เนื้อเพลง My Way คำอ่านไทย Limp Bizkit

Check, check, check check… out my melody
(เช็ค , เช็ค , เช็ค เช็ค เอาท ไม เมลโอะดิ)

Special
(ซเพฌแอ็ล)
You think you’re special
(ยู ธิงค ยัวร์ ซเพฌแอ็ล)
You do
(ยู ดู)
I can see it in your eyes
(ไอ แค็น ซี อิท อิน ยุร ไอ)
I can see it when you laugh at me
(ไอ แค็น ซี อิท ฮเว็น ยู ลาฟ แอ็ท มี)
Look down on me
(ลุค เดาน ออน มี)
You walk around on me
(ยู วอค อะเรานด ออน มี)
Just one more fight
(จัซท วัน โม ไฟท)
About your leadership
(อะเบาท ยุร ลีดเออะฌิพ)
And I will straight up
(แอ็นด ดาย วิล ซทเรท อัพ)
Leave your shit
(ลีฝ ยุร ชิท)
Cause I’ve had enough of this
(คอส อิฝ แฮ็ด อินัฟ อ็อฝ ที)
And now I’m pissed
(แอ็นด เนา แอม พิซ)

Yeah
(เย่)
This time I’m ‘a let it all come out
(ที ไทม แอม มา เล็ท ดิธ ดอร์ คัม เอาท)
This time I’m ‘a stand up and shout
(ที ไทม แอม มา ซแท็นด อัพ แอ็นด เฌาท)
I’m ‘a do things my way
(แอม มา ดู ธิง ไม เว)
It’s my way
(อิทซ ไม เว)
My way, or the highway
(ไม เว , ออ เดอะ ไฮฮเวย์)

Check out, check check… out my melody
(เช็ค เอาท , เช็ค เช็ค เอาท ไม เมลโอะดิ)

Just one more fight
(จัซท วัน โม ไฟท)
About a lot of things
(อะเบาท ดา ล็อท อ็อฝ ธิง)
And I will give up everything
(แอ็นด ดาย วิล กิฝ อัพ เอ๊วี่ติง)
To be on my own again
(ทู บี ออน ไม โอน อะเกน)
Free again
(ฟรี อะเกน)

Yeah
(เย่)
[adsense]
This time I’m ‘a let it all come out
(ที ไทม แอม มา เล็ท ดิธ ดอร์ คัม เอาท)
This time I’m ‘a stand up and shout
(ที ไทม แอม มา ซแท็นด อัพ แอ็นด เฌาท)
I’m ‘a do things my way
(แอม มา ดู ธิง ไม เว)
It’s my way
(อิทซ ไม เว)
My way, or the highway
(ไม เว , ออ เดอะ ไฮฮเวย์)

Some day you’ll see things my way
(ซัม เด โยว ซี ธิง ไม เว)
Cause you never know
(คอส ยู เนฝเออะ โน)
Where, you never know
(ฮแว , ยู เนฝเออะ โน)
Where you’re gonna go
(ฮแว ยัวร์ กอนนะ โก)

Check out, check check… out my melody
(เช็ค เอาท , เช็ค เช็ค เอาท ไม เมลโอะดิ)

Just one more fight
(จัซท วัน โม ไฟท)
And I’ll be history
(แอ็นด อิล บี ฮีซโทะริ)
Yes I will straight up
(เย็ซ ซาย วิล ซทเรท อัพ)
Leave your shit
(ลีฝ ยุร ชิท)
And you’ll be the one who’s left
(แอ็นด โยว บี ดิ วัน ฮู เล็ฟท)
Missing me
(มีซซิง มี)

Yeah
(เย่)
This time I’m ‘a let it all come out
(ที ไทม แอม มา เล็ท ดิธ ดอร์ คัม เอาท)
This time I’m ‘a stand up and shout
(ที ไทม แอม มา ซแท็นด อัพ แอ็นด เฌาท)
I’m ‘a do things my way
(แอม มา ดู ธิง ไม เว)
It’s my way
(อิทซ ไม เว)
My way, or the highway
(ไม เว , ออ เดอะ ไฮฮเวย์)

Some day you’ll see things my way
(ซัม เด โยว ซี ธิง ไม เว)
Cause you never know
(คอส ยู เนฝเออะ โน)
Where, you never know
(ฮแว , ยู เนฝเออะ โน)
Where you’re gonna go
(ฮแว ยัวร์ กอนนะ โก)

Check out, check check… out my melody
(เช็ค เอาท , เช็ค เช็ค เอาท ไม เมลโอะดิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Way คำอ่านไทย Limp Bizkit

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น