เนื้อเพลง You Love To Fail คำอ่านไทย The Magnetic Fields

Maybe tomorrow I’ll see love in your eyes and mine will dry
( เมบี ทูม๊อโร่ว อิลล ซี ลัฝ อิน ยุร อาย แซน ไมน์ วิล ดราย)
Maybe tomorrow we can learn how to fly on these nasty little wings
(เมบี ทูม๊อโร่ว วี แคน เลิร์น ฮาว ทู ฟลาย ออน ฑิส นาซทิ ลิ๊ทเทิ่ล วิง)

And I wanna take you out but you always refuse
(แอนด์ ดาย วอนนา เท้ค ยู เอ๊าท บั๊ท ยู ออลเว รีฟิ๊วส)
‘Cause you only play the games that you know you can lose
(ค๊อส ยู โอ๊นลี่ เพลย์ เดอะ เกม แดท ยู โนว์ ยู แคน ลู้ส)
You love to fail, that’s all you love
(ยู ลัฝ ทู เฟล , แด้ท ซอร์ ยู ลัฝ)

We don’t know why you’ve been gone
(วี ด้อนท์ โนว์ วาย ยู๊ฟ บีน กอน)
Somebody said you’re on the run
(ซัมบอดี้ เซ็ด ยัวร์ ออน เดอะ รัน)
You’re living where wild horses run
(ยัวร์ ลีฝอิง แวร์ ไวลด์ ฮอร์ส รัน)
Well, hey, whatever turns you on
(เวลล , เฮ , ฮว็อทเอฝเออะ เทิร์น ยู ออน)

And I wanna take you out but you always refuse
(แอนด์ ดาย วอนนา เท้ค ยู เอ๊าท บั๊ท ยู ออลเว รีฟิ๊วส)
‘Cause you only play the games that you know you can lose
(ค๊อส ยู โอ๊นลี่ เพลย์ เดอะ เกม แดท ยู โนว์ ยู แคน ลู้ส)
You love to fail, that’s all you love
(ยู ลัฝ ทู เฟล , แด้ท ซอร์ ยู ลัฝ)

I’ll be your confidante
(อิลล บี ยุร คอนฟิแดนท)
Come and go as you please
(คัม แอนด์ โก แอส ยู พลีซ)
I’ll honor and protect my Wagner in dungarees
(อิลล ออนเออะ แอนด์ โพรเท๊คท มาย Wagner อิน ดังกะรี)

And I wanna take you out but you always refuse
(แอนด์ ดาย วอนนา เท้ค ยู เอ๊าท บั๊ท ยู ออลเว รีฟิ๊วส)
‘Cause you only play the games that you know you can lose
(ค๊อส ยู โอ๊นลี่ เพลย์ เดอะ เกม แดท ยู โนว์ ยู แคน ลู้ส)
You love to fail, that’s all you love
(ยู ลัฝ ทู เฟล , แด้ท ซอร์ ยู ลัฝ)

And I wanna take you out but you always refuse
(แอนด์ ดาย วอนนา เท้ค ยู เอ๊าท บั๊ท ยู ออลเว รีฟิ๊วส)
‘Cause you only play the games that you know you can lose
(ค๊อส ยู โอ๊นลี่ เพลย์ เดอะ เกม แดท ยู โนว์ ยู แคน ลู้ส)
You love to fail, that’s all you love
(ยู ลัฝ ทู เฟล , แด้ท ซอร์ ยู ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Love To Fail คำอ่านไทย The Magnetic Fields

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น