เนื้อเพลง Run The World คำอ่านไทย Jennifer Lopez

Intro
( อินโทร)
We got it locked. They know, that Whenever
(วี ก็อท ดิธ ล๊อค เด โนว์ , แดท ฮเว็นเอฝเออะ)
we around it goes down like Draino,
(วี อะราวนฺดฺ ดิท โกซ เดาน ไล๊ค Draino ,)
and it’s nothing to spend these pesos,
(แอนด์ อิทซ นัธอิง ทู สเพ็นด ฑิส เพโซ ,)
and you will never see us […] low low.
(แอนด์ ยู วิล เน๊เฝ่อร์ ซี อัซ [ ] โลว โลว)
[..] Aint nothing greater,
([ ] เอน นัธอิง กเรทเออะ ,)
hanging out the window straight busting at you love haters
(แฮงอิง เอ๊าท เดอะ วิ๊นโด้ว สเทร๊ท บัสติง แอ็ท ยู ลัฝ เฮเดอ)

Verse 1:
(เฝิซ 1 :)
Bonny Clyde,
(บอนนิ ครายทฺ ,)
No other girl will ever ride like I ride
(โน อ๊อเธ่อร์ เกิร์ล วิล เอ๊เฝ่อร์ ไรด์ ไล๊ค ไก ไรด์)
That’s why you need me on your passenger side,
(แด้ท วาย ยู นี๊ด มี ออน ยุร แพซเซ็นเจอะ ไซด์ ,)
Let me help you get that paper.
(เล็ท มี เฮ้ลพ ยู เก็ท แดท เพ๊เพ่อร์)
Hanging out the window busting at them love haters.
(แฮงอิง เอ๊าท เดอะ วิ๊นโด้ว บัสติง แอ็ท เด็ม ลัฝ เฮเดอ)
Me and you,
(มี แอนด์ ยู ,)
I’m the closest you’ll ever be to truth.
(แอม เดอะ โคลสเอส โยว เอ๊เฝ่อร์ บี ทู ทรู๊ธ)
Theres never a question of what I’ll do
(แดร์ เน๊เฝ่อร์ รา เคว๊สชั่น อ็อฝ ว๊อท อิลล ดู)
Uh huh for you.
(อา ฮู ฟอร์ ยู)
With me you’ll never loose.
(วิธ มี โยว เน๊เฝ่อร์ ลู้ส)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
So, Call on your girl that can hold you right
(โซ , คอลลํ ออน ยุร เกิร์ล แดท แคน โฮลด์ ยู ไร๊ท)
I’ll be your protector I’ll never forget you.
(อิลล บี ยุร พโระเทคเทอะ อิลล เน๊เฝ่อร์ ฟอร์เก๊ท ยู)
You need somebody that can hold you tight.
(ยู นี๊ด ซัมบอดี้ แดท แคน โฮลด์ ยู ไท๊ท)
I’ll be in your arm love
(อิลล บี อิน ยุร อาร์ม ลัฝ)
Keep you out of harm boy.
(คี๊พ ยู เอ๊าท อ็อฝ ฮาร์ม บอย)
I’ll be your anything, everything
(อิลล บี ยุร เอนอิธิง , เอ๊วี่ติง)
Rockin’ roll with you.
(รอคกิน โรลล วิธ ยู)
If things get to hot out in the cold with you.
(อิ๊ฟ ทริง เก็ท ทู ฮอท เอ๊าท อิน เดอะ โคลด์ วิธ ยู)
Froze Froze with you.
(ฟโรส ฟโรส วิธ ยู)
Me and you together Our love could run the world[uh,oh][uh,oh]
(มี แอนด์ ยู ทูเก๊ทเธ่อร์ เอ๊า ลัฝ เคิด รัน เดอะ เวิลด [ อา , โอ ] [ อา , โอ ])
Run the world [Uh,oh][Uh,Oh]
(รัน เดอะ เวิลด [ อา , โอ ] [ อา , โอ ])
Our love could run the world [uh,oh][uh,oh]
(เอ๊า ลัฝ เคิด รัน เดอะ เวิลด [ อา , โอ ] [ อา , โอ ])
Run the world [uh,oh][uh,oh]
(รัน เดอะ เวิลด [ อา , โอ ] [ อา , โอ ])
Our loved could run the world.
(เอ๊า ลัฝ เคิด รัน เดอะ เวิลด)
I’ll be your anything everything rockin roll with you
(อิลล บี ยุร เอนอิธิง เอ๊วี่ติง รอคกิน โรลล วิธ ยู)
If things get to hot I’m in the cold with you,
(อิ๊ฟ ทริง เก็ท ทู ฮอท แอม อิน เดอะ โคลด์ วิธ ยู ,)
Froze, Froze with you
(ฟโรส , ฟโรส วิธ ยู)
Me and you together our love could run the world.
(มี แอนด์ ยู ทูเก๊ทเธ่อร์ เอ๊า ลัฝ เคิด รัน เดอะ เวิลด)

Verse 2:
(เฝิซ 2 :)
[Rose! Yeah]
([ โรส ! เย่ ])
The range rover sitting lower than the [?]
(เดอะ เร๊นจ โรฝเออะ ซีททิง โลเออะ แฑ็น เดอะ [ ])
Let me know who make it rain more
(เล็ท มี โนว์ ฮู เม้ค อิท เรน โม)
Me or the lord.
(มี ออ เดอะ หลอร์ด)
I gotta schedule like I’m unemployed
(ไอ กอททะ สเค๊ดดูล ไล๊ค แอม อะเน็มพลอยด)
Shaking dice at the table baby go ahead and blow it.
(เชคกิ้ง ไดซ แอ็ท เดอะ เท๊เบิ้ล เบ๊บี้ โก อะเฮด แอนด์ โบลว์ อิท)
You can’t ignore it your whole body getting explored.
(ยู แค็นท อิกโน อิท ยุร โฮล บ๊อดี้ เกดดดิ้ง เอ็กซโพลร์)
Top to bottom I’m reproducing your deepest thoughts.
(ท๊อพ ทู บ๊อทท่อม แอม reproducings ยุร ดีเปท ธอท)
Lay off the leash the second week I lease the Porsche
(เลย์ ออฟฟ เดอะ ลีฌ เดอะ เซ๊คคั่น วี๊ค ไอ ลี๊ส เดอะ โพช)
Let down the top and hit the beach a future divorce.
(เล็ท เดาน เดอะ ท๊อพ แอนด์ ฮิท เดอะ บีช อะ ฟิ๊วเช่อร์ ดีฝอร์ซ)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
Call on your girl that can hold you right
(คอลลํ ออน ยุร เกิร์ล แดท แคน โฮลด์ ยู ไร๊ท)
I’ll be your protector I’ll never forget ya.
(อิลล บี ยุร พโระเทคเทอะ อิลล เน๊เฝ่อร์ ฟอร์เก๊ท ยา)
You need somebody that can hold you tight.
(ยู นี๊ด ซัมบอดี้ แดท แคน โฮลด์ ยู ไท๊ท)
I’ll be in your arm love
(อิลล บี อิน ยุร อาร์ม ลัฝ)
Keep you out of harm boy.
(คี๊พ ยู เอ๊าท อ็อฝ ฮาร์ม บอย)
I’ll be your anything, everything
(อิลล บี ยุร เอนอิธิง , เอ๊วี่ติง)
Rockin’ roll with you.
(รอคกิน โรลล วิธ ยู)
If things get to hot I’m in the cold with you.
(อิ๊ฟ ทริง เก็ท ทู ฮอท แอม อิน เดอะ โคลด์ วิธ ยู)
Froze Froze with you.
(ฟโรส ฟโรส วิธ ยู)
Me and you together Our love could run the world run the world
(มี แอนด์ ยู ทูเก๊ทเธ่อร์ เอ๊า ลัฝ เคิด รัน เดอะ เวิลด รัน เดอะ เวิลด)
[uh,oh][uh,oh] Run the world [Uh,oh][Uh,Oh]
([ อา , โอ ] [ อา , โอ ] รัน เดอะ เวิลด [ อา , โอ ] [ อา , โอ ])
Our love could run the world [uh,oh][uh,oh]
(เอ๊า ลัฝ เคิด รัน เดอะ เวิลด [ อา , โอ ] [ อา , โอ ])
Run the world [uh,oh][uh,oh]
(รัน เดอะ เวิลด [ อา , โอ ] [ อา , โอ ])
Our loved could run the world.
(เอ๊า ลัฝ เคิด รัน เดอะ เวิลด)
I’ll be your anything everything rockin roll with you
(อิลล บี ยุร เอนอิธิง เอ๊วี่ติง รอคกิน โรลล วิธ ยู)
If things get to hot out in the cold with you,
(อิ๊ฟ ทริง เก็ท ทู ฮอท เอ๊าท อิน เดอะ โคลด์ วิธ ยู ,)
Froze, Froze with you
(ฟโรส , ฟโรส วิธ ยู)
Me and you together our love could run the world.
(มี แอนด์ ยู ทูเก๊ทเธ่อร์ เอ๊า ลัฝ เคิด รัน เดอะ เวิลด)

Verse 3:
(เฝิซ 3 :)
Hit me on my cell better be talking them dollars
(ฮิท มี ออน มาย เซล เบ๊ทเท่อร์ บี ทอคอิง เด็ม ดอลเลอะ)
The boss ball park resemble the dodgers,
(เดอะ บอส บอล พาร์ค รีเซ๊มเบิ้ล เดอะ dodgers ,)
I never dodge a thing except for the Chargers.
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ด็อจ อะ ทริง เอ็กเซ๊พท ฟอร์ เดอะ ชาเจอะ)
Embarrassed by the rubber bands
(เอ็มแบแร็ซ บาย เดอะ รั๊บเบ่อร์ แบนด์)
My ex would of charged it.
(มาย เอ็คซ เวิด อ็อฝ ชาร์จ ดิท)
Got it popping so everybody be watching them.
(ก็อท ดิธ พ๊อพปิง โซ เอวี่บอดี้ บี วัทชิง เด็ม)
Exotic watches you know my lady be popping them
(เอ็กสอทอิค วัทเชซ ยู โนว์ มาย เล๊ดี้ บี พ๊อพปิง เด็ม)
Her girlfriends party like Cyndi Lauper now.
(เฮอ เกลิลเฟรน พ๊าร์ที่ ไล๊ค Cyndi Lauper นาว)
Rose! Time to lock her down.
(โรส ! ไทม์ ทู ล๊อค เฮอ เดาน)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
Call on your girl that can hold you right
(คอลลํ ออน ยุร เกิร์ล แดท แคน โฮลด์ ยู ไร๊ท)
I’ll be your protector I’ll never forget ya.
(อิลล บี ยุร พโระเทคเทอะ อิลล เน๊เฝ่อร์ ฟอร์เก๊ท ยา)
You need somebody that can hold you tight.
(ยู นี๊ด ซัมบอดี้ แดท แคน โฮลด์ ยู ไท๊ท)
I’ll be in your arm love
(อิลล บี อิน ยุร อาร์ม ลัฝ)
Keep you out of harm boy.
(คี๊พ ยู เอ๊าท อ็อฝ ฮาร์ม บอย)
I’ll be your anything, everything
(อิลล บี ยุร เอนอิธิง , เอ๊วี่ติง)
Rockin’ roll with you.
(รอคกิน โรลล วิธ ยู)
If things get to hot out in the cold with you.
(อิ๊ฟ ทริง เก็ท ทู ฮอท เอ๊าท อิน เดอะ โคลด์ วิธ ยู)
Froze Froze with you.
(ฟโรส ฟโรส วิธ ยู)
Me and you together Our love could run the world run the world
(มี แอนด์ ยู ทูเก๊ทเธ่อร์ เอ๊า ลัฝ เคิด รัน เดอะ เวิลด รัน เดอะ เวิลด)
[uh, oh][uh, oh] Run the world [Uh, oh][Uh, Oh]
([ อา , โอ ] [ อา , โอ ] รัน เดอะ เวิลด [ อา , โอ ] [ อา , โอ ])
Our love could run the world [uh, oh][uh, oh]
(เอ๊า ลัฝ เคิด รัน เดอะ เวิลด [ อา , โอ ] [ อา , โอ ])
Run the world [uh,oh][uh,oh]
(รัน เดอะ เวิลด [ อา , โอ ] [ อา , โอ ])
Our loved could run the world.
(เอ๊า ลัฝ เคิด รัน เดอะ เวิลด)
I’ll be your anything everything rockin roll with you
(อิลล บี ยุร เอนอิธิง เอ๊วี่ติง รอคกิน โรลล วิธ ยู)
If things get to hot out in the cold with you,
(อิ๊ฟ ทริง เก็ท ทู ฮอท เอ๊าท อิน เดอะ โคลด์ วิธ ยู ,)
Froze, Froze with you
(ฟโรส , ฟโรส วิธ ยู)
Me and you together our love could run the world.
(มี แอนด์ ยู ทูเก๊ทเธ่อร์ เอ๊า ลัฝ เคิด รัน เดอะ เวิลด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Run The World คำอ่านไทย Jennifer Lopez

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น