เนื้อเพลง Block Party คำอ่านไทย Will Smith

[feat. Tra-Knox]
( [ ฟีท Tra นอกซฺ ])

[Verse 1]
([ เฝิซ 1 ])
Yo, yo forget the club
(โย , โย ฟอร์เก๊ท เดอะ คลับ)
Today we play in the block
(ทูเดย์ วี เพลย์ อิน เดอะ บล๊อค)
It’s goin’ down and it’s blazzin’ hot
(อิทซ โกอิน เดาน แอนด์ อิทซ blazzin ฮอท)
Jeff pop the new CD turn tables joints
(เจฟ พ็อพ เดอะ นิว ซีดี เทิร์น เท๊เบิ้ล จอยนท)
You just got to get the amps from Boogie
(ยู จั๊สท ก็อท ทู เก็ท ดิ amps ฟรอม บูกี)
Get the van from Rock and then
(เก็ท เดอะ แฝน ฟรอม ร๊อค แอนด์ เด็น)
Call up Ishcabibble’s, Jim’s and Pat’s
(คอลลํ อั๊พ Ishcabibbles , จิม แซน แพ็ท)
And tell ’em we need cheese steaks for like, 300 cats
(แอนด์ เทลล เอ็ม วี นี๊ด ชี๊ส ซเทค ฟอร์ ไล๊ค , 300 แค๊ท)
And yo, make sure it’s hot or else I’m sendin’ ’em back
(แอนด์ โย , เม้ค ชัวร์ อิทซ ฮอท ออ เอ๊ลส แอม เซ็นดิน เอ็ม แบ็ค)
And get my mic right
(แอนด์ เก็ท มาย ไมคะ ไร๊ท)
If I get hyped, I might rap
(อิ๊ฟ ฟาย เก็ท เอ๊บ , ไอ ไมท แร็พ)
Then take the speakers find a good spot
(เด็น เท้ค เดอะ ซพีคเออะ ไฟนด์ อะ กู๊ด สพอท)
Subs on the bottom, tweeters up top
(ซับ ออน เดอะ บ๊อทท่อม , ทวีตเดอร์ อั๊พ ท๊อพ)
Yo, you know where little John lives on the corner
(โย , ยู โนว์ แวร์ ลิ๊ทเทิ่ล จอน ไล้ฝ ออน เดอะ ค๊อร์เน่อร์)
The extension cord’ll run perfectly to his crib
(ดิ เอ็คซเทนฌัน cordll รัน เพอเฟ็คทลิ ทู ฮิส คริบ)
And then tell Officer Mike to barricade the block
(แอนด์ เด็น เทลล อ็อฟฟิสเซอะ ไมค ทู แบรริเขด เดอะ บล๊อค)
Regardless what car you got, leave it up top
(ริกาดเล็ซ ว๊อท คารํ ยู ก็อท , ลี๊ฝ อิท อั๊พ ท๊อพ)
You wanna come, you got to come on your feet
(ยู วอนนา คัม , ยู ก็อท ทู คัมมอน ยุร ฟีท)
Ain’t nothin’ like havin’ a party
(เอน นอทติน ไล๊ค เฮฝวิน อะ พ๊าร์ที่)
When it’s out in the street, come on
(เว็น อิทซ เอ๊าท อิน เดอะ สทรีท , คัมมอน)

[Chorus- Tra-Knox]
([ ค๊อรัส Tra นอกซฺ ])
Nine o’clock I’ma call my crew
(ไนน โอคล็อก แอมอา คอลลํ มาย ครู)
And ten o’clock we gonna roll on through
(แอนด์ เท็น โอคล็อก วี กอนนะ โรลล ออน ทรู)
I don’t know what you gon do
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ยู ก็อน ดู)
But whatever you do, hit the block party tonight
(บั๊ท ฮว็อทเอฝเออะ ยู ดู , ฮิท เดอะ บล๊อค พ๊าร์ที่ ทูไน๊ท)

All the ladies rollin’ up with friends
(ออล เดอะ เลดิส โรลลิน อั๊พ วิธ เฟรน)
And don’t be late or you wont get in
(แอนด์ ด้อนท์ บี เหลท ออ ยู ว็อนท เก็ท อิน)
Our party’s packed from begining to end
(เอ๊า พ๊าร์ที่ แพ็ค ฟรอม บีเกนนิง ทู เอ็นด)
Everybody tell a friend that the block party’s tonight
(เอวี่บอดี้ เทลล อะ เฟรน แดท เดอะ บล๊อค พ๊าร์ที่ ทูไน๊ท)

[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
It’s ain’t nothin’ like
(อิทซ เอน นอทติน ไล๊ค)
Havin’ a party on the block
(เฮฝวิน อะ พ๊าร์ที่ ออน เดอะ บล๊อค)
When everybody know everybody on the block
(เว็น เอวี่บอดี้ โนว์ เอวี่บอดี้ ออน เดอะ บล๊อค)
And everybody on the block
(แอนด์ เอวี่บอดี้ ออน เดอะ บล๊อค)
Come to the party on the block
(คัม ทู เดอะ พ๊าร์ที่ ออน เดอะ บล๊อค)
And when the sun drop, [we don’t stop]
(แอนด์ เว็น เดอะ ซัน ดรอพ , [ วี ด้อนท์ สท๊อพ ])
Funny how fast they travel the word
(ฟันนิ ฮาว ฟาสท เด แทร๊เฝ่ล เดอะ เวิร์ด)
A dozen divas from North Philly drove in when they heard
(อะ ดออเซน ดีว่า ฟรอม น๊อร์ธ ฟิวลี่ ดโรฝ อิน เว็น เด เฮิด)
That it’s a block party down in West Philly
(แดท อิทซ ซา บล๊อค พ๊าร์ที่ เดาน อิน เว๊สท ฟิวลี่)
Come block party with Jeff and Big Willy
(คัม บล๊อค พ๊าร์ที่ วิธ เจฟ แอนด์ บิ๊ก วิวลี)
Stand back, everybody come to see the man rap
(สแทนด์ แบ็ค , เอวี่บอดี้ คัม ทู ซี เดอะ แมน แร็พ)
Jeff got it… jam packed
(เจฟ ก็อท ดิธ แจม แพ็ค)
Everybody, hands in the air
(เอวี่บอดี้ , แฮนด์ ซิน ดิ แอร์)
[Just get your hands in the air!]
([ จั๊สท เก็ท ยุร แฮนด์ ซิน ดิ แอร์ ! ])
Yo Philly! [dat’s where the party’s at!]
(โย ฟิวลี่ ! [ แดซ แวร์ เดอะ พ๊าร์ที่ แอ็ท ! ])
Uuh, D.C. y’all! [dat’s where the party’s at!]
(Uuh , ดี ซี ยอล ! [ แดซ แวร์ เดอะ พ๊าร์ที่ แอ็ท ! ])
A-T-L [dat’s where the party’s at!]
(อะ ที แอล [ แดซ แวร์ เดอะ พ๊าร์ที่ แอ็ท ! ])
West side! [dat’s where the party’s at!]
(เว๊สท ไซด์ ! [ แดซ แวร์ เดอะ พ๊าร์ที่ แอ็ท ! ])
Mid-west y’all [dat’s where the party’s at!]
(มิด เว๊สท ยอล [ แดซ แวร์ เดอะ พ๊าร์ที่ แอ็ท ! ])
Dirty South now [dat’s where the party’s at!]
(เดอทิ เซ๊าธ นาว [ แดซ แวร์ เดอะ พ๊าร์ที่ แอ็ท ! ])
Yo, I can’t hear y’all! [dat’s where the party’s at!]
(โย , ไอ แค็นท เฮียร ยอล ! [ แดซ แวร์ เดอะ พ๊าร์ที่ แอ็ท ! ])
Where ever we at! [dat’s where the party’s at!]
(แวร์ เอ๊เฝ่อร์ วี แอ็ท ! [ แดซ แวร์ เดอะ พ๊าร์ที่ แอ็ท ! ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse 3]
([ เฝิซ 3 ])
Yo, yo and when the sun drop
(โย , โย แอนด์ เว็น เดอะ ซัน ดรอพ)
Back in Philly that don’t mean that the fun stop
(แบ็ค อิน ฟิวลี่ แดท ด้อนท์ มีน แดท เดอะ ฟัน สท๊อพ)
All it mean is that it’s time to turn the lights on
(ออล อิท มีน อีส แดท อิทซ ไทม์ ทู เทิร์น เดอะ ไล๊ท ออน)
All day long I been plottin’ on this nice john
(ออล เดย์ ลอง ไอ บีน plottin ออน ดิส ไน๊ซ์ จอน)
It’s ten o’clock now Jeff is tryin’ to hype me
(อิทซ เท็น โอคล็อก นาว เจฟ อีส ทายอิน ทู เฮฝ มี)
Will the Fresh Prince come up to the mic please?
(วิล เดอะ เฟรช พริ๊นซ์ คัม อั๊พ ทู เดอะ ไมคะ พลีซ)
Hear the crowd cheer, broguht a little smile out
(เฮียร เดอะ คราวดํ เชียรํ , broguht ดา ลิ๊ทเทิ่ล สไมล์ เอ๊าท)
Mic check, one, two- I’m ’bout to wild out
(ไมคะ เช็ค , วัน , ทู แอม เบาท ทู ไวลด์ เอ๊าท)
I know he’s old, but
(ไอ โนว์ อีส โอลด์ , บั๊ท)
Mabye it’s a slight chance
(Mabye อิทซ ซา ซไลท แช้นซํ)
I could get my brother hype
(ไอ เคิด เก็ท มาย บร๊าเท่อรํ เฮฝ)
Make him break dance- ha, maybe not
(เม้ค ฮิม เบร๊ค แด๊นซ์ ฮา , เมบี น็อท)
Lemme get the crowd jumpin’
(เลมมี เก็ท เดอะ คราวดํ จัมปิน)
Let me him ’em with the brand new funk or somethin’
(เล็ท มี ฮิม เอ็ม วิธ เดอะ แบรนดฺ นิว ฟังค ออ ซัมติน)
I’m like Rob Base- I wanna rock right now
(แอม ไล๊ค ร๊อบ เบส ไอ วอนนา ร๊อค ไร๊ท นาว)
Y’all know who run the block right now
(ยอล โนว์ ฮู รัน เดอะ บล๊อค ไร๊ท นาว)
All we need is a mic and a beat
(ออล วี นี๊ด อีส ซา ไมคะ แอนด์ อะ บีท)
And a couple of speakers
(แอนด์ อะ คั๊พเพิ่ล อ็อฝ ซพีคเออะ)
And some turn tables out in the street, come on!
(แอนด์ ซัม เทิร์น เท๊เบิ้ล เอ๊าท อิน เดอะ สทรีท , คัมมอน !)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Block Party คำอ่านไทย Will Smith

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น