เนื้อเพลง Open Your Eyes, You Can Fly คำอ่านไทย Vanessa Williams

Never be afraid to love
( เน๊เฝ่อร์ บี อะเฟรด ทู ลัฝ)
Never be afraid to just be
(เน๊เฝ่อร์ บี อะเฟรด ทู จั๊สท บี)
Just cast away the chains of doubt
(จั๊สท แค๊สทํ อะเวย์ เดอะ เชน อ็อฝ เดาท)
Have the courage to be free
(แฮ็ฝ เดอะ เค๊อเหรจ ทู บี ฟรี)

Don’t cloud your rise with father’s lies
(ด้อนท์ คลาวดํ ยุร ไร๊ส วิธ ฟ๊าเท่อร ไล)
See only what you want to see
(ซี โอ๊นลี่ ว๊อท ยู ว้อนท ทู ซี)
To stuplicate the simple truth
(ทู stuplicate เดอะ ซิ๊มเพิ่ล ทรู๊ธ)
Have the courage to be free
(แฮ็ฝ เดอะ เค๊อเหรจ ทู บี ฟรี)

Open your eyes You can fly
(โอ๊เพ่น ยุร อาย ยู แคน ฟลาย)
Open your eyes You can fly
(โอ๊เพ่น ยุร อาย ยู แคน ฟลาย)
You can fly [uh uh]
(ยู แคน ฟลาย [ อา อา ])
You can fly
(ยู แคน ฟลาย)

Never be afraid to love [no, no, no…]
(เน๊เฝ่อร์ บี อะเฟรด ทู ลัฝ [ โน , โน , โน ])
Never be afraid to just be
(เน๊เฝ่อร์ บี อะเฟรด ทู จั๊สท บี)
Cast away the chains of doubt
(แค๊สทํ อะเวย์ เดอะ เชน อ็อฝ เดาท)
Have the courage to be free
(แฮ็ฝ เดอะ เค๊อเหรจ ทู บี ฟรี)

Open your eyes You can fly [fly away]
(โอ๊เพ่น ยุร อาย ยู แคน ฟลาย [ ฟลาย อะเวย์ ])
Open your eyes You can fly
(โอ๊เพ่น ยุร อาย ยู แคน ฟลาย)
You can fly [fly, fly, fly]
(ยู แคน ฟลาย [ ฟลาย , ฟลาย , ฟลาย ])

Open your eyes [yeah] You can fly [fly away]
(โอ๊เพ่น ยุร อาย [ เย่ ] ยู แคน ฟลาย [ ฟลาย อะเวย์ ])
Open your eyes You can fly
(โอ๊เพ่น ยุร อาย ยู แคน ฟลาย)
You can fly [mhh]
(ยู แคน ฟลาย [ mhh ])
You can fly [fly away mhhm]
(ยู แคน ฟลาย [ ฟลาย อะเวย์ mhhm ])

[Speakout:]
([ Speakout : ])
Remember,
(รีเม๊มเบ่อร์ ,)
You can’t wait for others to applaud what you do
(ยู แค็นท เว้ท ฟอร์ อ๊อเธ่อร์ ทู แอพพล้อด ว๊อท ยู ดู)
So just congratulate youself
(โซ จั๊สท คอนเกร๊ทุเหลท youself)
And start something new
(แอนด์ สท๊าร์ท ซัมติง นิว)

Open your eyes You can fly [open your eyes]
(โอ๊เพ่น ยุร อาย ยู แคน ฟลาย [ โอ๊เพ่น ยุร อาย ])
Open your eyes You can fly [you can fly with me]
(โอ๊เพ่น ยุร อาย ยู แคน ฟลาย [ ยู แคน ฟลาย วิธ มี ])
You can fly [fly]
(ยู แคน ฟลาย [ ฟลาย ])

Open your eyes [eyes] You can fly [baby yeah]
(โอ๊เพ่น ยุร อาย [ อาย ] ยู แคน ฟลาย [ เบ๊บี้ เย่ ])
Open your eyes [fly away with never] You can fly [fly away with never]
(โอ๊เพ่น ยุร อาย [ ฟลาย อะเวย์ วิธ เน๊เฝ่อร์ ] ยู แคน ฟลาย [ ฟลาย อะเวย์ วิธ เน๊เฝ่อร์ ])
You can fly
(ยู แคน ฟลาย)
You can fly [mhh fly away way way]
(ยู แคน ฟลาย [ mhh ฟลาย อะเวย์ เวย์ เวย์ ])

Open your eyes [open your eyes] You can fly
(โอ๊เพ่น ยุร อาย [ โอ๊เพ่น ยุร อาย ] ยู แคน ฟลาย)
Open your eyes [baby] You can fly
(โอ๊เพ่น ยุร อาย [ เบ๊บี้ ] ยู แคน ฟลาย)
You can fly [no open this]
(ยู แคน ฟลาย [ โน โอ๊เพ่น ดิส ])

Open your eyes
(โอ๊เพ่น ยุร อาย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Open Your Eyes, You Can Fly คำอ่านไทย Vanessa Williams

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น