เนื้อเพลง Jailhouse Rock คำอ่านไทย Michael Bolton feat Carl Perkins

The warden threw a party in the county jail.
( เดอะ วอร์เดน ธรู อะ พ๊าร์ที่ อิน เดอะ เคานทิ เจล)
The prison band was there and they began to wail.
(เดอะ พริ๊ซั่น แบนด์ วอส แดร์ แอนด์ เด บิแกน ทู เวล)
The band was jumpin’ and the joint began to swing.
(เดอะ แบนด์ วอส จัมปิน แอนด์ เดอะ จอยนท บิแกน ทู สวิง)
You should’ve heard those knocked out jailbirds sing.
(ยู ชูดดิฝ เฮิด โฑส น๊อค เอ๊าท เจลเบิด ซิง)
Let’s rock, everybody, let’s rock.
(เล็ท ร๊อค , เอวี่บอดี้ , เล็ท ร๊อค)
Everybody in the whole cell block
(เอวี่บอดี้ อิน เดอะ โฮล เซล บล๊อค)
Was dancin’ to the jailhouse rock.
(วอส แดนซิน ทู เดอะ เจโลเฮาส์ ร๊อค)

Spider murphy played the tenor saxophone,
(สไพ๊เด้อร์ เมอร์ฟรี เพลย์ เดอะ เทนเออะ แซคโซะโฟน ,)
Little joe was blowin’ on the slide trombone.
(ลิ๊ทเทิ่ล โจ วอส โบลวิน ออน เดอะ สไล๊ด ทรอมโบน)
The drummer boy from illinois went crash, boom, bang,
(เดอะ ดรัมเมอะ บอย ฟรอม อิเรนนอยสฺ เว็นท คแร็ฌ , บูม , แบง ,)
The whole rhythm section was the purple gang.
(เดอะ โฮล ริธึ่ม เซ๊คชั่น วอส เดอะ เพ๊อร์เพิ่ล แก๊ง)
Let’s rock, everybody, let’s rock.
(เล็ท ร๊อค , เอวี่บอดี้ , เล็ท ร๊อค)
Everybody in the whole cell block
(เอวี่บอดี้ อิน เดอะ โฮล เซล บล๊อค)
Was dancin’ to the jailhouse rock.
(วอส แดนซิน ทู เดอะ เจโลเฮาส์ ร๊อค)

Number forty-seven said to number three:
(นั๊มเบ้อร์ ฟอทิ เซเฝ่น เซ็ด ทู นั๊มเบ้อร์ ทรี :)
” you’re the cutest jailbird i ever did see.
(” ยัวร์ เดอะ คิวเดด เจลเบิด ดาย เอ๊เฝ่อร์ ดิด ซี)
I sure would be delighted with your company,
(ไอ ชัวร์ เวิด บี ดีไล๊ท วิธ ยุร คัมพะนิ ,)
Come on and do the jailhouse rock with me. ”
(คัมมอน แอนด์ ดู เดอะ เจโลเฮาส์ ร๊อค วิธ มี “)
Let’s rock, everybody, let’s rock.
(เล็ท ร๊อค , เอวี่บอดี้ , เล็ท ร๊อค)
Everybody in the whole cell block
(เอวี่บอดี้ อิน เดอะ โฮล เซล บล๊อค)
Was dancin’ to the jailhouse rock.
(วอส แดนซิน ทู เดอะ เจโลเฮาส์ ร๊อค)

The sad sack was a sittin’ on a block of stone
(เดอะ แซ้ด แซ๊ค วอส ซา ซิทดิน ออน อะ บล๊อค อ็อฝ สโทน)
Way over in the corner weepin’ all alone.
(เวย์ โอ๊เฝ่อร อิน เดอะ ค๊อร์เน่อร์ วิปพิน ออล อะโลน)
The warden said, ” hey, buddy, don’t you be no square.
(เดอะ วอร์เดน เซ็ด , ” เฮ , บั๊ดดี้ , ด้อนท์ ยู บี โน สแควร์)
If you can’t find a partner use a wooden chair. ”
(อิ๊ฟ ยู แค็นท ไฟนด์ อะ พาร์ทเน่อร์ ยู๊ส อะ วูเดน แชร์ “)
Let’s rock, everybody, let’s rock.
(เล็ท ร๊อค , เอวี่บอดี้ , เล็ท ร๊อค)
Everybody in the whole cell block
(เอวี่บอดี้ อิน เดอะ โฮล เซล บล๊อค)
Was dancin’ to the jailhouse rock.
(วอส แดนซิน ทู เดอะ เจโลเฮาส์ ร๊อค)

Shifty henry said to bugs, ” for heaven’s sake,
(ฌีฟทิ เฮนริ เซ็ด ทู บั๊ก , ” ฟอร์ เฮ๊ฝเฝ่น เซ้ค ,)
No one’s lookin’, now’s our chance to make a break. ”
(โน วัน ลุคกิน , นาว เอ๊า แช้นซํ ทู เม้ค เก เบร๊ค “)
Bugsy turned to shifty and he said, ” nix nix,
(บัคซี เทิร์น ทู ฌีฟทิ แอนด์ ฮี เซ็ด , ” นิคซ นิคซ ,)
I wanna stick around a while and get my kicks. ”
(ไอ วอนนา สทิ๊ค อะราวนฺดฺ อะ ไวล์ แอนด์ เก็ท มาย คิ๊ค “)
Let’s rock, everybody, let’s rock.
(เล็ท ร๊อค , เอวี่บอดี้ , เล็ท ร๊อค)
Everybody in the whole cell block
(เอวี่บอดี้ อิน เดอะ โฮล เซล บล๊อค)
Was dancin’ to the jailhouse rock.
(วอส แดนซิน ทู เดอะ เจโลเฮาส์ ร๊อค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Jailhouse Rock คำอ่านไทย Michael Bolton feat Carl Perkins

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น