เนื้อเพลง Party Rock Anthem คำอ่านไทย LMFAO feat GoonRock and Lauren Bennett

Party rock
(พาทิ ร็อค)
Yeah
(เย่)
Whoa!
(โว้ว !)
Let’s go!
(เล็ท โก !)

Party rock is in the house tonight
(พาทิ ร็อค อีส ซิน เดอะ เฮาซ ทุไนท)
Everybody just have a good time [yeah]
(เอวี่บอดี้ จัซท แฮ็ฝ อะ กุด ไทม [ เย่ ])
And we gonna make you lose your mind [whoa!]
(แอ็นด วี กอนนะ เมค ยู ลูส ยุร ไมนด [ โว้ว ! ])
Everybody just have a good time [clap!]
(เอวี่บอดี้ จัซท แฮ็ฝ อะ กุด ไทม [ คแล็พ ! ])

Party rock is in the house tonight [oh]
(พาทิ ร็อค อีส ซิน เดอะ เฮาซ ทุไนท [ โอ ])
Everybody just have a good time [I can feel it baby!]
(เอวี่บอดี้ จัซท แฮ็ฝ อะ กุด ไทม [ ไอ แค็น ฟีล อิท เบบิ ! ])
And we gonna make you lose your mind [yeah]
(แอ็นด วี กอนนะ เมค ยู ลูส ยุร ไมนด [ เย่ ])
We just wanna see you… shake that!
(วี จัซท วอนนา ซี ยู เฌค แดท !)

In the club party rock, lookin’ for your girl,
(อิน เดอะ คลับ พาทิ ร็อค , ลุคกิน ฟอ ยุร เกิล ,)
She on my jock [huh] non-stop when we’re in the spot
(ชี ออน ไม จอค [ ฮู ] น็อน ซท็อพ ฮเว็น เวีย อิน เดอะ สพอท)
Booty move the weight like she owns the block
(บูทิ มูฝ เดอะ เวท ไลค ชี โอน เดอะ บล็อค)
Where I drank I gots to know
(ฮแว ไอ ดแร็งค ไอ ก็อท ทู โน)
Tight jeans, tattoos cause I’m rock and roll
(ไทท จีน , แท็ททู คอส แอม ร็อค แอ็นด โรล)
Half black half white, domino
(ฮาล์ฟ บแล็ค ฮาล์ฟ ฮไวท , โดมีโน่)
Gain the money Oprah Doe!
(เกน เดอะ มันอิ โอปราห์ โด !)

Yo!
(โย !)
I’m running through these hoes like Drano
(แอม รันนิง ธรู ฑิส โฮ ไลค ดีราโน)
I got that devilish flow rock and roll no halo
(ไอ ก็อท แดท เดฝลิฌ ฟโล ร็อค แอ็นด โรล โน เฮโล)
We party rock yeah! that’s the crew that I’m repping
(วี พาทิ ร็อค เย่ ! แฑ็ท เดอะ ครู แดท แอม เรพปิง)
On a rise to the top no lead in our Zeppelin
(ออน อะ ไรส ทู เดอะ ท็อพ โน เล็ด อิน เอ๊า เซพพีลิน)
Hey!
(เฮ !)

Party rock is in the house tonight [whoa]
(พาทิ ร็อค อีส ซิน เดอะ เฮาซ ทุไนท [ โว้ว ])
Everybody just have a good time [yeah]
(เอวี่บอดี้ จัซท แฮ็ฝ อะ กุด ไทม [ เย่ ])
And we gonna make you lose your mind
(แอ็นด วี กอนนะ เมค ยู ลูส ยุร ไมนด)
Everybody just have a good time
(เอวี่บอดี้ จัซท แฮ็ฝ อะ กุด ไทม)

Let’s go
(เล็ท โก)

Party rock is in the house tonight
(พาทิ ร็อค อีส ซิน เดอะ เฮาซ ทุไนท)
[adsense]
Everybody just have a good time [I can feel it baby!]
(เอวี่บอดี้ จัซท แฮ็ฝ อะ กุด ไทม [ ไอ แค็น ฟีล อิท เบบิ ! ])
And we gonna make you lose your mind
(แอ็นด วี กอนนะ เมค ยู ลูส ยุร ไมนด)
We just wanna see you… shake that!
(วี จัซท วอนนา ซี ยู เฌค แดท !)

Every day I’m shuffling
(เอฝริ เด แอม ซัฟฟิง)
Shuffling shuffling
(ซัฟฟิง ซัฟฟิง)

Step up fast and be the first girl to make me throw this cash
(ซเท็พ อัพ ฟัซท แอ็นด บี เดอะ เฟิซท เกิล ทู เมค มี ธโร ที แค็ฌ)
We get money, don’t be mad, now stop – hating’s bad
(วี เก็ท มันอิ , ด้อนท์ บี แม็ด , เนา ซท็อพ – เฮดติง แบ็ด)

One more shot for us
(วัน โม ฌ็อท ฟอ อัซ)
[Another round]
([ แอะนัธเออะ เรานด ])
Please fill up my cup
(พลีส ฟิล อัพ ไม คัพ)
[Don’t mess around]
([ ด้อนท์ เม็ซ อะเรานด ])
We just wanna see
(วี จัซท วอนนา ซี)
[You shake it now]
([ ยู เฌค อิท เนา ])
Now you home with me
(เนา ยู โฮม วิฑ มี)
[You’re naked now]
([ ยัวร์ เนคิด เนา ])

Get up get down put your hands up to the sound [3x]
(เก็ท อัพ เก็ท เดาน พัท ยุร แฮ็นด อัพ ทู เดอะ เซานด [ 3x ])
Put your hands up to the sound [2x]
(พัท ยุร แฮ็นด อัพ ทู เดอะ เซานด [ 2x ])
Get up [9x]
(เก็ท อัพ [ 9x ])
Put your hands up to the sound, to the sound
(พัท ยุร แฮ็นด อัพ ทู เดอะ เซานด , ทู เดอะ เซานด)
Put your hands up! [4x]
(พัท ยุร แฮ็นด อัพ ! [ 4x ])

Party rock is in the house tonight [put your hands up!]
(พาทิ ร็อค อีส ซิน เดอะ เฮาซ ทุไนท [ พัท ยุร แฮ็นด อัพ ! ])
Everybody just have a good time [put your hands up!]
(เอวี่บอดี้ จัซท แฮ็ฝ อะ กุด ไทม [ พัท ยุร แฮ็นด อัพ ! ])
And we gonna make you lose your mind [put your hands up!]
(แอ็นด วี กอนนะ เมค ยู ลูส ยุร ไมนด [ พัท ยุร แฮ็นด อัพ ! ])
Everybody just have a good good good time
(เอวี่บอดี้ จัซท แฮ็ฝ อะ กุด กุด กุด ไทม)

Oh! Oh! [Put your hands up]
(โอ ! โอ ! [ พัท ยุร แฮ็นด อัพ ])
Oh! Oh! [Time to fill it now!]
(โอ ! โอ ! [ ไทม ทู ฟิล อิท เนา ! ])
Oh! Oh! [Put your hands up]
(โอ ! โอ ! [ พัท ยุร แฮ็นด อัพ ])
Oh! Oh! [Put your hands up]
(โอ ! โอ ! [ พัท ยุร แฮ็นด อัพ ])

Shake that!
(เฌค แดท !)
Every day I’m shuf-f-f-ling
(เอฝริ เด แอม ซัฟ เอฟ เอฟ ลิง)

Put your put your
(พัท ยุร พัท ยุร)
Put your put your [yeah yeah]
(พัท ยุร พัท ยุร [ เย่ เย่ ])
Put your put your [whoa!]
(พัท ยุร พัท ยุร [ โว้ว ! ])
Put your put your
(พัท ยุร พัท ยุร)
Put your hands up
(พัท ยุร แฮ็นด อัพ)
Your hands up
(ยุร แฮ็นด อัพ)
Put your hands up
(พัท ยุร แฮ็นด อัพ)

Every day I’m shuffling
(เอฝริ เด แอม ซัฟฟิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Party Rock Anthem คำอ่านไทย LMFAO feat GoonRock and Lauren Bennett

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น