เนื้อเพลง Touch The Sky คำอ่านไทย Kanye West feat Lupe Fiasco

[Chorus 1]
( [ ค๊อรัส 1 ])
I gotta testify, come up in the spot looking extra fly
(ไอ กอททะ เท๊ซทิฟาย , คัม อั๊พ อิน เดอะ สพอท ลุคอิง เอ๊กซทร่า ฟลาย)
For the day I die, I’mma touch the sky
(ฟอร์ เดอะ เดย์ ไอ ดาย , แอมมา ทั๊ช เดอะ สกาย)
Gotta testify, come up in the spot looking extra fly
(กอททะ เท๊ซทิฟาย , คัม อั๊พ อิน เดอะ สพอท ลุคอิง เอ๊กซทร่า ฟลาย)
For the day I die, I’mma touch the sky
(ฟอร์ เดอะ เดย์ ไอ ดาย , แอมมา ทั๊ช เดอะ สกาย)

Back when they thought pink polo’s would hurt the Roc,
(แบ็ค เว็น เด ธอท พิ๊งค โพโล เวิด เฮิร์ท เดอะ ร็อค ,)
Before Cam got the sh*t to pop, the doors was closed.
(บีฟอร์ แค็ม ก็อท เดอะ ฌะ *ที ทู พ็อพ , เดอะ ดอร์ วอส โคลส)
I felt like Bad Boy’s street team, I couldn’t work the Lox [locks].
(ไอ เฟ็ลท ไล๊ค แบ้ด บอย สทรีท ทีม , ไอ คูดซึ่น เวิ๊ร์ค เดอะ ลอค [ ล๊อค ])
Now let’s go.
(นาว เล็ท โก)
Take ’em back to the plan…
(เท้ค เอ็ม แบ็ค ทู เดอะ แพลน)
Me and my momma hopped in the U-Haul van.
(มี แอนด์ มาย มอมมา โฮ๊บ อิน ดิ ยู ฮอล แฝน)
Any pessimists I ain’t talked to them,
(เอ๊นี่ เพซซิมิซท ซาย เอน ท๊อล์ค ทู เด็ม ,)
Plus, I ain’t have no phone in my apartment.
(พลัส , ไอ เอน แฮ็ฝ โน โฟน อิน มาย อะพาทเม็นท)
Let’s take ’em back to the club.
(เล็ท เท้ค เอ็ม แบ็ค ทู เดอะ คลับ)
Least about an hour I would stand on line,
(ลีซท อะเบ๊าท แอน เอาเอ้อร์ ไอ เวิด สแทนด์ ออน ไลน์ ,)
I just wanted to dance.
(ไอ จั๊สท ว้อนท ทู แด๊นซ์)
I went to Jacob an hour after I got my advance.
(ไอ เว็นท ทู เจคับ แอน เอาเอ้อร์ แอ๊ฟเท่อร ไอ ก็อท มาย แอดฝ๊านซ)
I just wanted to shine.
(ไอ จั๊สท ว้อนท ทู ไชน์)
Jay’s favorite line: ” Dog, in due time ”
(เจ เฟเฝอะริท ไลน์ : ” ด้อกก , อิน ดิว ไทม์ “)
Now he look at me, like ” Damn, dog, you where I am ”
(นาว ฮี ลุ๊ค แกท มี , ไล๊ค ” แดมนํ , ด้อกก , ยู แวร์ ไอ แอ็ม “)
A hip hop legend.
(อะ ฮิพ ฮ็อพ เล๊เจ้นด)
I think I died in an accident, cause this must be heaven.
(ไอ ทริ๊งค ไอ ดาย อิน แอน แอ๊คซิเด็นท , ค๊อส ดิส มัสท์ บี เฮ๊ฝเฝ่น)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Hook 1 [P. Diddy]]
([ ฮุ๊ค 1 [ พี ดิดดี้ ] ])
Now let’s take ’em high-igh-igh-igh-igh-igh la la la la la la la
(นาว เล็ท เท้ค เอ็ม ไฮฮ igh igh igh igh igh ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)
[Top of the world, baby. T-Top of the world]
([ ท๊อพ อ็อฝ เดอะ เวิลด , เบ๊บี้ ที ท๊อพ อ็อฝ เดอะ เวิลด ])
Now let’s take ’em high-igh-igh-igh-igh-igh la la la la la la la
(นาว เล็ท เท้ค เอ็ม ไฮฮ igh igh igh igh igh ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)
[Top of the world, baby. T-Top of the world]
([ ท๊อพ อ็อฝ เดอะ เวิลด , เบ๊บี้ ที ท๊อพ อ็อฝ เดอะ เวิลด ])

Back when Gucci was the sh*t to rock,
(แบ็ค เว็น กู๊ซชี่ วอส เดอะ ฌะ *ที ทู ร๊อค ,)
Back when Slick Rick got the sh*t to pop,
(แบ็ค เว็น ซลิค ริค ก็อท เดอะ ฌะ *ที ทู พ็อพ ,)
I’d do anything to say ” I got it ” .
(อาย ดู เอนอิธิง ทู เซย์ ” ไอ ก็อท ดิธ “)
Damn, them new loafers hurt my pocket.
(แดมนํ , เด็ม นิว โลฟเออะ เฮิร์ท มาย พ๊อคเค่ท)
Before anybody wanted K-West beats,
(บีฟอร์ เอนอิบอดิ ว้อนท เค เว๊สท บีท ,)
Me and my girl split the buffet at KFC.
(มี แอนด์ มาย เกิร์ล สพลิ๊ท เดอะ บุ๊ฟเฟ่ แอ็ท KFC)
Dog, I was having nervous breakdowns,
(ด้อกก , ไอ วอส แฮฝวิ่ง เนอฝัซ เบรคดาว ,)
Like ” Damn, these n*ggas that much better than me? ”
(ไล๊ค ” แดมนํ , ฑิส เอ็น *ggas แดท มัช เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น มี “)
Baby, I’m going on an airplane,
(เบ๊บี้ , แอม โกอิ้ง ออน แอน แอพเลน ,)
And I don’t know if I’ll be back again.
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ โนว์ อิ๊ฟ อิลล บี แบ็ค อะเกน)
Sure enough, I sent the plane tickets,
(ชัวร์ อีน๊าฟ , ไอ เซ็นท เดอะ เพลน ทิ๊คเค๊ท ,)
But when she came to kick it, things became different.
(บั๊ท เว็น ชี เคม ทู คิ๊ค อิท , ทริง บิเคม ดีฟเฟอะเร็นท)
Any girl I cheated on, sheets I skeeted on.
(เอ๊นี่ เกิร์ล ไอ ชี๊ท ออน , ฌีท ซาย ซคีตทฺ ออน)
I couldn’t keep it home, I thought I needed a Nia Long.
(ไอ คูดซึ่น คี๊พ อิท โฮม , ไอ ธอท ไอ นี๊ด อะ Nia ลอง)
I’m trying to write my wrongs,
(แอม ทไรอิง ทู ไร๊ท มาย รอง ,)
But it’s funny these same wrongs helped me write this song.
(บั๊ท อิทซ ฟันนิ ฑิส เซม รอง เฮ้ลพ มี ไร๊ท ดิส ซ็อง)
Now,
(นาว ,)

[Chorus 2]
([ ค๊อรัส 2 ])
I gotta testify, come up in the spot looking extra fly
(ไอ กอททะ เท๊ซทิฟาย , คัม อั๊พ อิน เดอะ สพอท ลุคอิง เอ๊กซทร่า ฟลาย)
For the day you die, You gonna touch the sky
(ฟอร์ เดอะ เดย์ ยู ดาย , ยู กอนนะ ทั๊ช เดอะ สกาย)
[You gonna touch the sky babygirl!] Testify, come up in the spot
([ ยู กอนนะ ทั๊ช เดอะ สกาย เบบี้เกิล ! ] เท๊ซทิฟาย , คัม อั๊พ อิน เดอะ สพอท)
Looking extra fly
(ลุคอิง เอ๊กซทร่า ฟลาย)
For the day you die, You gonna touch the sky
(ฟอร์ เดอะ เดย์ ยู ดาย , ยู กอนนะ ทั๊ช เดอะ สกาย)

Yes, yes, yes guess who’s on third?
(เย็ซ , เย็ซ , เย็ซ เกสส ฮู ออน เทริ๊ด)
Lupe still like Lupin the Third.
(ลูเพ สทิลล ไล๊ค Lupin เดอะ เทริ๊ด)
Hear life here till I’m beer on the curb
(เฮียร ไล๊ฟ เฮียร ทิลล์ แอม เบีย ออน เดอะ เคิบ)
Peach fuzz buzz but bit on the verge
(พีช ฟัส บัส บั๊ท บิท ออน เดอะ เฝ๊อร์จ)
Hold it down like we’re on the serve
(โฮลด์ ดิท เดาน ไล๊ค เวีย ออน เดอะ เซิร์ฝ)
Bottle-shaped body like Mrs. B*tterworth’s.
(บ๊อทเทิ่ล เชพ บ๊อดี้ ไล๊ค มีซซิซ บี *tterworths)
But, before you say another word,
(บั๊ท , บีฟอร์ ยู เซย์ อะน๊าเทร่อร์ เวิร์ด ,)
I’m back on the block like a man on the street.
(แอม แบ็ค ออน เดอะ บล๊อค ไล๊ค เก แมน ออน เดอะ สทรีท)
I’m trying to stop lying like a Mum-Ra,
(แอม ทไรอิง ทู สท๊อพ ลายยิง ไล๊ค เก มัม รา ,)
But I’m not lying when I’m laying on the beat.
(บั๊ท แอม น็อท ลายยิง เว็น แอม เลยิง ออน เดอะ บีท)
Engarde, Touchฉ Lupe cool as the Unthar,
(Engarde , Touchฉ ลูเพ คูล แอส ดิ unthar ,)
But I still feel as possessed as a gun charge.
(บั๊ท ไอ สทิลล ฟีล แอส โพเซสส แอส ซา กัน ชาร์จ)
I come as correct as a porn star,
(ไอ คัม แอส คอรเร็คทํ แอส ซา พรอน สทาร์ ,)
In a fresh pair of steps and my best foreign car.
(อิน อะ เฟรช แพ อ็อฝ สเท็พ แซน มาย เบ๊สท์ ฟอร์เรน คารํ)
So, I represent the first.
(โซ , ไอ รีเพรสเซ่นท เดอะ เฟิร์สท)
Now, let me hear my verse right where the horns are like
(นาว , เล็ท มี เฮียร มาย เฝิซ ไร๊ท แวร์ เดอะ ฮอร์น แซร์ ไล๊ค)

[Chorus 2]
([ ค๊อรัส 2 ])

[Hook 2 [P. Diddy]]
([ ฮุ๊ค 2 [ พี ดิดดี้ ] ])
[We back at home, baby]
([ วี แบ็ค แกท โฮม , เบ๊บี้ ])
Sky high
(สกาย ไฮฮ)
I’m, I’m sky high
(แอม , แอม สกาย ไฮฮ)
I’m, I’m sky high
(แอม , แอม สกาย ไฮฮ)
I’m, I’m sky high
(แอม , แอม สกาย ไฮฮ)
I’m, I’m sky high
(แอม , แอม สกาย ไฮฮ)
I’m, I’m sky high
(แอม , แอม สกาย ไฮฮ)
Sky, Sky high
(สกาย , สกาย ไฮฮ)
I’m, I’m sky high
(แอม , แอม สกาย ไฮฮ)
Yeah! [Keep it rollin]
(เย่ ! [ คี๊พ อิท โรลลิน ])
[Feels good to be home, baby! Feels good to be home!]
([ ฟีล กู๊ด ทู บี โฮม , เบ๊บี้ ! ฟีล กู๊ด ทู บี โฮม ! ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Touch The Sky คำอ่านไทย Kanye West feat Lupe Fiasco

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น