เนื้อเพลง A New Life คำอ่านไทย Linda Eder

[from Jekyll and Hyde]
( [ ฟรอม Jekyll แอนด์ Hyde ])
Music: Frank Wildhorn
(มิ๊วสิค : แฟร๊งค Wildhorn)
Lyrics: Leslie Bricusse
(ลีริค : Leslie Bricusse)

A new life,
(อะ นิว ไล๊ฟ ,)
What I wouldn’t give
(ว๊อท ไอ วูดดึ่น กี๊ฝ)
To have a new life
(ทู แฮ็ฝ อะ นิว ไล๊ฟ)
One thing I have learned
(วัน ทริง ไอ แฮ็ฝ เลิร์น)
As I go through life
(แอส ซาย โก ทรู ไล๊ฟ)
Nothing is for free
(นัธอิง อีส ฟอร์ ฟรี)
Along the way!
(อะลอง เดอะ เวย์ !)

A new start
(อะ นิว สท๊าร์ท)
That’s the thing I need
(แด้ท เดอะ ทริง ไอ นี๊ด)
To give me new heart
(ทู กี๊ฝ มี นิว ฮาร์ท)
Half a chance in life
(ฮาล์ฟ อะ แช้นซํ อิน ไล๊ฟ)
To find a new part
(ทู ไฟนด์ อะ นิว พาร์ท)
Just a simple role
(จั๊สท ดา ซิ๊มเพิ่ล โรล)
That I can play
(แดท ไอ แคน เพลย์)

A new hope
(อะ นิว โฮพ)
Something to convince me
(ซัมติง ทู คอนฝิ๊นซํ มี)
To renew hope!
(ทู รินยู โฮพ !)
A new day
(อะ นิว เดย์)
Bright enough to help me
(ไบร๊ท อีน๊าฟ ทู เฮ้ลพ มี)
Find my way!
(ไฟนด์ มาย เวย์ !)

A new chance
(อะ นิว แช้นซํ)
One that maybe has
(วัน แดท เมบี แฮ็ส)
A touch of romance
(อะ ทั๊ช อ็อฝ โรแม๊นซ์)
Where can it be,
(แวร์ แคน หนิด บี ,)
The chance for me?
(เดอะ แช้นซํ ฟอร์ มี)

A new dream
(อะ นิว ดรีม)
I have one I know
(ไอ แฮ็ฝ วัน ไอ โนว์)
That very few dream
(แดท เฝ๊รี่ ฟิว ดรีม)
I would like to see
(ไอ เวิด ไล๊ค ทู ซี)
That overdue dream
(แดท โอ๊เฝ่อร์ดิว ดรีม)
Even though
(อี๊เฝ่น โธ)
It never may come true! A new love Though I know there’s no
(อิท เน๊เฝ่อร์ เมย์ คัม ทรู ! อะ นิว ลัฝ โธ ไอ โนว์ แดร์ โน)
Such thing as true love
(ซัช ทริง แอส ทรู ลัฝ)
Even so,
(อี๊เฝ่น โซ ,)
Although I never knew love
(ออลโทร ไอ เน๊เฝ่อร์ นยู ลัฝ)
Still I feel that one dream is my due!
(สทิลล ไอ ฟีล แดท วัน ดรีม อีส มาย ดิว !)

A new world
(อะ นิว เวิลด)
This one thing I want
(ดิส วัน ทริง ไอ ว้อนท)
To ask of you world
(ทู อาสคฺ อ็อฝ ยู เวิลด)
Once before it’s time
(วั๊นซ บีฟอร์ อิทซ ไทม์)
To say Adieu, world
(ทู เซย์ อัดยู , เวิลด)
One sweet chance to
(วัน สวี้ท แช้นซํ ทู)
Prove the cynics wrong!
(พรู๊ฝ เดอะ ซีนอิค รอง !)

A new life
(อะ นิว ไล๊ฟ)
More and more I’m sure
(โม แอนด์ โม แอม ชัวร์)
As I go through life
(แอส ซาย โก ทรู ไล๊ฟ)
Just to play the game
(จั๊สท ทู เพลย์ เดอะ เกม)
And to pursue life
(แอนด์ ทู เพอร์ซู ไล๊ฟ)
Just to share it’s pleasures
(จั๊สท ทู แชร์ อิทซ พเลฉเออะ)
And belong
(แอนด์ บีลอง)
That’s what I’ve been here for
(แด้ท ว๊อท แอฝ บีน เฮียร ฟอร์)
All along!
(ออล อะลอง !)
Each days a brand new life!
(อีช เดย์ ซา แบรนดฺ นิว ไล๊ฟ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A New Life คำอ่านไทย Linda Eder

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น