เนื้อเพลง Dirrty คำอ่านไทย Christina Aguilera

[Redman:]
([ เรดแมน : ])
Ah, dirrty [dirrty]
(อา , ดีอีดที [ ดีอีดที ])
Filthy [filthy]
(ฟีลธิ [ ฟีลธิ ])
Nasty [Christina], you nasty [yeah]
(นาซทิ [ คริสตินา ] , ยู นาซทิ [ เย่ ])
Too dirrty to clean my act up
(ทู ดีอีดที ทู คลีน ไม แอ็คท อัพ)
If you ain’t dirrty
(อิฟ ยู เอน ดีอีดที)
You ain’t here to party [woo!]
(ยู เอน เฮียร ทู พาทิ [ วู ! ])

Ladies [move]
(เลดิส [ มูฝ ])
Gentlemen [move]
(เจนเทิลเมน [ มูฝ ])
Somebody ring the alarm
(ซัมบอดี้ ริง ดิ อะลาม)
A fire in the room
(อะ ไฟร อิน เดอะ รุม)
Ring the alarm [and I’m throwin’ elbows] [7x]
(ริง ดิ อะลาม [ แอ็นด แอม โตวอิน เอลโบ ] [ 7x ])

Oh, I’m overdue
(โอ , แอม โอเฝิดยู)
Give me some room
(กิฝ มี ซัม รุม)
I’m comin through
(แอม คัมอิน ธรู)
Paid my dues
(เพลด ไม ดยู)
In the mood
(อิน เดอะ มูด)
Me and the girls gonna shake the room
(มี แอ็นด เดอะ เกิล กอนนะ เฌค เดอะ รุม)

DJ’s spinning [show your hands]
(ดีเจ สปินนิ่ง [ โฌ ยุร แฮ็นด ])
Let’s get dirrty [that’s my jam]
(เล็ท เก็ท ดีอีดที [ แฑ็ท ไม แจ็ม ])
I need that, uh, to get me off
(ไอ เน แดท , อา , ทู เก็ท มี ออฟฟ)
Sweatin’ until my clothes come off
(สเวเดน อันทีล ไม คโลฑ คัม ออฟฟ)

It’s explosive, speakers are pumping [oh]
(อิทซ เอ็คซพโลซิฝ , ซพีคเออะ แซร์ พัมปิง [ โอ ])
Still jumping, six in the morning
(ซทิล จัมปิง , ซิคซ อิน เดอะ มอนิง)
Table dancing, glasses are crashing [oh]
(เท๊เบิ้ล แด็นซิง , กลาซซิส แซร์ แคร๊ชชิง [ โอ ])
No question, time for some action
(โน คเวซชัน , ไทม ฟอ ซัม แอคฌัน)

Temperature’s up [can you feel it]
(เทมเพอะระเชอะ อัพ [ แค็น ยู ฟีล อิท ])
About to erupt
(อะเบาท ทู อิรัพท)
Gonna get my girls
(กอนนะ เก็ท ไม เกิล)
Get your boys
(เก็ท ยุร บอย)
Gonna make some noise
(กอนนะ เมค ซัม นอยส)

Wanna get rowdy
(วอนนา เก็ท เราดิ)
Gonna get a little unruly
(กอนนะ เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล อันรูลอิ)
Get it fired up in a hurry
(เก็ท ดิธ เฟอ อัพ อิน อะ เฮอริ)
Wanna get dirrty
(วอนนา เก็ท ดีอีดที)
It’s about time that I came to start the party
(อิทซ อะเบาท ไทม แดท ไอ เคม ทู ซทาท เดอะ พาทิ)
Sweat dripping over my body
(ซเว็ท ดรีพพิง โอเฝอะ ไม บอดอิ)
Dancing getting just a little naughty
(แด็นซิง เกดดดิ้ง จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล นอทิ)
Wanna get dirrty
(วอนนา เก็ท ดีอีดที)
It’s about time for my arrival
(อิทซ อะเบาท ไทม ฟอ ไม แอะไรฝแอ็ล)

Ah, heat is up
(อา , ฮีท อีส อัพ)
So ladies, fellas
(โซ เลดิส , เฟลลาซ)
Drop your cups
(ดร็อพ ยุร คัพ)
Body’s packed
(บอดอิ แพ็ค)
Front to back
(ฟรันท ทู แบ็ค)
Now move your ass
(เนา มูฝ ยุร อาซ)
I like that
(ไอ ไลค แดท)

Tight hip huggers [low for sure]
(ไทท ฮิพ ฮังเกอสฺ [ โล ฟอ ฌุร ])
Shake a little somethin’ [on the floor]
(เฌค เก ลิ๊ทเทิ่ล ซัมติน [ ออน เดอะ ฟโล ])
I need that, uh, to get me off
(ไอ เน แดท , อา , ทู เก็ท มี ออฟฟ)
Sweatin’ until my clothes come off
(สเวเดน อันทีล ไม คโลฑ คัม ออฟฟ)

Let’s get open, cause a commotion [ooh oh]
(เล็ท เก็ท โอเพ็น , คอส อะ ค็อมโมฌัน [ อู้ โอ ])
We’re still going, eight in the morning
(เวอ ซทิล โกอิ้ง , เอท อิน เดอะ มอนิง)
There’s no stopping, we keep it popping [oh]
(แฑ โน ซทอพพิง , วี คีพ อิท พ๊อพปิง [ โอ ])
Hot rocking, everyone’s talking
(ฮ็อท รอคกิง , เอ๊วี่วัน ทอคอิง)

Give all you got [give it to me]
(กิฝ ออล ยู ก็อท [ กิฝ อิท ทู มี ])
Just hit the spot
(จัซท ฮิท เดอะ สพอท)
Gonna get my girls
(กอนนะ เก็ท ไม เกิล)
Get your boys
(เก็ท ยุร บอย)
Gonna make some noise
(กอนนะ เมค ซัม นอยส)

Rowdy
(เราดิ)
Gonna get a little unruly
(กอนนะ เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล อันรูลอิ)
Get it fired up in a hurry
(เก็ท ดิธ เฟอ อัพ อิน อะ เฮอริ)
[adsense]
Wanna get dirrty
(วอนนา เก็ท ดีอีดที)
It’s about time that I came to start the party
(อิทซ อะเบาท ไทม แดท ไอ เคม ทู ซทาท เดอะ พาทิ)
Ooh sweat dripping over my body
(อู้ ซเว็ท ดรีพพิง โอเฝอะ ไม บอดอิ)
Dancing getting just a little naughty
(แด็นซิง เกดดดิ้ง จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล นอทิ)
Wanna get dirrty [oh, oh]
(วอนนา เก็ท ดีอีดที [ โอ , โอ ])
It’s about time for my arrival
(อิทซ อะเบาท ไทม ฟอ ไม แอะไรฝแอ็ล)

Here it comes, it’s the one
(เฮียร อิท คัม , อิทซ ดิ วัน)
You’ve been waiting on
(ยู๊ฟ บีน เวททิง ออน)
Get up, get it up
(เก็ท อัพ , เก็ท ดิธ อัพ)
Yup, that’s what’s up
(ยัพ , แฑ็ท ฮว็อท อัพ)
Giving just what you love
(กีฝวิง จัซท ฮว็อท ยู ลัฝ)
To the maximum
(ทู เดอะ แมคซิมัม)
Uh oh, here we go [here we go]
(อา โอ , เฮียร วี โก [ เฮียร วี โก ])

You can tell when the music
(ยู แค็น เท็ล ฮเว็น เดอะ มยูสิค)
Starts to drop
(ซทาท ทู ดร็อพ)
That’s when we take it
(แฑ็ท ฮเว็น วี เทค อิท)
To the parking lot
(ทู เดอะ พาคกิ้ง ล็อท)
And I bet you somebody’s
(แอ็นด ดาย เบ็ท ยู ซัมบอดี้)
Gonna call the cops
(กอนนะ คอล เดอะ ค็อพ)
Uh oh’s, here we go’s [here we go]
(อา โอสฺ , เฮียร วี กูซ [ เฮียร วี โก ])

Ohh ooh ohh, yeah yeah…
(โอ้ อู้ โอ้ , เย่ เย่)

[Redman:]
([ เรดแมน : ])
Yo, hot damn, Doc a jam like a summer show
(โย , ฮ็อท แด็ม , ด็อค อะ แจ็ม ไลค เก ซัมเมอะ โฌ)
I keep my car looking like a crash dummy drove
(ไอ คีพ ไม คา ลุคอิง ไลค เก คแร็ฌ ดัมมิ ดโรฝ)
My gear look like the bank got my money froze
(ไม เกีย ลุค ไลค เดอะ แบ็งค ก็อท ไม มันอิ ฟโรส)
For dead presidents I pimp like Huddy roll
(ฟอ เด็ด พเรสอิเด็นท ซาย พิมพ ไลค ฮัดดี้ โรล)
Doc the one that excite ya divas [ow!]
(ด็อค ดิ วัน แดท เอ็คไซท ยา ดีวาส [ เอ้า ! ])
If the media shine
(อิฟ เดอะ มีเดียะ ไฌน)
I’m shining with both of the sleeves up
(แอม ชายนิง วิฑ โบธ อ็อฝ เดอะ ซลีฝ อัพ)
Yo Christina, better hop in here
(โย คริสตินา , เบทเทอะ ฮ็อพ อิน เฮียร)
My block live and in color, like Rodman hair [yeah]
(ไม บล็อค ไลฝ แอ็นด อิน คัลเออะ , ไลค ร็อดแมน แฮ [ เย่ ])
The club is packed, the bar is filled
(เดอะ คลับ อีส แพ็ค , เดอะ บา อีส ฟิล)
I’m waiting for sister to act, like Lauryn Hill
(แอม เวททิง ฟอ ซีซเทอะ ทู แอ็คท , ไลค โลลีน ฮิล)
Frankly, it’s a rap, no bargain deals
(ฟแร็งคลิ , อิทซ ซา แร็พ , โน บากิน ดีล)
I drive a four wheel ride with foreign wheels
(ไอ ดไรฝ อะ โฟ ฮวีล ไรด วิฑ ฟอริน ฮวีล)
Throw it up
(ธโร อิท อัพ)
Baby it’s brick city, you heard of that
(เบบิ อิทซ บริค ซีทอิ , ยู เฮิด อ็อฝ แดท)
We blessed, and hung low, like Bernie Mac
(วี บเล็ซ , แอ็นด ฮัง โล , ไลค เบอร่ แมค)
Dogs, let ’em out, women, let ’em in
(ด็อก , เล็ท เอ็ม เอาท , วีมเอิน , เล็ท เอ็ม อิน)
It’s like I’m ODB, the way I’m freaking
(อิทซ ไลค แอม โอดีบี , เดอะ เว แอม เฟรคกิ้ง)

Wanna get rowdy [rowdy, yeah]
(วอนนา เก็ท เราดิ [ เราดิ , เย่ ])
Gonna get a little unruly [ruly]
(กอนนะ เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล อันรูลอิ [ รูรี่ ])
Get it fired up in a hurry [hurry]
(เก็ท ดิธ เฟอ อัพ อิน อะ เฮอริ [ เฮอริ ])
Wanna get dirrty
(วอนนา เก็ท ดีอีดที)
It’s about time that I came to start the party [party]
(อิทซ อะเบาท ไทม แดท ไอ เคม ทู ซทาท เดอะ พาทิ [ พาทิ ])
Sweat dripping over my body [body]
(ซเว็ท ดรีพพิง โอเฝอะ ไม บอดอิ [ บอดอิ ])
Dancing getting just a little naughty
(แด็นซิง เกดดดิ้ง จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล นอทิ)
Wanna get dirrty
(วอนนา เก็ท ดีอีดที)
It’s about time for my arrival
(อิทซ อะเบาท ไทม ฟอ ไม แอะไรฝแอ็ล)

Rowdy
(เราดิ)
Gonna get a little unruly
(กอนนะ เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล อันรูลอิ)
[Ooh oh]
([ อู้ โอ ])
Get it fired up in a hurry
(เก็ท ดิธ เฟอ อัพ อิน อะ เฮอริ)
[Ooh oh]
([ อู้ โอ ])
Wanna get dirrty
(วอนนา เก็ท ดีอีดที)
It’s about time that I came to start the party
(อิทซ อะเบาท ไทม แดท ไอ เคม ทู ซทาท เดอะ พาทิ)
Ooh sweat dripping over my body
(อู้ ซเว็ท ดรีพพิง โอเฝอะ ไม บอดอิ)
Dancing getting just a little naughty
(แด็นซิง เกดดดิ้ง จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล นอทิ)
Wanna get dirrty
(วอนนา เก็ท ดีอีดที)
It’s about time for my arrival
(อิทซ อะเบาท ไทม ฟอ ไม แอะไรฝแอ็ล)

Rowdy
(เราดิ)
Gonna get a little unruly
(กอนนะ เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล อันรูลอิ)
Get it fired up in a hurry
(เก็ท ดิธ เฟอ อัพ อิน อะ เฮอริ)
Wanna get dirrty
(วอนนา เก็ท ดีอีดที)
It’s about time that I came to start the party
(อิทซ อะเบาท ไทม แดท ไอ เคม ทู ซทาท เดอะ พาทิ)
Sweat dripping over my body
(ซเว็ท ดรีพพิง โอเฝอะ ไม บอดอิ)
Dance and getting just a little naughty
(ดานซ แอ็นด เกดดดิ้ง จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล นอทิ)
Wanna get dirrty
(วอนนา เก็ท ดีอีดที)
It’s about time for my arrival
(อิทซ อะเบาท ไทม ฟอ ไม แอะไรฝแอ็ล)

Uh, what
(อา , ฮว็อท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dirrty คำอ่านไทย Christina Aguilera

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น