เนื้อเพลง Freek’n You คำอ่านไทย Jodeci

I wanna freak you [repeat X8]
( ไอ วอนนา ฟรี๊ค ยู [ รีพี๊ท X8 ])
Everytime I close my eyes
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ โคลส มาย อาย)
I wake up feelin’ so horny
(ไอ เว้ค อั๊พ ฟีลิน โซ ฮอนิ)
I can’t get you outta my mind
(ไอ แค็นท เก็ท ยู เอ๊าตา มาย ไมนด์)
Sexin’ you be all I see
(เซกซิน ยู บี ออล ไอ ซี)
I would give anything
(ไอ เวิด กี๊ฝ เอนอิธิง)
Just to make you understand me
(จั๊สท ทู เม้ค ยู อั๊นเด้อรสแทนด มี)
I don’t give a damn about nothing else
(ไอ ด้อนท์ กี๊ฝ อะ แดมนํ อะเบ๊าท นัธอิง เอ๊ลส)
Freek’n you is all I see
(Freekn ยู อีส ซอร์ ไอ ซี)

[bridge:]
([ บริดจ : ])

Tonight, I need your body
(ทูไน๊ท , ไอ นี๊ด ยุร บ๊อดี้)
Tonight, you got my time
(ทูไน๊ท , ยู ก็อท มาย ไทม์)
Tonight you won’t be sorry
(ทูไน๊ท ยู ว็อนท บี ซ๊อรี่)
Tonight, you got my mind
(ทูไน๊ท , ยู ก็อท มาย ไมนด์)
You got my mind, all I wanna do is freak you
(ยู ก็อท มาย ไมนด์ , ออล ไอ วอนนา ดู อีส ฟรี๊ค ยู)

[chorus:]
([ ค๊อรัส : ])

What must I say
(ว๊อท มัสท์ ไอ เซย์)
What must I do
(ว๊อท มัสท์ ไอ ดู)
To show how much
(ทู โชว์ ฮาว มัช)
I think about freek’n you
(ไอ ทริ๊งค อะเบ๊าท freekn ยู)
What must I say
(ว๊อท มัสท์ ไอ เซย์)
What must I do
(ว๊อท มัสท์ ไอ ดู)
To show how much
(ทู โชว์ ฮาว มัช)
I think about freek’n you
(ไอ ทริ๊งค อะเบ๊าท freekn ยู)

Oooh, I could go on for days
(อู้ , ไอ เคิด โก ออน ฟอร์ เดย์)
But I couldn’t go on for weeks
(บั๊ท ไอ คูดซึ่น โก ออน ฟอร์ วี๊ค)
I can even play with another body
(ไอ แคน อี๊เฝ่น เพลย์ วิธ อะน๊าเทร่อร์ บ๊อดี้)
But it wouldn’t last ’cause I’m a freak
(บั๊ท ดิธ วูดดึ่น ล๊าสท ค๊อส แอม มา ฟรี๊ค)
Turned on by everything you say
(เทิร์น ออน บาย เอ๊วี่ติง ยู เซย์)
I’m turned on by everything you do
(แอม เทิร์น ออน บาย เอ๊วี่ติง ยู ดู)
And at night when I close my eyes
(แอนด์ แอ็ท ไน๊ท เว็น นาย โคลส มาย อาย)
I only dream of freek’n you
(ไอ โอ๊นลี่ ดรีม อ็อฝ freekn ยู)

Tonight, I need your body
(ทูไน๊ท , ไอ นี๊ด ยุร บ๊อดี้)
Tonight, you got my time
(ทูไน๊ท , ยู ก็อท มาย ไทม์)
Tonight, you won’t be sorry
(ทูไน๊ท , ยู ว็อนท บี ซ๊อรี่)
Tonight you got my mind
(ทูไน๊ท ยู ก็อท มาย ไมนด์)

What must I say
(ว๊อท มัสท์ ไอ เซย์)
What must I do
(ว๊อท มัสท์ ไอ ดู)
To show how much
(ทู โชว์ ฮาว มัช)
I think about freek’n you
(ไอ ทริ๊งค อะเบ๊าท freekn ยู)
What must I say
(ว๊อท มัสท์ ไอ เซย์)
What must I do
(ว๊อท มัสท์ ไอ ดู)
To show how much
(ทู โชว์ ฮาว มัช)
I think about freek’n you
(ไอ ทริ๊งค อะเบ๊าท freekn ยู)

Freek out
(Freek เอ๊าท)
And freek me up and down
(แอนด์ freek มี อั๊พ แอนด์ เดาน)
DeVante Swing
(DeVante สวิง)
Freek out
(Freek เอ๊าท)
And freek me up and down
(แอนด์ freek มี อั๊พ แอนด์ เดาน)
Freek out and freek me up and down
(Freek เอ๊าท แอนด์ freek มี อั๊พ แอนด์ เดาน)

Every freek’n night and every freek’n day
(เอ๊เฝอร์รี่ freekn ไน๊ท แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ freekn เดย์)
I wanna freek you baby in every freek’n way
(ไอ วอนนา freek ยู เบ๊บี้ อิน เอ๊เฝอร์รี่ freekn เวย์)
Every freek’n day, every freek’n night
(เอ๊เฝอร์รี่ freekn เดย์ , เอ๊เฝอร์รี่ freekn ไน๊ท)
I wanna freek you girl
(ไอ วอนนา freek ยู เกิร์ล)
Your body’s so freek’n tight
(ยุร บ๊อดี้ โซ freekn ไท๊ท)

Every freek’n night and every freek’n day
(เอ๊เฝอร์รี่ freekn ไน๊ท แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ freekn เดย์)
I wanna freek you baby in every freek’n way
(ไอ วอนนา freek ยู เบ๊บี้ อิน เอ๊เฝอร์รี่ freekn เวย์)
Every freek’n day, every freek’n night
(เอ๊เฝอร์รี่ freekn เดย์ , เอ๊เฝอร์รี่ freekn ไน๊ท)
I wanna freek you girl
(ไอ วอนนา freek ยู เกิร์ล)
Your body’s so freek’n tight
(ยุร บ๊อดี้ โซ freekn ไท๊ท)

What must I say
(ว๊อท มัสท์ ไอ เซย์)
What must I do
(ว๊อท มัสท์ ไอ ดู)
To show how much
(ทู โชว์ ฮาว มัช)
I think about freek’n you
(ไอ ทริ๊งค อะเบ๊าท freekn ยู)
What must I say
(ว๊อท มัสท์ ไอ เซย์)
What must I do
(ว๊อท มัสท์ ไอ ดู)
To show how much
(ทู โชว์ ฮาว มัช)
I think about freek’n you
(ไอ ทริ๊งค อะเบ๊าท freekn ยู)
What must I say
(ว๊อท มัสท์ ไอ เซย์)
What must I do
(ว๊อท มัสท์ ไอ ดู)
To show how much I think about freek’n you
(ทู โชว์ ฮาว มัช ไอ ทริ๊งค อะเบ๊าท freekn ยู)
I think about freek’n you
(ไอ ทริ๊งค อะเบ๊าท freekn ยู)
I wanna freek you [repeat until fade]
(ไอ วอนนา freek ยู [ รีพี๊ท อันทิล เฟด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Freek’n You คำอ่านไทย Jodeci

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น