เนื้อเพลง Give Me That คำอ่านไทย Webbie feat Bun B from UGK

[Oh] Girl give me that
( [ โอ ] เกิร์ล กี๊ฝ มี แดท)
[Oh Oh Oh] Girl give me that
([ โอ โอ โอ ] เกิร์ล กี๊ฝ มี แดท)
Girl give me that [p*ssy]
(เกิร์ล กี๊ฝ มี แดท [ พี *ssy ])
[Oh Oh Oh] Girl give me that
([ โอ โอ โอ ] เกิร์ล กี๊ฝ มี แดท)
Girl give me that [p*ssy]
(เกิร์ล กี๊ฝ มี แดท [ พี *ssy ])
[Oh Oh Oh] Girl give me that there
([ โอ โอ โอ ] เกิร์ล กี๊ฝ มี แดท แดร์)
Girl give me that p*ssy
(เกิร์ล กี๊ฝ มี แดท พี *ssy)
[Oh Oh Oh] Girl give me that
([ โอ โอ โอ ] เกิร์ล กี๊ฝ มี แดท)

[Webbie – Verse 1]
([ Webbie เฝิซ 1 ])
You know you want it
(ยู โนว์ ยู ว้อนท ดิธ)
Girl don’t act like you don’t want it
(เกิร์ล ด้อนท์ แอ๊คท ไล๊ค ยู ด้อนท์ ว้อนท ดิธ)
Girl I want it just as bad as you do
(เกิร์ล ไอ ว้อนท ดิธ จั๊สท แอส แบ้ด แอส ยู ดู)
And look see I can tell from this lil vibe
(แอนด์ ลุ๊ค ซี ไอ แคน เทลล ฟรอม ดิส ลิล วายพฺ)
You got me feeling that you dig me
(ยู ก็อท มี ฟีลอิง แดท ยู ดีกกํ มี)
Boo I’m digging you too
(บู แอม ดีกกิง ยู ทู)
You wanna be one of the chosen few
(ยู วอนนา บี วัน อ็อฝ เดอะ โชเซ่น ฟิว)
Then gon jig up in this motherf*cker
(เด็น ก็อน จิก อั๊พ อิน ดิส motherf*cker)
Maybe me and you can do it big up in this motherf*cker
(เมบี มี แอนด์ ยู แคน ดู อิท บิ๊ก อั๊พ อิน ดิส motherf*cker)
Sit you in a crib where you can chill
(ซิท ยู อิน อะ คริบ แวร์ ยู แคน ชิล)
Don’t have to move a muscle
(ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู มู๊ฝ อะ มั๊สเคิ่ล)
Give you some be good now you be good
(กี๊ฝ ยู ซัม บี กู๊ด นาว ยู บี กู๊ด)
Daddy gon hustle
(แดดดิ ก็อน เฮสเซล)
Come here let me Whisper in your ear
(คัม เฮียร เล็ท มี วิสเพ่อร์ อิน ยุร เอียร)
I gotta tell you something
(ไอ กอททะ เทลล ยู ซัมติง)
Listening to this song kinda make a n*gga want something
(ลิเซินนิง ทู ดิส ซ็อง กินดา เม้ค เก เอ็น *gga ว้อนท ซัมติง)
Did some daydreaming
(ดิด ซัม เดย์ดรีมมิง)
Now I’m fiending like I’m on something
(นาว แอม ฟีนดิงสฺ ไล๊ค แอม ออน ซัมติง)
Girl don’t hold it from me
(เกิร์ล ด้อนท์ โฮลด์ ดิท ฟรอม มี)
Cause right now I’ll be don strong on ya
(ค๊อส ไร๊ท นาว อิลล บี ด็อน สทรอง ออน ยา)
I ain’t the type to ruin your life
(ไอ เอน เดอะ ไท๊พ ทู รูอิน ยุร ไล๊ฟ)
By running game and throwing your dreams
(บาย รันนิง เกม แอนด์ โตววิง ยุร ดรีม)
Get in your brain suit your game
(เก็ท อิน ยุร เบรน ซุ๊ท ยุร เกม)
Ease your pain and show you things
(อี๊ส ยุร เพน แอนด์ โชว์ ยู ทริง)
Sit you on some leather seats while blowing green
(ซิท ยู ออน ซัม เล๊เธ่อร์ ซีท ไวล์ โบลวิง กรีน)
And switching lanes
(แอนด์ สวิทชิง เลน)
Girl stop playing games let me beat it out the frame
(เกิร์ล สท๊อพ พเลนิ่ง เกม เล็ท มี บีท ดิธ เอ๊าท เดอะ เฟรม)

[Chorus – repeat 4X]
([ ค๊อรัส รีพี๊ท 4X ])
Girl give me that p*ssy
(เกิร์ล กี๊ฝ มี แดท พี *ssy)
Girl give me that
(เกิร์ล กี๊ฝ มี แดท)
Girl give me girl give me that there
(เกิร์ล กี๊ฝ มี เกิร์ล กี๊ฝ มี แดท แดร์)

[Bun B from UGK – Verse 2]
([ บัน บี ฟรอม UGK เฝิซ 2 ])
She five foot seven a hundred and thirty nine pounds
(ชี ไฟฝ ฟุ้ท เซเฝ่น อะ ฮั๊นเดร็ด แอนด์ เธอทิ ไนน เพานด)
Thirty six twenty four thirty eight pretty fine brown
(เธอทิ ซิกซ์ ทเว้นที่ โฟ เธอทิ เอท พริ๊ทที่ ไฟน บราวนํ)
Bad lil broad I ain’t seen her in a minute
(แบ้ด ลิล บรอด ดาย เอน ซีน เฮอ อิน อะ มิ๊หนิท)
Since the All-Star game and I’m still tryin to hit it
(ซิ๊นซ ดิ ออล สทาร์ เกม แอนด์ แอม สทิลล ทายอิน ทู ฮิท ดิธ)
Got a baby for this n*gga that I used to sell things
(ก็อท ดา เบ๊บี้ ฟอร์ ดิส เอ็น *gga แดท ไอ ยู๊ส ทู เซลล์ ทริง)
He caught a fed case and he ain’t leave her no change
(ฮี คอท ดา เฟ็ด เค๊ส แอนด์ ฮี เอน ลี๊ฝ เฮอ โน เช้งจํ)
She sold all his jewels she sold all his cars
(ชี โซลด ออล ฮิส จิ๊วเอ็ล ชี โซลด ออล ฮิส คารํ)
Now she dancing in the shaker club stripping for the stars
(นาว ชี แด็นซิง อิน เดอะ เชเกอร์ คลับ สติปพิง ฟอร์ เดอะ สทาร์)
Sliding down the pole slow drop it to a split
(สลายดิง เดาน เดอะ โพล สโลว์ ดรอพ อิท ทู อะ สพลิ๊ท)
P*ssy popping on a handstand man she the sh*t
(พี *ssy พ๊อพปิง ออน อะ handstand แมน ชี เดอะ ฌะ *ที)
She still looking tight though
(ชี สทิลล ลุคอิง ไท๊ท โธ)
Still built right though
(สทิลล บิลท ไร๊ท โธ)
Run my game right and after the club
(รัน มาย เกม ไร๊ท แอนด์ แอ๊ฟเท่อร เดอะ คลับ)
She might go back to the telly with me
(ชี ไมท โก แบ็ค ทู เดอะ เทลลิ วิธ มี)
Shake her jelly with me
(เช้ค เฮอ เจ๊ลลี่ วิธ มี)
Let my people bust on her face and her belly with me
(เล็ท มาย พี๊เพิ่ล บัซท ออน เฮอ เฟซ แอนด์ เฮอ เบลลิ วิธ มี)
I got Lil Webbie with me and he ain’t hating
(ไอ ก็อท ลิล Webbie วิธ มี แอนด์ ฮี เอน เฮดติง)
We some players in this b*tch so baby stop hesitating
(วี ซัม เพย์เยอร์ ซิน ดิส บี *tch โซ เบ๊บี้ สท๊อพ เฮสอิเททิง)

[Chorus – repeat 4X]
([ ค๊อรัส รีพี๊ท 4X ])
Girl give me that p*ssy
(เกิร์ล กี๊ฝ มี แดท พี *ssy)
Girl give me that
(เกิร์ล กี๊ฝ มี แดท)
Girl give me girl give me that there
(เกิร์ล กี๊ฝ มี เกิร์ล กี๊ฝ มี แดท แดร์)

[Webbie – Verse 3]
([ Webbie เฝิซ 3 ])
Now I can tell from your size that that p*ssy is fire
(นาว ไอ แคน เทลล ฟรอม ยุร ไซ๊ซ แดท แด้ท พี *ssy อีส ไฟเออะร)
So I’m here and willing to give you whatever it require
(โซ แอม เฮียร แอนด์ วีลลิง ทู กี๊ฝ ยู ฮว็อทเอฝเออะ อิท รีไควร์)
For you to lay down on your back and then open your thighs
(ฟอร์ ยู ทู เลย์ เดาน ออน ยุร แบ็ค แอนด์ เด็น โอ๊เพ่น ยุร ไธ)
Long sharp deep and wide have you rolling your eyes
(ลอง ชาร์พ ดี๊พ แอนด์ ไวด์ แฮ็ฝ ยู โรลลิง ยุร อาย)
You a big fine horse I had no choice but to try it
(ยู อะ บิ๊ก ไฟน ฮอร์ส ไอ แฮ็ด โน ช๊อยซํ บั๊ท ทู ธราย อิท)
Look like it’s worth a couple g’s but ain’t some sh*t I buy
(ลุ๊ค ไล๊ค อิทซ เวิร์ธ อะ คั๊พเพิ่ล จีส บั๊ท เอน ซัม ฌะ *ที ไอ บาย)
Let me whisper in your ear again I ain’t gon lie
(เล็ท มี วิสเพ่อร์ อิน ยุร เอียร อะเกน นาย เอน ก็อน ไล)
I might share a lil meal just don’t tell nobody
(ไอ ไมท แชร์ อะ ลิล มีล จั๊สท ด้อนท์ เทลล โนบอดี้)
Look you know you want it
(ลุ๊ค ยู โนว์ ยู ว้อนท ดิธ)
Girl don’t act like you don’t want it
(เกิร์ล ด้อนท์ แอ๊คท ไล๊ค ยู ด้อนท์ ว้อนท ดิธ)
Girl you want it just as bad as I do
(เกิร์ล ยู ว้อนท ดิธ จั๊สท แอส แบ้ด แอส ซาย ดู)
But check this out
(บั๊ท เช็ค ดิส เอ๊าท)
You gon be wishing that you been gave me your number
(ยู ก็อน บี วิชชิ้ง แดท ยู บีน เกฝ มี ยุร นั๊มเบ้อร์)
By the time I finish rumbling with you
(บาย เดอะ ไทม์ ไอ ฟิ๊หนิช rumblings วิธ ยู)
Wop, Wop get loose, let’s take this sh*t to the room
(Wop , Wop เก็ท ลู้ส , เล็ท เท้ค ดิส ฌะ *ที ทู เดอะ รูม)
And you just keep yourself excited til we get to the room
(แอนด์ ยู จั๊สท คี๊พ ยุรเซลฟ เอ็กไซ๊ทํ ทิล วี เก็ท ทู เดอะ รูม)
Cuz I’ve been rocked up since I met you
(คัซ แอฝ บีน ร๊อค อั๊พ ซิ๊นซ ไอ เม็ท ยู)
I’m ready to give you the blues
(แอม เร๊ดี้ ทู กี๊ฝ ยู เดอะ บลู)
Don’t stunt now take off your shoes
(ด้อนท์ ซทันท นาว เท้ค ออฟฟ ยุร ชู)
Don’t act confused you know what time it is
(ด้อนท์ แอ๊คท คอนฟิ้วส ยู โนว์ ว๊อท ไทม์ อิท อีส)

[Chorus – repeat 4X]
([ ค๊อรัส รีพี๊ท 4X ])
Girl give me that p*ssy
(เกิร์ล กี๊ฝ มี แดท พี *ssy)
Girl give me that
(เกิร์ล กี๊ฝ มี แดท)
Girl give me girl give me that there
(เกิร์ล กี๊ฝ มี เกิร์ล กี๊ฝ มี แดท แดร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Give Me That คำอ่านไทย Webbie feat Bun B from UGK

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น