เนื้อเพลง Chop Suey! คำอ่านไทย System of A Down

Wake up [wake up]
(เวค อัพ [ เวค อัพ ])
Grab a brush and put a little make-up
(กแร็บ อะ บรัฌ แอ็นด พัท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เมค อัพ)
Hide the scars to fade away the shake-up [hide the scars to fade away the…]
(ไฮด เดอะ ซคา ทู เฝด อะเว เดอะ เฌค อัพ [ ไฮด เดอะ ซคา ทู เฝด อะเว เดอะ ])
Why’d you leave the keys upon the table?
(วาย ยู ลีฝ เดอะ คี อุพอน เดอะ เท๊เบิ้ล)
Here you go create another fable
(เฮียร ยู โก คริเอท แอะนัธเออะ เฟบล)

You wanted to
(ยู ว็อนท ทู)
Grab a brush and put a little makeup
(กแร็บ อะ บรัฌ แอ็นด พัท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เมคกั๊พ)
You wanted to
(ยู ว็อนท ทู)
Hide the scars to fade away the shake-up
(ไฮด เดอะ ซคา ทู เฝด อะเว เดอะ เฌค อัพ)
You wanted to
(ยู ว็อนท ทู)
Why’d you leave the keys upon the table?
(วาย ยู ลีฝ เดอะ คี อุพอน เดอะ เท๊เบิ้ล)
You wanted to
(ยู ว็อนท ทู)

I don’t think you trust
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ยู ทรัซท)
In my self-righteous suicide
(อิน ไม เซ็ลฟ ไรชัซ ซยูอิไซด)
I cry when angels deserve to die
(ไอ คไร ฮเว็น เอนเจล ดิเสิฝ ทู ได)

Wake up [wake up]
(เวค อัพ [ เวค อัพ ])
Grab a brush and put a little make-up
(กแร็บ อะ บรัฌ แอ็นด พัท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เมค อัพ)
Hide the scars to fade away the shake-up [hide the scars to fade away the…]
(ไฮด เดอะ ซคา ทู เฝด อะเว เดอะ เฌค อัพ [ ไฮด เดอะ ซคา ทู เฝด อะเว เดอะ ])
Why’d you leave the keys upon the table?
(วาย ยู ลีฝ เดอะ คี อุพอน เดอะ เท๊เบิ้ล)
Here you go create another fable
(เฮียร ยู โก คริเอท แอะนัธเออะ เฟบล)

[adsense]

You wanted to
(ยู ว็อนท ทู)
Grab a brush and put a little make-up
(กแร็บ อะ บรัฌ แอ็นด พัท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เมค อัพ)
You wanted to
(ยู ว็อนท ทู)
Hide the scars to fade away the shake-up
(ไฮด เดอะ ซคา ทู เฝด อะเว เดอะ เฌค อัพ)
You wanted to
(ยู ว็อนท ทู)
Why’d you leave the keys upon the table?
(วาย ยู ลีฝ เดอะ คี อุพอน เดอะ เท๊เบิ้ล)
You wanted to
(ยู ว็อนท ทู)

I don’t think you trust
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ยู ทรัซท)
In my self-righteous suicide
(อิน ไม เซ็ลฟ ไรชัซ ซยูอิไซด)
I cry when angels deserve to die
(ไอ คไร ฮเว็น เอนเจล ดิเสิฝ ทู ได)
In my self-righteous suicide
(อิน ไม เซ็ลฟ ไรชัซ ซยูอิไซด)
I cry when angels deserve to die
(ไอ คไร ฮเว็น เอนเจล ดิเสิฝ ทู ได)

Father, father, father, father
(ฟาเฑอะ , ฟาเฑอะ , ฟาเฑอะ , ฟาเฑอะ)
Father, into your hands I commend my spirit
(ฟาเฑอะ , อีนทุ ยุร แฮ็นด ซาย ค็อมเมนด ไม ซพีริท)
Father, into your hands
(ฟาเฑอะ , อีนทุ ยุร แฮ็นด)
Why have you forsaken me?
(ฮไว แฮ็ฝ ยู เฟาะเซคเอ็น มี)
In your eyes forsaken me
(อิน ยุร ไอ เฟาะเซคเอ็น มี)
In your thoughts forsaken me
(อิน ยุร ธอท เฟาะเซคเอ็น มี)
In your heart forsaken me, oh
(อิน ยุร ฮาท เฟาะเซคเอ็น มี , โอ)

Trust in my self-righteous suicide
(ทรัซท อิน ไม เซ็ลฟ ไรชัซ ซยูอิไซด)
I cry when angels deserve to die
(ไอ คไร ฮเว็น เอนเจล ดิเสิฝ ทู ได)
In my self-righteous suicide
(อิน ไม เซ็ลฟ ไรชัซ ซยูอิไซด)
I cry when angels deserve to die
(ไอ คไร ฮเว็น เอนเจล ดิเสิฝ ทู ได)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Chop Suey! คำอ่านไทย System of A Down

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น