เนื้อเพลง Lonely Avenue / 4 O’clock in The Morning [Medley] คำอ่านไทย Van Morrison

Van spoken:
( แฝน ซโพเค็น :)
‘Thank you very much. This was recorded by Ray Charles and
(แธ๊งค์ ยู เฝ๊รี่ มัช ดิส วอส เร๊คขอร์ด บาย เรย์ ชาเรวซฺ แซน)
… several other people, actually.
(เซ๊ฝเฝอรัล อ๊อเธ่อร์ พี๊เพิ่ล , แอคชัวลิ)

[Instrumental & harmonica intro]
([ อินซทรุเมนแท็ล & ฮามอนอิคะ อินโทร ])

Van:
(แฝน :)
In my room has got two windows
(อิน มาย รูม แฮ็ส ก็อท ทู วิ๊นโด้ว)
And sunhine never comes through
(แอนด์ sunhine เน๊เฝ่อร์ คัม ทรู)
Ya know, it’s oh so dark and lonely
(ยา โนว์ , อิทซ โอ โซ ด๊าร์ค แอนด์ โลนลิ)
Since I broke it off girl, with you
(ซิ๊นซ ไอ บโรค อิท ออฟฟ เกิร์ล , วิธ ยู)

I live on a lonely avenue
(ไอ ไล้ฝ ออน อะ โลนลิ แอ๊ฝเฝนิว)
Little girl don’t say, ‘I do’
(ลิ๊ทเทิ่ล เกิร์ล ด้อนท์ เซย์ , ไอ ดู)
And it’s oh, so sad and blue
(แอนด์ อิทซ โอ , โซ แซ้ด แอนด์ บลู)
It’s-a all because a-you
(อิทซ ซา ออล บิคอส อะ ยู)
I could cry
(ไอ เคิด คราย)
[I could cry, I could cry]
([ ไอ เคิด คราย , ไอ เคิด คราย ])
I wanna die
(ไอ วอนนา ดาย)
[I could die, I could die]
([ ไอ เคิด ดาย , ไอ เคิด ดาย ])

I live on a [lonely avenue]
(ไอ ไล้ฝ ออน อะ [ โลนลิ แอ๊ฝเฝนิว ])
I live on a [lonely avenue]
(ไอ ไล้ฝ ออน อะ [ โลนลิ แอ๊ฝเฝนิว ])

Jimmy Witherspoon:
(จิมมี่ Witherspoon :)
Well, my cover’s they feel like lead
(เวลล , มาย โค๊ฝเฝ่อร์ เด ฟีล ไล๊ค ลี๊ด)
And my pillow it feels like stone
(แอนด์ มาย พิ๊ลโล่ว อิท ฟีล ไล๊ค สโทน)
But I toss and turn so ev’ry night
(บั๊ท ไอ ท็อซ แซน เทิร์น โซ เอวรี่ ไน๊ท)
I’m not used to being alone
(แอม น็อท ยู๊ส ทู บีอิง อะโลน)

I live on a lonely avenue
(ไอ ไล้ฝ ออน อะ โลนลิ แอ๊ฝเฝนิว)
I live, girl don’t say, ‘I do’
(ไอ ไล้ฝ , เกิร์ล ด้อนท์ เซย์ , ไอ ดู)
Ooh, feel so sad and blue
(อู้ , ฟีล โซ แซ้ด แอนด์ บลู)
And it’s all because of you
(แอนด์ อิทซ ซอร์ บิคอส อ็อฝ ยู)
I could cry
(ไอ เคิด คราย)
[I could cry, I could cry]
([ ไอ เคิด คราย , ไอ เคิด คราย ])
Oooh-oh!
(อู้ โอ !)
[I could die, could die, could die]
([ ไอ เคิด ดาย , เคิด ดาย , เคิด ดาย ])

Yes, now I’m on a lonely avenue
(เย็ซ , นาว แอม ออน อะ โลนลิ แอ๊ฝเฝนิว)
Ooh, baby [lonely avenue]
(อู้ , เบ๊บี้ [ โลนลิ แอ๊ฝเฝนิว ])

[Instrumental & Flugelhorn]
([ อินซทรุเมนแท็ล & Flugelhorn ])

Van: ‘Haji Ahkba, Haji Ahkba’
(แฝน : Haji Ahkba , Haji Ahkba)

[applause]
([ แอ็พลอส ])

[Instrumental & sax solo]
([ อินซทรุเมนแท็ล & แซ็คซ โซ๊โล่ ])

Van: ‘Candy Dulfer, Candy Dulfer’
(แฝน : แค๊นดี้ Dulfer , แค๊นดี้ Dulfer)

[applause]
([ แอ็พลอส ])

Yeah!
(เย่ !)

[Instrumental & organ]
([ อินซทรุเมนแท็ล & อ๊อร์แกน ])

Yeah!
(เย่ !)

Van: ‘Mr. Georgie Fame’
(แฝน : มีซเทอะ จอร์จี เฟม)

Hold it!
(โฮลด์ ดิท !)

Van sings:
(แฝน ซิง :)
Be Bop a Lula [she’s my baby]
(บี บอป อะ Lula [ ชี มาย เบ๊บี้ ])

[Instrumental and vibes]
([ อินซทรุเมนแท็ล แอนด์ วายพฺ ])

Van: ‘Teena Lyle, Teena Lyle’
(แฝน : Teena Lyle , Teena Lyle)

[applause]
([ แอ็พลอส ])

Van:
(แฝน :)
Four o’clock in the mornin’
(โฟ โอคล็อก อิน เดอะ มอร์นิน)
There’s new full moon
(แดร์ นิว ฟูล มูน)
Shinin’ down through the trees
(ชายนิน เดาน ทรู เดอะ ทรี)

Repeat that!
(รีพี๊ท แดท !)

Jimmy Witherspoon:
(จิมมี่ Witherspoon :)
Four o’clock in the mornin’, yeah
(โฟ โอคล็อก อิน เดอะ มอร์นิน , เย่)
Ooh, the moon lookin’ through the trees
(อู้ , เดอะ มูน ลุคกิน ทรู เดอะ ทรี)

Both:
(โบทรฺ :)
I can see my baby
(ไอ แคน ซี มาย เบ๊บี้)
[Can see my baby]
([ แคน ซี มาย เบ๊บี้ ])
But she can’t see me
(บั๊ท ชี แค็นท ซี มี)
[But she can’t see me, now darlin’]
([ บั๊ท ชี แค็นท ซี มี , นาว ดาร์ลิน ])

Van:
(แฝน :)
Rain is over
(เรน อีส โอ๊เฝ่อร)
It’s already wet
(อิทซ ออลเร๊ดี้ เว๊ท)
How you suppose to know
(ฮาว ยู ซั๊พโพ้ส ทู โนว์)
Just what you get?
(จั๊สท ว๊อท ยู เก็ท)

Ya gimme the highlight
(ยา กีมมิ เดอะ ฮายไลท์)
You leave out the rest
(ยู ลี๊ฝ เอ๊าท เดอะ เรสท)
You know what they told me
(ยู โนว์ ว๊อท เด โทลด มี)
They said, ‘The west is best’
(เด เซ็ด , เดอะ เว๊สท อีส เบ๊สท์)
Keep on tryin’
(คี๊พ ออน ทายอิน)
Just all night long
(จั๊สท ดอร์ ไน๊ท ลอง)

Jimmy Witherspoon:
(จิมมี่ Witherspoon :)
It’s a family affair
(อิทซ ซา แฟ๊มิลี่ แอฟแฟร์)
It’s a family affair
(อิทซ ซา แฟ๊มิลี่ แอฟแฟร์)
It’s a family affair
(อิทซ ซา แฟ๊มิลี่ แอฟแฟร์)
Ooo-ooo
(อู้ อู้)
Daughter and mother and papa
(ด๊อเท่อร์ แอนด์ ม๊าเธ่อร์ แอนด์ พาพ่า)
It’s a family affair
(อิทซ ซา แฟ๊มิลี่ แอฟแฟร์)

Tell me about your brother
(เทลล มี อะเบ๊าท ยุร บร๊าเท่อรํ)
And you sister
(แอนด์ ยู ซิ๊สเท่อร์)

Van:
(แฝน :)
Family affair
(แฟ๊มิลี่ แอฟแฟร์)

Jimmy:
(จิมมี่ :)
Family affair
(แฟ๊มิลี่ แอฟแฟร์)
It’s a family affair, yeah
(อิทซ ซา แฟ๊มิลี่ แอฟแฟร์ , เย่)
It’s a family affair
(อิทซ ซา แฟ๊มิลี่ แอฟแฟร์)
It’s a family affair
(อิทซ ซา แฟ๊มิลี่ แอฟแฟร์)
Ooo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-ooo
(อู้ ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู อู้)

Van: Hear it for Jonn Savannah, Jonn Savannah
(แฝน : เฮียร อิท ฟอร์ Jonn ซะแฝนนะ , Jonn ซะแฝนนะ)

[applause]
([ แอ็พลอส ])

Jimmy:
(จิมมี่ :)
Van, can you excuse me?
(แฝน , แคน ยู เอ็กซคิ้วส มี)

Van:
(แฝน :)
Oh, excuse me!
(โอ , เอ็กซคิ้วส มี !)

[Instrumental & organ solo]
([ อินซทรุเมนแท็ล & อ๊อร์แกน โซ๊โล่ ])

[applause]
([ แอ็พลอส ])

Jimmy:
(จิมมี่ :)
A-ha-ha-ha-ha
(อะ ฮา ฮา ฮา ฮา)
I like that tempo there
(ไอ ไล๊ค แดท เทมโพ แดร์)

Van: Yeah
(แฝน : เย่)

Jimmy: Hey, Van?
(จิมมี่ : เฮ , แฝน)

Van: Yo!
(แฝน : โย !)

How long will it be
(ฮาว ลอง วิล อิท บี)
Before I become a man?
(บีฟอร์ ไอ บีคัม อะ แมน)
Please tell me, how long it be
(พลีซ เทลล มี , ฮาว ลอง อิท บี)
Before I become a man?
(บีฟอร์ ไอ บีคัม อะ แมน)
Will it be real soon
(วิล อิท บี เรียล ซูน)
Or will it be when I get seventy-three?
(ออ วิล อิท บี เว็น นาย เก็ท เซฝเอ็นทิ ทรี)

I said I was uneducated
(ไอ เซ็ด ดาย วอส อะเนดอุเคทิด)
My clothes were worn an’ torn
(มาย คโลฑ เวอ โวน แอน โทน)
But now I got a little education
(บั๊ท นาว ไอ ก็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เอดยุเคฌัน)
And they keep on callin’ me a boy
(แอนด์ เด คี๊พ ออน คอลลิน มี อะ บอย)
Right Lord, please tell me
(ไร๊ท หลอร์ด , พลีซ เทลล มี)
How long will it be, before I become a man?
(ฮาว ลอง วิล อิท บี , บีฟอร์ ไอ บีคัม อะ แมน)

Van:
(แฝน :)
It’s up to you!
(อิทซ อั๊พ ทู ยู !)
[hahahaha]
([ ฮาฮาฮาฮา ])

Will it be real soon
(วิล อิท บี เรียล ซูน)
Or will it be when I hit ninety-three?
(ออ วิล อิท บี เว็น นาย ฮิท ไนนทิ ทรี)

Van: [Sooner]
(แฝน : [ ซูเนอร์ ])

Jimmy:
(จิมมี่ :)
Sooner or later
(ซูเนอร์ ออ เลทเออะ)
Gonna tell ya, it’s gonna end
(กอนนะ เทลล ยา , อิทซ กอนนะ เอ็นด)
Sooner or later
(ซูเนอร์ ออ เลทเออะ)
I do think it’s gonna end
(ไอ ดู ทริ๊งค อิทซ กอนนะ เอ็นด)
Will it be real soon
(วิล อิท บี เรียล ซูน)
Or will it be when I get in my empty grave?
(ออ วิล อิท บี เว็น นาย เก็ท อิน มาย เอ๊มพที่ เกรฝ)

Whiskey an’ women
(ฮวีซคิ แอน วีมเอิน)
Brought me to my knees
(บรอท มี ทู มาย นี)
I, I, said, whiskey an’ women
(ไอ , ไอ , เซ็ด , ฮวีซคิ แอน วีมเอิน)
That brought me to my knees
(แดท บรอท มี ทู มาย นี)
Did I live my life too fast?
(ดิด ดาย ไล้ฝ มาย ไล๊ฟ ทู ฟาสท)
Now you thought, it’s so almighty deep
(นาว ยู ธอท , อิทซ โซ ออลไมทิ ดี๊พ)

Van: ‘Let’s hear it for Jimmy Witherspoon’
(แฝน : เล็ท เฮียร อิท ฟอร์ จิมมี่ Witherspoon)
The Blues, the whole blues and nothing but the blues
(เดอะ บลู , เดอะ โฮล บลู แซน นัธอิง บั๊ท เดอะ บลู)

[applause]
([ แอ็พลอส ])

Van sings:
(แฝน ซิง :)
The whole blues and nothing but the blues
(เดอะ โฮล บลู แซน นัธอิง บั๊ท เดอะ บลู)
You got the blues
(ยู ก็อท เดอะ บลู)
The whole blues
(เดอะ โฮล บลู)
Nothin’ but the blues
(นอทติน บั๊ท เดอะ บลู)
He’s called, Jimmy Witherspoon
(อีส คอลลํ , จิมมี่ Witherspoon)
That’s what he said
(แด้ท ว๊อท ฮี เซ็ด)

I want the one down the line-a
(ไอ ว้อนท ดิ วัน เดาน เดอะ ไลน์ อะ)
Give me somethin’ that was truly fine-a
(กี๊ฝ มี ซัมติน แดท วอส ทรูลิ ไฟน อะ)
She’ll be cool-a
(เชลล์ บี คูล อะ)
She’ll be strong-a
(เชลล์ บี สทรอง อะ)
She’ll be Real Real Gone
(เชลล์ บี เรียล เรียล กอน)
Gone, gone, gone
(กอน , กอน , กอน)
Gone, gone, gone
(กอน , กอน , กอน)
So lonely in here
(โซ โลนลิ อิน เฮียร)
So lonely in here
(โซ โลนลิ อิน เฮียร)

Oh, I wanna move
(โอ , ไอ วอนนา มู๊ฝ)
Oooooh, down the line-a
(อูฮู , เดาน เดอะ ไลน์ อะ)
I wanna give her some lovin’
(ไอ วอนนา กี๊ฝ เฮอ ซัม ลัฝวิน)
Truly fine
(ทรูลิ ไฟน)
Show, you-you-you-you-you
(โชว์ , ยู ยู ยู ยู ยู)
You-you-you-you-you
(ยู ยู ยู ยู ยู)

Oow!
(Oow !)

You gave me nothin’
(ยู เกฝ มี นอทติน)
You gave me absolutely nothin’
(ยู เกฝ มี แอบโซลยูทลิ นอทติน)
[You gave me nothin’]
([ ยู เกฝ มี นอทติน ])
[You gave me nothin’]
([ ยู เกฝ มี นอทติน ])
You gave me nothin’!
(ยู เกฝ มี นอทติน !)

You gave me nothin’
(ยู เกฝ มี นอทติน)
[You gave me nothin’]
([ ยู เกฝ มี นอทติน ])

You give me nothin’ but the blues
(ยู กี๊ฝ มี นอทติน บั๊ท เดอะ บลู)
[You gave me nothin’]
([ ยู เกฝ มี นอทติน ])

[Ya gave me nothin’!]
([ ยา เกฝ มี นอทติน ! ])
[You gave me nothin’]
([ ยู เกฝ มี นอทติน ])

I wanna cry
(ไอ วอนนา คราย)
[I could cry, I could cry, I could cry]
([ ไอ เคิด คราย , ไอ เคิด คราย , ไอ เคิด คราย ])
[I could die]
([ ไอ เคิด ดาย ])
I wanna die!
(ไอ วอนนา ดาย !)
[I could die, I could die]
([ ไอ เคิด ดาย , ไอ เคิด ดาย ])

[No care blues]
([ โน แคร์ บลู ])
[Story of you]
([ สท๊อรี่ อ็อฝ ยู ])

You-you-you-you-you-you
(ยู ยู ยู ยู ยู ยู)
[You gave me nothin’]
([ ยู เกฝ มี นอทติน ])

You gave me nothin’!
(ยู เกฝ มี นอทติน !)
[You gave me nothin’]
([ ยู เกฝ มี นอทติน ])

Gave me nothin’ but the blues, baby
(เกฝ มี นอทติน บั๊ท เดอะ บลู , เบ๊บี้)
Only the blues, only the blues, only the blues
(โอ๊นลี่ เดอะ บลู , โอ๊นลี่ เดอะ บลู , โอ๊นลี่ เดอะ บลู)
[You gave me nothin’]
([ ยู เกฝ มี นอทติน ])
[You gave me nothin’]
([ ยู เกฝ มี นอทติน ])

Well-well-well-well
(เวลล เวลล เวลล เวลล)
[You gave me nothin’]
([ ยู เกฝ มี นอทติน ])
Nah-nah-nah-ha-ha-ha
(นาห์ นาห์ นาห์ ฮา ฮา ฮา)
[You gave me nothin’]
([ ยู เกฝ มี นอทติน ])

Uh-huh-huh-huh-huh
(อา ฮู ฮู ฮู ฮู)
[You gave me nothin’]
([ ยู เกฝ มี นอทติน ])
[You gave me nothin’]
([ ยู เกฝ มี นอทติน ])

And you’re nothin’
(แอนด์ ยัวร์ นอทติน)
[I could cry, could cry, could cry]
([ ไอ เคิด คราย , เคิด คราย , เคิด คราย ])
But the blues, oh yeah
(บั๊ท เดอะ บลู , โอ เย่)
[I could die, could die, could die]
([ ไอ เคิด ดาย , เคิด ดาย , เคิด ดาย ])
[Walkin’ blues]
([ วอคกิน บลู ])
Oooh-aah
(อู้ aah)
[Lonely an’ blue]
([ โลนลิ แอน บลู ])

Oh-aha-ha-ha-ha-ha
(โอ อะฮา ฮา ฮา ฮา ฮา)
[You gave me nothin’]
([ ยู เกฝ มี นอทติน ])
[You gave me nothin’]
([ ยู เกฝ มี นอทติน ])

Huh-ha-ha-ha-ha
(ฮู ฮา ฮา ฮา ฮา)
[You gave me nothin’]
([ ยู เกฝ มี นอทติน ])
[You gave me nothin’]
([ ยู เกฝ มี นอทติน ])

Huh-ha-ha-h-a-ha
(ฮู ฮา ฮา เฮส อะ ฮา)
[You gave me nothin’]
([ ยู เกฝ มี นอทติน ])
[You gave me nothin’]
([ ยู เกฝ มี นอทติน ])

Huh-ha-ha-ha-ha
(ฮู ฮา ฮา ฮา ฮา)
[You gave me nothin’]
([ ยู เกฝ มี นอทติน ])
[You gave me nothin’]
([ ยู เกฝ มี นอทติน ])

I could cry
(ไอ เคิด คราย)
[Could cry, could cry, could cry]
([ เคิด คราย , เคิด คราย , เคิด คราย ])
I wanna die!
(ไอ วอนนา ดาย !)
[Could die, could die, could die, could die]
([ เคิด ดาย , เคิด ดาย , เคิด ดาย , เคิด ดาย ])

I live on a lonely avenue
(ไอ ไล้ฝ ออน อะ โลนลิ แอ๊ฝเฝนิว)

It’s a lonely [avenue-ooo]
(อิทซ ซา โลนลิ [ แอ๊ฝเฝนิว อู้ ])

Yeah!
(เย่ !)

[applause]
([ แอ็พลอส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lonely Avenue / 4 O’clock in The Morning [Medley] คำอ่านไทย Van Morrison

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น