค็นท ทั๊ช มี)

[Christina Milan]
([ คริสตินา มิแลน ])
So you wanna see me shake my ass?
(โซ ยู วอนนา ซี มี เช้ค มาย อาซ)
Tell me Royce what would you do for this?
(เทลล มี โรยสฺ ว๊อท เวิด ยู ดู ฟอร์ ดิส)
So you wanna get it Right Now
(โซ ยู วอนนา เก็ท ดิธ ไร๊ท นาว)
Well you can’t touch me, you can’t touch me
(เวลล ยู แค็นท ทั๊ช มี , ยู แค็นท ทั๊ช มี)
I’m feelin High tonight
(แอม ฟีลิน ไฮฮ ทูไน๊ท)
Let’s ride with Royce 5’9
(เล็ท ไรด์ วิธ โรยสฺ 59)
Tell you just one more time
(เทลล ยู จั๊สท วัน โม ไทม์)
You can’t touch me, you can’t touch me
(ยู แค็นท ทั๊ช มี , ยู แค็นท ทั๊ช มี)

[Royce]
([ โรยสฺ ])
Bounce [bounce]
(เบ๊าสฺ [ เบ๊าสฺ ])
If you wanna know what’s the amount
(อิ๊ฟ ยู วอนนา โนว์ ว๊อท ดิ อะเม๊าท)
Come to me for the pounds not the ounce
(คัม ทู มี ฟอร์ เดอะ เพานด น็อท ดิ อันซ)
I react Trickey on people
(ไอ รีแอ๊ค Trickey ออน พี๊เพิ่ล)
I’m mild-mannered but I slap hickey’s on people
(แอม มายลด์ แม๊นเน่อร์ บั๊ท ไอ ซแล็พ ฮิกกี้ ออน พี๊เพิ่ล)
Black King, Freiyon felt,
(แบล๊ค คิง , Freiyon เฟ็ลท ,)
Attract queens, Ice cold, plus hot, Rap ” Leon Phelps ”
(แอทแทร็คท ควีน , ไอ๊ซ์ โคลด์ , พลัส ฮอท , แร็พ ” Leon Phelps “)
Oh! Where the money at, show me the dough
(โอ ! แวร์ เดอะ มั๊นนี่ แอ็ท , โชว์ มี เดอะ โด)
Dummies, I’ll show you the dough
(ดัมมิส , อิลล โชว์ ยู เดอะ โด)
Cause
(ค๊อส)
My Dough, my flow, my sh*t, my song, my
(มาย โด , มาย โฟลว์ , มาย ฌะ *ที , มาย ซ็อง , มาย)
Notice I like sayin My
(โน๊ทิซ ไอ ไล๊ค เซย์อิน มาย)
And, notice I like me a Light-skinned Ma
(แอนด์ , โน๊ทิซ ไอ ไล๊ค มี อะ ไล๊ท ซคินด มา)
All curvey, that’s somethin you can’t deny
(ออล curvey , แด้ท ซัมติน ยู แค็นท ดีนาย)
First singles about me
(เฟิร์สท ซิ๊งเกิ้ล อะเบ๊าท มี)
Second singles about my city
(เซ๊คคั่น ซิ๊งเกิ้ล อะเบ๊าท มาย ซิ๊ที่)
The third is about my son
(เดอะ เทริ๊ด อีส อะเบ๊าท มาย ซัน)
Three things that’s important to me
(ทรี ทริง แด้ท อิมพอแท็นท ทู มี)
I gotta be rich, cause being broke is somethin I can’t afford to be
(ไอ กอททะ บี ริ๊ช , ค๊อส บีอิง บโรค อีส ซัมติน นาย แค็นท แอฟฟอร์ด ทู บี)
Ladies in the club like Whoa! [Whoa]
(เลดิส ซิน เดอะ คลับ ไล๊ค โว้ว ! [ โว้ว ])
Turn a n*gga down like Oh! [no!]
(เทิร์น อะ เอ็น *gga เดาน ไล๊ค โอ ! [ โน ! ])
We open up they mind like yo [yo]
(วี โอ๊เพ่น อั๊พ เด ไมนด์ ไล๊ค โย [ โย ])
cause, you can’t touch me
(ค๊อส , ยู แค็นท ทั๊ช มี)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Ladies in the club like Whoa! [Whoa]
(เลดิส ซิน เดอะ คลับ ไล๊ค โว้ว ! [ โว้ว ])
Turn a n*gga down like Oh! [no!]
(เทิร์น อะ เอ็น *gga เดาน ไล๊ค โอ ! [ โน ! ])
We open up they mind like yo [yo]
(วี โอ๊เพ่น อั๊พ เด ไมนด์ ไล๊ค โย [ โย ])
cause, you can’t touch me
(ค๊อส , ยู แค็นท ทั๊ช มี)

[Chorus till fade]
([ ค๊อรัส ทิลล์ เฟด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Can’t Touch Me คำอ่านไทย Royce Da 5’9″

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น