เนื้อเพลง Ammunition คำอ่านไทย Switchfoot

Blame it on what you’ve been through
( เบลม อิท ออน ว๊อท ยู๊ฟ บีน ทรู)
Blame it on what you’re into
(เบลม อิท ออน ว๊อท ยัวร์ อิ๊นทู)
Blame it on your religions
(เบลม อิท ออน ยุร รีลิ๊เจี้ยน)
Blame it on politicians
(เบลม อิท ออน พอลิทีฌแอ็น)

We’ve been blowing up
(หวีบ บีน โบลวิง อั๊พ)
We’re the issue
(เวีย ดิ อิ๊ชชู่)
It’s our condition
(อิทซ เอ๊า คอนดิ๊ชั่น)

We’ve been blowing up
(หวีบ บีน โบลวิง อั๊พ)
We’re the issue
(เวีย ดิ อิ๊ชชู่)
Our detonation
(เอ๊า เดโทะเนฌัน)

We’ve been blowing up
(หวีบ บีน โบลวิง อั๊พ)
We’re the issue
(เวีย ดิ อิ๊ชชู่)
We’re ammunition
(เวีย แอมมิวนีฌอัน)
We’re ammunition
(เวีย แอมมิวนีฌอัน)
We’re ammunition
(เวีย แอมมิวนีฌอัน)
We are the fuse and ammunition
(วี อาร์ เดอะ ฟยูส แอนด์ แอมมิวนีฌอัน)

I have no generation
(ไอ แฮ็ฝ โน เจเนอะเรฌัน)
Shoe me my motivation
(ชู มี มาย มอดีเวชั่น)
One world one desperation
(วัน เวิลด วัน เดซเพอะเรฌัน)
One hope and one salvation
(วัน โฮพ แอนด์ วัน แซ็ลเฝฌัน)

Look what a mess we’ve made of love
(ลุ๊ค ว๊อท ดา เมซ หวีบ เมด อ็อฝ ลัฝ)
Look waht a mess we’ve made
(ลุ๊ค waht ดา เมซ หวีบ เมด)
We’ve got ourselves to blame
(หวีบ ก็อท เอารเซลฝส ทู เบลม)
Look what a bomb we made of love
(ลุ๊ค ว๊อท ดา บอมบฺ วี เมด อ็อฝ ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ammunition คำอ่านไทย Switchfoot

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น