เนื้อเพลง Come See What Love Has Done คำอ่านไทย Seal

[Seal/Isidore]
( [ ซีล /Isidore ])

Dadn dadn daa da-da
(Dadn dadn daa ดา ดา)
Dadn dadn daa da-da
(Dadn dadn daa ดา ดา)

Dadn dadn daa da-da
(Dadn dadn daa ดา ดา)

Come into the mornin’ sun,
(คัม อิ๊นทู เดอะ มอร์นิน ซัน ,)
And take a look what love has done,
(แอนด์ เท้ค เก ลุ๊ค ว๊อท ลัฝ แฮ็ส ดัน ,)
Oh what love has done.
(โอ ว๊อท ลัฝ แฮ็ส ดัน)

As I sing into a dream come true,
(แอส ซาย ซิง อิ๊นทู อะ ดรีม คัม ทรู ,)
I see what’s there for me and you,
(ไอ ซี ว๊อท แดร์ ฟอร์ มี แอนด์ ยู ,)
For me and you.
(ฟอร์ มี แอนด์ ยู)
As we ride,
(แอส วี ไรด์ ,)
On the strings of life and technicolour.
(ออน เดอะ สทริง อ็อฝ ไล๊ฟ แอนด์ technicolour)

Look over there,
(ลุ๊ค โอ๊เฝ่อร แดร์ ,)
In the sky,
(อิน เดอะ สกาย ,)
You and I,
(ยู แอนด์ ดาย ,)
Forget about the hate that made those wars.
(ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท เดอะ เฮท แดท เมด โฑส วอร์)

We fly free unscathed,
(วี ฟลาย ฟรี unscathed ,)
And I know,
(แอนด์ ดาย โนว์ ,)
That one fine day our sun will shine.
(แดท วัน ไฟน เดย์ เอ๊า ซัน วิล ไชน์)

Sun will shine.
(ซัน วิล ไชน์)

So walk into the writhin’ sun,
(โซ ว๊อล์ค อิ๊นทู เดอะ writhin ซัน ,)
And take a look what love has done.
(แอนด์ เท้ค เก ลุ๊ค ว๊อท ลัฝ แฮ็ส ดัน)
What love has done.
(ว๊อท ลัฝ แฮ็ส ดัน)

I fear the dark,
(ไอ เฟียร์ เดอะ ด๊าร์ค ,)
I face the dawn,
(ไอ เฟซ เดอะ ดอว์น ,)
And see what I once needed.
(แอนด์ ซี ว๊อท ไอ วั๊นซ นี๊ด)

So why can’t I hold on to my ideas??
(โซ วาย แค็นท ไอ โฮลด์ ออน ทู มาย ไอเดีย)

Dadn daa da-doe doe-dn
(Dadn daa ดา โด โด dn)
A-da-da-daa dadn doe-da-doe
(อะ ดา ดา daa dadn โด ดา โด)
Dadn daa dadn-doe-n-doe
(Dadn daa dadn โด เอ็น โด)
Nadn daa dadn doe-n doe
(Nadn daa dadn โด เอ็น โด)
Nadn daa nadn daa doe-doe
(Nadn daa nadn daa โด โด)
Nadn daa nadn daa ndoe-oo
(Nadn daa nadn daa ndoe โอโอ)
Dadnoe
(Dadnoe)
Nadn daa nadn daa doe-doe
(Nadn daa nadn daa โด โด)
Nadn daa da-daa da doe
(Nadn daa ดา daa ดา โด)
Nadn daa nadn daa ndoe-oo
(Nadn daa nadn daa ndoe โอโอ)
Dadn doe
(Dadn โด)

I believe in raw force,
(ไอ บีลี๊ฝ อิน รอว์ ฟอร์ซ ,)
And I believe in love for all,
(แอนด์ ดาย บีลี๊ฝ อิน ลัฝ ฟอร์ ออล ,)
I believe that’ll never come,
(ไอ บีลี๊ฝ แธดิล เน๊เฝ่อร์ คัม ,)
We will find it.
(วี วิล ไฟนด์ ดิท)

We’re gonna find it.
(เวีย กอนนะ ไฟนด์ ดิท)

So walk into the risin’ sun.
(โซ ว๊อล์ค อิ๊นทู เดอะ รายซิน ซัน)
And take a look what love has done.
(แอนด์ เท้ค เก ลุ๊ค ว๊อท ลัฝ แฮ็ส ดัน)

Lo-oo-o-oo-ove has done
(โล โอโอ โอ โอโอ ove แฮ็ส ดัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Come See What Love Has Done คำอ่านไทย Seal

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น